دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل اساطیر:
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم شعر:
  دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

عيسي مسيح

" انجیل برنابا " یکی از اناجیل غیررسمی مسیحیان می‌باشد که توسط برنابا، یکی از حواریون عیسی‌مسیح نوشته شده است.

مطالب منعکس شده در انجیل برنابا، به سبب شباهت‌هایی که با دیدگاه‌های اسلامی درمورد عیسی مسیح دارد، مورد توجه مسلمانان است. با این حال پژوهش‌گران مسیحی به سبب آن که کهن‌ترین سند از وجود این کتاب به پنج قرن پس از عیسی برمی‌گردد، آن را جعلی و نامعتبر می‌دانند.

انجیل برنابا همچون قرآن مجید، کشته شدن عیسی را رد می‌کند، تثلیث را غیرعقلانی دانسته و عیسی را نه پسر خدا که تنها پیامبر خدا می‌داند. همچنین در این انجیل، نامی نیز از حضرت محمد آمده و ظهور او را بشارت داده است.

انجیل برنابا کتاب بزرگی است که مجموع صفحات آن، بیش از صفحات اناجیل اربعه رسمی مسیحیان است.

دانلود کتاب انجیل برنابا را به دانشجویان و پژوهش‌گران رشته‌های ادیان و مذاهب و الهیات پیشنهاد می‌کنیم.

قیمت لینک دانلود این کتاب :14هزار توماندانلود کتاب ” انجیل برنابا “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب و نفيس " تاريخ كليسای قديم در امپراتوری روم و ايران " تاليف "ميلر" می‌باشد كه حدودا 80 سال پيش به انجام رسيده است.

كتاب تاريخ كليسای قديم در امپراتوری روم و ايران ابتدا به مسيحيت و پيدايش آن و موارد مربوط به زندگانی عيسی می‌پردازد كه عمدتا ترجمه‌ای از اناجيل است. سپس به منشا كليسا و نقش آن در گسترش مسيحيت و تاثير آن بر تمدن روم می‌پردازد و در ادامه تمام نوشته‌جات مسيحی در سده‌های نخستين مسيحيت را مرور می‌كند. قسمت دوم كتاب منحصرا در مورد ايران و مسيحيان ايران است. اين دوران مصادف است با حكومت ساسانيان بر ايران و تصادم دين درباری زرتشتي با دين وارداتی مسيح. دليل نسطوری شدن كليسا در ايران و گرايش مسيحيان ايران به مذهب نسطوری از بخش‌های جالب اين فصل می‌باشد. نهايتا ظهور اسلام و ورود آن با شمشير به ايران و نابودی آتشكده و كليسا به صورت توامان، كتاب را به تلخی به پايان می‌رساند.

در پايان نيز كتاب با چند عكس نایاب و بی‌نظير عظمت خود را به رخ خواننده می‌كشد.

دانلود كتاب تاريخ كليسای قديم در امپراتوری روم و ايران را به همه دوست‌داران تاريخ در حوزه‌های اديان و مذاهب توصيه مي‌كنيم. اين كتاب اسكن شده از روي يك نسخه بسيار قديمي و نایاب می‌باشد كه در نوع خود منحصر به فرد است.

دانلود کتاب ” تاريخ كليسای قديم در امپراتوری روم و ايران “

دانلود کتاب ” تاريخ كليسای قديم در امپراتوری روم و ايران “
4 (80%) 1 vote

بر پایه داستان انجیل، " مریم مجدلیه " زنی تن‌فروش و بسیار زیبا بود. روزی اهل شهر به دنبال وی می‌افتند تا وی را سنگسار کنند. او در حال گريختن با عيسی مسيح روبرو می‌شود. عیسی داستان را از پیگیران مریم می‌پرسد و آنان می‌گویند که ما می‌خواهیم او را از برای گناهانش سنگسار کنیم. عیسی می‌گوید بسیار‌خب چنین کنید ولی اولین سنگ را کسی بزند که گناهی نکرده باشد. این سخن عیسی ایشان را شرمنده و پراکنده ساخت و جان مریم مجدلیه را رهانید و از آن پس وی یکی از یاران نزدیک عسيی گرديد.

نام مریم مجدلیه در انجیل لوقا ۸:۲ چنين امده است:

چندی بعد عیسی سفری به شهرها و دهات ایالت جلیل کرد تا همه جا مژدهٔ ملکوت خدا را اعلام کند. آن دوازده شاگرد و چند زن که از روح پلید و یا از امراض شفا یافته بودند نیز او را همراهی می‌کردند. مریم مجدلیه که عیسی هفت روح پلید را از وجود او بیرون کرده بود. یونا، همسر خوزا (رئیس دربار هیرودیس)، و سوسن از جمله این زنان بودند. ایشان و بسیاری از زنان دیگر از دارایی شخصی خود، عیسی و شاگردانش را خدمت می‌کردند.

با این همه وجود شخصیتی تاریخی به نام مریم مجدلیه و شیوه زندگی او محل بحث و شک است. برخی فرقه‌های مسیحی بر این باورند که مریم مجدلیه از خانواده‌ای سلطنتی می‌باشد. بر پایه باور این فرقه‌ها، حتی انجیلی به مریم مجدلیه منسوب است که در آن ذکر شده که مسیح مصلوب نشده است. حتی در برخی از تئوری‌ها و تحلیل‌هایی که به تازگی مطرح شده مریم مجدلیه به عنوان کسی كه با عیسی مسیح رابطه عاطفی داشته مطرح می‌شود؛ و حتی روزنامه دیلی میل از کشف سندی مبنی بر ازدواج ایشان خبر داده است.

به طور کلی مریم مَجدَلیه شخصیتی در عهد جدید است، یکی از پیروان مؤمن عیسی مسیح به شمار رفته و کلیساهای کاتولیک رومی، ارتدکس شرقی، لوتری و انگلیکان او را جزو قدیسه‌ها می‌دانند.

جمجمه منتسب به " مریم مجدلیه" از قدیسان کلیسای کاتولیک که در کلیسای "Maximinin la Saint Baume" فرانسه نگهداری می شود.

مریم مجدلیه
به اين كتاب امتياز بدهيد.

" کفن تورین " یک تکه از پارچه کتانی است که روی آن چهره مردی با بدنی مملو از زخم نقش بسته‌است. زخم‌هایی كه بی‌شباهت به كسي كه مصلوب شده باشد، نيست. این کفن هم اکنون در کلیسای "سنت‌جان تعمیددهنده" در شهر تورین ایتالیا نگه‌داری می‌شود.

بسیار از ترسایان معتقدند که این پارچه کفن عیسی مسیح بوده‌است. کاتولیک‌ها براین باورندکه کفن تورین اثر معتبری جهت اثبات مصلوب شدن مسیح است.

از یک دیدگاه مذهبی، پاپ "پیوس دوازدهم"، تصویر را با توافق ضمنی کلیسای کاتولیک روم به عنوان چهره عیسی مسیح می‌داند اما در سالهای اخیر٬ پاپ "فرانسیس" و پاپ "بندیکت شانزدهم" آن‌را یک آیکون نامیده و آن را وقف مراسم چهره مقدس مسیح کرد که در سه شنبه قبل از چهارشنبه توبه جشن گرفته شود.

بعضی بر این باورند که این پارچه بر صورت مسیح در مدفنش گذاشته شده، شکاکان آن را سند جعلی مربوط به قرون وسطا می‌دانند و دیگران آن را تاثیر واکنش‌های شیمیایی طبیعت بر پارچه.

در سال ۱۹۸۸ با استفاده از روش علمی "تاریخ‌گذاری رادیو کربن" دانشمندان کفن را متعلق به ۱۳۰۰ سال بعد از مسیح نسبت دادند و سپس بحث و ادعاهای زیادی مبنی بر اشتباه بودن این آزمایش بوجود آمد.

بعد از آزمایشهای متنوع توسط افراد مختلف، سرانجام در سال ۲۰۰۸ محققان در دانشگاه آکسفورد با رادیوکربن پارچه را دقیق‌تر آزمایش کردند و احتمال تاریخ آن را که متعلق به زمان زندگی مسیح باشد تایید و آزمایشهای سال ۱۹۸۸ را تکذیب کردند.

این کفن، پارچه‌ای مربعی در اندازه ۴٫۴ متر در ۱٫۱ متر است. در آن تصویر کم رنگ و زرد مرد برهنه‌ای از جلو و پشت مردی است که دستانش در کنار پاهایش قرار دارد. تصویر مرد کفن، دارای ریش و سبیل است. بدنی ماهیچه‌ای و قدی بلند دارد و البته برای مردی در زمان زندگی مسیح قدی متوسط محسوب می‌شود و بدنش دارای جراحت و زخم زیادی ناشی از مصلوب شدن است که مطابق گفته‌های کتاب مقدس درباره مرگ مسیح است.

محققان واتیکان می‌گویند این کفن از زمان محاصره قسطنطنیه در ۱۲۰۴ توسط صلیبیون نگهداری می‌شده‌است و اینکار جزئی از آیین مذهبی بوده‌ و این احتمال وچود دارد كه که سرکوب صلیبیون در قرن ۱۴ به دلیل وجود مراسم پرستش "چهره ریش‌دار" مربوط به همین کفن باشد.

با تمام این اوصاف کفن تورین هنوز جزو معماهای حل نشده بشریت است و تحقیقات همچنان درباره آن ادامه دارد.

شمایل منتسب به عیسی مسیح

شمایل منتسب به "حضرت مسیح" بر روی کفن تورین


شمایل منتسب به عیسی مسیح

 

شمایل منتسب به "حضرت مسیح" بر روی کفن تورین

تصویر این کفن در حالت نگاتیو سیاه و سفید واضح تراز حالت طبیعی سپیای آن است. این نگاتیو قابل توجه اولین بار در ۲۸ می۱۸۹۸ توسط یک عکاس آماتور به حالت نگاتیو در آمد.
عکاس "سکوندو پیا" بود که وقتی پارچه در کلیسای تورین به نمایش درآمد مجوز عکسبرداری از آن را داشت و وقتی نقش چهره را بر نگاتیو آن مشاهده کرد، شیشه عکاسی از شدت شوک از دستش افتاد.
(برای ديدن عكس‌ها با وضوح بيشتر روی آن‌ها كليك كنيد.)

شمایل منتسب به عیسی مسیح
به اين كتاب امتياز بدهيد.

گزارشي از: بهمن انصاري (سوشيانت)

در اين جستار به بررسي نام حضرت عيسي(ع) و پيرويان آيين مسيحي و همچنين حضرت محمد(ص) و پيروان اسلام در كتب زرتشتي مپردازيم.

 

ادامه‌ی خواندن

بشارت رسالت حضرت محمد و عيسي مسيح در كتب زرتشتيان
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك