دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل اساطیر:
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم شعر:
  دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ جهان

كتاب نایاب " تاریخ بابل؛ از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان " پژوهشی از لئوناردو کینگ  می‌باشد.

كتاب تاریخ بابل؛ از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان یکی از کامل‌ترین کتب در زمینه گزارش و پژوهش تاریخ کامل بابلیان می‌باشد. این کتاب به بررسی تاریخ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دولت شکوهمند بابل پرداخته است. 

دانلود کتاب تاریخ بابل؛ از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان را به پژوهشگران و دانشجویان رشته تاریخ ایران باستان توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ بابل؛ از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان "

دانلود کتاب ” تاریخ بابل؛ از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران " اثری از "پیگو لوسگایا" با ترجمه روان "عنایت‌الله رضا" می‌باشد.

كتاب اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران پژوهشی در بازه زمانی سده‌های چهار تا ششم میلادی را شامل می‌شود. یعنی در دوران حکومت ساسانیان بر ایران. این کتاب ارزشمند، از بهترین منابع پژوهشی من‌باب تاریخ اعراب جاهلی می‌باشد.

دانلود کتاب اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران را به پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های تاریخ اسلام و تاریخ ایران باستان و علاقمندان به تاریخ اعراب و تاریخ جهان پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران "

دانلود کتاب ” اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاریخ جوامع اسلامی " اثر " ایرا م. لاپیدوس " می‌باشد.

كتاب تاریخ جوامع اسلامی به شرح تاریخ اجتماعی و سیاسی کلیه ممالک اسلامی و سرزمین‌های مسلمان، از آغاز پیدایش اسلام تا قرن هجدهم میلادی می‌پردازد. این کتاب یکی از مهمترین کتب تالیف یافته درمورد تاریخ اسلام است.

دانلود کتاب تاریخ جوامع اسلامی را به پژوهشگران و دانشجویان رشته تاریخ جهان به شدت پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ جوامع اسلامی "

دانلود کتاب ” تاریخ جوامع اسلامی “
2 (40%) 2 votes

كتاب نایاب " تاریخ معاصر آلمان، شوروی و تقسیم آلمان " اثری بی‌نظیر از "رناتا فریتش بورنازل"  با ترجمه روان "طهماسب محتشم دولتشاهی" می‌باشد.

كتاب تاریخ معاصر آلمان، شوروی و تقسیم آلمان همانگونه که از نامش پیداست، به شرح تاریخ معاصر آلمان به ویژه از بحبوحه جنگ جهانی دوم به بعد می‌پردازد. این کتاب منبع عظیم و شگرفی در رابطه با تاریخ اروپا در سال‌های پس از جنگ جهانی می‌باشد. بخش‌هایی از کتاب:

«در 1871میلادی، امپراتوری آلمان – متشکل از چهار پادشاهی، شش مهدوک نشین، پنج دوک نشین و هفت شاهزاده نشین – با پادشاه پروس در مقام امپراتور آلمان (قیصر) تشکیل یافت. از 1871 تا 1918، آلمان متحد و توسعه‌طلب کوشید تا نفوذش را در سراسر اروپا گسترش دهد، در عرصة تجارت و نیروی دریایی با بریتانیا به رقابت پرداخت و امپراتوری استعماری ساخت. آلمان تحت حکومت ویلهام (سلطنت از 1888 تا 1918)، که شخصی تندخوی بود، در سیاست جهان ایجاد بی ثباتی میکرد

دانلود کتاب تاریخ معاصر آلمان، شوروی و تقسیم آلمان را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ جهان پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ معاصر آلمان، شوروی و تقسیم آلمان "

دانلود کتاب ” تاریخ معاصر آلمان، شوروی و تقسیم آلمان “
4.4 (88.57%) 7 votes

كتاب نایاب " آریایی‌ها " اثری شاهکار از "ویر گوردون چایلد" با ترجمه روان "محمدتقی‌ فرامرزی" می‌باشد.

كتاب آریایی‌ها پژوهشی در ریشه‌های فرهنگی جوامع هندواروپایی است. فصل اول این کتاب منحصربفرد به زبان آریایی‌ها و تاریخ آن‌ها در دوران پیش از تاریخ می‌پردازد. پیدا شدن آریایی‌ها در دوران تاریخی و خیزش به سوی هند و میان‌رودان از مباحث مطروحه در فصل دوم است. فصل سوم کوچ آریایی‌ها به اروپا را بازگو می‌کند و در فصول بعدی به بررسی نقش آریایی‌ها در تاریخ، ریشه زبانی این اقوام، خاستگاه اولیه و چند و چون مهاجرت‌های آن‌ها می‌پردازد.

دانلود کتاب آریایی‌ها را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایران باستان و تاریخ جهان پیشنهاد می‌کنیم.

قیمت دانلود این کتاب 19هزار توماندانلود کتاب ” آریایی‌ها “
5 (100%) 2 votes

كتاب نایاب " تاریخ عرب فبل از اسلام " اثری از "عبدالعزیز سالم" با ترجمه "باقر صدری نیا" .

كتاب تاریخ عرب قبل از اسلام اثری جامع و کامل از تاریخ عهد جاهلیت اعراب می‌باشد. برای نگارش این کتاب از منابع تاریخ جاهلی ائم از کتیبه ها، اشعار، سیره و مغازی، تورات و … بهره برده شده است.

قوم عرب و طوایف آن، جغرافیای سرزمین های عرب، اعراب یمن، نبطیان، تدمریان، غسانیان، لخمیان و… از مباحث مهم مطروحه در این کتاب است.

دانلود کتاب تاریخ عرب قبل از اسلام را به پژوهشگران و دانشجویان رشته تاریخ جهان توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " تاریخ عرب قبل از اسلام "

دانلود کتاب ” تاریخ عرب قبل از اسلام “
1 (20%) 1 vote

كتاب نایاب " تاريخ تركهای آسيای ميانه " پژوهش ارزنده‌ای از "بارتولد" می‌باشد.

كتاب تاريخ تركهای آسيای ميانه منحصرا به ريشه و نژاد و تاريخ كامل تركها در جايگاه اوليه خود يعنی آسيای ميانه می‌پردازد. زبان تركها، دين تركها، چگونگی يكپارچه شدن و به قدرت رسيدن، فتوحات در اقصی‌نقاط آسيا و تشكيل امپراطوری‌های بزرگ، از مباحث مطرح شده درا ين كتاب ارزشمند است.

دانلود کتاب تاريخ تركهای آسيای ميانه را به دانشجويان و پژوهشگران تاريخ توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " تاريخ تركهای آسيای ميانه "

دانلود کتاب ” تاريخ تركهای آسيای ميانه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " نگاهی به تاريخ جهان " اثر مشهور " جواهر لعل نهرو " نخست‌وزير فقيد هند می‌باشد.

كتاب نگاهی به تاريخ جهان در سه جلد، در اصل شرح نامه‌های نهرو به دخترش می‌باشد. جواهر لعل نهرو از مبارزان بزرگ هندی در زمان استعمار اين كشور توسط بريتانيا بود. او در كنار گاندی و ديگر مخالفان استعمار، با كمپانی هند شرقی وابسته به بريتانيا به مبارزه پرداخت و بارها نيز به زندان افتاد. در جريان يكی از همين زندان‌ها، او شروع به نوشتن نامه برای دخترش كرده و در جريان نگارش اين نامه‌ها، تاريخ جهان را نيز برای او تحرير می‌كرد. سال‌ها بعد و پس از پيروزی مبارزان هندی، نهرو مجموع اين نامه‌ها را در قالب كتابی تحت عنوان نگاهی به تاريخ جهان به چاپ رسانيد.

دانلود کتاب نگاهی به تاريخ جهان را به دانشجويان و پژوهشگران تاريخ جهان پيشنهاد می‌كنيم. برای دانلود هر سه جلد اين كتاب در يك فايل فشرده، بر روی دكمه "دريافت" كليك كنيد.

قیمت دانلود این کتاب نایاب: 12هزار توماندانلود کتاب ” نگاهی به تاريخ جهان ؛ نهرو “
4.9 (97.33%) 15 votes

كتاب نایاب " انقلاب فرانسه " تاليف "ميشل وول" می‌باشد.

كتاب انقلاب فرانسه نهضت اجتماعی و تغيير روحيات و طرز تفكر احتماعی در جامعه فرانسه در اواخر قرن هجده می‌باشد. پيدايش تفكرات انقلابی، هجوم بورژوازی، توسعه انقلاب، عوامل دخيل در آن و عوامل پيروزی انقلابيون و… از موارد مطرح شده در اين كتاب است.

دانلود کتاب انقلاب فرانسه را به دانشجويان و پژوهشگران تاريخ اروپا توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " انقلاب فرانسه "

دانلود کتاب ” انقلاب فرانسه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " حيات مردان نامی " شاهكار " پلوتارک " مورخ يونانی سده نخست ميلادی، با ترجمه بی‌نقص "رضا مشايخی" می‌باشد.

پلوتارک از اشراف‌زادگان يونان باستان بود. او در مصر و روم نيز مدتی به گردش پرداخت و جهانديده گرديد. كتاب حيات مردان نامی، سرگذشت بزرگان و سرداران و حكام و شاهان و نامورانی است كه در دنيای باستان به سبب فضايل اخلاقی، مشهور گشته‌بودند. ده‌ها تن از بزرگان يونان و روم و خاورميانه باستان، كه در ميان آن‌ها نام اسكندر مقدونی، ژوليوس سزار، اردشير هخامنشی و… ديده می‌شود.

دانلود کتاب حيات مردان نامی اثر  پلوتارک را به همه پژوهشگران، دانشجويان و دوست‌داران تاريخ ايران‌باستان و تاريخ جهان توصيه می‌كنيم. اين مجموعه در چهارجلد، اسكن شده از روی نسخه‌ای خوانا، قديمی و ناياب برای شما آماده گشته است.

قيمت كتاب (نسخه کامل در چهارجلد) : 22هزار تومان

دانلود كتاب ” حيات مردان نامی ؛ پلوتارک “
3.7 (73.33%) 3 votes

كتاب نایاب " العِبر " مشهور به " كتاب تاريخ ابن‌خلدون "  تاليف "ابوزيد عبدالرحمن‌بن‌محمدبنخَلدون حَضرَمی"  تاريخ‌نگار تونسی قرن هشتم و اوايل قرن نهم هجری می‌باشد.

كتاب العِبر ؛ تاريخ ابن‌خلدون در اصل با نام "العبر و دیوان المبتداء و الخبر فی ایام العرب و العجم و البربر" با سبكی بديع و نگرشی نوين توسط ابن‌خلدون به رشته تحرير درآمد. ابن‌خلدون به تكرار تاريخ در يك چرخه شش نسلی معتقد بود. او از سقوط هر تمدن در اوج خود سخن گفت و برای نمونه از سقوط ايرانيان به وسيله اعراب، سقوط اعراب به وسيله تُركان و سقوط تُركان به وسيله مغولان ياد كرد. كتاب تاريخ ابن‌خلدون به‌خاطر داشتن ديد جامعه‌شناسی و فلسفی به رويدادهای تاريخ، در نوع خود بسيار بی‌نظير و مورد استفاده است.

دانلود کتاب العِبر ؛ تاريخ ابن‌خلدون (به صورت متن كامل در شش جلد) را به تمام دانشجويان و پژوهشگران و دوست‌داران تاريخ پيشنهاد می‌کنیم.

قیمت دانلود این کتاب نایاب: 22هزار توماندانلود كتاب ” العِبر ؛ تاريخ ابن‌خلدون “
5 (100%) 5 votes

كتاب نایاب " تاريخ عرب قبل از اسلام " پژوهشی از "عبدالعزيز سالم" می‌باشد.

كتاب تاريخ عرب قبل از اسلام از چند بخش تقسيم می‌شود. نخست بررسی كيفيت منابع موجود در مورد اعراب پيش از اسلام. سپس به بررسی قبايل عرب بدوی پرداخته و جغرافيای تاريخی منطقه شبه جزيره عربستان را بررسی می‌كند. سپس به پادشاهی‌ها و ملوك گوناگون قبايل مختلف اعراب در دوران جاهليت می‌پردازد. مذاهب مختلف اين اعراب و همين‌طور اعراب متمدن‌تری كه در حيره وهمجوار با ايران بودند از نكات ديگر اين كتاب است و تا دوران اسلامی اين تاريخ را ادامه مي‌دهد.

دانلود کتاب تاريخ عرب قبل از اسلام را به همه پژوهشگران و دانشجويان تاريخ جهان توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " تاريخ عرب قبل از اسلام "

دانلود كتاب ” تاريخ عرب قبل از اسلام “
3.1 (62.5%) 8 votes

كتاب نایاب " جنگ شكر در كوبا " شاهكار نويسنده بزرگ مكتب اگزيستانسياليسم، " ژان‌پل‌سارتر " می‌باشد.

كتاب جنگ شكر در كوبا مجموعه پاره‌نوشتارهایی است كه ژان‌پل‌سارتر در جريان سفر خود به كوبا و در حين انقلاب اين كشور نسخه‌برداری كرده است. اين جنگ همزمان بود با پيروزی طرفداران فيدل كاسترو در كوبا. اين مقالات همان زمان در يك روزنامه به چاپ رسيد. از مهمترين بخش‌های كتاب، ملاقات سارتر با چه‌گورارا -يكی از بازيگردانان اصلي اين انقلاب- می‌باشد.

دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن را به همه پژوهشگران و دانشجويان تاريخ جهان پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " جنگ شكر در كوبا ؛ ژان‌پل‌سارتر "

دانلود كتاب ” جنگ شكر در كوبا ؛ ژان‌پل‌سارتر “
4.5 (90%) 8 votes

كتاب نایاب " تاريخ سوسياليسم اروپايی " كتابی ارزشمند به قلم "الی هالوی" می‌باشد.

كتاب تاريخ سوسياليسم اروپايی منحصرا به ريشه سوسياليسم در اروپا می‌پردازد. سوسياليسم و انقلاب صنعتی، سوسياليسم و انقلاب فرانسه و نخستين پندارگرايان سوسياليست از مباحث مطروحه در اين كتاب است. كتاب رويكرد تاريخی/جامهع‌شناختی دارد. بحران ليبراليزم اقتصادی و تولد سوسياليسم، بزرگان اين مكتب و به ويژه سرگذشت كارل ماركس بزرگ، در جريان سير تاريخی كتاب مورد بررسی قرار می‌گيرد.

دانلود کتاب رساله كنوزالمعزمين را بع تمامی دوست‌داران علوم غريبه پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " تاريخ سوسياليسم اروپايی "

دانلود کتاب ” تاريخ سوسياليسم اروپايی “
3.7 (73.33%) 3 votes

كتاب نایاب " تاريخ و فرهنگ تركمن‌ها " تاليف "محمدصالح راسخ‌يلدرم" مي‌باشد.

كتاب تاريخ و فرهنگ تركمن‌ها نخست به ريشه ترك‌ها و تركمن‌ها پرداخته و در دل تاريكي تاريخ به جستجوی آن‌ها مي‌پردازد. سپس وارد روشناي تاريخ شده و امپراطوري اوغورها را كه منجر به تاسيسي سلجوقيان مي‌شود، از نظر گذرانده و سپس به دو خاندان آق‌قويونلو و قراقويونلو كه مدتي بر فلات ايران استيلا يافتند مي‌پردازد و نهايتا تاريخ تركمانان تا دوره نادري را دنبال مي‌كند. در ادامه كتاب به فرهنگ تركمن‌ها پرداخته و آداب و رسوم و اوضاع فرهنگي اجتماعي اقتصادي آن‌ها را مورد نقد قرار مي‌دهد.

دانلود کتاب تاريخ و فرهنگ تركمن‌ها را به تمام دوست‌داران تاريخ پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " تاريخ و فرهنگ تركمن‌ها "

دانلود کتاب ” تاريخ و فرهنگ تركمن‌ها “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك