دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل اساطیر:
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم شعر:
  دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ جهان

"تاريخ مردمان عرب"، نوشته "آلبرت حورانى"، ترجمه "فريد جواهرکلام"‏ است. مجموعه‏‌اى سودمند درباره تاريخ مردمان عرب در بخش‏‌هاى گوناگون فکرى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى از پيش از اسلام تا پيدايي اسلام، مسلمان شدن ايرانيان، گسترش اسلام در آسياي صغير و اروپا، امپراطوري مسلمان عثماني، گسترش اسلام در شمال آفريقا و اسپانيا و… مي‌باشد.

نويسنده کوشيده است تا تاريخ اعراب و عرب‏‌زبانان‌(مردم ديگر سرزمين‏هاى اسلامى) را بدون سوگيرى بنويسد. در پايان كتاب نيز دوازده نقشه براي آگاه‌تر شدن خواننده با مرزبندي جغرافيايي اعراب و مسلمين ترسيم شده است.

تاريخ مردمان عرب

دانلود كتاب ” تاريخ مردمان عرب “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب و گرانسنگ " تاريخ يعقوبی " از نخستين كتاب‌های تاريخ نوشته شده بعد از اسلام است. نويسنده اين كتاب "احمد‌ابن‌ابي‌يعقوب" بوده است.

تاريخ يعقوبی شرح زندگاني بشر از آغاز آفرينش تا سده سوم هجري را بازگو مي‌كند. در تاريخ يعقوبی از سرزمين‌ها و تواريخ ملل گوناگون سخن‌ها گفته مي‌شود. همچنين شرح زندگاني امامان شيعه نيز از مهمترين بخش‌هاي آن است.

دانلود كتاب تاريه يعقوبی را به تمام دوست‌داران، علاقمندان، پژوهشگران و دانشجويان تاريخ ايران توصيه اكيد مي‌كنيم.

تاريخ يعقوبی – جلد نخست

دانلود كتاب " تاريخ يعقوبی "

تاريخ يعقوبی – جلد دوم

دانلود كتاب " تاريخ يعقوبی "

دانلود كتاب ” تاريخ يعقوبی “
4.5 (90%) 2 votes

يكي از ارزشمندترين كتب تاريخ، بي‌گمان « الكامل في التاريخ » (تاريخ كامل) اثر « ابن‌اثير » است. اين كتاب تاريخ سرگذشت آدمي در كشورهاي ايران و عرب و چين و… است و رويدادها را تا سده هفتم هجري دنبال مي‌كند. تاريخ كامل ابن‌اثير از معتبرترين و قابل اعتمادترين كتبی است كه برای مطالعه تاريخ ايران و سرزمين‌های اسلامی تا سده هفتم مورد استفاده مي‌تواند قرار گيرد.

تاريخ اساطير ايران، تاريخ ايران باستان از هخامنشيان تا سقوط ساسانيان، تاريخ ايران بعد از اسلام تا سده هفتم هجری، تاريخ انبيا، تواريخ يونان و روم و… از مهمترين بخش‌های اين كتاب است.

مجموعه كامل كتاب الكامل في التاريخ (نسخه كامل سي‌وسه جلدی) را براي دانلود آماده كرده‌ايم كه از لينك زير می‌توانيد دريافت كنيد.

قيمت اين كتاب (کامل‌ترین متن در 33 جلد): 19هزارتوماندانلود كتاب ” الكامل في التاريخ (تاريخ كامل، ابن‌اثير) “
3 (60%) 1 vote

كتاب ارزشمند و نایاب "زين‌الاخبار" نوشته "ابو‌سعيد‌عبد‌الحى‌بن‌ضحاك‌بن‌محمود‌گرديزى" است كه گاهي آن را " تاريخ گرديزی " نيز مي‌نامند. گرديزی كه روزگاري را نيز در پيشگاه ابوريحان‌بيروني، تحصيل كرده است؛ خود تاريخ‌‌نگاری بزرگ و درس‌پس‌داده بود.

گرديزی نخست به تاريخ ايران پرداخته و چونان ديگر كتب، تاريخ اساطيري ايران را تا گاه ساسانيان بازگو كرده است. سپس تاريخ اسلام را بازگويي كرده و پس از گفتار از خاندان پيغمبر(ص)، به بازگويي تاريخ امويان و عباسيان مي‌پردازد. در اين بخش‌ها اشاراتي پراكنده بر جنبش‌هاي علويان و خوارج و همچنين قيام‌هاي ابومسلم، مازيار، بابك خرم‌دين و… شده است.

در بخش ديگر به پيدايش تواريخ رومي، عربي، فارسي، هندي و اختلاف آنها با يكديگر مي‌پردازد و سپس جدولي از روزها و اعياد مهم و مذهبي مسلمانان، جهودان، ترسايان، مغان و هندوان رسم نموده و به شرح هر يك پرداخته است. در بخش آخر اين كتاب نایاب نيز شجره‌نامه‌هاي بزرگان اقوام گوناگون را بازگو مي‌كند.

زين الاخبار (تاريخ گرديزی)

دانلود كتاب ” زين الاخبار (تاريخ گرديزی) “
1 (20%) 1 vote

تاريخ مختصر تُـرك‌ها كتابي‌است نایاب كه به بررسي ريشه قوم ترك در دل تاريخ باستان مي‌پردازيم. اقوام مختلف تركها چون هون‌ها، تاپقاچ‌ها، اوغوزها، قرقيزها، سابارها و… را بازشناسي خواهيم كرد و به بررسي فرهنگ و مذهب آنها مي‌پردازيم. سپس به نحوه درون شدن آن‌ها به ايران و تغيير مذهب و به قدرت رسيدن به عنوان طايفه‌اي ايراني در سلسله‌هايي چون غزنويان، سلجوقيان، افشاريه و… جستار را ادامه مي‌دهيم و در نهايت از ادبيات و شعر و فرهنگ تركاني كه اينك ايراني‌ شده‌اند خواهيم گفت.

تاريخ مختصر تُـرك‌ها يكی از جامع‌ترين كتاب‌ةا برای آشنايي با ريشه و فرهنگ و تمدن اتراك است. در واقع تاريخ مختصر تُـرك‌ها يك مجموعه مختصر اما عالی از هر آنچه مربوط به تاريخ تُـرك‌ها است می‌باشد. دانلود اين كتاب را به همه دانشجويان و پژوهشگران تاريخ توصيه مي‌كنيم.

تاريخ مختصر تُـرك‌ها

دانلود كتاب ” تاريخ مختصر تُـرك‌ها “
2.5 (50%) 2 votes

كتاب "ايرانيان و يونايان" يكي از كتب تاريخي نيكو است نوشته شده به قلم مورخ و نويسنده يوناني، پلوتارك (پلوتارخ) مي‌باشد.

پلوتارك در يونان سفرهايي كرد. مدتي نيز به مصر مهاجرت كرد و در آنجا ساكن بود.

در اين كتاب ارزشمند، پلوتارك از دو امپراطوري قدرتمند دنياي باستان يعني ايران و يونان ميگويد. مطالبي كه درباره مسايل مذهبي ايرانيان، از جمله باور به آخرت؛ در اين كتاب مي‌خوانيم در نوع خود بي‌همتاست.

در بخش مربووط به تاريخ يونايان از اساطير يوناني چون «رومولوس» و «اودیسه» هم نام برده مي‌شود. این کتاب، زندگینامه قهرمانانى را در بر دارد که تاریخچه آنان دست کم در پاره‏ اى از زندگیشان به ایران یا شاهان ایرانى پیوند خورده است.

دانلود كتاب ” ايرانيان و يونانيان – پلوتارك “
5 (100%) 1 vote

"یاقوت حموی" با نام كامل "شهاب الدین ابی عبدالله یاقوت بن عبدالله الحموی الرومی البغدادی" متولد ۵۷۴ه.ق است. وی از پدر و مادری یونانی‌الاصل زاده شد اما در كودكي به اسارت اعراب درآمده و باقي عمر را در كشورهاي عربي ميان‌رودان گذراند. در نوجواني خواندن و نوشتن را آموخت و در سفرهايي به سياحت در كيش، عمان، شام، دمشق، موصل، اربيل، خراسان، مرو، نسا، خوارزم، سنجار و حلب ميپردازد و سرانجام در همان شهر حلب ديده از دنيا فرو مي‌بندد.

كتاب نایاب مُعجَم اَلبُلدان از شاهكارهاي ياقوت است كه از معتبرترين كتب تاريخي و جغرافيايي پس از اسلام است. بسياري از اساتيد و تاريخ نگاران و مستشرقين به دليل اعتبار اين كتاب ارزشمند، به آن استناد ميكنند.

مؤرخ روسی «فِرین» می‌نویسد، کتاب: « مُعجَم اَلبُلدان » تصنیف دانشمند بزرگ عرب « یاقُوت الُحمَوی » یکی از پربارترین کتاب‌های عصر خود بوده‌است. همچنین مورخ وتاریخ نویس مشهور «ابن خلکان» می‌نویسد که کتاب معجم البلدان، کتابی ایست بسیار مفید، ونویسنده آن از همت والایی برخوردار بوده‌است. همچنين در این مورد مستشرق «وسنکونسکی» می‌گوید: «یاقوت حموی» یکی از نوابغ عصر خود بود وکتابی گرانمایه وارزشمند از خود برجای گذاشت.
.

جلد نخست
مُعجَم اَلبُلدان - ياقوت حموي
 
جلد دوم
مُعجَم اَلبُلدان - ياقوت حموي
دانلود کتاب ” مُعجَم اَلبُلدان – ياقوت حموي “
3.9 (77.78%) 9 votes
"مُروج‌الذَهَب و المعادن‌الجوهر" (تاريخ مسعودی) کتابی است نایاب و ارزنده نوشته علی‌بن‌حسین‌مسعودی، تاریخ‌نویس و جغرافی‌دان سدهٔ ۴ هجری.
.
اين كتاب نایاب به ضبط و ثبت تاریخ بشر، داستان‌های تاریخی و مسائل قوم‌شناسی مللی می‌پردازد که مسعودی در مسیر مسافرتهای خود از مصر تا هندوستان آنها را ملاقات کرده بود. اين كتاب دستاورد یک عمر جهانگردی و مطالعه عمیق وی درباره اندیشه‌ها و رفتار اقوام مختلف می‌باشد. اين كتاب ارزشمند به دو بخش پيش‌از‌اسلام و پس‌از‌اسلام تقسیم می‌شود.
.
در بخش نخست به آفرينش جهان و توصیف زمین و نام‌آوري سرزمینها و دریاها و رودها و کوه‌ها پرداخته و همچنین سخن از تاریخ انبیا و اخبار سرزمينهاي یهودی، مسیحی، هندی، ایرانی، یونانی و رومی و عرب ميپردازد و در بخش دوم مطالبی از ولادت پیامبر اکرم، تاریخ بعثت و هجرت و خلفای راشدین، اموی و عباسی تا سال ۳۳۶ هجري را بيان ميكند.

جلد نخست                                      جلد دوم

دانلود کتاب " مُروج‌الذَهَب و المعادن‌الجوهر "             دانلود کتاب " مُروج‌الذَهَب و المعادن‌الجوهر "
دانلود کتاب ” مُروج‌الذَهَب و المعادن‌الجوهر “
3 (60%) 3 votes

"تاریخ تمدن" (The Story of Civilization) نام مجموعه کتابی ۱۱ جلدی است که ویل دورانت به همراه همسرش آریل دورانت دربارهٔ تاریخ زندگی انسان از دوران پیش از تاریخ تا سدهٔ هجدهم نوشته‌اند.

بر خلاف دیگر تاریخ‌نگاران که تنها تمرکزشان روی وقایع تاریخی و سیر تمدن بشری بود، ویل دورانت در اثر خود به عوامل تمدن‌ساز در طول تاریخ نیز توجه می‌کند. مهم‌ترین اثر او تاریخ تمدن، مجموعه کتابی ۱۱ جلدی است که با همکاری آریل دورانت، همسرش نوشته‌است. وی در این کتاب توانسته‌است با استفاده از آثار مورخان دیگر از هرودوت تا آرنولد توین‌بی که از ابتدای تاریخ مکتوب بشر تا کنون زیسته‌اند، مکتب نوینی از تاریخ‌نگاری را بوجود آورد.
 
کتاب‌های یازده جلدی تاریخ تمدن عبارتند از:

1- مشرق زمین، گاهواره تمدن
2- یونان باستان
3- قیصر و مسیح
4- عصر ایمان
5- رِِنسانس
6- اصلاح دین
7- آغاز عصر خرد
8- عصر لویی
9- عصر ولتر
10- روسو و انقلاب
11- عصر ناپلئون

اين مجموعه عالي را به صورت كامل از لينك زير دانلود كنيد.

قيمت دانلود اين كتاب (نسخه كامل 11 جلدی): 23هزار توماندانلود کتاب ” تاريخ تمدن ؛ ویل دورانت “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

"تاريخ الرسل و الملوک" يا "تاريخ الامم والملوک" شناخته شده به نام " تاريخ طبري " اثري گرانبها از " محمدابن‌جرير طبری " تاريخ‌نگار مسلمان ايراني است كه در اواخر سده سوم هجري به فرجام رسيده است.

طبري در اين كتاب، تاريخ را از زمان آغاز خلقت شروع کرده و سپس به داستان پيامبران و هميدون پادشاهان قديمي مي‌پردازد. پس از آن به نقل تاريخ پادشاهان اشكاني و ساساني رسيده، و سپس زندگاني پيامبر اسلام، حضرت رسول‌الله(ص) را بازگو ميكند. تاريخ طبري به سبب تفصيل قدمت و روش خاص مؤلف، اثري منحصر به فرد و معتبر است. به نوشته "ياقوت حموي" تأليف تاريخ طبري در سال 303 به پايان رسيده است.

تاريخ طبري از دو بخش تاريخ جهان و تاريخ اسلام تشکيل مي‌شود. امانت‌داري بي‌نظير طبري در بازگو كردن روايات متعدد و متنوع باعث حفظ منابع اسلامي در خطر نابودي گشته و كمك شاياني به زنده ماندن بخش‌هاي مهم و حساس تاريخ دارد.

بخش تاريخ جهان با داستان آفرينش، قصص انبيا از حضرت آدم تا عيسي مسيح آغاز شده و سپس به تاريخ ايرانيان از نخست تا پايان دوره ساساني ميپردازد. در دوره باستاني ايران تاريخ يمن گنجانده شده و در بخش‌ مربوط به حضرت مسيح فهرست شاهان روم آمده است. همچنين در بخش ساسانيان تاريخ اقوام و ملوک حيره نيز ذکر شده‌اند. طبري در بحث از آفرينش و پراکنده شدن فرزندان آدم بر روي زمين احاديثي از پيامبر اکرم(ص) نقل کرده و براي تأييد آنها آياتي از قرآن کريم آورده و توضيح داده است.

طبري همچنين عقايد ايرانيان را درباره آفرينش و اين‌که برخي کيومرث را اولين انسان دانسته‌اند بيان کرده است. طبري روايات راجع به زندگي رسول اکرم(ص) را با دقتي که معمول تفسير قرآن و احکام ديني است، نقل مي‌کند که سبب آن وقوف وي به عنوان فقيه و محدث بر سيره حضرت رسول(ص) و نيز اهميت سيره نزد فقها بوده است. در تاريخ طبري شرح جنگ‌هاي بزرگ سپاه عمربن‌خطاب با ايرانيان به گونه پرمايه و گسترده آمده است. ايراني بودن طبري و انگيزه او در جمع آوري انبوه روايات راجع به فتوح ايران عامل بسيار مهمي بوده است.

مطالب طبري درباره جنگ‌هاي داخلي مسلمانان بعد از مرگ عثمان تا پايان خلافت حضرت‌علي‌(عليه السلام) و وقايع بعد از مرگ معاويه و جنگ‌هاي خوارج نيز بسيار مفصل و منسجم است. همچنين جستارهاي پيرامون خلفاي بني اميه و بني عباس نيز در تاريخ طبري آمده است. براي نمونه، از زمان خلافت معتصم حوادث بسيار مهمي چون خيزش بابک خرمدين در آذربايجان و شورش زنگيان در خوزستان و بين النهرين گزارش شده است.

اهميت و ارزش افزون تاريخ الرسل و الملوک طبري همان بس که فردي چون ابن خلدون كه همواره مي کوشيد وقايع تاريخي را از طريق طرح و تدوين علمي و مبتني بر اصول صحيح نقادي درک و تفسير کند؛ از محمد‌بن‌جرير طبري با احترام بسيار ياد کرده و او را به عنوان مورخ و محدث ستوده است . اين ارج نهادن به حدي بود كه هنگام مباحثا با تيمور كورگاني (تيمور لنگ) براي سنديت بخشيدن به گفتار خويش بيان داشت که « من به استناد قول طبري با شما بحث مي کنم. »

قيمت اين كتاب (متن كامل شانزده جلدی): 23 هزار توماندانلود کتاب ” تاريخ طبری “
4.9 (98.82%) 102 votes

كتاب نایاب "تاريخ ايالات متحده" يا "مروري بر تاريخ آمريكا" كتابي است جذاب منتشر شده توسط انتشارات وزارت امور خارجه آمريكا.

در اين كتاب، نخست تاريخ قاره آمريكا را از دوازده هزار سال پيش از ميلاد آغاز كرده، و سپس به تاريخ سرخ‌پوستان ميپردازد. از آن پس به مهاجرت اولين اروپاييان به آمريكا اشاره كرده و از كلمبوس (كرستف‌كلمب)، پيزارو، ماژلان و ديگر كاشفين اوليه آمريكا سخن ميگويد.
در ادامه به تشكيل تدريجي سيزده ايالات نخستين در آمريكا و بررسي انقلاب ايالات متحده و استقلال اين كشور جديد به رهبري جرج واشينگتون ميپردازد.
القاي برده داري توسط آبراهام لينكلن و جنگ داخلي آمريكا، كابوي‌ها و گاوچران‌هاي غرب وحشي و سپس جنگهاي جهاني اول و دوم از ديگر بخش‌هاي دلچسب اين كتاب نایاب و ارزنده ميباشد.

دانلود کتاب ” تاريخ كامل ايالات متحده آمريكا “
4.5 (90%) 2 votes

" فتوح‌البلدان " كتابي است نوشته "احمد‌ابن‌يحيی بلاذری" مورخ عرب در سده سوم هجري.
بخش اول فتوح‌البلدان شامل شرح غزوات و جنگها و برخي رويدادهاي روزگار رسول‌الله(ص) مي‌باشد.

در بخش دوم شرح لشگركشي‌هاي سپاه عمر به ايران با جزئيات بسيار دقيق و سرنگوني ساسانيان و شرح قساوت‌ها و بيرحمي‌هاي لشگر عرب در مقابل مردم بي‌پناه ايران است. همچنين شرح باج و خراج هر منطقه و كشتار ايرانيان در هر شهر با دقت آورده شده است.
منابع بلاذري در جمع‌آوری فتوح‌البلدان حسین‌بن‌اسود‌کوفی، قاسم‌بن‌سلام، محمد‌بن‌سعد‌کاتب‌واقدی، علی‌بن‌محمد‌مدائنی، عمرو‌بن‌محمد‌ناقد، عباس‌بن‌هشام‌کلبی و برخي كتب معتبر پيش از او بوده‌اند.
كتاب فوق، ترجمه محمد‌توكل در سال 1337 خورشيدي ميباشد كه شادروان‌اميرحسين‌خنجي آن را براي نشر الكترونيك آماده كرده است.
دانلود کتاب ” فتوح‌البلدان – بلاذری “
1 (20%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك