دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی )  
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) رمان:
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن ) دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
  دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها ) دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل افسانه‌ها:
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان ) دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب الواح سومری
   
  شعر:
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب برهان قاطع
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک  

شاهكارهاي‌‌ نظم و نثر

كتاب نایاب " ديوان محتشم كاشانی " مجموعه اشعار " كمال‌الدين علی محتشم كاشانی " شاعر عصر صفويه و معاصر با شاه‌طهماسب صفوی می‌باشد.

كتاب ديوان محتشم كاشانی شامل غزل‌ها و قصايد و رباعی‌های او می‌باشد. كمال‌الدين علی محتشم كاشانی زاده كاشان است. نام پدرش خواجه ميراحمد بود. معروف‌ترين مرثيه او اين غزل مي‌باشد:

باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است   
باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

كتاب حاضر استنتاخ شده از روی نسخه خطی مربوط به قرن سيزدهم می‌باشد. محتشم بيشتر يك مديحه‌سرا بود. البته زندگی او در فضای متعصب تشيع عصر صفوی در گرايش‌های ادبی/مذهبی او بی‌تاثير نبود.

دانلود کتاب ديوان محتشم كاشانی را به تمام دوست‌داران ادبيات يشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” ديوان محتشم كاشانی “

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب و چكامه كهن " بهمن نامه " منظومه حماسی/اساطيری، از "ايران‌شاه‌ابن‌ابی‌الخير" می‌باشد كه در سده ششم هجری و به تقليد از شاهنامه سروده شده است.

كتاب بهمن نامه از روی متون پهلوی و كهن، منظوم گشته است. بهمن نامه شرح زندگی و دلاوری‌های بهمن پسر اسفنديار می‌باشد. داستان زندگی بهمن به صورت كوتاه در شاهنامه فردوسی آمده است. باری در بهمن نامه وقايع مربوط به اين پهلوان ايرانی با جزئيات منعكس شده است. مولف ناشناس كتاب مجمل‌التواريخ‌والقصص از كتابی كهن به نام [معرب شده] "اخبار بهمن" نام می‌برد. احتمالا بهمن نامه از روی آن كتاب و كتاب‌هایی نظير آن منظوم گشته است.

در كتاب بهمن نامه به نكات مهمی برمی‌خوريم. از جمله چگونگی و كيفيت مرگ زال كه در هيچ‌يك از كتب كهن نوشته نشده است.

بهمن نامه به صورت اختصاصی توسط پرتال جامع كتاب تاريخ براي نشر الكترونيك تنظيم گشته و استفاده از آن بدون ذكر منبع، غيراخلاقی و بدون‌رضايت ما می‌باشد. دانلود کتاب بهمن نامه را به تمام دوست‌داران اساطير ايران‌زمين پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” بهمن نامه “

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب و نفيس " مرزبان‌نامه " تاليف "سعدالدین وراوینی‌" می‌باشد كه در سده هفتم گردآوری شده است. اصل كتاب در واقع نوشته "اسپهبد مرزبان‌بن‌رستم باوندی" و به زبان طبری می‌باشد كه وراوينی آن را به زبان فارسی دری ترجمه و از خطر نابودی نجات داده است.

كتاب مرزبان‌نامه تقليدی از كليله‌ودمنه است كه در آن داستان‌هایی آموزنده از زبان حيوانات آورده شده است. از مرزبان‌نامه اصلی و نسخه كهن آن، چيزي در دست نيست.عنصرالمعالی‌کیکاووس در كتاب قابوس‌نامه و ابن‌اسفندیار در كتاب تاريخ‌طبرستان از مرزبان‌نامه نام برده‌اند. ظاهرا اصل كتاب در سده چهارم هجری تاليف يافته.

دانلود كتاب مرزبان‌نامه را به تمام هم‌ميهنان عزيز توصيه می‌كنيم. اين نسخه از كتاب مرزبان‌نامه يك نسخه منحصر به‌فرد و نفيس می‌باشد كه در سال 1310هجری‌شمسی طبع گشته است.

دانلود کتاب ” مرزبان‌نامه “

دانلود کتاب ” مرزبان‌نامه “
4.5 (90%) 2 votes

منظومه حماسی و نایاب « شهریار نامه » سروده «حكيم ابوعمربهاءالدين عثمان‌ابن‌عمر مختاری غزنوی»، شاعر قرن پنجم و ششم هجری می‌باشد.

شهریار نامه كه همچون منظومه‌های حماسی شاهنامه و گرشاسپ‌نامه، در قالب مثنوی سروده شده است، شرح داستان شهريار پسر برزو پسر سهراب پسر رستم می‌باشد. اين منظومه از اين جهت حائز اهميت است كه شرح رويدادهاي خاندان رستم را تا چهارمين نسل پس از رستم دنبال می‌كند. درواقع از بُعد زمانی، اين منظومه آخرين دوره از داستان‌ةای حماسی و پهلوانی ايران را به نظم می‌كشد.

آن‌گونه که از شواهد بر‌می‌آید ، شهریار نامه از روی یک داستان منثور نوشته شده که در آن زمان شهرت فراوان داشته است.

كتاب نایاب شهریار نامه برای نخستين بار توسط انتشارات الكترونيك پرتال جامع كتاب تاريخ به صورت كتاب الكترونيك برای دانلود علاقمندان قرار گرفته است. تمام حقوق معنوی اين اثر برای تاريخ‌بوک محفوظ می‌باشد.

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب و بسيار ارزشمند « سفرنامه ناصرخسرو » نوشته « ناصرخسرو قبادیانی » زاده شده در سال ۳۹۴هجری در بلخ، يكي از بزرگ‌ترين ادبا، جهانگردان، شعرا و حكمای ايرانی و از گنجينه‌های مهم و فاخر تاريخ و همچنين ادب فارسی است.

ناصرخسرو در زمان سلطنت غزنويان و پس از آن سلجوقيان، می‌زيست. مسلمان و از مبلغين مذهب اسماعیلیه بود. او از كودكی به تحصيل علوم گوناگون پرداخت و در فلسفه و رياضی و پزشكی و موسیقی و ستاره‌شناسی و ادبيات به درجات اعلی رسيد. او همچنين در كنار حافظ و رودکی تنها شعرایی هستند كه حافظ كل قرآن كريم نيز بودند. او در هر دو دربار غزنوی و سلجوقی دارای احترام ويژه بود.

سفرنامه ناصرخسرو گزارشی است از يك سفر هفت‌ساله و پرماجرا. این سفر در سال ۴۳۷ هجری از مرو آغاز و در سال ۴۴۴ قمری با بازگشت به بلخ پایان رسيد.

در اين سفر پرماجرا، ناصرخسرو از شهرهایی نظير مرو، سرخس، نیشابور، دامغان، سمنان، ری، قزوین، تبریز، مرند، شام، حلب، بیروت، بیت المقد، مکه، مدینه، قاهره، اسکندریه، سودان و… بازديد كرده و از تك‌تك شهرها، اطلاعات ارزشمند تاريخی، جغرافيایی، اجتماعی، اقتصادي و سياسي را بازگو مي‌كند كه در نوع خود بي‌همتاست.

كتاب نایاب و نفيس سفرنامه ناصرخسرو براي دانشجويان ادبيات، تاريخ و جغرافيا همچون گنجينه‌ای گران‌بهاست. دانلود اين كتاب نایاب به همه علاقمندان پيشنهاد مي‌شود.

دانلود كتاب" سفرنامه ناصرخسرو "

دانلود کتاب ” سفرنامه ناصرخسرو “
3.25 (65%) 4 votes

كتاب نایاب « اشعار نایاب جامی » يكی از آثار بسيار نفيس و كهن ادب فارسی است. اين كتاب كه نيم‌قرن پيش در هرات به چاپ رسيده است، شامل آثار پراكنده جامی است كه در هيچ يك از ديوان‌ها و كتب او موجود نيست.

دانلود كتاب " اشعار نایاب جامی "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب « اشك تمساح » اثر بي‌نظير « صادق هدایت » می‌باشد.

اشك تمساح را هدايت براي حزب توده نوشته و در نشريه اين حزب به نام رهبر با نام مستعار به چاپ رسانيده بود.اشك تمساح يكي از شاهكارهای هدايت است كه با قلمي ويژه و دلچسب، معضلات روز را به تصوير كشيده و بر عليه تعصبات نژادي خاندان پهلوی جبهه گيری كرده است.

اين كتاب نایاب اختصاصا توسط تاريخ‌بوك براي نشر الكترونيك طبع گشته است.

دانلود کتاب ” اشك تمساح “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب « قابوس‌نامه » اثر «عنصرالمعالیقابوس‌بن‌وشمگير‌زياری» شاهزاده خاندان آل‌زيار، در سده پنجم هجری نگارش يافته است.

قابوس‌نامه از دسته كتب پندنامه است و به‌منظور تربیت فرزند، رسوم لشکرکشی، مملکت‌داری، آداب اجتماعی و دانش و فنون نوشته شده است. اين كتاب از قديم شهرت به‌سزایی داشته و به وفور توسط مورخان و اديبان هم‌دوره و نسل‌هاي بعدی مورد ارجاع قرار گرفته است.

قابوس‌نامه از دو جهت بسيار مهم است. نخست از بابت تاريخ اجتماعي و شناخت طرز فكر و نوع زندگاني ايرانيان در پيرامون سده پنجم هجري، و ديگر از بابت ادبي و نوع نگارش و كلمات استفاده شده در آن دوره از تاريخ.

قابوس‌نامه را به تمام دانشجويان رشته‌هاي تاريخ و ادبيات به شدت پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " قابوس‌نامه "

دانلود كتاب ” قابوس‌نامه “
3 (60%) 2 votes

« تذكرة‌العلياء » کتابی عرفانی است به نثر ساده و در قسمت‌هایی مسجع، در شرح احوال بزرگان اولیا و مشایخ صوفیه به فارسی، نوشتۀ شيخ عطار نیشابوری.

دانلود كتاب تذكره‌العليا

به اين كتاب امتياز بدهيد.

چكامه « پوراندخت ‌نامه » سراييده شده توسط استاد ابراهيم پورداوود می‌باشد. پورداوود در پوراندخت ‌نامه قطعاتی بی‌نظير درباره تاريخ، فرهنگ، ايران، كيش زرتشت، اساطير ايرانی و يادگارهای نياكانمان سروده است.

پور ‌داوود در مقدمه پوراندخت ‌نامه يادآور می‌شود كه اين كتاب را به تنها دختر دلبند خويش، پوراندخت (كه در آن روزگاران در آغاز خردسالي بود) تقديم می‌كند.

دانلود كتاب ” پوراندخت نامه (ديوان پورداوود) “
5 (100%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك