دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی )  
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) رمان:
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن ) دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
  دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها )  
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) افسانه‌ها:
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان ) دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران شعر:
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب برهان قاطع
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک  

قاجاريه

كتاب نایاب " تاریخ جنگ‌های ایران از مادها تا امروز " اثری علی غفوری  است.

كتاب تاریخ جنگ‌های ایران از مادها تا امروز به بررسی مهمترین جنگ‌های تاریخ ایران می‌پردازد.

– جنگ‌های دوران مادها و پیش از مادها،
– جنگ‌های دوران هخامنشیان،
– جنگ‌های دوران اشکانیان،
– جنگ‌های دوران ساسانیان،
– جنگ‌های ایران با اعراب از قرن یک تا پنج هجری،
– دوران استیلای تُرکان بر ایران: غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان،
مغولان، ایلخانان، تیموریان؛ سه قرن بدبختی ایران،
– جنگ‌های دوران صفویه،
– جنگ‌های دوران افشاریه و زندیه،
– جنگ‌های دوران قاجاریه،
– رتش ایران در دوران پهلوی،
انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی.

 

دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران از مادها تا امروز را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایران باستان و تاریخ ایران اسلامی پیشنهاد می‌کنیم.

قیمت لینک دانلود این کتاب: 7هزار تومانبه اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی " پژوهشی مشترک از "دکتر ویلم فلور" و "دکتر امین بنایی" می‌باشد.

كتاب نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی به تمام مباحث مربوط به مجازات و قضا و دادرسی در دو دوره قاجاریه و پهلوی می‌پردازد.

دانلود کتاب نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی را به علاقمندان به تاریخ معاصر  پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاریخ معاصر ایران " شاهکار " پیتر آوْری " استاد تاریخ دانشگاه کمبریج انگلستان و از مورخان ایران‌شناس مشهور، می‌باشد.

كتاب تاریخ معاصر ایران، پژوهشی موشکافانه و دقیق درباره تاریخ ایران از آغاز سلسله قاجاریه تا پایان این سلسله می‌باشد. روابط ایران با روسیه و انگلیس و دول اروپایی، معاهده‌های منجر به از دست رفتن خاک ایران، متن قراردادها، بررسی اعطای امتیازها توسط قاجارها به اروپاییان، وزرای بزرگ ایرانی چون امیرکبیر، کیفیت مسافرت‌های پادشاهان ایران به اروپا، زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب مشروطه، پیروزی مشروطه‌خواهان و به وجود آمدن نخستین حکومت بر پایه قانون در مشرق‌زمین، جنگ جهانی اول، کودتای 1299، روی‌کار آمدن رضاخان و سقوط قاجارها و… از مباحث مهم مطرح شده در این کتاب بزرگ و ارزشمند است.

این کتاب از لحاظ بار علمی بی‌نظیر بوده و از مهمترین کتب پژوهشی تالیف یافته من‌باب تاریخ معاصر ایران زمین است.

دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران شاهکار پیتر آوْری را به پژوهشگران تاریخ معاصر پیشنهاد می‌کنیم.

قیمت این کتاب: 9557 توماندانلود کتاب ” تاریخ معاصر ایران ؛ پیتر آوْری “
4 (80%) 2 votes

كتاب نایاب " از کوروش تا پهلوی " تالیف "فردریک تالبرگ" می‌باشد.

كتاب از کوروش تا پهلوی اثری منحصربفرد از کل تاریخ ایران زمین می‌باشد. کتاب با تاریخ ایران از دوران باستان آغاز شده و به بررسی آریایی‌ها، مادها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و سپس ساسانیان می‌پردازد. سپس وارد دوران اسلامی شده و پس از بررسی حکومت‌های ایرانی سده‌های دو تا پنج هجری، حکومت غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان و تیموریان، صفویان، افشاریان، زندیان، قاجاریان و نهایتا دودمان پهلوی را مورد بررسی و کند و کاو قرار می‌دهد.

این کتاب یک اثر مختصر اما پربار است. عکس‌های فوق‌العاده‌ای که مولف برای این کتاب تدارک دیده، بر اهمیت و ارزش کتاب به شدت افزوده است. این کتاب در سال 1346خورشیدی به مناسبت سالگرد تاجگذاری پهلوی‌دوم توسط داشنگاه شیراز منتشر شده بود. 

دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی را به پژوهشگران و دانشجویان تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران اسلامی و تاریخ معاصر توصيه می‌كنيم.

قیمت دانلود این کتاب 12هزار توماندانلود کتاب ” از کوروش تا پهلوی “
4 (80%) 9 votes

كتاب نایاب " انقلاب‌ مشروطه، از آغاز تا انجام " اثری به قلم "بهمن انصاری" می‌باشد.

كتاب انقلاب مشروطه، از آغاز تا انجام گزارشی از روزشمار انقلاب مشروطه، از آغاز نخستين جنبش‌های مردمی تا به انجام رسيدن آن می‌باشد. در اين كتاب نويسنده كوشيده است تا سراسر رويدادهای مهم تاريخ‌ مشروطه را از نخستين پيش‌لرزه‌های جنبش مردمی تا آغاز مبارزات و به فرجام رسيدن انقلاب مشروطه بازگو كند.

دانلود کتاب انقلاب مشروطه از آغاز تا انجام را به پژوهشگران و علاقمندان تاريخ معاصر توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " انقلاب‌ مشروطه، از آغاز تا انجام "

دانلود کتاب ” انقلاب‌ مشروطه، از آغاز تا انجام “
5 (100%) 3 votes

كتاب نایاب " تصاويری نایاب از دوران قاجاريه و پهلوی " تنظيم يافته به دست "امير قربانی"، كلكسيونی بی‌نظير از تصاوير دوران قاجار و پهلوی می‌باشد.

كتاب تصاويری نایاب از دوران قاجاريه و پهلوی شامل تصاويری از هتل هيلتون، دروازه شميران، اپراي تهران، هتل شاه‌عباس، مجلس شورای ملی، مجلس سنا، حرم حضرت معصومه، آرامگاه رضاشاه، هتل رامسر، ميدان توپخانه، لاله‌زار و… می‌باشد. اين تصاوير نایاب در يك كلكسيون بی‌نظير گردآوري شده و يك تاريخ تصويری بی‌نظير از تاريخ قاجاريه و پهلوی می‌باشد.

دانلود کتاب تصاويری نایاب از دوران قاجاريه و پهلوی را به تمام علاقمندان به تاريخ معاصر توصيه  می‌كنيم.

قيمت اين كتاب: 4 هزار تومانبه اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاريخ اقتصادی ايران " پژوهشی از "چارلز عيسوی" با ترجمه منحصربه‌فرد "يعقوب آژند" در باب دوره قاجاريه است.

كتاب تاريخ اقتصادی ايران شرح وقايع تاريخی منحصرا اقتصادی ايران در خلال سال‌های 1215 تا 1332 هجری‌قمری است. گزارش‌های از جمعيت ايران در طول حكمرانی قاجارها، وضعيت معيشتی مردم، قحطي‌ها و خشك‌سالی‌ها، وضعيت بورژوازی و پرولتاريا در ايران،‌ تجارت و كم و كيف آن، نقش يهوديان، زرتشتيان و اقليت‌های مذهبی در اقتصاد ايران، وضعيت گمركات، نقش بيگانگان در اقتصاد، اوضاع حمل و نقل و… از مهمترين مباحث مطرح شده در اين كتاب پژوهشی بسيار بسيار با ارزش می‌باشد.

دانلود کتاب تاريخ اقتصادی ايران را به تمام علاقمندان به تاريخ پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” تاريخ اقتصادی ايران “

دانلود کتاب ” تاريخ اقتصادی ايران “
4 (80%) 1 vote

كتاب نفيس ” روزنامه‌های ايرانی " مجموعه‌ای نفيس و نایاب از روزنامه‌های قديمی، گردآوری و تنظيم‌ يافته به‌اهتمام "حسين سلمان‌زاده" می‌باشد.

كتاب روزنامه‌های ايرانی درواقع مجموعه‌ای از صدها روزنامه قديمی دوره قاجار و پس از آن می‌باشد. برخی از اين روزنامه‌ها عبارتند از: كاغذ اخبار، حبل المتين، توفيق، آثار‌جم، آدم‌ابوالبشر، آدميت، آذربايجان، آسمان، آسيا، آفتاب، آموزگار، آهن، آيينه غيب‌نما، اختر دانش، ارشاد، اخوت، استقلال ايران، ارژنگ، اصفهان، اسلاميه، افكار عمومی، افق روشن، افلاطون، نسيم‌ شمال، نوبهار، نجات وطن، ملانصرالدين، مكافات، مريخ، مردم، مرآت السفر، روزنامه رسمي دولت ايران، روح‌القدوس، رعد، راه نجات و… .

سنت روزنامه‌نويسی از دوره قاجار در ايران رونق گرفت. بايد توجه داشت روزنامه در آن زمان مثل امروز مجله‌اي نبود كه به صورت روزانه به چاپ برسد. اين روزنامه‌ها اغلب توسط اشخاص بلند مرتبه و بعدها توسط احزاب گوناگون هر از گاهي منتشر ميشد. برخي از آن‌ها تنها يك يا دوبار به چاپ رسيدند و تعداد صفحات آن نيز در آغاز تنها يك برگ و به مرور بيشتر بود. موضوع روزنامه‌ها هم اغلب مسائل سياسي روز بود.

حسين سلمان‌زاده طي سه سال توانست تعداد بسيار زيادي از اين نسخه‌های ناياب را گردآوري كرده و منتشر گرداند. دانلود كتاب روزنامه‌های ايرانی را به تمام علاقمندان و پژوهشگران تاريخ معاصر توصيه می‌شود.

دانلود کتاب ” روزنامه‌های ايرانی “

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب ارزشمند و نفيس" تاريخ نو " مشهور شده با نام تاريخ جهانگيری، به قلم "جهانگير ميرزا" پسر عباس‌ميرزا و نوه فتح‌علي‌شاه قاجار نگاشته شده است.

كتاب تاریخ نو حوادث سال‌های 1240 تا 1267 هجری قمری را شامل می‌شود. اين كتاب مطالب مهمی در مورد جنگ دوم ايران و روس دربردارد همچنين مختصری مهم از شرح‌حال كسانی چون اميركبير و حاجیميرزاآقاسي و اميرنظام و… در اين كتاب به ثبت رسيده كه در هيچ منبع ديگري نيست.

دانلود كتاب تاريخ نو، برای پژوهشگران تاريخ قاجار و تاريخ معاصر همچون درّی گران‌بها محسوب می‌شود.

دانلود کتاب ” تاريخ نو (تاريخ جهانگيری) “

دانلود کتاب ” تاريخ نو (تاريخ جهانگيری) “
5 (100%) 1 vote

گرجستان همواره يكی از بخش‌های خاك ايران بود. چه در دوران باستان كه كاملا يك منطقه ايرانی‌نشين تحت لوای حكومت‌های هخامنشی و اشكانی و ساسانی بود و چه پس از اسلام كه همواره از در شمار يكی از سرزمين‌های ايرانی نام برده می‌شد.

نبرد "کرتسانیسی" جنگی بود که در ۱۷۹۵ میلادی (۱۱۷۴ خورشیدی) پس از "صلح‌نامه قره‌باغ" و در تفلیس روی داد. این درگیری‌ها میان "آغامحمدخان قاجار" و "هراکلیوس دوم" حاکم گرجستان در تفلیس روی داد. دلیل این جنگ، شورش مردمان قفقاز بود که بعد از وفات "کریم‌خان زند" خود را تحت‌الحمایه روسیه تزاری قرار داده‌بودند. نتیجه جنگ، ویرانی کامل تفلیس و شکست حکومت حاكم گرجستان بود. هراکلیوس دوم  نیز متواری گشت.

آغا‌محمدخان پس از این پیروزی، در حالي‌كه در ديگر نقاط ايران نيز مدعيان سلطنت را مغلوب كرده و شورش‌ها را سركوب كرده بود، در سال ۱۷۹۶ میلادی در تهران به تاجگذاری و سلسله قاجار را بنيان نهاد.

از آغامحمدخان معمولا با چهره‌ای كريه و منفور در تواريخ ياد می‌شود. يكی از مهم‌ترين دلايل آن جانشينان او هستند كه كشور را به باد داده و بخش‌های زيادی از اراضی ايران را از دست دادند. به گونه‌ای كه كمابيش همه دوران سيطره قاجارها، لكه‌ی سياهی در پرونده تاريخ ايران است.

اما نبايد از حق گذشت كه آغامحمدخان برخلاف جانشينانش، يكي از لايق‌ترين شاهان ايران بود. اهميت حضور او اگر بيشتر از نادرشاه افشار نباشد، كمتر نيز نيست. در شرايطي كه كشور پاره‌پاره شده، شاهزداگان و مدعيان سلطنت زنديه، افشاريه و بازماندگان صفویه در هر گوشه ادعاي پادشاهی داشتند و اقوام گوناگون نيز برای راه‌انداز حكومت‌هایی مستقل دندان‌تيز كرده بودند، جسارت و شجاعت آغامحمدخان ايران را از خطر متلاشي شدن نجات داد و با سركوب همه شورش‌ها كشور را دگرباره يكپارچه كرد. در تمام دوران پادشاهی او استقلال و تماميت ارضی ايران حفظ شد. اما از بد روزگار جانشينان او، وارون او بودند…

آغامحمدخان قاجار و تصرف گرجستان

به اين كتاب امتياز بدهيد.

مناطقی از خاك ايران‌زمين كه در دوره قاجارها به وسيله جنگ‌ها و معاهده‌های گوناگون توسط دول روس و انگليس از خاك ايران برای هميشه جدا شدند.

اين مناطق شامل:
مناطقی جدا شده پس از معاهده گلستان
مناطقی جدا شده پس از معاهده تركمان‌چای
مناطقی جدا شده پس از معاهده آخال
مناطقی جدا شده پس از معاهده پاریس
مناطقی جدا شده پس از معاهده  گلداسميت

مناطقی از ايران كه در دوره قاجارها جدا شدند

به اين كتاب امتياز بدهيد.

محمدولی‌خان تُنِکابُنی معروف به سپهدار تنكابنی ، از مهمترين رجال نظامی و سياسی مشروطه‌خواه بود.

سپهدار اعظم تنكابنی از بزرگان گيلان بود. پيش از مشروطه توسط محمد‌علی‌شاه در جايگاه حاكم گیلان منصوب شد. حتي پس از به توپ بستن مجلس نيز از حانب شاه برای سركوبی مجاهدين آذربايجان فرستاده شد. اما پيش از آغاز درگيري‌ها منقلب گشته و به گيلان بازگشت و ندای مشروطه‌خواهی سر داد.

در اين زمان مشروطه‌خواهان گيلان كه گماشته شاه قاجار در رشت را كشته و شهر را در دست داشتند، از او خواستند تا به مجاهدين پيوسته و فرماندهی آ‌ن‌ها را در دست بگيرد. سپهدار پذيرفت و به همراهی يپرم‌خان ارمنی، سراسر گيلان را مسخر كرد. پس اين پيروزی، به سوی تهران گسيل يافت و سر راه خود قزوين را نيز فتح كرد. همزمان سردار اسعدبختياری از بزرگان ايل بختياری نيز پس از فتح اصفهان، با نيروهاي خود به سوی تهران گسيل يافت. دو اردوي شمال و جنوب با هم ادغام شده و تهران را فتح كردند. محمدعلی‌شاه سقوط كرد و مجلس مجددا پا گرفت و فصل تازه‌ای در تاريخ ايران رقم خورد.

سپهدار اعظم تنكابنی پس از پيروزی مشروطه، ابتدا وزير جنگ و كمی بعد، رئیس‌الوزرا شد. در طی اين مدت، يك‌بار عزل شد اما مجددا به صحنه بازگشت. نهايتا پس از ترور آیت الله بهبهانی و اختلافاتی که بین او و سردار‌اسعد‌بختیاری بروز کرد از ریاست دولت استعفا داد.

پس از كودتاي سال 1299 و براندازی قاجارها و تاسيس حكومت پهلوی، سپهدار همچون بسياری ديگر، دارایی و ثروت خود را به نفع رضاخان مصادره شده ديد.او كه از فشارهای مالی به تنگ آمده بود پس از ديداری با رضاخان، از باز‌پس‌گيري املاكش نااميد گشت. نهايتا در شهریور ۱۳۰۵ خورشیدی در خانه اش در محله زرگنده تهران، با شلیک تپانچه به شقیقه‌اش خود را كشت.

يكي ديگر از مهمترين اقدامات او، جنگ با ميرزا‌كوچكخان جنگلی بود.. سپهدار از دشمنان قسم خورده جنگلي‌های استقلال طلب بود و بارها برای سركوب آن‌ها نيرو فرستاد.

بهمن انصاری

سپهدار اعظم تنكابنی ، از سرداران مشروطه

 

به اين كتاب امتياز بدهيد.

استاد باستانی پاریزی می‌فرمايند:
فتحعلی‌شاه قاجار در سر داشت تا ادعای سیادت (سيد بودن) بکند و مثل دولت صفویه، حكومت خود را با انتساب به مذهب، مشروع‌تر كرده و به نوعي خود را از نسل پيغمبر قلمداد كند. برای اين منظور گروهی از روحانیون را در شهرهای گوناگون آماده كرد تا در روزی معین این واقعهِ را اعلام دارند و با سندسازی، خاندان قاجار را از ذريه رسول‌الله(ص) معرفی كنند. (‌مثلاً امام جمعۀِ کرمان، آقا‌سیّد‌جواد‌شیرازی مأمور بود تا این مسأله را در کرمان اعلام کند)،

امّا اُمَرا و خوانین قاجار با آگاهی از اين مهم و پيش از رسيدن روز موعود، به خدمت فتحعلی‌شاه آمدند و شمشیرها را از کمر گشوده به زمین نهادند و شاه قاجار را گفتند:

«ما این سلطنت را به زور این شمشیرها بدست آورده و به تو سپرده‌ایم، اكنون اگر می‌خواهی آن را تحویل مردمی شال سبز بدهی، شمشیرها را هم به کمر آن‌ها ببند!»

فتحعلی‌شاه كه می‌دانست بدون حمايت بزرگان و خوانين و امرای قاجار، سلطنت را از دست خواهد داد، از کودتایِ احتمالی امرایِ قاجار ترسید و قضیه را مسکوت گذاشت و مدتی بعد هنگامی‌كه درگير جنگ با روس‌ها و سپس انگليسی‌ها شد (كه تا پايان سلطنتش و همچنين تا پايان دوران قاجار ها، اين كشمكش روس و انگليس ادامه يافت)، كاملا موضوع سیادت را فراموش كرد.

استاد باستانی پاریزی در ادامه می‌فرمايد:

«جای فتحعلی‌شاه خالی، زنده نماند تا [حدود يك‌قرن بعد] مقالۀِ مرحوم کسروی را تحت عنوانِ “صفویّه سیِّد نبوده‌اند” در مجلّۀِ آینده بخواند و آنوقت به کیفیّتِ نسبتِ سیادت خود پی بِبَرَد! البته نسبتِ آنان به چنگیز هم [در كيفيت دروغ و سندسازی] دستِ کمی از همین نسبتِ سیادت ندارد‌.»
 

منبع:
باستانی پاریزی ؛ سياست و اقتصاد عصر صفوي ؛ صفحه۳۴۵

فتحعلی‌شاه قاجار و كوشش برای ادعای سیادت

به اين كتاب امتياز بدهيد.

" عباس میرزا " شاهزاده قاجار، فرزند "فتحعلی‌شاه" و "آسیه‌خانم" بود. او وليعهد ايران و يكی از نجيب‌ترين و شجاع‌ترين شاهزاده‌های قاجار بود كه اگر به سلطنت می‌رسيد مي‌توانست آينده ايران را بهتر رقم بزند.

فتحعلی‌شاه برای عباس میرزا، "خرده‌خانم" دختر "میرزامحمدخان دولوی‌قاجار‌" را که از بزرگان ايل قاجار بود به همسری برگزيد. این ازدواج بيشتر از لحاظ سیاسی برای ایل قاجار اهمیت داشت و مي‌توانست به استحكام و همبستگی ايلات گوناگون قاجار كمك شايانی كند. بنابر رسوم قاجارها، عباس میرزا بلافاصله پس از ازدواج، روانه آذربايجان تا به عنوان وليعهد، بر آن‌جا نيز حكومت كند.

متاسفانه بیماری مزمنی که دستگاه گوارش و کلیه‌های عباس میرزا را مورد حمله قرار داده بود، مزاج این شاهزاده جوان را از حال اعتدال خارج ساخته و او را از لحاظ جسمانی ضعيف و رنجور كرده بود. به همين دليل او بايستی مدام تحت درمان پزشك قرار می‌گرفت. اما عباس میرزا مرد جنگ و سياست بود و نشستن در منزل و مداوا را برنمی‌تابيد. اشتغالات جنگی و سیاسی و حرکت‌های مداوم او برای امنیت دادن به شهرهای ناامن و سرکوبی گردن‌کشان برای او بسيار مهم بود به همين دليل روز به روز بر بيماری‌اش افزوده می‌شد.

عباس میرزا در جريان جنگ‌هاي ايران و روسيه رشادت‌ها كرد و لحظه‌ای تسليم دشمن نشد. اما شوربختانه كثرت نفرات قشون روس و سلاح‌های پيشرفته آن‌ها، راه‌های پيروزی ايرانيان را بست و نهايتا شكست‌های ننگين، با قرارداد مفتضحانه تركمان‌چای، پايان اين جنگ‌ها بود. قراردادی كه شاهزاده جوان با تمام توان در مقابل آن ايستاد اما كوشش‌هایش بی‌ثمر ماند.

مرگ زودهنگام اين شاهزاده جوان، آيندگان را از وجود يك شاه مقتدر و زيرك محروم كرد.

در جريان تحريك انگلستان، افغان‌ها شوريده و با حمايت استعمار پير در پي كسب استقلال بودند. قشون ايران به آن منطقه لشگر كشيده و هرات در محاصره بود که فتحعلي‌شاه به دلیلی نامعلوم عباس میرزا را فراخواند. به محض رسيدن شاهزاده به هرات، فتحعلي‌شاه او را برای ادامه محاصره شورشیان باقی گذاشت و خود عازم تهران شد اما در همين هنگام بیماری کهنه کلیه‌ شاهزاده جوان تشدید شده و در شهر مشهد درگذشت.

پس از مرگ اين شاهزاده لايق، پسر جوانش محمدمیرزا به ولیعهدی رسید. اما محمدمیرزا كوچكترين بهره‌ای از هوش و ذكاوت و درايت و شجاعت پدر مرحومش نبرده بود. محمدشاه يك سال و دوماه بعد با مرگ پدربزرگش فتحعلي‌شاه، بر تخت شاهی نشست. از مهمترين اقدامات نابخردانه او، دستور قتل قائم‌مقام‌فراهانی صدر اعظم ایران، سیاست‌مدار و ادیب بزرگ زمان بود.

 

از وطن پرستی‌ عباس میرزا بسیار گفته شده. نامه‌ای‌ که "قائم‌مقام‌فراهانی" به همسرش (خواهر عباس میرزا) بعد از فوت عباس میرزا نگاشت، خود گویای همه‌چيز است:

شاهزاده جان قربانت شوم! ز دوری تو نمردم چه لاف مهر زنم که خاک بر سر من باد و مهربانی من. اما یقین بدانید که در این واقعه هایله که خاک بر سر من و ایران شد، تلف خواهم گردید. دریغ و درد که آسمان نخواست ایران نظام گیرد و دولت و دین انتظام پذیرد. در این اعصار و اعوام کسی مثل ولیعهد جنت مکان یاد ندارد؛ عدل محض بود، محض عدل بود. حق خدمت خوب می‌دانست و قدر نوکر خوب می‌شناخت. به خدمت جزیی نعمت کلی می‌داد، ایتام را پدر بود و ارامل را پسر. اهل آذربایجان در مدت سی سال، پرورده احسان بودند. اهل خراسان را در این مدت سه سال، چنان بنده عدل و انعام و غلام فضل و اکرام خود فرمودند که صد برابر مطیع‌تر از اهل آن سامان شده بودند. این غلام پیر به چه زبان بگوید و به چه بیان بنویسد؟ خدا نخواست که جهان در عهد جهانداری او زنده و نازنده شود!

بهمن انصاری در كنار تنديس شاهزاده عباس میرزا

تصويری از بهمن انصاری (پژوهشگر تاريخ) در كنار تنديس عباس‌ميرزا
مكان: كاخ گلستان

به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك