دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی )  
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) رمان:
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن ) دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
  دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها )  
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) افسانه‌ها:
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان ) دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران شعر:
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب برهان قاطع
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک  

مصر

" توت‌عنخ‌آمون " یازدهمین فرعون مصر باستان از دودمان هجدهم یا همان پادشاهی نو شناخته می‌شود که حدود 1330 سال پیش از میلاد ( حدود 3300 سال قبل) بر مصر حکومت میکرد.

شجره‌نامهٔ توت‌عنخ‌آمون هنوز به طور دقیق شناخته نشده است و نظریه‌های گوناگونی وجود دارد. مثلاً مورخان نمیدانند که آیا او فرزند آخناتون است یا آمنهوتپ سوم و یا حتی آیه، کشیش بزرگ آمون.

توت‌انخ‌آتون در ۹ سالگی با سومین دختر آخناتون و نفرتیتی، یعنی انخ‌اسن‌پاآتون (نامو او به معنای کسی که برای آتون زندگی می‌کند، می‌باشد) ازدواج می‌کند و پس از مرگ اسمنخکاره، با نام توت‌انخ‌آمون به پادشاهی می‌رسد. همسر جوانش نیز نام را به انخ‌اسن‌آمون (کسی که برای آمون زندگی می‌کند) تغییر می‌دهد.

فرعون جوان، تحت تأثیر وزیرش آیه، دستور می‌دهد که تمامی نام‌های آتون و آخناتون را از معابد پاک کنند و نام آمون را که در دورهٔ حکومت آخناتون حذف شده بود دوباره حک کنند.

از آن پس، به دستور کشیشان، بردن نام آخناتون که جنایت‌کار بزرگ خوانده می‌شود قدغن است.

او پایتخت خود را شهر تب (تبس، تیبس، تبای)(که از زمان آخناتون رها شده بود) قرار می‌دهد و حدود ۱۰سال حکومت می‌کند، بی آن که پادشاهی او جلال یا درخشندگی خاصی داشته باشد. وی آخرین فرعون دودمان شکوهمند هجدهم است. پس از آن حکومت به رامسسیان (دودمان نوزدهم) رسید.

توت‌عنخ‌آمون، فرعون بزرگ مصر

ماسک مرگ زیبا و باشکوه" توت عنخ آمون" فرعون مصر ساخته شده از طلای ناب در موزه ملی مصر

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاریخ مختصر ادیان بزرگ " تالیف "فیلیسین شاله" می‌باشد.

كتاب تاریخ مختصر ادیان بزرگ از مهمترین کتب، درمورد ادیان و مذاهب می‌باشد. بخش نخست کتاب در مورد ادیان ابتدایی کهن همچون توتم‌پرستی و فتیش‌پرستی است و همچنین دین در مصر باستان مورد بعدی است که مورد مطالعه قرار گرفته است. بخش بعدی به تاریخ ادیان در هند پرداخته شده است. دین ودا، دین برهمن، دین بودا، دین هندو و برخی ادیان جدید هندی پرداخته شده است. ادیان چینی نظیر کنفوسیوس و تائوییسم، به همراه ادیان ژاپن همچون کیش شینتو، مباحث بخش بعدی را شامل می‌شود. پس از آن وارد بخش تاریخ ادیان در ایران شده و پس از بررسی ادیان زرتشتی، میتراییسم و مانوی، وارد تاریخچه کیش و ادیان در بین‌النهرین می‌شود. ادیان یونان و روم باستان بخش مهم دیگری از مباحث مطروحه در این کتاب است. ادیان ابراهیمی شامل یهودیت، مسیحیت و اسلام و البته فرقه‌های اسلامی، از دیگر بخش‌های مهم این کتاب مهند و ارزشمند می‌باشد.

دانلود کتاب تاریخ مختصر ادیان بزرگ را به دانشجویان و پژوهشگران الهیات و ادیان پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ مختصر ادیان بزرگ "

 

به اين كتاب امتياز بدهيد.

مصر سه بار به وسيله هخامنشيان فتح شد. نخستين بار توسط كمبوجيه، دومين بار داريوش بزرگ و سومين بار اردشير هخامنشي. مقاله علمی پژوهشی " بررسی و معرفی آثار هخامنشيان در مصر " از "دكتر رحيم ولايتی" به بررسی كتيبه‌ها و آثار به جا مانده يادگار از هخامنشياندر مصر، در زمانی كه كل كشور مصر يك استان از ايران بود، پرداخته است.

دانلود مقاله " بررسی و معرفی آثار هخامنشيان در مصر "

دانلود مقاله ” بررسی و معرفی آثار هخامنشيان در مصر “
4.67 (93.33%) 3 votes

ابوالهول غول افسانه‌های مصر باستان و اسطوره ایدیپ، مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شیر، مزیّن به بال‌های عقاب و دارای سری شبیه سر زنان است.

این موجود افسانه‌ای کسانی را که موفق به حل معمّای او نمی‌شدند می‌کشت و در نظر مصریان باستان مظهر آفتاب محسوب می‌شد، ابوالهول بزرگ که در مصر قرار دارد از صخره‌ای تراشیده شده است و ۲۰ متر ارتفاع و ۷۰ متر طول دارد.

باور بر این است که ابوالهول نزدیک به ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح توسط فرعون خفرع ساخته شد، کسی که دومین هرم در مجموعه اهرام جیزه را نیز ساخت.

مکان این تندیس در متنی نوشته شده درباره مجموعه آرامگاه‌های نزدیک به هرم دوم، دیده می‌شود. این متن را اغلب مصرشناسان به خفرع نسبت می‌دهند. تندیس کوچکی از جنس دیوریت از خفرع نیز، که در ویرانه‌های معبد درون دره پیدا شده است، از دیگر دلایلی است که ساخت ابوالهول را به او ربط می‌دهد.

ابوالهول، نگهبان اهرام

نمایی جالب از پشت سر " ابوالهول " نگهبان افسانه ای اهرام مصر

به اين كتاب امتياز بدهيد.

" توتمس سوم " در حدود 1450 سال پیش از میلاد بر مصر حکومت میکرد. در بیست و دو سال آغاز فرمانروایی‌اش هم‌زمان با نامادریش "هتشپسوت" حكومت می‌کرد. پس از مرگ هتشپسوت او به قدرت راستین دست یافت و آن‌چنان امپراتوری‌ای پدید آورد که تا آن زمان در مصر دیده نشده بود.
او هفده بار لشکرکشی کرد و از شمال سوریه کنونی تا چهارمین آبشار بزرگ نیل را به زیر پرچم خود درآورد.

او را سازنده پنجاه پرستشگاه در مصر می‌دانند. در دوره پادشاهی او معماری به بالاترین ورزیدگی و هنر خود رسید و چه پیش و پس از پادشاهی او هرگز همانندی نیافت.

پس از مرگ او را در "دره پادشاهان" که آرامگاه فرعون‌ها در دوره او بود به خاک سپردند. پس از او پسرش "آمنهوتپ دوم" به جانشینی‌اش رسید.

در زمان امپراطورى جدید و پس از آن، طلسم‌هاى سوسک کبیر، اغلب روى قلب مردگان مومیایى شده قرار داده مى‌شد. این سوسک‌هاى کبیر قلبى به این منظور بودند که در روز رستاخیز وزنه اى علیه “پر حقیقت” باشند. طلسمى، اغلب همراه با وردى از “کتاب مردگان”، روى این آویزها حکاکى شده است که از قلب خواهش مى کند: ”‌علیه من شهادت نده”.

به اين كتاب امتياز بدهيد.

دوم اكتبر سال 1187 ميلادي در پي ده سال جنگ، بالاخره صلاح‌الدين ايوبی سلطان مصر و سوريه بيت المقدس (اورشليم) را از دست صليبيون خارج ساخت و سپس به اخراج آنان از انتاكيه، بندر صور و ترابلس (لبنان) پرداخت.

تلاش 18 ماهه ريچارد شيردل پادشاه انگلستان هم براي پس گرفتن بيت المقدس به جايي نرسيد و در 1192 به اروپا بازگشت و جنگهاي صليبي فروكش كرد.

صلاح‌ايوبي يك «كُرد» متولد تِکريت (عراق امروز) و از افسران سپاه عمويش «شيركوه» فرمانده ارتش مصر بود كه پس از او اين سمت را برعهده گرفت و بعد از درگذشت سلطان مصر، خود را سلطان مصر و سوريه خواند و به جنگ صليبيون اروپايي شتافت.

بيت المقدس 88 سال در دست صليبيون اروپايي بود. صلاح‌الدين که در اروپا درباره جوانمردي‌هاي او چندين کتاب نوشته شده است حجاز را هم بر قلمرو خود افزوده بود.

صلاح‌الدين ايوبی

مقبره صلاح‌الدين ايوبی در مصر

به اين كتاب امتياز بدهيد.

آخناتون که از دودمان هیجدهم فراعنه مصر بود دینی یکتاپرستانه را بنیاد نهاد که خدای آن آتون نام داشت. او فرزند آمنهوتپ سوم بود و در آغاز برای جانشینی فرعون برگزیده نشده بود؛ ولی پس از مرگ برادرش، توتمس، او بدین جایگاه رسید. پنداشته می‌شود که او هم‌زمان با پدرش به پادشاهی پرداخته باشد.

همسر او نفرتیتی نام داشت. نفرتیتی در تاریخ مصر به خاطر گردن کشیده و زیبایش مشهور است. نفرتیتی در طول حیات خود شش دختر به دنیا اورد.

لودویگ بورشارت، مصرشناس مشهور آلمانی در حفاری‌های سال ۱۹۱۲میلادی، تندیس نفرتیتی، ملکه مصر باستان را یافت و آن را به آلمان فرستاد. ادعای مالکیت بر مجسمه‌ی نیم‌تنه‌ی نفرتیتی، موضوع مناقشه دائم مصر و آلمان است.

برخی محققان -از جمله احمد عثمان- آخناتون را همان پادشاه مصر در زمان یوسف پیامبر دانسته‌اند، یا بین یوسف و آخناتون رابطه دیگری قائل شده‌اند.

زیگموند فروید در کتاب موسی و یکتاپرستی، موسی را در دورهٔ اخناتون می‌داند. فروید نتبجه می‌گیرد که موسی به دین یکتاپرستی آتُن گرایش داشته اما به علت سست شدن قدرت امپراتوری پس از اخناتون و طرد دین اتن توسط مصریان، موسی این دین را به‌جای ادامه در مصر، به قوم یهود منتقل می‌کند.

یهودیان آن زمان در قلمرو مصر ساکن بودند. موسی همچنین رسم مصریِ ختنه را به قوم یهود داد.

آخناتون و نفرتیتی

"آخناتون" فرعون مصر و همسرش "نفرتیتی" در کنار هم

1350سال پیش از میلاد، موزه برلین

آخناتون و نفرتیتی
4 (80%) 1 vote

ایزیس (به انگلیسی: Isis)، الههٔ طبیعت، باززایی، تجسم ماهیت سحر و جادو و یکی از محبوب‌ترین الهه‌های مصر باستان به شمار می‌رود. او خواهر و همسر اوزیریس بود و از او صاحب فرزندی به نام هوروس گشت.

در افسانهٔ ازیریس او به دنبال جسد همسر خود، که توسط ست برادرش کشته شده بود می‌گشت. در یونان باستان با یو مطابق است. نام ایزیس به گفتهٔ پلوتارک به معنی «دانش» است. ایسیس به صورت یک زن با یک دیسک خورشید شکل در بین شاخ‌های گاوی بر روی سرش مجسم می‌شود. نام ایزیس به صورت اندیشه‌نگاشت (حروف تصویری) در مصر باستان به شکل بوده است.

ایزیس را گاه در نقش زنی بالدار و گاه به نقش گاو به تصویر کشیده‌اند. این خدا تاجی بر سر دارد که قرص مانند و آراسته به پر و شاخ گاو می‌باشد. او با سیاره ونوس، مس، رنگ‌های زمرد و فیروزه‌ای مرتبط است.

خدایان مصر در ابتدا به صورت دین‌های محلی پیروان جذب می‌کرند. سپس در شهرهای کوچک عبادتگاه‌هایی برای پرستش این خدایان ساخته می‌شده است. ایزیس نیز در ابتدا خدایی محلی در زمان پردیناتیک در ۳۱۰۰ سال قبل از میلاد در شمال دلتا بوده است. داستان مرگ این خدا پیروانی برای خود بدست آورد.

در نهایت این خدا در سراسر مصر و حتی خارج از مصر گسترش یافت. در نواحی مدیترانه به خدایانی همچون آفرودیت پیوست و برای خود پیروانی پیدا کرد. در یونان به عنوان خدای محافظ مادر و فرزند به شمار می‌رفته است. او همچنین به عنوان یکی از الهه‌های دریانوردان تبدیل شد.

معابد بزرگی توسط أمنهوتب و أرسنوفیس ساخته شده است. اما مهمترین آن‌ها حتحور است تاثیر بسیاری در تاریخ داشته است.

معابد ایزیس در عراق، یونان و رم ساخته شده‌است. در دلوس یکی از جزیره‌های یونان، به سبک قدیمی یونان برای او معبد ساخته‌اند. در فیله تا بعد از ظهور مسحیت پیروان خود را داشته است.

این جزیره در بلای نیل، تا قرن ۶ برای این خدا معابدی ایجاد کرده است. حتی فرمان تئوزیوس که دستور به نابودی تمام بت‌ها را داده بود در این جزیره اجراء نشد تا اینکه یوستینیانوس، تمام تصاویر را به قسطنطنیه برد. بعد آنکه تمام روحانیون را دستگیر کرد؛ معابد این خدا را بست.

به اين كتاب امتياز بدهيد.

جمال عبدالناصر دومین رئیس‌جمهور مصر از ۱۹۵۶ميلادی تا هنگام مرگ بود. رئیس‌جمهور انقلابی مصر در سال‌های 1970-1956، شخصیت شناخته شده حرکت به سمت مدرنیسم و ترویج حق تعیین سرنوشت و عدم وابستگی و گسترش اندیشه عدم تعهد در آفریقا بوده است.

سیاست‌های ملی‌گرایانه ناصر که منجر به ملی شدن کانال سوئز و همچنین مبارزه با اشغالگری رژیم صهیونیستی بود، او را تبدیل به چهره‌ای قابل‌اتکا در میان اعراب و ملل آفریقایی کرد. چنان‌که ناصریسم به هواداری از اندیشه‌های سیاسی وی در میان ملل عرب و آفریقایی در دهه 1950 و 1960 اشاره دارد.

اما مرگ مشکوک و ناگهانی جمال عبدالناصر مردم جهان عرب را بُهت‌زده کرد و باور این‌که او به مرگ طبیعی مُرده باشد برای بسیاری سخت بود. از آن هنگام تاکنون گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال قتل ناصر صورت گرفته‌است.

در سال ۲۰۱۰ ادعای هدی با تأیید ضمنی محمدحسنین هیکل شخصیت فرهنگی معروف جهان عرب و مصر و دوست صمیمی و شاهد مرگ ناصر همراه شد. هیکل در سپتامبر ۲۰۱۰ در برنامه تجربه زندگی (تجربه حیاة) در تلویزیون الجزیره در این مورد گفت:

جمال عبدالناصر سه روز پیش از مرگش در سوئیت شخصی خود در هتل نیل هیلتون قاهره در حال گفتگو با یاسر عرفات برای پایان دادن به درگیری فدائیان فلسطینی با ارتش اردن بود که بحث بالا گرفت و حال عبدالناصر منقلب شد.

تا آنجا که برخاست و به یاسر عرفات گفت یا پا می‌شوی می‌رویم پایین در تالار اجتماعات و پایان بی‌نتیجهٔ مذاکرات را اعلام می‌کنیم یا اینکه می‌نشینیم حرف جدی می‌زنیم و به توافق می‌رسیم.

سادات که حال عبدالناصر را چنین دید گفت رئیس، تو به یک فنجان قهوه نیاز داری من خودم برایت درست می‌کنم بعد رفت توی آشپزخانه اما وقتی قهوه درست می‌کرد محمد‌داوود آشپز مخصوص عبدالناصر را که از سیاهپوستان نوبه‌ای بود از آشپزخانه بیرون کرد، بعد قهوه را به دست خودش آورد و به عبدالناصر داد و او هم قهوه را نوشید.

با این حال او تأکید کرد که در حال حاضر هیچکس نمی‌تواند ثابت کند که انور سادات در قهوه جمال عبدالناصر زهر ریخته بود و در هتل نیل هیلتون هم هیچ نوع زهری پیدا نشد. اين مرگ  مشکوک همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هیکل همچنین مدعی شد که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل، فرانسه و بریتانیا و همچنین پادشاه ایران و پادشاه عربستان سعودی بارها برای قتل عبدالناصر توطئه کرده بودند.
 

به اين كتاب امتياز بدهيد.

کشورهای عربی و در رأس آنها سوریه و مصر به طور رسمی ۴ بار با اسرائیل وارد جنگ شدند و جز در یک مورد که موفقیت جزئی داشتند در بقیه موارد شکست خوردند.

سومين جنگ ميان اعراب و اسرائيل معروف به جنگ شش روزه می باشد.

در ساعت 8/5 بامداد روز پنجم ژوئن 1967میلادی، نيروی‌هوايى اسرائیل در يك عمليات غافلگيرانه، با عبور از مرزهای سه كشور مصر، سوريه و اردن، به مدت دو ساعت، نيروهاي هوايى اين كشورها را به شدت مورد حمله قرار داده و به اين ترتيب سومين جنگ بزرگ اسرائیل و كشورهای عربی آغاز شد.

پس از اين حمله، نيروی زمينی اسرائيل با بهره‌گيری از سلاح‌های‌پيشرفته، در مدت شش‌روز، ارتش‌های مصر، سوريه و اردن را شكست داد. جنگ ژوئن 1967 اعراب و اسرائيل را مي‌توان يكی از سريعترين جنگهای تاريخ به شمار آورد زيرا اسرائیل در اين تجاوز، چهار برابر تمام سرزمين‌های تحت‌كنترل خود، شامل سراسر صحرای سينا و همچنين كناره های شرقی كانال سوئز در مصر و بلنديهای جولان در سوريه را اشغال كرد و پس از جدا كردن غرب رود اردن از كشور اردن و اشغال كامل بيت‌المقدس، آتش‌بس را پذيرفت.

قبل از شروع اين جنگ، "جمال عبدالناصر"، رئيس جمهور وقت مصر با بستن خليج عقبه بر روی كشتيهای اسرائيلی و نيز انعقاد پيمان اتحاد نظامی با سوريه و اردن، بهانه لازم را برای شروع جنگ به دست اسرائيلي‌ها داد. وی همچنين از نيروهای ناظر سازمان‌ملل كه پس از جنگ سوئز در سال 1956میلادی،  بين نيروهای مصری و اسرائيلی در صحرای سينا حائل شده بودند درخواست كرد كه از اين منطقه خارج شوند؛ از اين‌رو، سران اسرائیل، اين اقدامات را به عنوان تدارك آغاز حمله‌ای عليه اسرائيل تعبير نمودند.

جنگ شش روزه در نهايت، در دهم ژوئن آن سال پايان يافت و عواقب ناگوار آن برای اعراب، به موقعيت داخلی و خارجی "جمال عبدالناصر" به عنوان پرچ‌مدار مبارزه با اسرائیل، لطمه شديدی وارد ساخت و "ناصر" با اينكه تا زمان مرگ خود در سال 1970میلادی در مقام رياست جمهوری مصر باقی ماند، ديگر موقعيت و اعتبار گذشته خود را باز نيافت.

قطعنامه ۲۴۲ شورای‌امنیت در پایان جنگ اسرائیل را ملزم به تخلیه مناطق اشغال شده توسط اسرائیل کرد، اما این قطعنامه تاکنون به مرحله اجرا درنیامده‌ است.

جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائيل

تانک های اسرائیلی در جنگ شش‌روزه – بلندی‌های جولان

به اين كتاب امتياز بدهيد.

تقريبا همزمان با درگذشت کوروش بزرگ‌ و بر تخت نشستن پسرش كمبوجيه، آمازیس فرعون مصر نيز درگذشت و پسرش پسامتیک به عنوان فرعون جديد تاج‌گذاري كرد. گويا او تحركاتي براي جنگ با ايران داشت ب همين دليل كمبوجيه پيش‌دستی كرده و لشگر به مصر راند.

ارتش شاهنشاه کمبوجیه متشكل از پارس‌ها، مادها، بابلی‌ها و ديگر اقوام ايرانی بود. كه يهودی‌ها نيز در شمار آن‌ها بودند. جنگ بزرگ در سال ۳۰ از پادشاهی کوروش انجام گرفته و سرزمين‌های شرقی مصریان شکست سختی را متحمل شدند. در اين جنگ يهوديان منطقه به كمبوجيه پيوستند و پيروزی به راحتی صورت گرفت. سپس کمبوجیه از صحرای سینا عبور کرده و به جلگه نیل رسید. در آنجا پیکی به فرعون فرستاد و از او خواست که به جای جنگ، صلح کرده و مصر هم‌پیمان ایران گردد. ولی فرعون پیک‌های ایرانی را کشت.

اين بهترين بهانه بود برای نبرد سرنوشت‌ساز و پيروزی نهايي هخامنشيان بر مصر. سپاهیان شاه ایران ممفیس پایتخت بزرگ مصر را محاصره كردند و پس از زد و خورد فراوان، سرانجام شهر را تسخير و فرعون را دستگير كردند.

هرودوت در شرح بازگویی اين رويدادها مي‌گويد كه کمبوجیه در آغاز، به شيوه پيروزی‌های كوروش، تصميم گرفت تا هيچ آسيبی به كشور مغلوب نرساند و عفو عمومی صادر كند. فرعون مصر را نیز نکشت. بلکه مقام او را بسیار محترم داشت و حتي خیال برگرداندن فرمانداری مصر به او را در سر داشت. ولی ناگهان از توطئه پسامتیک بر ضد پارسیان آگاه شد و نهايتا برای جلوگیری از شورش‌های احتمالی، فرعون را مجبور کرد تا با نوشیدن خون گاو خودکشی کند.

سپس كمبوجيه رسما به عنوان فرعون مصر تاج‌گذاری كرد و كاهنان و پيشوايان روحانی مصری نيز مناسك لازم را برگزار كرده و او را فرعون مصر خواندند.چندین کشور دیگر در همسایگی مصر با شتاب هدایایی به کمبوجیه فرستاده و خود را زیر فرمان هخامنشیان قرار دادند. کمبوجیه همچنین دست به تصرف مستعمرات دریایی مدریترانه زد. در آن‌زمان جزایر غربی‌تر مدیترانه و همچنین کرانه‌های جنوبی ایتالیا و اسپانیا و کرانه‌های شمالی لیبی و تونس امروزی همه زیر چیرگی حکومتی بود به مرکزیت کارتاژ در تونس امروزی. اقوام پایه‌گذار تمدن کارتاژ، فینیقی بودند. درحالی‌که در آنزمان کارتاژ مستقل از فینیقیه بود. ایران برای تصرف مستعمرات آن، به نیروی دریایی نیاز داشت. درحالیکه ایران ناوگان دریایی نداشت. پس کمبوجیه نیروی دریایی فینیقیه را به همراه سپاهی پارسی به این کار گمارد. ولی فینیقی‌های گسیل شده به جنگ، نبرد را رها کردند و به گفته هرودوت، کمبوجیه فینیقی‌ها را مجبور به جنگی که آنرا دوست نداشتند نکرد. چون آنان و همچنین قبرسی‌ها با میل خود همراه کمبوجیه شده بودند.

آنگاه کمبوجیه به سمت شهر تِبِس در جنوب مصر رفت. چراکه مصر جنوبی زیر چیرگی فرعون مصر نبود. کمبوجیه در جنگهای بعدی خود نیز پیروز بود. او با وجود جوانی نبوغ نظامی بالایی داشت. علاوه بر آن، دلاوری بی‌مانند کمبوجیه و اینکه هرگز از جنگ نمی‌هراسید و به هنگام جنگ پا به پای سربازان خود به نبرد تن به تن با دشمن میرفت، بسیار ستودنی است.

سپس نوبت به حبشه در جنوب مصر رسید. کمبوجیه برای شناخت حبشه جاسوسانی به اِلفانتین _اسوان امروزی_ در جنوبی‌ترین نقطه مصر فرستاد. و سپس با فرستادن هدایایی به پادشاه حبشه او را به همپیمانی فرا خواند. ولی حبشی‌ها پیشنهاد او را با بی‌ادبی رد کردند و همین باعث شد تا کمبوجیه با شتاب به حبشه لشکرکشی کند. ولی به دلیل پایان یافتن آذوقه سپاه مجبور شد تا نیمه کاره بازگردد و آنگاه مزدوران یونانی را با کشتی به سوی حبشه فرستاد. به هر روی او مصر جنوبی و حبشه را به قلمرو هخامنشیان افزود.

این را از آنجا میتوان فهمید که بنا به گفته دیودور تاریخنگار یونانی کمبوجیه نام یکی از زنان خاندان خویش را بر مِروئی _از شهرهای حبشه_ نهاد. خود هرودوت در بخش جنگهای ایران و یونان چند بار به این نکته اشاره دارد که اهالی حبشه در میان سپاهیان هخامنشی حضور دارند.

دوران پادشاهی كمبوجيه بسيار كوتاه بود و او در هنگام بازگشت به پارس به شكل مشكوكی درگذشت. با اين حال او در همين دوران كوتاه به وسعت امپراتوری هخامنشيان به شكل چشم‌گيری افزود. اقدامات كوروش و كمبوجيه را به زودی داريوش به حد اعلای خود رساند و بزرگترين امپراتوری تمام تاريخ بشريت را شكل داد.

كمبوجيه پادشاه هخامنشی و فتح مصر

نقشه جنگ‌های كمبوجيه در مصر

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نفيس " تاريخ اسلام در مصر و شام " اثری گرانقدر به قلم "دكتر مهدی جليلی" پيرامون تاريخ سرمزين‌های مصر و شام می‌باشد.

كتاب تاريخ اسلام در مصر و شام ابتدا به نقل تاريخ مصر از آغاز تا دوره خلفای راشدين می‌پردازد. در اين بخش روابط اعراب جاهلی با مصر پيش از اسلام نيز مورد بررسی اجمالی قرار می‌گيرد. سپس كيفيت فتح مصر در زمان فتوحات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن وارد دوران اموی و عباسی می‌شود. در بخش بعدی تاريخ سلسله‌های طولونی، اخشيدی، فاطمی و ايوبی مورد بررسی قرار می‌گيرد. مماليك و سپس فتح مصر توسط عثمانی‌ها از ديگر بخش‌های كتاب است. پس از آن تاريخ شام نيز به‌سان مصر، از دوران باستان آغاز شده و تا دوره معاصر مورد بررسی قرار می‌گيرد.

دانلود کتاب تاريخ اسلام در مصر و شام را به تمام علاقمندان به تاريخ جهان و سرزمين‌های اسلامی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” تاريخ اسلام در مصر و شام “

دانلود کتاب ” تاريخ اسلام در مصر و شام “
2 (40%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك