دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
رمان برگزیده
کتاب برگزیده
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی ) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن )  
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) رمان:
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
  دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان ) اساطیر:
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها ) دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب آشنایی با ادیان  
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران شعر:
  دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب برهان قاطع
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
   
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

با کمک به پرداخت هزینه‌های سایت، در این جنبش فرهنگی، سهیم باشید.


دانلود کتاب های نایاب

تاريخ عيلام

كتاب نایاب " تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز " اثر مشترك فوق‌العاده‌ای از شش پروفسور ايران‌شناس شهير روس "‌گرانتوسكی"، "داندامايو"، "كاشلنكو"، "پتروشفسكی"، "ايوانف" و "بلوی" می‌باشد.

كتاب تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز از سی‌و‌دو فصل به شرح زير تشكيل شده است:

تاريخ ايران باستان؛

فصل نحست: از دوران ماقبل تاريخ تا پادشاهی عيلامی‌ها
فصل دوم: از دولت‌شهرهای كوچك ايرانی تا شاهنشاهی مادها
فصل سوم: امپراطوری هخامنشيان
فصل چهارم: اسكندر مقدونی و سلوكیان
فصل پنجم: امپراطوری اشكانيان (پارت‌ها)

فصل ششم: امپراطوری ساسانيان

تاريخ ايران اسلامی؛

فصل هفتم: حكومت‌های طاهرايان، صفاريان، سامانيان، آل‌زيار، آل‌بويه
فصل هشتم: حكومت‌های غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان
فصل نهم: حكومت ايلخانان
فصل دهم: ايران در زمان تيموریان و حكومت‌های ملوك‌الطوايفی
فصل يازدهم: پادشاهی صفويه
فصل دوازدهم: تاريخ فرهنگی ايران در زمان صفويه

تاريخ ايران در عصر جديد؛

فصل سيزدهم: پادشاهی افشاريان
فصل چهاردهم: پادشاهی زنديان
فصل پانزدهم: پادشاهی قاجاريان
فصل شانزدهم: تاريخ سياسی/اجتماعی ايران در زمان قاجاريان
فصل هفدهم: تاريخ سياسی/مذهبی ايران در زمان قاجاريان
فصل هجدهم: روسيه و انگليس در ايرن
فصل نوزدهم: انقلاب مشروطه
فصل بيستم: ايران در زمان جنگ جهانی اول

تاريخ معاصر ايران؛

فصل بيست‌و‌يكم: ايران در اواخر دوران قاجار
فصل بيست‌و‌دوم: بنيانگذاری پادشاهی پهلوی
فصل بيست‌وسوم: رضاشاه
فصل بيست‌چهارم: ايران در زمان جنگ جهانی دوم
فصل بيست‌و‌پنجم: احزاب و جناح‌های سياسی ايران در زمان پهلوی
فصل بيست‌و‌ششم: اتحاد با آمريكا
فصل بيست‌و‌هفتم: مصدق و ملی‌ كردن صنعت نفت
فصل بيست‌و‌هشتم: كودتای بيست‌و‌هشت مرداد
فصل بيست‌و‌نهم: حكومت پهلوی در دهه‌های پنجاه و شصت
فصل سی‌ام: اصلاحات ارضی شاه
فصل سی‌و‌يكم: پيشرفت صنعتی ايران
فصل سی‌و‌دوم: ايران در اواخر روزگار پهلوی

كتاب حاضر در برگيرنده تمام تاريخ شاهنشاهی ايران از دوران باستان تا دوران معاصر و يكی از كامل‌ترين كتب تاريخ ايران زمين می‌باشد.

دانلود کتاب تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز را به پژوهشگران و دانشجويان رشته تاريخ توصيه می‌كنيم.

قيمت اين كتاب: 14هزار توماندانلود کتاب ” تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز “
3.86 (77.27%) 88 votes

كتاب نایاب " تاريخ ايران " اثر ارزشمند " سر پرسی سايكس " می‌باشد.

كتاب تاريخ ايران را از دوران قديم با عيلامی‌ها، مادها، هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان آغاز كرده و سپس سال‌های پس از اسلام و حكومت‌های ايرانی و تركی و مغولی و تيموری و صفوی و افشاری و زندی و قاجاری می‌پردازد. در واقع اين كتاب كل تاريخ ايران از آغاز تا سال 1309هجری‌خورشيدی و اوايل حكومت رضاشاه پهلوی را دربرمی‌گيرد.

دانلود کتاب تاريخ ايران اثر مشهور سر پرسی سايكس را به پژوهشگران و دانشجويان رشته تاريخ ايران پيش از اسلام و تاريخ ايران پس از اسلام پيشنهاد می‌كنيم.

قيمت اين كتاب (نسخه كامل در دو جلد) : 7999 توماندانلود کتاب ” تاريخ ايران ؛ سر پرسی سايكس”
5 (100%) 2 votes

كتاب " بررسی سير تحول فرهنگی و سياسی ايلام از آغاز تا فروپاشی " علمی از حسن درخشی و حسين احمدی می‌باشد.

دانلود کتاب بررسی سير تحول فرهنگی و سياسی ايلام از آغاز تا فروپاشی را به دوست‌داران تاريخ عيلام و ايران باستان توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " بررسی سير تحول فرهنگی و سياسی ايلام از آغاز تا فروپاشی "

دانلود كتاب ” بررسی سير تحول فرهنگی و سياسی ايلام از آغاز تا فروپاشی “
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب " عيلام (تمدن) " اثری پژوهشی درباره تاريخ و تمدن عيلام باستان است.

كتاب عيلام (تمدن) يك متن علمی-پژوهشی دررباره تمدن عيلام باستان است. وجه تسميه عيلام، تاريخ سياسی و اجتماعی و فرهنگی ايران، هنز در عيلام باستان و نقش عيلام در تاريخ ايران‌زمين از مهمترين بحث‌های مطروحه در اين كتاب است. اين كتاب در عين اختصار، از جامع‌ترين آثار برای آشنایی با تمدن عظيم عيلام می‌باشد. زبان و خط عيلامی، دين و مذهب در سرزمين عيلام، اشيا و آثار باستانی كشف شده در حفاری‌های باستان‌شناسی اين منطقه و… از ديگر بخش‌های اين كتاب است.

دانلود کتاب عيلام (تمدن) را به طرفداران طرفداران تاريخ باستان توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " عيلام (تمدن) "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

در ۲۷۰۰ پیش از میلاد، نخستین شاهنشاهی عیلامی در شوش (در جنوب غربی ایران) تشکیل شد.

سفالینه‌های نقاشی شده متعلق به حدود ۳٬۵۰۰ پیش از میلاد در شوش واقع در عیلام بیانگر دوره‌ای پیشرفته از طرح‌های هندسی، ایجاد سبک خاص از انسان و شکل‌هایی از جانوران در آنها می باشد.

در حدود ۲٬۷۰۰ پیش از میلاد پادشاهی عیلام به پایتختی شوش تشکیل گردید. همچنین در حدود ۲٬۰۹۴ تا ۲٬۰۴۷ پیش از میلاد عیلام توسط شولگی پادشاه دوم سلسله سوم اور تسخیر گردید و بعداً در سال ۲٬۰۰۴ پیش از میلاد سلسله سوم اور توسط عیلام واژگون می‌شود.

در سال ۶۳۹ پیش از میلاد آشوربانیپال شاه آشور، عیلام را شکست داد و شوش را غارت کرد. پس از این جنگ، عیلام هرگز به عنوان یک قدرت مستقل ظاهر نگردید.

هنر در عیلام باستان

نوازنده "عیلامی" در بیش از 3000 سال پیش

به اين كتاب امتياز بدهيد.

"زيگورات چغازنبيل " (چُغازَنبیل) نیایش‌گاهی باستانی است يادگار از دولت كهن "عيلام". عيلام يكی از قديمي‌ترين دولت‌های ايرانی است. قدمت ساخت اين زيگورات حدودا به ۱۲۵۰ پیش‌از ‌میلاد برمي‌گردد. چغازنبیل بخش به‌جامانده از شهر "دوراونتش" است و در نزدیکی شهر باستانی "شوش" در استان خوزستان قرار دارد. بر اساس نظر باستانشناسان، ارتفاع این معبد 52 متر بوده که اکنون تنها 26 متر آن باقی مانده است.

چغازنبیل نام باستانی این بنا است. اين نام، واژه‌ای محلی و مرکب از دو واژه «چُغا» (در زبان لُری به معنی «تپه») و زنبیل (به معنی «سبد») می‌باشد که اشاره‌ای است به مکان معبد که تپه بوده و آن را به زنبیل واژگون تشبیه می‌کردند. این مکان نزد باستان‌شناسان به «دور-اونتَش» معروف است كه به زبان امروزی، «دژِ اونتش»» می‌باشد.

"اونتاش‌گال" پادشاه عيلام باستان است و يكی از بزرگ‌ترين و قدرت‌مند‌ترين شاهان اين دولت می‌باشد و ساخت اين شهر مذهبی از فرمان اوست. اما ساخت نیایشگاه چغازنبيل توسط "اونتاش ناپیریش" (حدود ۱۲۵۰ پ.‌م.)، پادشاه بزرگ عيلام باستان، و برای ستایش ایزد "اینشوشیناک" -الهه نگهبان شوش- ساخته شده‌است.

نكته جالب توجه آن‌كه، ويران شدن اين معبد در سده‌های اخير انجام نگرفته. بلكه سه هزار سال‌پيش و در حمله سپاه "آشور بانیپال" -شاه قدرتمند دولت آشور– تخريب گرديده است.

زيگورات چغازنبيل

تصوير باز‌سازی شده زيگورات چغازنبيل


زيگورات چغازنبيل

وضعيت كنونی زيگورات

به اين كتاب امتياز بدهيد.

عيلامی‌ها از نخستين ساكنان فلات ايران بودند. آن‌ها آريایی نبودند و نژادی كهن‌تر داشتند. نژاد آن‌ها به خوزی معروف است. عيلامی‌ها همواره با سومری‌ها و بعدها با آشوری‌ها و بابلی‌ها در جنگ و تصادم بودند. تمدن پيشرفته عيلامی در زمان حكومت هخامنشيان زير نظر پارس‌ها اقرار گرفت و از اين پس جزئی از امپراطوري ايران بود. تا زمان ساسانيان هنوز خوزی‌نژادهایی از بازماندگان عيلام باستان در جنوب غربی فلات ايران وجود داشتند.

در زير عكسی نایاب از آثار باستانی عيلامی را می‌بينيد. اين آثار امروز در موزه لوور پاريس در كشور فرانسه نگهداری می‌شود.

آثار باستانی عيلامی

به اين كتاب امتياز بدهيد.

از مشخصه‌های هنر در تمدن عيلام ، آمیختن صورت‌های حیوان و انسان برای تجسم بخشیدن به توانمندی‌های فوق بشری بود.

عكس نایاب زير، نمونه‌ی بسیار زیبا و منحصر به فردی از تمدن بی‌نظير مردمان خوزی عيلامی است.

عكس نایاب از تمدن عيلام

به اين كتاب امتياز بدهيد.

پيشنه مردمان خوزستان . نژاد خوزي ساكنين اصلي خوزستان ، يورش عرب و نابودي قوم و نژاد خوزي و فراموش شدن زبان و خط خوزي ( عيلامي ) و عرب زبان شدن مردم خوزستان.

كتاب سابقه‌ی تاريخی اسكان قبايل و عشاير عرب در خوزستان يكی از بهترين منابع و مراجع برای بازشناسی تاريخ خوزستان، سرنوشت ايلامي‌ها و اقوام خوزی، جاي‌گير شدن اعراب و نحوه كثرت زبان عربی و انتقال آن به كل مردم منطقه می‌باشد. اين پژوهش كه توسط استاد خنجی به انجام رسيده است در نوع خود بي‌نظير و قابل ستايش است.

دانلود كتاب سابقه‌ی تاريخی اسكان قبايل و عشاير عرب در خوزستان را به مه علاقمندان به زبان‌شناسی و همين‌طور تاريخ‌أانان و پژوهشگران عزيز و گرامی توصيه اكيد مي‌كنيم.

نويسنده: اميرحسين خنجي

سابقه‌ی تاريخی اسكان قبايل و عشاير عرب در خوزستان

دانلود کتاب ” سابقه‌ی تاريخی اسكان قبايل و عشاير عرب در خوزستان “
4 (80%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك