دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
رمان برگزیده
کتاب برگزیده
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی ) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن )  
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) رمان:
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
  دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان ) اساطیر:
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها ) دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب آشنایی با ادیان  
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران شعر:
  دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب برهان قاطع
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
   
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

با کمک به پرداخت هزینه‌های سایت، در این جنبش فرهنگی، سهیم باشید.


دانلود کتاب های نایاب

تيمور لنگ

كتاب نایاب " تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز " اثر مشترك فوق‌العاده‌ای از شش پروفسور ايران‌شناس شهير روس "‌گرانتوسكی"، "داندامايو"، "كاشلنكو"، "پتروشفسكی"، "ايوانف" و "بلوی" می‌باشد.

كتاب تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز از سی‌و‌دو فصل به شرح زير تشكيل شده است:

تاريخ ايران باستان؛

فصل نحست: از دوران ماقبل تاريخ تا پادشاهی عيلامی‌ها
فصل دوم: از دولت‌شهرهای كوچك ايرانی تا شاهنشاهی مادها
فصل سوم: امپراطوری هخامنشيان
فصل چهارم: اسكندر مقدونی و سلوكیان
فصل پنجم: امپراطوری اشكانيان (پارت‌ها)

فصل ششم: امپراطوری ساسانيان

تاريخ ايران اسلامی؛

فصل هفتم: حكومت‌های طاهرايان، صفاريان، سامانيان، آل‌زيار، آل‌بويه
فصل هشتم: حكومت‌های غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان
فصل نهم: حكومت ايلخانان
فصل دهم: ايران در زمان تيموریان و حكومت‌های ملوك‌الطوايفی
فصل يازدهم: پادشاهی صفويه
فصل دوازدهم: تاريخ فرهنگی ايران در زمان صفويه

تاريخ ايران در عصر جديد؛

فصل سيزدهم: پادشاهی افشاريان
فصل چهاردهم: پادشاهی زنديان
فصل پانزدهم: پادشاهی قاجاريان
فصل شانزدهم: تاريخ سياسی/اجتماعی ايران در زمان قاجاريان
فصل هفدهم: تاريخ سياسی/مذهبی ايران در زمان قاجاريان
فصل هجدهم: روسيه و انگليس در ايرن
فصل نوزدهم: انقلاب مشروطه
فصل بيستم: ايران در زمان جنگ جهانی اول

تاريخ معاصر ايران؛

فصل بيست‌و‌يكم: ايران در اواخر دوران قاجار
فصل بيست‌و‌دوم: بنيانگذاری پادشاهی پهلوی
فصل بيست‌وسوم: رضاشاه
فصل بيست‌چهارم: ايران در زمان جنگ جهانی دوم
فصل بيست‌و‌پنجم: احزاب و جناح‌های سياسی ايران در زمان پهلوی
فصل بيست‌و‌ششم: اتحاد با آمريكا
فصل بيست‌و‌هفتم: مصدق و ملی‌ كردن صنعت نفت
فصل بيست‌و‌هشتم: كودتای بيست‌و‌هشت مرداد
فصل بيست‌و‌نهم: حكومت پهلوی در دهه‌های پنجاه و شصت
فصل سی‌ام: اصلاحات ارضی شاه
فصل سی‌و‌يكم: پيشرفت صنعتی ايران
فصل سی‌و‌دوم: ايران در اواخر روزگار پهلوی

كتاب حاضر در برگيرنده تمام تاريخ شاهنشاهی ايران از دوران باستان تا دوران معاصر و يكی از كامل‌ترين كتب تاريخ ايران زمين می‌باشد.

دانلود کتاب تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز را به پژوهشگران و دانشجويان رشته تاريخ توصيه می‌كنيم.

قيمت اين كتاب: 14هزار توماندانلود کتاب ” تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز “
3.86 (77.27%) 88 votes

امیر تیمور گوركانی معروف به تیمور لنگ بنیانگذار حکومت تیموریان میباشد. تیمور در سمرقند بدنیا آمد. در جوانی بر اثر زخمی که در جنگ برداشته بود می‌لنگید و به تیمور لنگ مشهور شد. در کتاب عجایب المقدور نوشته ابن عربشاه تاریخنگار هم دوره تیمور: تیمور در زمان جنگ زخم برداشت و لنگ شد. بنابر روایات دیگر وی در سال 764 ه‍.ق. بنا به استمداد امیر سیستان به کمک او شتافت و در جنگ با مخالفانش زخمی شد،[تیمور در جنگ با والی لرستان نیز چند زخم برداشت، دو انگشت دست راستش قطع شد و پای راستش چنان صدمه دید که تا پایان عمر می‌لنگید]. اما افسانه ای هم هست که تیمور در جوانی به شغل گوسفند دزدی اشتغال داشته و یک بار در هنگام دزدی گرفتار میشود و توسط چوپان پایش معيوب می‌گردد. به هر روی او مدت بیست سال به لشکرکشی در نواحی مختلف پرداخت و کله‌مناره‌های بزرگی از سر کشته‌ها ساخت.

شگفت‌انگیزترین ویژگی‌های تیمور فتوحات او در سنین بالاست، تنها در حدود پنجاه‌سالگی است که ناگاه بخش بزرگی از آسیای مرکزی و غربی را فتح می‌کند و به خاک و خون می‌کشد.

شهرت تیمور از فتح خوارزم در سال 781 ه‍.ق. آغاز شد. او در اين سال خراسان را تسخیر کرد و تا سال 784 ه‍.ق. گرگان، مازندران، سیستان و هرات را گشود و آل‌کرت را به تصرف درآورد.

تیمور سرزمین فارس، بخشی از عراق، لرستان و آذربایجان را گرفت و سلسلهٔ جلایریان را نیز منقرض کرد. سپس در یورشی سه ساله که از 788 تا 790 ه‍.ق. طول کشید آذربایجان، لرستان، ارمنستان، گرجستان و شروان را نیز تصرف کرد و در سال 793 ه‍.ق. مردم خوارزم را قتل عام کرد. آن‌گاه رو به خزر نهاد و اهالی برخی از شهرهای آن را به قتل رساند. در سال 800 ه.ق هند را فتح کرد و دهلی را به تصرف درآورد.

با عثمانیان و ملوک مصر نیز جنگ‌ها کرد و در سال 804 ه ق بایزید عثمانی را به اسارت بگرفت. تیمور در سال 807 به سمرقند پایتخت خویش و سپس در حالی كه در دوران پيری و فرتوتی به سر می‌برد، عزم تسخير چين را در سر پروراند.

تیمور برای حمله به چین سپاه عظیمی حدود 450 هزار پیاده و سواره نظام فراهم کرد و به قصد فتح چین سمرقند را ترک گفت. زمستان آن سال بسیار سرد و سخت بود. سپاهیان با عبور از یخ‌های رود جیحون در شهر اترار اردو زدند. تیمور در راه برای اینکه درون بدن خود را گرم نگه دارد و از سرما در امان باشد دستور داد مقداری شراب مخصوص را با داروهای گرم مزاج مخلوط کنند و سپس از آن شراب به حدی نوشید که رگ‌ها و تمام بدنش عرق کرد به طوری که از شدت گرما در رنج بود.

پزشکان در آن سرمای سخت یخ بر پهلو و شکمش میگذاشتند تا گرمای بدن او را پایین بیاورند. از دهان او لخته های خون فرو میریخت و پشت دست خود را به دندان میگرفت ولی اجل مهلتش نداد تا اینکه بعد از سه روز در سن 69 سالگی از دنیا رفت. پس از مرگ تیمور امرا و بزرگان مرگ او را مخفی کردند و جسد تیمور را شبانه و مخفیانه به سمرقند فرستادند و پنج روز بعد در سمرقند دفن کردند. مورخین علت مرگ او را زیاده‌روی در نوشیدن شراب میدانند.

مرگ تيمورلينگ

آرامگاه تيمور لنگ در سمرقند

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاريخ ايران " اثر ارزشمند " سر پرسی سايكس " می‌باشد.

كتاب تاريخ ايران را از دوران قديم با عيلامی‌ها، مادها، هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان آغاز كرده و سپس سال‌های پس از اسلام و حكومت‌های ايرانی و تركی و مغولی و تيموری و صفوی و افشاری و زندی و قاجاری می‌پردازد. در واقع اين كتاب كل تاريخ ايران از آغاز تا سال 1309هجری‌خورشيدی و اوايل حكومت رضاشاه پهلوی را دربرمی‌گيرد.

دانلود کتاب تاريخ ايران اثر مشهور سر پرسی سايكس را به پژوهشگران و دانشجويان رشته تاريخ ايران پيش از اسلام و تاريخ ايران پس از اسلام پيشنهاد می‌كنيم.

قيمت اين كتاب (نسخه كامل در دو جلد) : 7999 توماندانلود کتاب ” تاريخ ايران ؛ سر پرسی سايكس”
5 (100%) 2 votes

كتاب نایاب " شناخت و نقد منابع و مآخذ تاريخ ايران بعد از اسلام " اثری ارزشمند از "دكتر مقصودعلی صادق‍ی" می‌باشد.

اين كتاب به بررسی منابع ايران در دوران اسلامی پرداخته است. با توجه به اين كه كتاب فوق يكی از منابع درسی رشته دانشگاهی تاريخ محسوب می‌شود، مطالعه آن بر دانشجويان اين رشته پيشنهاد می‌شود.

كتاب حاضر به بررسی منابع و مآخذ دوران طاهری، سامانی، بويه، صفاری، زياری، سلجوقی، غزنوی، خوارزمشاهی، ايلخانی، تيموری، صفوی، افشاري، زنديه، قاجار، پهلوی و در يك كلام در تمام سلسله‌های حاكم بر ايران پرداخته است.

دانلود كتاب " شناخت و نقد منابع و مآخذ تاريخ ايران بعد از اسلام "

دانلود كتاب ” شناخت و نقد منابع و مآخذ تاريخ ايران بعد از اسلام “
5 (100%) 1 vote

بایزید ، ملقب به ایلدِرِم، چهارمین سلطان عثمانی ، متولد ۷۵۵ هجری و فرزند ارشد "سلطان مراد اول " بود. بایزید، پس از جنگ سلطان مراد اول با "علی بیگ قره‌مانی "در ۷۸۸هجری، به سبب دلاوری و چالاکی شگفت انگیزش، لقب ایلدرم (صاعقه) گرفت.

طبق برخی از منابع تاریخی، بایزید مردی متکبر و خود رأی بود. بعد‌ها نیز به راه عیاشی و می‌گساری افتاد و، بر اثر افراط در آن، همه قوای بدنی و توانایی‌های ذهنیش را از دست داد. عليهذا، جمله مورّخان عقیده دارند که بسیار شجاع، با عزم و اراده، مطمئن به نفس، و فرمانده نظامی شایسته و سلطانی بزرگ بوده است.

در روز ۲۸ ژوییه سال ۱۴۰۲میلادی تیمور لنگ فاتح تاتار در آنقره (آنكارای امروزی) ، در قلب آناتولی سلطان بایزید ایلدرم ، سلطان عثمانی را به سختی شكست داد و او را به اسارت گرفت. امیر تیمور احتمالا قصد جنگ با او را نداشت . وی هنگامی كه در شام سر گرم تاخت و تاز بود برای بایزید نامه‌ای فرستاده بود كه بایزید پاسخی بی‌ادبانه و سراسر ناسزا به تیمور نوشته بود. همین امر باعث تحریک بیشتر تیمور و حمله به قلمرو او شد و با این كه نیروهای تیمور از نظر شمار به مراتب كمتر از نیروهای بایزید بودند پیروز شدند و بایزید اسیر شد‌.

تیمور به خاطر اهانتی كه در نامه به او كرده بود بایزید را در قفس آهنین قرار داد و به مجلس بزم خود آورد و زن او را وادار كرد كه در جمع مهمانان برقصد. درادامه بخاطر یک اقدام به فرار بایزید، تیمور او را به عنوان غنیمت جنگی همیشه در داخل قفس به همراه داشت و حتی گفته میشود تیمور با او در امر سپاه و کشورداری مشورت میکرد و از تجربیات و هوش بایزید ایلدِرِم بهره می‌جست.

بایزید بر اثر آزار فراوانی كه متحمل می‌شود پس از ۸ ماه اسارت در قفس آهنی در روز ۹ مارس سال ۱۴۰۳ میلادی می‌میرد. بایزید در طول حكومت خود سالونیك را در یونان تصرف كرد‌، بلغارها را شكست داد و هشت سال قسطنطنیه ( استانبول ) را در محاصره داشت‌، ولی موفق به تصرف آن نشد.

تیمور لنگ و سلطان بایزید ایلدرم

"بایزید" سلطان عثمانی در قفس "تیمور لنگ"

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاريخ كامل ايران " به قلم روان " سر جان ملكم " مورخ و سياست‌مدار انگليسی است. او همزمان با استعمار هند توسط دولت وقت انگليس به هندوستان اعزام شد و در بيشتر مناسبات ميان انگليسی‌ها و ايران نقش مهمی داشت.

كتاب تاريخ كامل ايران شرح تمام تاريخ ايران از ابتدا تا اواخر دوره صفويه است. فصل نخست كتاب به بررسی موقعيت جغرافيایی ايران مي‌پردازد. فصل دوم، سوم و چهارم تاريخ اساطيری ايران را بررسی مي‌كند. فصل پنجم تاريخ اشكانيان و فصل ششم تاريخ ساسانيان را در بر دارد. فصل هفتم تحليل تاريخ ايران از دوره اساطيری تا پايان روزگار ساسانيان است. فصل هشتم به تاريخ ايران پس از اسلام و حكومت‌های صفاری، سامانی و ديلمی مي‌پردازد. فصول نهم و دهم، سلسله‌های ترك‌تبار غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی را توضيح می‌دهد و فصل يازدهم حكومت‌های محلی همينطور فرقه اسماعيليه را كند و كاو می‌كند. تاريخ ايران در زمان مغولان و تيموريان فصول دوازدهم و سيزدهم را شامل مي‌شود و فصل چهاردهم و پانزدهم مختص به تاريخ صفويه است.

دانلود کتاب تاريخ كامل ايران شاهكار سر جان ملكم را به تمام دوست‌داران تاريخ ايران پيشنهاد می‌كنيم.

قيمت: 11 هزار توماندانلود کتاب ” تاريخ كامل ايران ، سر جان ملكم “
3.5 (70%) 4 votes

كتاب " صد جنگ بزرگ تاريخ " اثر "علی غفوری" است.

كتاب صد جنگ بزرگ تاريخ به بررسی و گزارش بزرگترين و خانمان‌سوزترين جنگ‌های تاريخ بشريت می‌پردازد. نبرد حكومت ايرانی مادها با دولت آشور و حذف آشور برای هميشه از صحنه تاريخ، جنگ ماراتن ميان ايران و يونان، جنگ‌هاي ميان دو دولت‌شهر اسپارت و آتن، خون‌ريزی‌های اسكندر، نبردهاي ايران و روم در زمان اشكانيان و داستان معروف سورنا و كراسوس، آتيلا و انقراض روم غربي، نبردهای صدر اسلام، نابودی ايران و مصر و ديگر مناطق متمدن توسط اعراب نيمه‌وحشی، جنگ‌های صليبي، لشگركشی‌های مغولان، كشتارهای تيمورلنگ، جنگ چالدران، جنگ‌های ناپلئون در اروپا، جنگ‌های جهانی اول و دوم و… از نمونه‌های مطرح شده در اين كتاب هستند.

دانلود کتاب صد جنگ بزرگ تاريخ را به تمام دانشجويان و پژوهشگران پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” صد جنگ بزرگ تاريخ “

به اين كتاب امتياز بدهيد.

برای هفتصد سال “ زبان فارسی ” زبان اداری و نظامی هندوستان بود تا اینکه در دوره استعمار در سال ۱۸۳۶م چارلز تری ویلیان ”‌زبان انگلیسی” را بجای زبان فارسی رسمیت داد.

از گذشته‌های دور، زبان‌های پارسی باستان و سانسكريت هندی با هم خوايشاوند بودند و ريشه مشترك داشتند. پس از اسلام زبان فارسی نخستين بار با مهاجرت سلسله ايرانی غوريان به هند، وارد آن‌جا شد. اما در جذريان حملات سلطان محمود‌غزنوی در اوایل سدهٔ پنجم هجری زبان فارسی در غرب شبه قاره كاملا تثبيت شد.

تيمور‌لنگ نيز چون مغولان و سلجوقيان و ديگر بيگانگان پس از فتح ايران، در برابر فرهنگ غني ايرانی تحليل رفته و جانشينانش همچون ديگر مهاجمان تاريخ، فارسی‌زبان شده و در ايران گم شدند. بابُر نوه تيمور هنگامی كه به هند مهاجرت كرده و سلسله گوركانيان هند را تاسيس كرد، زبان فارسی را زبان رسمی دربارش گماشت كه اين باعث نفوذ چشمگير فارسی در تمام هند گرديد. به زودی اكبر نوه او، در تثبيت زبان و فرهنگ فارسی و ايرانی در هند بسيار كوشيد و تاج‌محل را به شيوه معماری ايرانی ساخت.

درواقع نواده‌های تیمور چنان ايرانيزه شدند كه شاهرخ و همسرش گوهرشاد در ایران و بابر و فرزندانش در هند سهم مهمی در شكوفایی و رشد فرهنگ ايرانی -كه براثر يورش تيمور دگرباره تحليل رفته بد- داشتند.

اما در سده نوزده میلادی و با ورود استعمار انگليس در هند، زبان فارسی به مرور كمرنگ گرديد و امروزه در شمار زبان‌های مُرده هند می‌باشد.

به اين كتاب امتياز بدهيد.

تیمور لنگ در سال 1336میلادی در قبیله‌ای از قبایل ترکستان متولد شد. او پسر یکی از مالکان مشهور ناحیه کش از توابع سمرقند بود. در زمان جنگ‌های قبیله‌ای رشادت فراوانی از خود نشان داد که منجر به ازدواج وی با دختر یکی از بزرگترین خانات ترک شد. ازدواجی که وی را به رویای همیشگی‌اش یعنی تبدیل شدن به قهرمانی همچون چنگیزخان مغول، رساند. او قبایل ترک آسیای میانه را متحد کرد و تمام آن مناطق را فتح نمود. در خوارزم او فرمان قتل عام خوارزمیان را صادر کرد.

تیمور پس از فتح آسیای میانه به ایران لشگر کشید. پس از قتل عامی هولناک در هرات از سر کشته شدگان مناره ساخت بلافاصله توس و نیشابور را فتح و مازندران و گیلان را اشغال کرد . از آنجا قصد آذربایجان کرد و پس از تصرف آذربایجان قفقاز ارمنستان و کردستان به لرستان لشگر کشید. مقاومت لرها برابر تیمور منجر به یکی از غم‌انگیز ترین فجایع تاریخ ایران شد که روایت هولناکش در منابع دوره تیموری به خوبی آمده است.

تیمور اصفهان را نیز فتح کرد و فرمان به کشتار مردم این شهر داد. منابع زمان وی هزاران کودک یتیم و بی پناه اصفهانی که تیمور ایشان را "خاک‌نشینان" می خواند گزارش می‌کند. پس از قتل عام اصفهان تیمور به اصفهانی های بازمانده دستور داد اجساد سربازان مقتولش را خاک کنند.

شیراز با درایت والي شهر و صلح به موقع، از قتل عام نجات یافت. تیمور بعدها پس از فتح و قتل عام در هندوستان، مسکو را نیز فتح کرده و به آتش کشید. حمله او به خاک عثمانی نيز باعث اسير گشتن خليفه عثمانی گرديد. بعدها او مملوکین مصر نیز را به زانو در آورد.

با همه اين كشتارها، تیمور مردی شاعرپیشه و ادب دوست نیز بود. قرآن را از بر داشت و حنفی مذهب بود. نمازش جز در میدان جنگ قضا نمی شد و هنرمندان و صنعتگران را تا زمانی که در رکابش بودند می‌نواخت. می‌گویند اگر نام یکی از ده‌ها هزار سربازش را می‌شنید همیشه بخاطر می‌سپرد. با هر دو دست شمشیر می‌زد.

او در 1407 میلادی درگذشت. آرامگاه او در سمرقند مورد احترام ازبکان است. جسد تیمور طی تحقیقات سرگئی گراسیموف مشخص شد که 170 سانتیمتر بوده و تبار وی مغولی سیبریایی تشخیص داده شد که احتمال دارد ادعای نسب بردن وی از چنگیز صحیح بوده باشد. با تمام اين تفاصيل، در خون‌خواری و جنايت، كم از چنگيز و چنگيزيان نداشت و از بدنامان تاريخ است.

 

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " امپراطوری صحرانوردان " پژوهشی ارزشمند از "رنه‌گروسه" با ترجمه روان "عبدالحسين‌ میكده" می‌باشد.

كتاب امپراطوری صحرانوردان به تاريخ اقوام نيمه‌بربر آسيای‌ميانه می‌پردازد. اين اقوام كه گاه چون سكاها و اسكيت‌ها از نژاد قديم آريایی، گاه چون چون چنگيز و تيمور از نژاد مغول و تاتار و گاه چون سلجوقيان از نژاد ترك هستند، همواره در طول تاريخ معضل بزرگ آسيا و اروپای‌شرقی بوده‌اند. توكيوها، اويغورها، هون‌ها، كی‌تان‌ها، قراختيائيان و نهايتا شاخه‌های گوناگون مغول و ازبك و تُرك، اقوام مورد پژوهش در اين كتاب ارزشمند می‌باشند. تصادم اين اقوام با تمدن‌های پيشرفته‌ای چون ايران و چين و هند و روم، و صدمات آن‌ها به اين تمدن‌ها نيز از ديگر مبحث مطروحه در كتاب است.

دانلود كتاب امپراطوری صحرانوردان را به علاقمندان به تواريخ ملل و نژادهای‌گوناگون پيشنهاد می‌كنيم..

دانلود کتاب ” امپراطوری صحرانوردان “

دانلود کتاب ” امپراطوری صحرانوردان “
2 (40%) 1 vote

كتاب ناياب " عجايب المقدور في اخبار تيمور " كه نام فارسی آن زندگانی شگفت‌آور تيمور می‌باشد، اثری است تاليف يافته از "ابن‌عربشاه" در سده نهم هجری می‌باشد. ترجمه اين اثر بی‌نظير توسط "محمدعلی نجاتی" به انجام رسيده است.

كتاب عجايب المقدور في اخبار تيمور به زبان عربی نگاشته شده بود. ابن‌عربشاه يكی از بليغ‌ترين و متبحر‌ترين نويسندگان عرب می‌باشد. او با دايره لغت گسترده، و كلامی‌ موزون، علاوه بر ضبط رويدادهای تاريخی مهم دوران تيمور لنگ، يكي از شاهكارهای ادبيات عربی را نيز به يادگار گذاشته است. همچنين ترجمه اين كتاب از محمد‌علی نجاتی به خوبی و شيوايي خاصي انجام يافته. ابن‌عربشاه البته برخلاف اسمش، يك ايرانی است نه عرب. او در اين كتاب خود را چنين معرفي مي‌كند: «احمد‌ابن‌محمد‌ابن‌عبدالله حنفی‌مذهب عجمی لقب انصاری‌نصب دمشقی‌زادگاه.»

ابن‌عربشاه در خلال نخستين حملات تيمور لنگ به ايران، دوازده ساله بود. او را از دمشق به سمرقند كوچاندند. سپس به تركستان و بعد خوارزم و در ادامه حلب، دمشق، مكه و قاهره كوچ كرد. او بر چهار زبان عربی، فارسی، تركی، مغولي كاملا مسلط بود.

به هر روی، كتاب ناياب عجايب المقدور في اخبار تيمور ، در وصف تيمور و اخلاقيات و فتوحات او و برخي از فرزندانش تا سال 840هجری به رشته تحرير درآمده است. او در اين كتاب از گزاف و چاپلوسی چشم‌پوشی كرده و اثری مستند را به انجام رسانده است.

دانلود كتاب عجايب المقدور في اخبار تيمور (زندگانی شگفت‌آور تيمور) را به همه پژوهشگران و دانشجويان رشته تاريخ گرايش پس از اسلام، توصيه مي‌كنيم.

دانلود كتاب " عجايب المقدور في اخبار تيمور (زندگانی شگفت‌آور تيمور) "

دانلود كتاب ” عجايب المقدور في اخبار تيمور (زندگانی شگفت‌آور تيمور) “
5 (100%) 1 vote

ایرانیان به سبب لنگی پای چپش، او را "تیمور لنگ" می‌خوانند. اروپائیان به او «"تامرلان"» می‌گویند. "نادرشاه" در بسیاری از جنگهای خود به تقلید از تیمور روی می آورد. "ابن‌عربشاه" مورخ معروف در كتاب «عجایب المقدور» می‌نویسد:

تیمور در نوجوانی وقتی كه مشغول دزدیدن گوسفندی بود، پایش مجروح شد و چون به خوبی نمی‌توانست راه برود به تیمورلنگ معروف شد.

تیمور لنگ در جوانی به حكومت "كش" نائل شد و به تدریج بر همه ماوراءالنهر چیره شد و شهر سمرقند را پایتخت خود قرار داد. او وقتی بر ماوراءالنهر غلبه كرد متوجه ایران شد. لشگركشی به شهرهای خراسان را آغاز كرد و در سال 784 خورشیدی در شهر اترار در محل فاراب قدیم به سرماخوردگی شدید و افراط در شرب خمر، فوت كرد.

مورخان جهان از تولد تا مرگ او برایش افسانه‌هایی نیز ساخته‌اند. تیمور وقتی كه به قصد كشورگشایی به ایران و ممالكت مجاور حمله برد، كمتر از طاعون نبود.

"گیبون" (Gibbon) مورخ انگلیسی می‌گوید كه:

«او تازیانه عبرت خدایی بر مخلوق زمین بود. نه بانی خیر بود و نه مرهم جراحات آنها.»

"سِر‌ جان‌ملكم" گفته است كه تیمور از بزرگ‌ترین جنگاوران عالم ولی از بدترین پادشاهان روزگار بود. او از ماوراءالنهر جنگ و غارت را آغاز كرد و تمام خراسان، سیستان و هند را گرفت. سپس به خاك ایران از شمال تا جنوب شام، آسیای صغیر، غرب ایران دست پيدا كرد.

ساختن "كله مناره" از ابداعات او است. ‌‌"هارولد لمب" نویسنده كتاب تیمورلنگ می‌نویسد:

موقع محاصره هر شهری در روز اول پرچم سفیدی جلو سراپرده خود برمی‌افراشت و این علامت آن بود كه اگر مردم شهر تسلیم شوند، آزاری نمی‌بینند. در روز دوم پرچم سرخ می‌شد و این علامت آن بود كه اگر شهر تسلیم شود فقط سرداران آن شهر مجازات می‌شوند. در روز سوم پرچم سیاه می‌شد به این معنی كه تمام اهل شهر باید بمیرند.

به اين كتاب امتياز بدهيد.

روزگار حافظ یکی از سیاه ترین بخش های تاریخ ایران است. روزگار فترت و ضعف ایلخانان و به‌زودی آغاز تاخت‌وتازهای تيمورلنگ. در هنگامه‌ يورش مغولان به ايران و در ميان كشتار شهرهای گوناگونِ ايرانِ بی‌پناه، خوشبختانه با هوشیاری یکی از اتابکان فارس و دادن خراجی هنگفت به هلاگوخان‌مغول، شیراز از گزند تاخت‌ و تاز مغولان در امان ماند و در روزگاری كه ديگر شهرها در ناامنی و مصيبت فرو رفته بودند، شيراز محلی برای هجرت و پناه هنرمندان و اندیشمندان گشت.

از اين زمان مکتب خراسان با بزرگانش همچون رودکی، نظامی، فردوسی، عطار و خیام؛ جای خود را به مکتب شیراز داد. حاصل این دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی، پيدایی سعدی در ادبیات و حافظ در غزل است.

دوران زندگی حافظ مصادف می‌شود با روزگار انحطاط ايلخانان. در اين زمان فارس و شيراز صحنه کشمکش و جنگ های داخلی و اختلافات خانوادگی زمامداران فاسد "آل اینجو" و "آل مظفر" است. حافظ به دربار "ابواسحاق اينجو" راه می‌یابد و از اين گذر، سال‌ها به آرامش عمر می‌گذراند. اما پس از اين روزگار، با ظهور دوران "امیر مبارزالدین محمد" از آل مظفر که حکومتش با تعصب و خشونت همراه است، زندگانی حافظ رو سختی و دشواری نهاده و با تلخی طی می‌شود.

با قدرت گرفتن "شاه شجاع مظفری" پسر امیر مبارزالدین که -پدر را محتسب می‌خواند و خود شاعر مسلک بود- بار دیگر دوران آرامش به حافظ روی می‌آورد. چند صباحی به يُمن حضور شاه‌شجاع، آرامش در شهر برقرار است كه ناگهان ورق برمی‌گردد و حکومت بازیچه نوادگان آل مظفر گرديده و عرصه را بر حافظ تنگ می‌كند. مدتی بعد تيمور لنگ از راه رسيده و تمام اين دودمان‌های محلی را در آتش خشم خود سوزانده و دمار از روزگار ايران و ايرانی در می‌آورد… .

حضرت حافظ شايد از همين بالا و پايين‌های بي‌حساب و كتاب زمانه بود كه اشعارش را در لفافه و هاله‌ای از ابهام می‌سرود. با اين همه، همين تصويرهای گيج كننده و متناقض كه «هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش» دارند بزرگترين شاهكارهای ادبيات در تمام دنيا محسوب می‌گردد.

شخصيت حضرت حافظ به دلايل متعدد شخص‍ی، تاريخی و فرهنگی بر ما پوشيده است‌. آنچه از او به ميراث مانده، ديوان اشعار وی می‌باشد‌؛ اما همين اشعار نيز به دليل شخصيت رند او نه تنها مضامين آن از نظر ظاهری مستقل از يكديگر هستند بلكه مملو از ايهام و پيچيدگی و واژه‌های سمبليك می‌باشند كه كار تفسير را به سختی و دشواری می‌اندازد. از اين‌روی هر كس و هر گروهی بسته به ديدگاه خود از حافظ بهره‌ها برده و اشعار وی را به نفع خود تفسير نموده است تا آنجا كه تفسير‌های گوناگون و ضد و نقيضی از غزليات وی بر جای مانده.

گفتاري پيرامون "حضرت حافظ"

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب « منم تيمور جهان‌گشا » يك اثر بسيار ارزشمند می‌باشد كه توسط شخص تيمور لينگ نوشته شده است. اين كتاب نایاب پس از يك دوره پرماجرا به دست «مارسل بريون» پژوهشگر  فرانسوی رسيده و به زبان فرانسه ترجمه كرده و در قرن اخير استاد «ذبيح‌الله منصوری» آن را مجدد به فارسي برگردانده است.

گويا نسخه اصلي كتاب منم تيمور جهان‌گشا كه به قلم او و به خط و زبان فارسی تحرير يافته بود، در اختيار جعفر پاشا حكمران يمن (در زمان سلطه عثمانی بر آن منطقه) قرار داشته كه پس از مرگ جعفر پاشا، اين نسخه به دست بازماندگان او مي‌افتد. سپس در طي سال‌های بعد كاتبی ناشناس يك نسخه از روی آن نوشته و با خود به هندوستان می‌برد. در زمان استعمار هند، يك افسر انگليسي يا همان نسخه كاتب هندی و يا رونوشتی از آن را با خود به انگلستان می‌برد. در آن جا مردی به اسم دیوی با کمک پروفسور وایت استاد دانشگاه اوکسفورد این کتاب را به انگلیسی ترجمه کرد و متن انگلیسی آن در سال ۱۷۸۳ میلادی منتشر گردید. مارسل بريون از روي اين نسخه انگليسي و سپس با كمك كتب دست اولی كه راجع به تيمور سخن رانده‌اند، كتاب را تكميل و نسخه فعلي را منتشر می‌كند.

اين نسخه از كتاب نایاب منم تيمور جهان‌گشا بهترين و كامل‌ترين مرجع برای بازشناسی تاريخ تيموری و آگاهی از خلق و خوي اين چهره نه چندان دلچسب تاريخ است.

قيمت دانلود اين كتاب: 14هزارتومانبه اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب « ظفرنامه » يا «تاريخ فتوحات امير تيمور گوركاني»، نوشته «نظام‌الدين شامی» از مورخين دربار گوركانيان است.

ظفرنامه به دستور شخص تيمور نگاشته شده و به دليل آن كه مورخ خود در دربار تيمور حاضر بوده، حاوی اطلاعات ارزشمندی از اين دوره است. به نوعی مي‌توان گفت كه ظفرنامه يكي از دست‌اول‌ترين كتب مرجع، براي پژوهش و بررسي دوران تيموری است.

باری بايد توجه داشت كه به دليل درباری بودن مولف ظفرنامه ، بسياري از خون‌ريزی‌ها و ددمنشی‌های تيمور تطهير و توجيه شده و اين قساوت‌ها را حاصل تقدير و مشيت الهی قلمداد كرده است. پس پژوهشگر با علم به اين مهم، بايد با دقت و موشكافی يك مورخ باهوش، به تجزيه و تحليل اين كتاب بپردازد.

ظفرنامه يك منبع دست اول عالي و نایاب براي مطالعه رويدادهاي مربوط به امير تيمور گوركانی مي‌باشد.

به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك