دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
همراه با ما در:

تاريخبوك در فيسبوك
تاريخبوك در گوگل پلاس
تاريخبوك در تلگرام

كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

ديگر بخش‌ها:

مجله تاريخ
دانلود كتابهای صوتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

كانال تلگرام دانلود كتاب

كتاب‌های ويژه:
تاريخ ايران باستان: رمان:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب تاريخ طبری دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( اميرحسين خنجی ) دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن ) دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی )  
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) كتاب‌های مقدس:
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب تورات
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب انجيل
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب زبور
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان )
  دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها )
تاريخ ايران بعد از اسلام: دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها )
دانلود کتاب جامع‌التواريخ دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها )
دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير دانلود کتاب تاريخ اديان جهان
دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی ) دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران
دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )  
دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی )  افسانه‌ها:
دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان
دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی  
دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی شعر:
دانلود کتاب آخرين سفر شاه دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
دانلود کتاب برهان قاطع  
   
   

سوپرگروه تلگرام دانلود كتاب

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

كتاب‌هاي مقدس اديان

كتاب نایاب « كتاب تبتی مردگان » از كتاب‌های مقدس تبتيان و بوميان آسيای ميانه و يكی از مهم‌ترين كتب مقدس بودایی است.

آموزش بنيادين كتاب، شناخت برون‌فكنی‌های شخصی و انحلال مفهوم خود در نور طبيعت است. به گفته خود كتاب، كتاب تبتی مردگان به آدمی نشان مي‌دهد كه چگونه بايد زندگی كند. كتاب تبتی مردگان يكی از مهمترين كتب مقدس بودائيان است.

كتاب تبتی مردگان منحصرا توسط پرتال جامع كتاب تاريخ (تاريخ‌بوك) براي نشر الكترونيك طبع گشته است و مطالعه آن را به همه دانشجويان الهيات به ويژه گرايش اديان و معارف پيشنهاد مي‌كنيم.

قيمت اين كتاب: 4999 تومان« بَهاگاواد گيتا » به معناي «سرود خداوند»، اسرارآمیزترین بخش از حماسه هندی ماهابهاراتا، مقدس‌ترين كتاب آيين هندو و ومهمترین متن تاریخی ادبی و فلسفی جهان می‌باشد.

این کتاب نایاب و بسيار كهن، گفتگوی حاوي شرح گفتگوی "کریشنا" (بزرگترين خداي آيين هندو) و كمانگيري اساطيری به نام "آرجونا" را نقل می‌کند. اين گفتگوها پيش از جنگ بزرگ "کوروشـِترا" انجام يافته و افزون بر رويدادهای مربوط به اين جنگ، مسائلی بنیادی همچون آفرینش جهان، سرنوشت انسان، سرشت ایزدی، راه‌های رسیدن به آسمان، گونه‌های مختلف یوگا، آرامش ذهن وعدم تعلق به اشیاء دنیوی توسط كريشنا بازگو می‌شود.

نكته جالب در مورد بَهاگاواد گيتا ، شيوه شرح پرسش‌ها و پاسخ‌گویی كريشنا است كه پرسش و پاسخ‌های زرتشت با اهورامزدا در اوستا را همانند است و اين خود گويای اشتراك فرهنگ كهن ايرانی/آريایی ميان ايرانيان و هنديان می‌باشد.

قيمت اين كتاب: 4999 تومانكتاب نایاب و ارزشمند « روزگار رهایى » نوشته «كامل سليمان» نويسنده و پژوهشگر شهير لبناني است.

روزگار رهایى ذكر چگونگي و كيفيت رويدادهايي‌است كه در آخرالزمان افتاده و زمينه‌های ظهور حضرت مهدي(عج) را فراهم مي‌آورد. روزگار رهایى تماما بر پايه احاديث شيعه و نقل قول مستقيم اهل بيت‌(ع) می‌باشد.نويسنده در هر فصل و در حين واكاوی رويدادهای آن زمان به گونه مكرر احاديث از امامان شيعه -با ذكر منابع آن احاديث- را آورده و سپس به شرح و تفسير رويدادهای فوق مي‌پردازد.

روزگار رهایى در دو جلد تنظيم گشته كه از لينك زير مي‌توانيد هر دو جلد را دانلود نماييد. اين كتاب به ويژه به دانشجويان و علاقمندان تمام گرايش‌های رشته الهيات پيشنهاد می‌شود.

متن كامل نهج‌البلاغه ، شامل خطابه ها و نصايح حضرت اميرالمومنين علي‌ابن‌ابيطالب عليه‌السلام، با فونتي روان و جلدي زيبا. دانلود كتاب " نهج‌البلاغه " را به همه دوست‌داران حكمت اسلامی توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " نهج‌البلاغه "

اوستا نام کلی مجموعهٔ کهن‌ترین نوشتار و سروده‌های ایرانیان است، که در واقع دانشنامهٔ ایرانیان بوده و در روزگار باستان بیست و یک نسک (کتاب) داشته است.
 
پس از حمله اسكندر مقدوني و نابود شدن پراكنده شدن اوستا به دست آن ستمگر، تا سال‌ها اوستا پراكنده بود. يك بار در زمان پادشاهي بلاش اشكاني كوششي براي گردآوری آن انجام گرفت. به فرجام با روي كار آمدن ساسانيان اوستا جمع آوري شد.
 
براي جبران كاستي و پر كردن جاي خالي بخش‌هاي از بين رفته، بخش‌هايي از نسكهاي بسيار قديمي كه ده ها سال پيش از زرتشت در بين ايراني‌ها وجود داشت را به اوستا افزودند (چون يشتها و بخش‌هايي از يسنا) و همچنين بخش‌هايي نيز موبدان خود نوشته و در بين كتاب اوستا قرار دادند (چون بخش‌هايي از ونديداد).
 
به هر روي در پايان دوره ساساني و حمله وحشيانه اعراب باديه نشين ، بار ديگر اوستا پراكنده شد و اين بار فقط شش بخش از آن باقي ماند كه تا به امروز از پيچ و خم روزگار گذشته و به دست ما رسيده است.
 

اين شش بخش شامل:
گات‌ها: سروده هاي شخص زرتشت كه بدون تحريف و كم و كاست تا به امروز سالم مانده است.
يسنا: شامل ستايشهاي اهورامزدا، فرشتگان، آتش، آب و زمین است.

يشت‌ها: كه در دوره ساساني از كتاب‌هاي بسيار قديمي پيش از زرتشت، رونوشت شده، مطالبي به آن افزوده شد و در اوستا جاي گرفت.این سروده‌ها منبع مهمی برای اسطوره‌شناسی ایرانی به شمار می‌روند و فردوسی در شاهنامه خود ازآنها به بزرگی یاد کرده‌است. از میان ایزدانی که «یشت»های خاصی به آن اختصاص یافته می‌توان به «اردویسورا آناهیتا» (ایزد موکل بر آب‌ها)، «تیشتریا» (ایزد باران)، «میترا» (ایزد موکل بر عهد و پیمان) اشاره کرد. ساختار بخش اعظم «یشت»ها موزون است و برخی از سروده‌ها ویژگی‌های ادبی قابل توجهی دارند که در دیگر متون اوستا رایج نیست.
ويسپرد: مجموعه‌ای از متمم‌های «یسنا» است. «ویسپرد» به ۲۳ «کردا» (قسمت‌ها، مفرد: کردو) تقسیم می‌شود که به توصیف فرشتگان و عبادت آنها می‌پردازد.
ونديداد:بخش‌هاي اعظم آن در دوره ساساني به دست موبدان نوشته شده است و بيشتر شامل گفتگوي اهورامزدا با زرتشت و هميدون توضيح‌المسائل ساختگي موبدان مزديسناست. بخشي از يك روايت قديمي مربوط به جمشيد جم (پادشاهي بسيار قديمي پيشدادي) نيز در ميان اين بخش جاي دارد.

خرده اوستا: در گذشته «خرده اوستا» (گلچینی از دعاهای اوستا) گزیده‌ای از متون «یسنا»، «ویسپرد»، «یشت» و متن‌های کوتاه و دعاهای مختصری مانند «نیایش» (عبادت و ستایش خورشید، ماه، میترا، آب و آتش)، «سی روزه» و «آفرینگان» است. این مجموعه به عنوان کتاب دعا برای استفاده روزانه به دست موبد آذرپاد مهراسپندان در زمان ساسانیان از بخشهاي مختلف اوستا رونويسي شد تا مردم بتوانند دسترسي آسان‌تري به ادعيه اوستا داشته باشند.

قيمت اين كتاب در دو جلذ: 4999 تومان
گزارش و پژوهش: دكتر جليل دوستخواه

بر اساس نسخه: استاد ابراهيم پورداوود

نشر الكترونيك به كوشش: بهمن انصاری

انتشار يافته براي نخستين بار در تارنمای www.HistoryBook.ir

كتاب مقدس انجيل (عهد جديد) كتاب مقدس مسيحيان (عيسويان) و پيروان شريعت حضرت عيسي (ع) مي‌باشد. انجيل اصيل عيسي (ع) گويا در همان سال هاي نخستين پس از مرگ عيسا، مفقود گشته و سپس مجموعه‌اي از كتب ياران عيسي، با نام عهد (پيمان) جديد، تبديل به كتاب مقدس مسيحيان گشت كه شامل: انجيل يوحنا، انجيل متي، انجيل مرقس، انجيل لوقا، اعمال رسولان مسيح، نامه‌هاي پولس، عبرانيان و … مي‌شود.

قيمت اين كتاب (متن كامل با ترجمه دقيق): 4,999 تومانكتاب مقدس تورات (عهد عتيق) كتاب مقدس يهوديان و پيروان شريعت موسي كليم‌الله (ع) مي‌باشد. بخش‌هايي از تورات به دست موسي و ديگر بخش‌هاي آن به دست پيامبران ديگر بني‌اسرائيل چون يوشع، سموئيل، عزرا، داوود، سليمان، اشعيا، ارميا، حزقيال، دانيال، زكريا و … نوشته شده است.

قيمت اين كتاب (متن كامل با ترجمه دقيق): 4999 تومان« اوپانيشادها » كتاب مقدس «آيين هندو» و از كهن‌ترين آن‌هاست كه به دوره برهمايي برمي‌گردد. اوپانيشادها بيشترين تاثير را بر فلسفه و آيين‌هاي گوناگون هندي داشته است. اوپانيشاد ها اوج اعتقادات و تكامل هنديان است و در آن خبري از خدايان مكرر نيست، بلكه اصل آن پرستش خدايي واحد است و همين موضوع اين كتاب را در زمره مهمترين كتب مقدس اديان قرار مي‌دهد.

كتاب نایاب اوپانيشادها در دو نسخه، يكي اسكن شده از روي نسخه‌ای بسيار قديمي و به خط نستعليق و ديگری اسكن شده از روي نسخه‌ای چاپی توسط كتابخانه مجازی تاريخ‌بوك براي شما طبع گشته است.

اوپانيشادها – نسخه چاپی                          اوپانيشادها – نسخه خطی
   دانلود کتاب " اوپانيشادها "                دانلود کتاب " اوپانيشادها "

كتاب مقدس زبور (مزامير يا سروده‌هاي مقدس داوود) بنا به تصريح قرآن كريم، كتاب آسماني حضرت داوود (ع)، پيغمبر بني اسرائيل مي‌باشد. داوود پيغمبر داراي شريعت نبود، بلكه يكي از پيامبران بني اسرائيل و مروج آيين موسي (ع) بوده است. زبور داوود (كه آن را يكي از بخشهاي تورات نيز قلمداد ميكنند) يكي از دلكش‌ترين، زيباترين و روحاني‌ترين كتب موجود در دنيا مي‌باشد.

ما كتاب مقدس زبور را در دو نسخه برای دانلود كرده‌ايم. نسخه نخستين اين كتاب مقدس كه براي شما به طبع رسيده، نسخه‌ايست بسيار ارزنده و خطي كه در سال 1361 خورشيدي، به كوشش انجمن كتاب مقدس ايران به چاپ رسيده است. ايدون نسخه دوم زبور داوود، كتابي تميز و به صورت تايپ شده با فونتي روان و زيبا است.

براي استفاده شما دوستان هر دو نسخه را با فرمت pdf، بري دانلود آماده ساخته‌ايم.

قيمت اين كتاب (نسخه خطي+نسخه چاپي): 7,999 تومانميگويند كه خنوخ در مصر متولد شد و او را هرمس الهرامسة نامیدند و مولد او منف است و گفته اند این نام بیونانی أرمیس است و بهرمس تعریب شده و معنی أرمیس عطارد است و دیگران گفته اند نام او بیونانی طرمیس است و او را عبرانیان خنوخ گویند و معرب آن أخنوخ است. گفته اند استاد او غوثاذیمون و بقولی أغثاذیمون مصری است و ترجمه ای از این مرد نیاورده اند جزآنکه وی را یکی از انبیای یونانیان و مصریان دانسته‌اند و نیز او را أورین ثانی خوانده اند. معنی غوثاذیمون خوشبخت است و گویند هرمس از مصر خارج شد و در اقطار زمین بگشت وسپس بمصر بازگشت و خدای تعالی بدانجا او را برکشید و این امر پس از هشتاد سال از عمر وی وقوع یافت.
امروزه مسلمين و يهوديان، خنوخ را همان دريس ميدانند.
به هر روي خنوخ از معدود پيغمبراني است كه نه يهود است و نه عرب، او را متولد در مصر و نسب و نژاد اورا از يونانياني ميدانند كه به مصر مهاجرت كردند.
معراج‌نامه حاضر، كه براى نخستين بار به زبان فارسى انتشار مي‏يابد، گزارش سفر شصت روزه خنوخ (Enoch) به آسمانهاست. خنوخ پس از مراجعت، مشاهدات خود را براى پسران و قوم خويش بيان مي‏كند و آنان را اندرز مي‏دهد. او پس از سى روز، دوباره به آسمان مي‏رود تا براى هميشه در آن‏جا بماند.

اين كتاب نایاب گزارشي است به اهتمام بهمن انصاري با بهره گيري از برگردان استاد حسين توقيفي، كه توسط تارنماي www.TarikhBook.ir براي اولين بار طبع گشته است.

کتاب اصول‌كافي یکی از مهم‌ترین و معتبرترین کتب حدیثی شیعه اثر ثقةالاسلام کلینی است. یکی از کتبی که هر شیعه ای باید بخواند کتاب اصول‌كافي است. این کتاب به تشریح اصول دین میپردازد. اين كتاب از معتبرترين و مورد استنادترين كتب شيعيان است و احاديث آن بنابر اعتقاد و اعتراف بزرگان شيعه؛ در زمانهاي مختلف، بزرگترين و بهترين مرجع احاديث اهل بيت(ع) است.

شیخ کلینی خود می‌گوید: «در کافی تمام آنچه متعلم در فنون علم دین، به آن نیاز دارد و قصد عمل به اخبار درست و سنن صحیح دارد، جمع گشته است».

***

نظر برخي بزرگان تشيع من باب كتاب اصول‌كافي :

شیخ مفید که از معاصران کلینی به‌شمار می‌رود، درباره کتاب کافی می‌نویسد: «کتاب اصول‌كافي از برترین کتاب‌های شیعه و پرفایده‌ترین آنهاست.»
شهید اول، محمّد بن مکّی، در اجازه خود به ابن خازن، می‌نویسد: «همانند کتاب کافی، در حدیث شیعه نوشته نشده‌است.»
علامه محمدتقی مجلسی می‌گوید: «همانند کافی در میان مسلمانان نگاشته نشده‌است.»
علامه محمدباقر مجلسی در کتاب مرآة العقول، می‌نویسد: «کتاب اصول‌كافي از تمام کتب اصول، مضبوط‌تر و جامع‌تر است و بهترین و بزرگ‌ترین تألیف فرقه ناجیه (شیعه امامیه) است.»
آیت‌الله خویی در کتاب معجم رجال حدیث، از قول استادش مرحوم آیت‌الله نائینی، مناقشه در اسناد روایات کافی را حرفه و ترفند عاجزان وناتوانان خوانده‌است.
شهید ثانی در اجازه خود به شیخ ابراهیم میسی، اصول‌كافي را به همراه سه کتاب: من لایحضره الفقیه، تهذیب الاحکام و استبصار، از پایه‌های ایمان و ستون‌های اسلام می‌شمارد.

جلد يكم                                          جلد دوم

          
جلد سوم                                          جلد چهارم
          

کتاب ارزشمند صحیفه سجادیه، مجموعه‌ای از دعاها و مناجات انسان‌ساز با مضامین بلند معنوی از پيشواي چهارم شيعيان، امام سجاد(ع) است.

از این کتاب با فرنام‌هايي چون «انجیل اهل بیت» و «زبور آل محمد» و «خواهر قرآن» ياد كرده‌اند. این کتاب اگرچه ظاهرا در پيوستگي با دعا و نیایش است، ولی در آن از حقایق علوم و معارف اسلامی و عرفانی، و قوانین و احکام شرعی و مسائل حساس سیاسی و اجتماعی و تربیتی و اخلاقی نيز ميتوان بهره جست.

افزون بر انديشمندان شيعه، بسياري از علماي اهل سنت نيز در ستايش اين كتاب جستارهايي نوشته‌اند و اين كتاب انسان‌ساز را آفرين گفته‌اند.

دانلود کتاب " صحيفه سجاديه "

کتاب مَن لایَحضُرُه اَلفَقیه نوشته ابن‌بابویه ملقب به شیخ صدوق، کتابی است شامل ۵۹۶۳ حدیث. مَن لایَحضُرُه اَلفَقیه یکی از کتب اربعه و از معتبرترین کتب شیعه بوده و در شش جلد تألیف شده‌است. این اثر از زمان نگارش مورد توجه و استقبال علمای شیعه قرار گرفته‌است و پیوسته در مجموعه‌های بزرگ و کوچک روایی به آن استناد نموده و از آن روایت نقل کرده‌اند.
شیخ صدوق این کتاب را به درخواست یکی از سادات شهر
بلخ به نام شریف الدین ابو عبدالله نگاشته‌است. او از شیخ صدوق درخواست کرده بود که مانند کتاب طبی من لا یحضره الطبیب، نوشته محمد بن زکریا رازی، او هم کتابی در علم فقه به نگارش درآورد تا مورد استفاده کسانی قرار گیرد که به علما و فقها دسترسی ندارند.
اين كتاب يك توضيح‌المسائل كامل است كه تمام شكيات و مسائل شرعي را با استفاده از احاديث امامان بيان ميكند و بهترين مرجع تقليد و توضيح‌المسائل در تمام دوران، براي شيعيان بوده و مي‌باشد.
   – جلد اول: کتاب صلاة در باب نماز، وضو، غسل، تیمم، فضیلت نماز، قبله، اذان و اقامه، اذان و اقامه و تعقیبات نماز.
– جلد دوم: شامل ادامهٔ کتاب صلاة، کتاب زکاة، کتاب صوم و کتاب اعتکاف.
– جلد سوم: در باب حج، علل و اسرار حج، سفر و آداب سفر، آداب مسافر، زیارت قبور ائمه و زیارت قبور شهیدان.
– جلد چهارم: شامل کتاب قضاء در ابواب داوری‌ها، شرایط داوری، باب عدالت، شهادت دادن به دروغ، باب وکالت و باب آزاد کردن بنده و احکام آن. کتاب المعیشة در باب شغل‌ها، تجارت و آداب آن، باب خرید و فروش، باب صید و شکار و سر بریدن حیوانات، تعهدات به سوگند و نذر و کفاره.
   – جلد پنجم: کتاب زناشویی، کتاب طلاق، کتاب حدود و کتاب دیات.
– جلد ششم: شامل باب وصیت، کتاب فرائض و مواریث، سهم میراث پدر و مادر متوفا، باب میراث فرزندان، باب میراث اجداد، باب میراث مردگان.
داستانهاي زير، ترجمه‌ي آيات قرآن به زبان فارسي است بدون تفسير و اضافات

داستان فروخته شدن يوسف توسط برادرانش و عاشق شدن زن حاکم مصر به يوسف
داستان موسي و بني ‌اسرائيل و فرعون و هامان
داستان زکريا و يحيا و مريم و عيسي
داستان نوح و طوفان نوح
داستان ويران شدن شهر لوط توسط فرشتگان
داستان آفرينش انسان و رانده شدن شيطان از آسمان
داستان اصحاب کهف
داستان ذوالقرنين و ياجوج و ماجوج
داستان موسي و بنده‌ صالح خدا و کارهاي شگفت ‌انگيزش
داستان سليمان و ملکه‌ سبا و چند داستان ديگر

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك