دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل اساطیر:
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم شعر:
  دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ جهان

كتاب نایاب " تاريخ آلمان ؛ از روزگار باستان تا پايان جنگ فرنگستان " اثری است بسيار قديمی به ترجمه يا تاليف فردی ايرانی به نام "محمد" كه در سال 1338قمری يعنی حدود يك قرن پيش به رشته تحرير درآمده است.

كتاب تاريخ آلمان چاپي نيست. بلكه دست‌نويس است. اين كتاب شناسنامه نداشته و به همين دليل بسياری اطلاعات درمورد آن دانسته نيست. مولف اين اثر در مقدمه مي‌گويد كه كتاب را از كتابی عربی، ترجمه كرده است . آن نسخه عربی نيز از نسخه‌ای اروپایی برگردان شده بود. به هر روي، به دليل آن‌كه كتاب در بحبوحه جنگ‌جهانی اول نگارش يافته بسيار منبع خوبی برای مطالعه است. اطلاعات فوق‌العاده نويسنده حاكی از آن است كه اين فرد گمنام، دانشمندی در علم تاريخ بوده است.

دانلود کتاب تاريخ آلمان ؛ از روزگار باستان تا پايان جنگ فرنگستان را به تمام دوست‌داران تاريخ جهان پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” تاريخ آلمان “

دانلود کتاب ” تاريخ آلمان “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " تاريخ مردم اورارتو " اثری فوق‌العاده به اهتمام "محمدجواد مشكور" استاد دانشگاه و پژوهشگر بزرگ كشورمان مي‌باشد.

كتاب تاريخ مردم اورارتو از دوبخش تشكيل شده است. بخش نخست اختصاص به كتيبه‌ای به زبان اورارتویی كه در آذربايجان كشف شده است مي‌پردازد. در بخش دوم مفصل درمورد تاريخ و فرهنگ و تمدن اورارتو سخن می‌راند. وجه تسميه اورارتو، تاريخ اين قوم، فراز و فرودهای آن در تاريخ و… از ديگر مباحث مطروحه در اين كتاب ارزشمند است. كتاب تاريخ مردم اورارتو در عين اختصار، به شكل فوق‌العاده جامعی تاريخ اورارتوها را به رشته تحرير در آورده است. لازم به يادآوري‌است كه قوم كهن اورارتو، نياكان ارامنه امروزی هستند.

دانلود کتاب تاريخ مردم اورارتو را به تمام دوست‌داران تاريخ جهان يشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” تاريخ مردم اورارتو “

دانلود کتاب ” تاريخ مردم اورارتو “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد " پژوهشی ارزنده به قلم "استنفورد جی.‌شاو" با ترجمه شيوا و روان "محمود رمضان‌زاده" می‌باشد.

كتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد به بررسی رويدادهای سال‌های 1280 تا 1808ميلادی می‌پردازد. اصل و نسب ترك‌ها و پيدایی آن‌ها در تاريخ، ورود ترك‌های سلجوقي به آسيای ميانه و خاورميانه و نهايتا تشكيل امپراتوری اعثمانی موارد مهم فصل نخست می‌باشد. فصل دوم شامل امپراتوری بايزيد و فصل سوم پيرامون محمد و مراد اول می‌باشد. فصل چهارم اوج قدرت عثمانی‌ها در دوران محمددوم، بايزيد دوم، سلطان سليم اول و سلطان سليمان اول مي‌باشد. سپس تاريخ فرهنگي و اجتماعي عثماني‌ها و نهايتا عوامل فترت آن‌ها و ظهور تركيه جديد با قيام آتاتورك از مهمترين موارد فصول بعدی اين كتاب است.

دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد را به تمام دوست‌داران تاريخ اروپا و تاريخ جهان توصيه می‌كنيم.

قيمت دانلود اين كتاب در دو جلد: 12هزار توماندانلود کتاب ” تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد “
1 (20%) 1 vote

كتاب نفيس " تاريخ اسلام در مصر و شام " اثری گرانقدر به قلم "دكتر مهدی جليلی" پيرامون تاريخ سرمزين‌های مصر و شام می‌باشد.

كتاب تاريخ اسلام در مصر و شام ابتدا به نقل تاريخ مصر از آغاز تا دوره خلفای راشدين می‌پردازد. در اين بخش روابط اعراب جاهلی با مصر پيش از اسلام نيز مورد بررسی اجمالی قرار می‌گيرد. سپس كيفيت فتح مصر در زمان فتوحات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن وارد دوران اموی و عباسی می‌شود. در بخش بعدی تاريخ سلسله‌های طولونی، اخشيدی، فاطمی و ايوبی مورد بررسی قرار می‌گيرد. مماليك و سپس فتح مصر توسط عثمانی‌ها از ديگر بخش‌های كتاب است. پس از آن تاريخ شام نيز به‌سان مصر، از دوران باستان آغاز شده و تا دوره معاصر مورد بررسی قرار می‌گيرد.

دانلود کتاب تاريخ اسلام در مصر و شام را به تمام علاقمندان به تاريخ جهان و سرزمين‌های اسلامی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” تاريخ اسلام در مصر و شام “

دانلود کتاب ” تاريخ اسلام در مصر و شام “
2 (40%) 1 vote

كتاب " تاریخ تمدن‌های مشرق‌زمین " حاصل همكاری مشترك "دكتر علی‌باقر عادفلر" و "صالح امين‌پور" می‌باشد.

كتاب تاریخ تمدن‌های مشرق‌زمین شامل تاريخ سياسی، اجتماعی و فرهنگی تمدن‌های سومر، اكد، بابل، آشور، ايران، ليدی، مصر، هند و چين می‌باشد. همچنين اساطير ملل شرقی و بارورها و خرافات دنيای قديم نيز به خوبی مورد پژوهش قرار گرفته است كه مجموع اين موارد، كتابی بسيار پربار و فوق‌العاده را شامل شده است. كتاب تاریخ تمدن‌های مشرق‌زمین يكی از منابع درسی دوره كارشناسی رشته تاريخ دانشگاه پيام‌نور نيز می‌باشد.

دانلود كتاب تاریخ تمدن‌های مشرق‌زمین را به تمام محققان و پژوهشگران و دانشجويان رشته تاريخ با گرايش ايران باستان و مستشرقين و فرهنگ‌دوستان توصيه مي‌كنيم.

دانلود کتاب ” تاریخ تمدن‌های مشرق‌زمین “

دانلود کتاب ” تاریخ تمدن‌های مشرق‌زمین “
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب " سنی ملوک الارض و الانبیاء " يا "تاريخ پيامبران و شاهان" اثر مورخ شهير قرن سوم، "حمزه اصفهانی" می‌باشد.

حمزه اصفهانی در كتاب سنی ملوک الارض و الانبیاء به شرح رويدادهاي تاريخی از آغاز خلقت بشر تا زمان زندگی خود می‌پردازد. كتاب به ده باب تقسيم شده است. باب اول مربوط به شرح تاريخ و نقد تاريخی حكومت فارس (ايران باستان) از باب دوم تا نهم درباره ملوک روم، یونان، قبطی‌ها، لخمی‌ها، غسانی‌ها، حمیری‌ها و ملوک کنده را شرح داده و در باب دهم تاريخ قريش و عرب را بازگو می‌كند. در اين بين تاريخ انبيا و پيامبران نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

نكته جالب توجه در مورد اين كتاب، بررسی تاريخ امراي خراسان و طبرستان پس از اسلام است. همچنين عيد نوروز و كيفيت آن در دوران‌هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

دانلود كتاب سنی ملوک الارض و الانبیاء را به تمام علاقمندان به تاريخ ايران و تاريخ جهان توصيه می‌كنيم. اين كتاب يكي از مهمترين كتب دست اول تاريخ برای بررسی سه سده نخست اسلامي است.

دانلود کتاب ” سنی ملوک الارض و الانبیاء (تاريخ پيامبران و شاهان) - حمزه اصفهانی“

دانلود کتاب ” سنی ملوک الارض و الانبیاء (تاريخ پيامبران و شاهان) – حمزه اصفهانی“
1 (20%) 1 vote

كتاب نایاب " امپراطوری صحرانوردان " پژوهشی ارزشمند از "رنه‌گروسه" با ترجمه روان "عبدالحسين‌ میكده" می‌باشد.

كتاب امپراطوری صحرانوردان به تاريخ اقوام نيمه‌بربر آسيای‌ميانه می‌پردازد. اين اقوام كه گاه چون سكاها و اسكيت‌ها از نژاد قديم آريایی، گاه چون چون چنگيز و تيمور از نژاد مغول و تاتار و گاه چون سلجوقيان از نژاد ترك هستند، همواره در طول تاريخ معضل بزرگ آسيا و اروپای‌شرقی بوده‌اند. توكيوها، اويغورها، هون‌ها، كی‌تان‌ها، قراختيائيان و نهايتا شاخه‌های گوناگون مغول و ازبك و تُرك، اقوام مورد پژوهش در اين كتاب ارزشمند می‌باشند. تصادم اين اقوام با تمدن‌های پيشرفته‌ای چون ايران و چين و هند و روم، و صدمات آن‌ها به اين تمدن‌ها نيز از ديگر مبحث مطروحه در كتاب است.

دانلود كتاب امپراطوری صحرانوردان را به علاقمندان به تواريخ ملل و نژادهای‌گوناگون پيشنهاد می‌كنيم..

دانلود کتاب ” امپراطوری صحرانوردان “

دانلود کتاب ” امپراطوری صحرانوردان “
2 (40%) 1 vote

كتاب " خاطرات بولیوی " كتابی است شگفت‌انگيز نوشته "ارنستو چه‌گوارا" انقلابی بزرگ آمريكای جنوبی.

چه‌گوارا در كتاب خاطرات بولیوی ماجراهای روزمره سفری كه مخفيانه به بولیوی در سال 1966 ميلادی را داشت، يادداشت كرده است. او در اين خاطرات، راهپيمایی‌های دراز در زمين‌های ناهموار و جنگل‌های مرطوب و… را به دقت يادداشت‌برداری كرده است. چه‌گوارا در اين سفر مخفيانه، در پی برانگيختن حس انقلابي مردم كشور بولیوی بود.

دانلود كتاب خاطرات بولیوی را به همه مخاطبان پرتال جامع كتاب تاريخ، توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " خاطرات بولیوی (نوشته چه‌گوارا) "

دانلود كتاب ” خاطرات بولیوی (نوشته چه‌گوارا) “
4.5 (90%) 10 votes

كتاب نایاب " اسرار مرگ ناپلئون " اثری است به قلم "بن ويدر" و "هنری‌هپگود" با ترجمه بي‌نظير "دكتر ابوالقاسم اُمشه‌ای" كه سال‌های پايانی زندگي ناپلئون بناپارت را به تصوير مي‌كشد.

اسرار مرگ ناپلئون سرگذشت ناپلئون پس از شكست و تبعيد به جزيره سنت‌هلن را روايت مي‌كند. ناپلئون در اين جزيره زير نظر شكنجه‌گري بی‌رحم آنقدر ماند تا مرگش فرا رسيد. بخاطر دورافتاده‌بودن سنت‌هلن، منابع در مورد روزهاي پاياني مرگ ناپلئون اتفاق نظر ندارند. از همين روی، نويسندگان اين اثر مهم كوشيده‌اند تا با رسوخ به تمام منابع موجود شكل روشنی از زندگی ناپئون تا زمان مرگ او را ترسيم كنند.

دانلود كتاب اسرار مرگ ناپلئون را به تمام علاقمندان به تاريخ اروپا و تاريخ جهان توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " اسرار مرگ ناپلئون "

دانلود کتاب ” اسرار مرگ ناپلئون “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب و دست‌اول « الفتوح » اثری مهم به قلم « محمدبن‌علی‌بن‌اعثم‌كوفی » مورخ عرب قرن سوم هجری قمری می‌باشد.

ابن‌اعثم در كتاب الفتوح  به شرح كشورگشایی‌های اعراب مسلمان در ايران تا آسيای ميانه و جنگ‌های با خزرها و رومی‌ها می‌پردازد. الفتوح در كنار كتاب فتوح‌البُلدان نوشته بلاذری، مهمترين كتاب‌ها برای بررسی كم و كيف لشگركشی‌ها و فتوحات مسلمين به خصوص در سرزمين‌های ايرانی است. افزون‌بر شرح جنگ‌ها و چگونگی‌ گشايش سرزمين‌های مفتوحه، مقدار ماليات و خراج هر شهر و تعداد كشته‌ها و اسرای هر منطقه نيز در كتاب آورده شده است.

دانلود كتاب الفتوح به پژوهشگران و دانشجويان تاريخ اسلام و ايران توصيه می‌شود.

دانلود کتاب " الفتوح "

دانلود کتاب ” الفتوح “
4.6 (91.43%) 28 votes

« اخبار الطوال » كتابی نایاب و كهنه به قلم « ابوحنيفه‌احمد‌بن‌داوود دينوری » مورخ برجسته سده سوم هجری می‌باشد.

دينوری در كتاب اخبار الطوال تاريخ را به سه قسم بخش‌بندی كرده و بر پايه آن در قسمت نخست از تاريخ انبيا و پيامبران، از آدم تا نوح و ابراهيم و موسي و داوود و سليمان و عيسي سخن رانده است. در بخش دوم كتاب تاريخ ايرانی را مدنظر قرار داده و از پادشاهان پيشدادی و كيانی گرفته تا شاهنشاهی ساسانيان رويدادها را نقل كرده است. در اين بخش از احوال پادشاهان روم و داستان‌هایی چو نمرود نيز سخن رانده است.

اما سومين و مهمترين بخش كتاب دينوری مربوط به وقايع اسلامی، فتوح اعراب و سقوط شاهنشاهی ايرانيان است. اين بخش تا سال 227هجری قمری يعنی تا زمان خلافت معتصم را در بر می‌گيرد.

دانلود كتاب اخبار الطوال را -كه از مهمترين كتب دست اول برای مطالعه و پژوهش من‌باب سه سده نخست اسلامی است- به دانشجويان تاريخ، گرايش پس از اسلام توصيه می‌كنيم.

قيمت اين كتاب: 17900 توماندانلود کتاب ” اخبار الطوال – دينوری “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب و نفيس « حبیب السیر في اخبار افراد البشر » به قلم «غیاث‌الدین خواندمیر» مورخ قرن دهم هجری است.

حبیب السیر في اخبار افراد البشر در رسته كتب تاريخ عمومی به شمار می‌آيد. اين كتاب تاريخ بشريت را از آغاز اساطيری آن شروع كرده و پس از برشمردن رويدادها‍ی مربوط به تاريخ ايران باستان، تاريخ انبيا و ديگر نقاط جهان، به تاريخ ايران و سرزمين‌های اسلامی رسيده و حوادث را تا زمان روي كار آمدن شاه اسماعيل صفوی دنبال می‌كند.

كتاب نایاب حبیب السیر في اخبار افراد البشر از مهمترين كتب دست اول به ويژه برای پژوهش درباره تاريخ ايران در سال‌های منتهی به روي كار آمدن صفويان و آغاز كار آن‌هاست. دانلود كتاب حبیب السیر را به تمام پژوهشگران و دانشجويان رشته تاريخ توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " حبیب السیر في اخبار افراد البشر "

دانلود کتاب ” حبیب السیر في اخبار افراد البشر “
3.5 (70%) 4 votes

كتاب نایاب « تاريخ خلفای فاطمی » اثر گرانسنگ «عبدالرحمان سيف‌آزاد» كتابی است مهم من‌باب تاريخ خلفای فاطمی مصر.

فاطميان، شيعيانی بودند كه بر عليه خلفای اموی و بعدتر خلفای عباسی شوريدند و در مصر و كمي بعد تمامی بخش‌های جنوبی مديترانه و حتی بخش‌هایی از زمين‌های غرب شبه‌جزيره‌عربستان فرمانروایی كردند. مذهب اسماعيليه از دل اين دودمان رشد كرده و به زودي از اندُلس (اسپانيا) تا ايران و فرارود پيروانی كسب كرد. تاسيس شهر قاهره و ايجاد دانشگاه الازهر از يادگارهای اين فرقه می‌باشد.

از مهمترين پيروان فرقه اسماعيلي در ايران می‌توان به ناصرخسرو و حسن‌صباخ اشاره كرد.

دانلود اين كتاب را به همه دانشجويان تاريخ ايران پس از اسلام، تاريخ اسلام پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " تاريخ خلفای فاطمی "

دانلود کتاب ” تاريخ خلفای فاطمی “
3 (60%) 1 vote

كتاب نایاب « انقلاب فرانسه ، نهضت اجتماعی و تغيير روحيات و طرز تفكر اجتماعی » اثر «ميشل وول» از بهترين آثار پژوهشی من‌باب انقلاب فرانسه می‌باشد.

كتاب انقلاب فرانسه از بُعد تاريخی و مهمتر از آن‌ جامعه‌شناسیِ سياسی و اجتماعی بسيار مورد اهميت است. اين كتاب تاثير انقلاب فرانسه را در روحيات مردم فرانسه و به تبع آن مردم اروپا نشان می‌دهد. همچنين طرز تفكر توده و مردم فرانسه تحت تاثير انقلاب و تبعات مثبت و منفي آن با موشكافي كامل، بررسی می‌شود.

دانلود كتاب انقلاب فرانسه به همه پژوهشگران تاريخ گرايش تاريخ اروپا و تاريخ جهان پيشنهاد می‌شود.

دانلود کتاب " انقلاب فرانسه ، نهضت اجتماعی و تغيير روحيات و طرز تفكر اجتماعی "

دانلود کتاب ” انقلاب فرانسه ، نهضت اجتماعی و تغيير روحيات و طرز تفكر اجتماعی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

" طبقات سلاطين اسلام " نوشته «استانلی لين‌پول» و ترجمه زوان «استاد عباس اقبال» كتاب نایاب و ارزشمندی‌ از بهترين تاليفات غربي درباره تواريخ ممالك اسلامی است.

اثر مذکور از تاریخ صدر اسلام آغاز شده و تا دوران معاصر را دربرمی‌گیرد. نویسنده در هر دوره‌ای با معرفی سلاطین و فرمانروايان آن دوره، در جدولی تاریخ و دوره حکومتی آنان، اقدامات و وقایع مهم آن برهه زمانی، چگونگی انقراض و توضیحات لازم در رابطه با هر حکومت را گردآوری کرده است.

مولف در يك پژوهش جامع و كامل، به بررسی همه سلسله‌های مسلمان پس از اسلام، از آسيای ميانه تا شمال‌آفريقا و شبه‌جزيره‌اسپانيا پرداخته است. خلفاي راشدين، اموی و عباسی؛ خلفا و امرای اندلس (اسپانيا)؛ امرای مراكش، تونس و شمال‌آفريقا؛ خلفای‌فاطمی، ايوبيان و مماليك در مصر و شام؛ حكام يمن؛ امرا و شاهان ايرانی صفاريان، سامانيان، زياريان، بوئيان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، ايلخانيان؛ سلاجقه روم و سلاطين عثماني؛ حكام محلي جلايريان، مظفريان، سربداران؛ شاهان مستقل صفويه، افشاريه، زنديه، قاجار؛ تيموريان و شيبانيان در آسياي ميانه؛ غزنويان، غوريان، سلاطين دهلي، گوركانيان و… از بخش‌های اين كتاب پربار و ارزشمند است.

مطالعه اين كتاب نایاب به همه دانشجويان و علاقمندان تاريخ گرايش پس‌از اسلام پيشنهاد می‌شود.

قيمت دانلود اين كتاب: 11هزار توماندانلود کتاب ” طبقات سلاطين اسلام “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك