دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
رمان برگزیده
کتاب برگزیده
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی ) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن )  
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) رمان:
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
  دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان ) اساطیر:
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها ) دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب آشنایی با ادیان  
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران شعر:
  دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب برهان قاطع
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
   
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

با کمک به پرداخت هزینه‌های سایت، در این جنبش فرهنگی، سهیم باشید.


دانلود کتاب های نایاب

تاریخ صفویه

كتاب نایاب " تمدن زنده " شامل گردآوری چند مقاله و سفرنامه مهم از مستشرقین فرانسوی است که توسط دکتر عیسی بهنام گردآوری و ترجمه شده است.

كتاب تمدن زنده شامل تاریخ کامل ایران زمین می‌باشد. فصل‌های این کتاب از قرار زیر است:

جغرافیای ایران (از بونیفاسیو)
– اصول ثابت تاریخ ایران (از ژ. دومزیل)

– ایران قدیم؛ هخامنشی‌ها (از آ. دپون سمر)
– ایران در زمان سلوکی‌ها و اشکانی‌ها (از و. سستون)
– ایران ساسانی (از هانری ماسه)
– ایران اسلامی از قرن اول تا دهم هجری (از ژان بوهو)

– از سلسله صفوی تا سلسله پهلوی (از هانری ماسه)
– کلیاتی از تاریخ افغانستان از باستان تا ظهور اسلام (از آ. فوشه)
تاریخ افغانستان در دوره اسلامی (از آ. فوشه)
– ایران خارجی (از رنه گروسه)

کتاب فوق، اسکن شده از روی یک نسخه نفیس و نایاب قدیمی مربوط به نیم‌قرن پیش می‌باشد. دانلود کتاب تمدن ایرانی را به پژوهشگران و دانشجویان رشته تاریخ، گرایش‌های تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران اسلامی، تاریخ معاصر و تاریخ جهان توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " تمدن ایرانی "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " معاهدات تاریخی ایران " پژوهشی از "عباس رضایی" می‌باشد.

كتاب معاهدات تاریخی ایران به بررسی صد معاهده تاریخی بسیار مهم از آغاز عصر صفویه تا پایان عصر قاجاریه می‌باشد. .

دانلود کتاب معاهدات تاریخی ایران را به پژوهشگران تاریخ معاصر ایران پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " معاهدات تاریخی ایران "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " اقتصاد  سیاست خارجی عصر صفوی " اثری از "دکتر رودولف پ.متی" و ترجمه‌ای از "دکتر حسن زندیه" می‌باشد.

كتاب اقتصاد  سیاست خارجی ایران در عصر صفوی به دیپلماسی ایران در قبال دول همسایه به ویژه عثمانی، در عصر صفوی می‌پردازد. همچنین نحوه تجارت و بازرگانی و چگونگی عملکرد ضراب‌خانه‌ها و ارزش مسکوکات از مباحث دیگری است که در این اثر پژوهشی به بوته تحلیل گذاشته شده است.

دانلود کتاب اقتصاد  سیاست خارجی عصر صفوی را به علاقمندان به تاریخ ایران پس از اسلام و تاریخ معاصر توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی "

دانلود کتاب ” اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی " اثری از "عباس پورایران" می‌باشد.

كتاب روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی به نسب و تبار و پیشینه صفویان و همینطور نسب عثمانیان پرداخته و اوضاع دو کشور را در اوایل دوره صفوی بررسی می‌کند. سپس به مناسبات میان دو دولت، جنگ‌ها،‌ مراوده‌ها و… می‌پردازد.

دانلود کتاب روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی را به پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های تاریخ ایران پس از اسلام و و تاریخ معاصر پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی "

دانلود کتاب ” روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی “
4 (80%) 3 votes

کتاب " شاه اسماعیل‌دوم صفوی " اثری گرانسنگ از " والتر هینتس " می‌باشد.

شاه اسماعیل‌دوم، پسر شاه تهماسب و سومین پادشاه سلسله صفوی است که کمتر از دو سال پادشاهی کرد. او بسیاری از برادران و مدعیان سلطنت را قتل‌عام کرد. سستی در دین شیعه نخستین‌بار در دوران پادشاهی او پدید آمد.

دانلود کتاب " شاه اسماعیل‌دوم صفوی "

دانلود کتاب ” شاه اسماعیل‌دوم صفوی “
5 (100%) 1 vote

ماجرای اندوه شاه اسماعیل صفوی از افتادن بحرین به دست پرتغالی ها و تصمیم منحصربفرد او از این قرار است؛ شاه اسماعيل كه پس از گذشت پنج سال از هنوز در اندوه شكست در جنگ چالدران از قشون عثمانی بود، ناگهان در روز سی سپتامبر 1519میلادی از غصب جزیره ایرانی بحرین توسط قوای پرتقال آگاه شد و اين خبر ناگوار براندوه او افزود، زيرا به سبب نداشتن نيروي دريايي و اسلحه آتشين نميتوانست كاري انجام دهد.

لاجرم در طی یک جلسه محرمانه قرار شد بودجه ای در اختيار افراد محلي قرار داده شود كه پرتغالي ها را در جزاير متصرفي راحت نگذارند تا بعدا راهي براي اخراج آنان به دست آيد.

پرتقالی ها در ادامه شروع به پیشروی بیشتر در جزایر خلیج فارس کردند. نهایتا در زمان پادشاهی شاه عباس کبیر، صقویان بر پرتقالی ها تاخته و کلیه جزایر خلیج فارس را از این ابرقدرت  استعمار، بازپس گرفتند.

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز " اثر مشترك فوق‌العاده‌ای از شش پروفسور ايران‌شناس شهير روس "‌گرانتوسكی"، "داندامايو"، "كاشلنكو"، "پتروشفسكی"، "ايوانف" و "بلوی" می‌باشد.

كتاب تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز از سی‌و‌دو فصل به شرح زير تشكيل شده است:

تاريخ ايران باستان؛

فصل نحست: از دوران ماقبل تاريخ تا پادشاهی عيلامی‌ها
فصل دوم: از دولت‌شهرهای كوچك ايرانی تا شاهنشاهی مادها
فصل سوم: امپراطوری هخامنشيان
فصل چهارم: اسكندر مقدونی و سلوكیان
فصل پنجم: امپراطوری اشكانيان (پارت‌ها)

فصل ششم: امپراطوری ساسانيان

تاريخ ايران اسلامی؛

فصل هفتم: حكومت‌های طاهرايان، صفاريان، سامانيان، آل‌زيار، آل‌بويه
فصل هشتم: حكومت‌های غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان
فصل نهم: حكومت ايلخانان
فصل دهم: ايران در زمان تيموریان و حكومت‌های ملوك‌الطوايفی
فصل يازدهم: پادشاهی صفويه
فصل دوازدهم: تاريخ فرهنگی ايران در زمان صفويه

تاريخ ايران در عصر جديد؛

فصل سيزدهم: پادشاهی افشاريان
فصل چهاردهم: پادشاهی زنديان
فصل پانزدهم: پادشاهی قاجاريان
فصل شانزدهم: تاريخ سياسی/اجتماعی ايران در زمان قاجاريان
فصل هفدهم: تاريخ سياسی/مذهبی ايران در زمان قاجاريان
فصل هجدهم: روسيه و انگليس در ايرن
فصل نوزدهم: انقلاب مشروطه
فصل بيستم: ايران در زمان جنگ جهانی اول

تاريخ معاصر ايران؛

فصل بيست‌و‌يكم: ايران در اواخر دوران قاجار
فصل بيست‌و‌دوم: بنيانگذاری پادشاهی پهلوی
فصل بيست‌وسوم: رضاشاه
فصل بيست‌چهارم: ايران در زمان جنگ جهانی دوم
فصل بيست‌و‌پنجم: احزاب و جناح‌های سياسی ايران در زمان پهلوی
فصل بيست‌و‌ششم: اتحاد با آمريكا
فصل بيست‌و‌هفتم: مصدق و ملی‌ كردن صنعت نفت
فصل بيست‌و‌هشتم: كودتای بيست‌و‌هشت مرداد
فصل بيست‌و‌نهم: حكومت پهلوی در دهه‌های پنجاه و شصت
فصل سی‌ام: اصلاحات ارضی شاه
فصل سی‌و‌يكم: پيشرفت صنعتی ايران
فصل سی‌و‌دوم: ايران در اواخر روزگار پهلوی

كتاب حاضر در برگيرنده تمام تاريخ شاهنشاهی ايران از دوران باستان تا دوران معاصر و يكی از كامل‌ترين كتب تاريخ ايران زمين می‌باشد.

دانلود کتاب تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز را به پژوهشگران و دانشجويان رشته تاريخ توصيه می‌كنيم.

قيمت اين كتاب: 14هزار توماندانلود کتاب ” تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز “
3.86 (77.27%) 88 votes

كتاب نایاب " تاريخ عباسی " با نام ديگر روزنامه ملا جلال اثری از "ملا جلال‌الدين منجم" وقايع‌نگار عصر صفوی است.

كتاب تاريخ عباسی اثری در ژانر تاريخ سلسله‌ای است و منحصرا مربوط به وقايع روی داده در دوران پادشاهی شاه عباس صفوی در دربار او می‌باشد.

دانلود کتاب تاريخ عباسی (روزنامه ملا جلال) را به پژوهشگران تاريخ ايران پس از اسلام توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " تاريخ عباسی (روزنامه ملا جلال) "

دانلود كتاب ” تاريخ عباسی (روزنامه ملا جلال) “
5 (100%) 1 vote

شاه سلطان‌حسین صفوی آخرين پادشاه دولت صفویه و بي‌كفايت‌ترين آن‌ها بود. او دارای اخلاقی به غايت ساده‌لوحانه بود و شخصيت ضعيف‌النفسی داشت.

در زمان  سلطنت شاه سلطان‌حسین، نفوذ ستاره‌شناسان در دربار و افراط و خرابکاری آن‌ها در امور درباری و کشوری، آشكارا قابل مشاهده بود. آورده‌اند:

«تمام مشغولیت شاه سلطان‌حسین در زمان حکومتش این بود که به جای سپهسالاران افرادی چون منجمان، حکیمان و ملایان را به دور خود نشاند و درباره مسائل بسیار جزئی و پیش پا افتاده به بحث بپردازند. مثلا در غیرموقع فصل سال، برای شاه خربزه می‌آورند. این جماعت تشکیل جلسه می‌دادند و حکیم‌باشی بر روی سرد و گرم بودن یا قابض و مسهل بودن آن نظر می‌داد و منجم هم برای قاچ کردن و خوردن خربزه اسطرلاب می‌انداخت و مورد ساعت سعد و نحس را مطرح می‌کرد و بعد ملا‌ها باید فتوا می‌دادند که این خربزه پاک شرعی است یا خیر؟ و بخورد یا خیر؟ پس از این نظریه چند دعا قبل از خوردن بخوانند و سایر جزئیات در خصوص چگونگی آوردن خربزه و در کدام سینی و ظرف و با چه کاردی قاچ شود نیز آن‌ها نظر می‌دادند» (تاریخ نظامی و سیاسی نادرشاه افشار، ۴۷).

محمدهاشم آصف در کتاب رستم‌التواریخ شمار همسران دائم شاه حسین را حدود ۱۰۰۰ نفر از شهرها و اقوام مختلف کشور ذکر می‌کند که در حرمسرایی بسیار باشكوه زندگی می‌کردند. قوت جنسی او را می‌ستاید و می‌نویسد که:

«روز و شب در اکل و مجامعت بسیار حریص و بی‌اختیار بود و به جهت امتحان در یک روز و یک شب صد دختر باکرهٔ ماهرو را فرمود… از برای وی متعه نمودند… و در مدت بیست‌وچهار ساعت ازالهٔ بکارت آن دوشیزگان ِ دلکش ِطناز و آن لعبتان ِ شکرلب ِ پرناز نمود و باز مانند عزبان هل من مزید می‌فرمود»

علاوه بر این سنتی در آن دوران رایج بود که مردانی که همسر یا دختری بسیار زیبا داشتند آن را طلاق می‌گفتند تا برای تلذذ پادشاه به ازدواج موقت او درآیند؛

«به این مراسم خوب و به این آئین مرغوب مذکور، ازالهٔ بکارت سه هزار دختر ِ ماه‌روی ِ مشکین‌موی، لاله‌عذار، گلندام، بادام‌چشم، شکرلب و دخول در دو هزار زن ِ جمیلهٔ آفتاب‌لقای ِ سروبالای ِ نسرین‌بدن، نرگس‌چشم، طناز ِ پرناز، بلورین غبغب نموده» (محمدهاشم آصف، رستم‌التواریخ: ۸۲، ۸۳).

شاه سلطان‌حسین صفوی

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " شاه اسماعيل و جنگ چالدران " پژوهشی دلچسب و ارزنده به قلم " هاشم حجازی‌فر " می‌باشد.

كتاب شاه اسماعيل و جنگ چالدران نخست به تاريخ ايران پرداخته و شرح روی كار آمدن صفويان را بررسی و كند و كاو می‌كند. سپس يه نقد شاه اسماعيل صفوی و نفوذ او در ميان قزلباش‌ها و مردم پرداخته و نهايتا به صورت مبسوط به شرح جنگ چالدران و شكست سنگين او -پس از پيروزی‌های پياپی كه به دست آورده بود- می‌پردازد و شكست چالدران را در آينده ايران تجزيه و تحليل می‌كند. از ديدگاه محقق، پيامدهای جنگ چالدران در تاريخ آينده ايران به شدت مشهود است. اين كتاب يكی از تخصصی‌ترين كتب تحرير يافته در زمينه جنگ چالدران و عوامل و پيامدهای آن است.

دانلود کتاب شاه اسماعيل و جنگ چالدران را به تمامی دوست‌داران تاريخ صفويه پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " شاه اسماعيل و جنگ چالدران "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " تاريخ تمدن و فرهنگ صفوی " اثر گروهی از اساتيد دانشگاهی است كه برای رشته‌های تاريخ گرايش ايران اسلامی دانشگاه‌های كشور نگارش يافته و در شمار منابع درسی است.

كتاب تاريخ تمدن و فرهنگ صفوی به بررسی ديوان‌سالاری و نظام اداری صفویه، تشكيلات ايالتی، پايتخت‌های صفویه از تبريز تا قزوين و نهايتا اصفهان، آموزش و پرورش در اين عصر، آثار علمی و ادبی وبررسی اوضاع فرهنگی و هنری، پزشكی، داروسازی، فلسفه، نجوم و… می‌پردازد. سپس به اوضاع تصوف و نقش آن در ميان صفويان و همينطور بررسی هنرهای ملی و تجسمی اين دوره چون قالی‌بافی، فرش‌بافی، سفال‌گری، كاشی‌كاری، فلزكاری و نهايتا بررسی اوضاع معماری و كاخ‌های پادشهان صفويه از مهمترين موارد مطرح شده در اين كتاب است .

دانلود کتاب تاريخ تمدن و فرهنگ صفوی به تمام دانشجويان و پژوهشگران تاريخ ايران پس از اسلام توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب ” تاريخ تمدن و فرهنگ صفوی “

دانلود کتاب ” تاريخ تمدن و فرهنگ صفوی “
4.67 (93.33%) 3 votes

كتاب نفيس و نایاب " سياست و اقتصاد عصر صفوی " اثر گرانسنگ "استاد ابراهيم باستانی‌پاريزی" از بهترين و مهمترين كتب پژوهشی تاليف يافته درمورد تاريخ صفويان است.

كتاب سياست و اقتصاد عصر صفوی كه سی‌سال پيش توسط استاد باستانی‌پاريزی تدوين يافته، به بررسی اوضاع اقتصادی و سياسی صفويان پرداخته و سير نزولی آن را -كه شايد يكی از عوامل سقوط صفويه نيز باشد- با دقت كندوكاو كرده و به نقد می‌كشد. ماليات‌ها، نحوه دخل و خرج دربار، عيش و نوش شاهزادگان و خشك‌سالی‌ها و كمبود آذوقه از مهمترين دلايل ضعف صفويه بود..

دانلود كتاب سياست و اقتصاد عصر صفوی را به همه پژوهشگران و دانشجويان تاريخ،‌گرايش بعد از اسلام و معاصر توصيه مي‌نماييم.

دانلود کتاب ” سياست و اقتصاد عصر صفوی ؛ ابراهيم باستانی‌پاريزی “

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب ناياب " قزلباش‌ها در ايران " به كوشش "اميرحسين خنجی" پژوهشی ارزنده در باب مطالعات صفوی‌شناسی می‌باشد.

كتاب قزلباش‌ها در ايران به نقش قزلباش‌های صفوی در تاريخ ايران زمين می‌پردازد. اين كتاب نخست به تاريخ‌چه پيدايش خاندان صفوی و نقش تصوف در اين خاندان پرداخته، سپس وارد دوران اوج‌گيري صفويه به وسيله شاه‌اسماعيل می‌شود. در اين وقت، نقش قزلباشها در جريان شكل‌گيري سلطنت و وفاداري اعجاب‌انگيز آن‌ها نسبت به خاندان صفويه مورد كند و كاو قرار گرفته و قزلباش‌ها را گروه گروه بررسي می‌كند.

دانلود كتاب قزلباش‌ها در ايران را به تمام پژوهشگران دوران صفويه توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب ” قزلباش‌ها در ايران “

دانلود کتاب ” قزلباش‌ها در ايران “
1 (20%) 1 vote

کار شاه‌اسماعیل صفوی به عنوان پرچم‌دار هویت سیاسی‌–‌ملی ایران به قدری پر‌اهمیت است که مهمترین پیامد ظهور آن، شکل‌گیری ساختار سیاسی جدید برای ایران بود، با اقتداری در خور اعتنا. چرا که فقدان این شاخص‌های مهم در حکومت‌های پیش از شاه‌اسماعیل، بحران هویت عظیمی در قلمرو ایرانی پدید آورده بود. می‌توان به جرات گفت که نقش دولت صفویه در تدوین و تحکیم مبانی دینی حکومت ایران بسیار ارزشمند‌تر از سایر سلسله‌هاست. به عبارتی می‌توان حکومت صفوی را نقطه‌گاه تلاقی هویت دینی و ملی ساکنان ایران دانست.

اقدام شاه‌اسماعیل صفوی در بنیانگذاری حکومت فراگیر شیعی در گستره ایران زمین سرآغاز تازه‌ای در حیات سیاسی و مذهبی ایران بود و موجب شد که استقلال کشور بر اساس مذهب رسمی شیعی و یک سازمان اداری متمرکز تامین شود و در حقیقت تشیع و ایران، فصل تازه‌ای از حیات خود را آغاز کند. پژوهشگران تاریخ صفویه در بررسی پیامدهای تشکیل این حکومت، جملگی متفق‌القولند که دو دستاورد عمده این سلسله مقتدر، "تشکیل نخستین حکومت شیعی در ایران" و "بازیابی هویت اصیل ایرانی" بوده است. این دو شاخصه مهم به قدری از اهمیت برخوردار است که بعدها، تمام حکومت‌هایی که در ایران بر سر کار آمده اند به نحوی مبلّغ جریان "تشیع" و "هویت ملی" بوده‌اند، حتی اگر تظاهر هم بود، خود را چنین می‌نمودند.

حقیقت این است که رسمیت یافتن تشیع در ایران به دست حکومت صفوی و به پرچمداری شاه‌اسماعیل جوان، به مردم ایران زمین، هویتی ممتاز و در عین حال متمایز داد و به عنصر تفکیک ناپذیر هویت ایرانی مبدل گشت. در پی رسمیت یافتن تشیع در ایران، کشور همسایه، دولت عثمانی سیاست‌های دشمنانه خود را به منظور تضعیف حکومت شاه‌اسماعیل صفوی آغاز کرد. روابط ایران و عثمانی بر مدار سیاست "کج‌دار و مریز" می‌گذشت تا اینکه شاه‌اسماعیل صفوی، "شیبک‌خان" حاكم ترکمنستان را به دليل قتل و غارت شيعيان خراسان و آشوب منطقه در نبردي به قتل رسانید. سلطان عثمانی که از شکست شیبک خان ناراحت و خشمگین بود، کاری از پیش نبرد. سران حکومت عثمانی به علل اختلافات درونی و با بهانه اینکه "سلطان با‌یزید" در مقابله با حکومت شیعه ایران ناکار آمد است، علیه او شوریده و در یک توطئه او را برکنار و پسرش "سلیم" را به شاهی برگزیدند. سلطان سلیم مخالفت عثمانی با دربار صفوی را علنی ساخت و ابتدا به قتل عام شیعیان آناتولی پرداخت. او بیش از چهل هزار انسان بی‌گناه را به جرم تشیع از دم تیغ گذرانید و با این عمل، به شاه‌اسماعیل صفوی اعلام جنگ داد.

شاه‌اسماعیل در "جنگ چالدران" که مهمترین نبرد او محسوب می‌شد، جوانی 28 ساله بود. در این جنگ، سپاه بیست هزار نفری ايران، به فرماندهی شاه‌اسماعیل در مقابل سپاه دویست هزاری عثمانی شجاعانه جنگید. شاه‌اسماعیل در این جنگ نابرابر رشادتهایی از خود نشان داد که حتی در تاریخ عثمانی نیز ثبت شده است. هرچند كه اين جنگ به خاطر داشتن توپ و سلاح‌هاي جنگي جديد، با پيروزی عثمانی‌ها به پايان رسيد، اما بعدها شاه‌عباس صفوی و پس از صفويان، نادرشاه افشار اين شكست را جبران كردند.

“‌شاه‌اسماعیل صفوی‌”، پرچم‌دار هویت ایرانی
1 (20%) 1 vote

كتاب نایاب « پيدايش دولت صفوی » به قلم «ميشل م.مزاوی» و ترجمه روان «يعقوب آژند» از بهترين كتب پژوهشی پيرامون چگونگی فراهم شدن زمينه برای پيدایی سلسله صفويه می‌باشد.

كتاب پيدايش دولت صفوی، تاريخ را از ده‌ه‌های پيش از روي‌كار آمدن صفويه آغاز می‌كند. به صورت اجمالی از پيامدهای يورش مغول و كشتارهای آن‌ها در ايران، ايلخانان، تيمور لنگ و جانشينانش، خاندان‌های تركمن قراقويونلوها و آق‌قويونلوها سخن رانده و پس از گفتگویی در باب بزرگانی چون خواجه‌نصير‌طوسی، ابن‌تيميه، شوشتری و… وارد تبار و اجداد صفويان می‌شود و از طريقت و تصوف در اردبيل، شيخ صفی و اجدادش، شيخ صفی و فرزندانش، نفوذ تشيع در ايران و نهايتا روی كار آمدن شاه اسماعيل صفوی و پيدايی دوباره كشور مستقل و سياسی ايران، سخن می‌راند.

دانلود كتاب پيدايش دولت صفوی را به همه دانشجويان و دانش‌پژوهان رشته تاريخ به‌ويژه گرايش ايران پس از اسلام توصيه می‌كنيم.

قيمت اين كتاب: 9997 توماندانلود کتاب ” پيدايش دولت صفوی “
4.25 (85%) 4 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك