دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی )  
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) رمان:
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن ) دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
  دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها )  
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) افسانه‌ها:
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان ) دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران شعر:
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب برهان قاطع
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک  

تاريخ

كتاب نایاب " نگاهی به تاريخ جهان " اثر مشهور " جواهر لعل نهرو " نخست‌وزير فقيد هند می‌باشد.

كتاب نگاهی به تاريخ جهان در سه جلد، در اصل شرح نامه‌های نهرو به دخترش می‌باشد. جواهر لعل نهرو از مبارزان بزرگ هندی در زمان استعمار اين كشور توسط بريتانيا بود. او در كنار گاندی و ديگر مخالفان استعمار، با كمپانی هند شرقی وابسته به بريتانيا به مبارزه پرداخت و بارها نيز به زندان افتاد. در جريان يكی از همين زندان‌ها، او شروع به نوشتن نامه برای دخترش كرده و در جريان نگارش اين نامه‌ها، تاريخ جهان را نيز برای او تحرير می‌كرد. سال‌ها بعد و پس از پيروزی مبارزان هندی، نهرو مجموع اين نامه‌ها را در قالب كتابی تحت عنوان نگاهی به تاريخ جهان به چاپ رسانيد.

دانلود کتاب نگاهی به تاريخ جهان را به دانشجويان و پژوهشگران تاريخ جهان پيشنهاد می‌كنيم. برای دانلود هر سه جلد اين كتاب در يك فايل فشرده، بر روی دكمه "دريافت" كليك كنيد.

قیمت دانلود این کتاب نایاب: 12هزار تومانبه اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاثير و تاثر باستان‌شناسی و تاريخ " اثری از "دكتر حكمت‌الله ملاصالحی" می‌باشد.

تاثير و تاثر باستان‌شناسی و تاريخ به بررسی اهميت دو رشته تاريخ و باستان‌شناسی در ميان جوامع ملل می‌پردازد.

دانلود کتاب تاثير و تاثر باستان‌شناسی و تاريخ را به پژوهشگران و دانشجويان رشته تاريخ توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " تاثير و تاثر باستان‌شناسی و تاريخ "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " ايران در دوره نوسنگی " مقاله‌ای از "رينهارد برنيك" می‌باشد.

كتاب ايران در دوره نوسنگی به بررسی سابقه تمدن در فلات ايران به ويژه در رشته‌كوه‌های زاگرس در دوران نوسنگی می‌پردازد.

دانلود کتاب ايران در دوره نوسنگی را به دوست‌داران باستان‌شناسی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " ايران در دوره نوسنگی "

دانلود كتاب ” ايران در دوره نوسنگی “
3 (60%) 1 vote

كتاب نایاب " دين و دولت در اسرائيل " به قلم "احمد زيد‌آبادی" نويسنده و سياست‌مدار ايرانی می‌باشد.

كتاب دين و دولت در اسرائيل كه در سال 1381 و توسط انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسيده است، كوششی است از آقای زيدآبادی من‌باب يهوديان و بنی‌اسرائيل. كتاب در ابتدا با اسطوره‌ها و افسانه‌های يهودی تورات آغاز می‌شود. پس از معرفی كوتاه پيامبران و پادشاهان اين قوم، وارد بخش جديد شده و تاريخ يهوديان را تا قرون وسطی و سپس تا قرون جديد مورد تحليل و كندوكاو قرار می‌دهد. سپس به ظاهر شدن پديده صهنوييسم و غارت كشور فلسطين پرداخته تاريخ جديد اسرائيل را بازگويي می‌كند.

دانلود کتاب دين و دولت در اسرائيل را به تمامی دوست‌داران تاريخ پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " دين و دولت در اسرائيل "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " جستارهایی از تاريخ " اثری گرانسنگ و باارزش از " احسان طبری " می‌باشد.

كتاب فرهنگ جستارهایی از تاريخ شامل چند مقاله و كوتاه‌نوشته از استاد احسان طبری می‌باشد شامل:
– جستارهایی در مورد قوام‌السلطنه و وثوق‌الدوله
– جستارهایی در مورد انقلاب كبير فرانسه
– جستارهایی در مورد جنگ‌های صليبی
و…

كتاب جستارهایی از تاريخ يكی از كتاب‌های جالب در مورد موضوعات پراكنده تاريخ جهان می‌باشد كه درنوع خود بسيار جذاب و فوق‌العاده است. همچنين نوع ديدگاه و تفكر احسان طبری در اين كتاب در نوع خود بسيار جالب توجه است. طبری از روشنفكران تاريخ معاصر ايران و از بزرگان حزب توده بود.

دانلود کتاب جستارهایی از تاريخ را به تمام دوست‌داران تاريخ جهان يشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” جستارهایی از تاريخ ؛ احسان طبری “

دانلود کتاب ” جستارهایی از تاريخ ؛ احسان طبری “
5 (100%) 1 vote

كتاب نفيس " جامعه‌شناسی تاريخی " به قلم روان "دكتر مهدی عبادی"، پژوهشگر و استاد دانشگاه می‌باشد.

كتاب جامعه‌شناسی تاريخی به بررسی نقطه تلاقی دو علم تاريخ و جامعه‌شناسی می‌پردازد. اين علم در حقيقت جامعه‌شناسی اقوام و ملل گذشته با كمك علم تاريخ و داده‌های تاريخی می‌باشد. هرچندكه اين علم در ايران داراي استعدادهاي بالا و كم‌نظيری است اما فقر منابع و نوپا بودن آن هنوز بستر را برای تحقيقات گسترده فراهم نياورده است. در اين كتاب به سير شكل‌گيری جامعه‌شناسی تاريخی و بزرگان اين مكتب خواهيم پرداخت.

دانلود کتاب جامعه‌شناسی تاريخی را به تمام دانشجويان و پژوهشگران تاريخ و علاقمندان به مكاتب سياسي و جامعه‌شناختی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب ” جامعه‌شناسی تاريخی “

به اين كتاب امتياز بدهيد.

رمان تاریخی " اسپارتاکوس " اثر "هوارد فاست" يكی از معروف‌ترين آثار ادبی-تاريخی جهان است كه در سال 1951 ميلادی منتشر شده است.

عمده كتاب‌های فاست، در رابطه با شورش توده در برابر ستم‌گری و بهره‌كشی طبقه حاكم است. بنابراين موضوع اصلي كتاب اسپارتاکوس نيز چنين است: شورش بردگان رومی به رهبری يك برده جسور به نام اسپارتاکوس.

نويسنده در كتاب اسپارتاکوس ، واقعيات زمان خود را درون تاريخ ريخته و دنياي خود را در غالب روم باستان توصيف می‌كند. او از شرف انسانی حمايت و آزادي كاذب را به سخره می‌گيرد. كتاب اسپارتاکوس  با پيروزی شرش بردگان به پايان نمی‌رسد: يك تراژدي تلخ؛ واقعيتی تلخ‌تر.

دانلود كتاب اسپارتاکوس را به تمام دوست‌داران آثار ادبی مشهور و دوست‌داران رمان تاريخی پيشنهاد مي‌كنيم.

دانلود کتاب " اسپارتاکوس "

دانلود کتاب ” اسپارتاکوس “
3 (60%) 2 votes

كتاب تاريخی و نایاب " زبدة‌التواريخ " اثر " حافظ ابرو " جغرافی‌دان و مورخ عهد تيموری است.

كتاب بی‌نظير زبدة‌التواريخ از مهم‏ترين كتب دست‌اول، پيرامون تاريخ ايران در نيمه‌نخست سده‌نهم هجری می‌باشد. جلد اول اين كتاب شامل شامل کلياتى درباره تاريخ و سپس آفرينش آدم تا برافتادن ساسانيان است. در جلد دوم رويدادهای صدر اسلام، خلفای راشدين، اموی و عباسی مرور می‌شود. جلد چهارم شامل تاريخ ايران تا ايلخانان می‌باشد و جلد پنجم كه مهمترين بخش از كتاب از لحاظ اسناد و منابع دست‌اول است، از ايلخان ابوسعيد تا سال 830هجر‍ی كه شامل رويدادهای پس از ايلخانان و ظهور تيمور تا مرگ تيمور و جانشين او شاهرخ را در برمی‌گيرد.

دانلود كتاب زبدة‌التواريخ را به همه دانشجویان تاریخ به ويژه گرايش ايران پس از اسلام توصيه می‌كنيم.

گفتار يكم                                           گفتار دوم
دانلود کتاب " زبدة‌التواريخ ؛ حافظ ابرو "                دانلود کتاب " زبدة‌التواريخ ؛ حافظ ابرو "

گفتار سوم                                          گفتار چهارم
دانلود کتاب " زبدة‌التواريخ ؛ حافظ ابرو "
                دانلود کتاب " زبدة‌التواريخ ؛ حافظ ابرو "

 

دانلود کتاب ” زبدة‌التواريخ ؛ حافظ ابرو “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب و دست‌اول « الفتوح » اثری مهم به قلم « محمدبن‌علی‌بن‌اعثم‌كوفی » مورخ عرب قرن سوم هجری قمری می‌باشد.

ابن‌اعثم در كتاب الفتوح  به شرح كشورگشایی‌های اعراب مسلمان در ايران تا آسيای ميانه و جنگ‌های با خزرها و رومی‌ها می‌پردازد. الفتوح در كنار كتاب فتوح‌البُلدان نوشته بلاذری، مهمترين كتاب‌ها برای بررسی كم و كيف لشگركشی‌ها و فتوحات مسلمين به خصوص در سرزمين‌های ايرانی است. افزون‌بر شرح جنگ‌ها و چگونگی‌ گشايش سرزمين‌های مفتوحه، مقدار ماليات و خراج هر شهر و تعداد كشته‌ها و اسرای هر منطقه نيز در كتاب آورده شده است.

دانلود كتاب الفتوح به پژوهشگران و دانشجويان تاريخ اسلام و ايران توصيه می‌شود.

دانلود کتاب " الفتوح "

دانلود کتاب ” الفتوح “
4.57 (91.43%) 28 votes

" طبقات سلاطين اسلام " نوشته «استانلی لين‌پول» و ترجمه زوان «استاد عباس اقبال» كتاب نایاب و ارزشمندی‌ از بهترين تاليفات غربي درباره تواريخ ممالك اسلامی است.

اثر مذکور از تاریخ صدر اسلام آغاز شده و تا دوران معاصر را دربرمی‌گیرد. نویسنده در هر دوره‌ای با معرفی سلاطین و فرمانروايان آن دوره، در جدولی تاریخ و دوره حکومتی آنان، اقدامات و وقایع مهم آن برهه زمانی، چگونگی انقراض و توضیحات لازم در رابطه با هر حکومت را گردآوری کرده است.

مولف در يك پژوهش جامع و كامل، به بررسی همه سلسله‌های مسلمان پس از اسلام، از آسيای ميانه تا شمال‌آفريقا و شبه‌جزيره‌اسپانيا پرداخته است. خلفاي راشدين، اموی و عباسی؛ خلفا و امرای اندلس (اسپانيا)؛ امرای مراكش، تونس و شمال‌آفريقا؛ خلفای‌فاطمی، ايوبيان و مماليك در مصر و شام؛ حكام يمن؛ امرا و شاهان ايرانی صفاريان، سامانيان، زياريان، بوئيان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، ايلخانيان؛ سلاجقه روم و سلاطين عثماني؛ حكام محلي جلايريان، مظفريان، سربداران؛ شاهان مستقل صفويه، افشاريه، زنديه، قاجار؛ تيموريان و شيبانيان در آسياي ميانه؛ غزنويان، غوريان، سلاطين دهلي، گوركانيان و… از بخش‌های اين كتاب پربار و ارزشمند است.

مطالعه اين كتاب نایاب به همه دانشجويان و علاقمندان تاريخ گرايش پس‌از اسلام پيشنهاد می‌شود.

قيمت دانلود اين كتاب: 11هزار تومانبه اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب ارزشمند و  نایاب « تاریخ بشر » اثر «هاندریک وان‌لون» زاپژوهشگر بزرگ هلندی می‌باشد.

نويسنده با نثري ساده و بي‌تكلف، اما بسيار جذاب و گيرا به نگارش تاریخ بشر دست يازيده‌است. در اين كتاب تاریخ بشر از انسان‌های نخستين و دوران پيش از تاريخ آغاز شده و سپس به دوران شكل‌گيری تمدن در بين‌النهرين، مصر، ايران، يونان و… مي‌پردازد. پس از آن با نزديك شدن به قرون وسطی و آغاز مسيحيت اروپا، به تفصيل تاريخ روم و اروپا مورد كند و كاو نويسنده قرار مي‌گيرد. در اين بخش از جنگ‌های صليبي و شخصيت‌هایی چون كنفوسيوس و بودا نيز سخن رانده مي‌شود.

با نزديك شدن به رنسانس انقلاب‌های دول غربی از جمله فرانسه و انگليس و آمريكا مورد بررسي قرار گرفته و سپس با تحليل وضعيت هنر، همه‌گيري ماشين‌ها و صنعتی شدن دنيای مدرن كتاب به پايان خود نزديك مي‌شود.

تاریخ بشر يكي از ارزشمندترين كتبی است كه داراي شهرت جهانی بوده و مطالعه آن به همه تاريخ‌دوستان توصيه مي‌شود. اين كتاب برای نخستين بار توسط پرتال جامع كتاب تاريخ (تاريخ‌بوك) برای نشر الكترونيك طبع گشته است.

دانلود کتاب " تاريخ بشر "

دانلود کتاب ” تاریخ بشر “
1 (20%) 1 vote

كتاب نایاب و نفيس «‌تاريخ اديان و مذاهب در ايران‌» به قلم «عباس قديانی» در شمار كتاب‌های نایاب و بسيار ارزشمند، پيرو تاريخ اديان مي‌باشد.

نويسنده در اين اثر، نخست نگاهي كلی به فلسفه پيدايش نخستين اديان بدوی داشته و پس از بازگويي تاريخ قديم ايران، به نخستين باورهای ديني و مذهبي رايج در ميان ايرانيان مي‌پردازد. سپس اديان دنيای قديم، اعم از بين‌النهرين و تمدن‌هاي كلدانی و بابلی و سومری و آشوری و تاثير آن‌ها در باوزهاي ايراني را بررسي كرده و در پس آن اديان عيلامی، كاسی، و ديگر باوزهاي مذهبي گوشه و كنار ايران، پيش از مادها را مورد بررسي و تحقيق قرار مي‌دهد.

آيين بودا در مرزهاي شرقي و سپس آيين ايراني ميترايي فصل سوم كتاب را شامل مي‌شود. پس از آن به تفصيل، دين بزرگ زرتشتي و باورهاي آن، مهمترين موضوع اين فصل مي‌باشد. در فصل چهارم تاثير يهوديت و مسيحيت در ايران مورد كند و كاو قرار مي‌گيرد. فصل پنجم اين كتاب نایاب در برگيرنده كيش مزدكي و مانوي بوده و نويسنده مفصل درباره آن‌ها سخن مي‌راند. در فصل ششم از اسلام و فصل هفتم مفصلا مذهب تشيع و نقش آن در مناسبات و رويدادهاي ايران پس از اسلام مورد بررسی واقع مي‌شود.

قيمت اين كتاب: 9999 تومانبه اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب و نفيس « مكتب‌های سياسی » اثر «دكتر بهاءالدين پازارگاد» مي‌باشد كه بيش از نيم قرن پيش به طبع رسيده است.

كتاب مكتب‌های سياسی به بررسي اصطلاحات سياسی اجتماعي كه خصوصا در قرن بيستم متداول گشت، مي‌پردازد. آشنايي با انواع مفاهيم و كاربردهاي اين مكاتب براي همه پژوهندگان تاريخ (به‌ويژه محققان تاريخ اروپا و تاريخ معاصر) امری بديهي است.

دانلود كتاب مكتب‌های سياسی را به همه دوست‌داران مباحث مربوط به جامعه‌شناسي و سياست توصيه می‌كنيم. اين كتاب در نوع خود يكي از بهترين و كامل‌ترين منبع و مرجع براي آشنايي با اصطلاحات سياسی اجتماعی معاصر است.

دانلود کتاب " مكتب‌های سياسی "
به اين كتاب امتياز بدهيد.

تاریخ مادر تمام علوم است.
یک پزشک، یک منجم، یک ریاضی‌دان و… باید در مرحله نخست تاریخ ، پیشینه و سرگذشت مفاخر رشته خود را بشناسد.

تاریخ فلسفه رندگی و راهگشای پیشرفت است. بدون آگاهی از گذشته و بررسی تجربیات و تجزیه و تحلیل‌ پیروزی‌ها و شکست‌ها، موفقیت در آینده امکان‌پذیر نیست.


بهمن انصاری

به اين كتاب امتياز بدهيد.

تاریخ را بخوان و بیاموز و سرمایه کن برای زندگی امروز اما در آن غرق نشو… .

غرق شدن در تاریخ به معنای از دست دادن امروز و فرداهاست … .


بهمن انصاری

به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك