دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی )  
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) رمان:
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن ) دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
  دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها ) دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل افسانه‌ها:
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان ) دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب الواح سومری
   
  شعر:
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب برهان قاطع
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک  

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی

پكيج كتاب‌های تاريخ جهان
چهارده هزار تومانكتاب نایاب " مارکس و سیاست مدرن " اثری از "بابک احمدی" می‌باشد.

كتاب مارکس و سیاست مدرن پس از بررسی زندگی‌نامه و آثار مارکس، به نظریه‌های انتقادی او، رهیافت ماتریالیستی به تاریخ، مفاهیم و مسائل سیاسی در اندیشه او، پرولتاریا و پیکار طبقاتی، سیاست‌های کارگری، دولت‌ها و دموکراسی، نظریه انقلاب و مبای سوسیالیسم و بسیاری مسائل مهم دیگر می‌پردازد.

دانلود کتاب مارکس و سیاست مدرن را به پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های جامعه‌شناسی و فلسفه پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " مارکس و سیاست مدرن "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " اصلاح یا انقلاب " اثری مشترک از "هربرت مارکوزه" و "کارل پوپر" دو فیلسوف بزرگ معاصر می‌باشد.

كتاب اصلاح یا انقلاب با ترجمه روان هوشنگ وزیری، دراصل مت گفتگو و یکی از مصاحبه‌های مشترک مارکوزه و پوپر با یکی از نشریات معتبر غرب می‌باشد.

دانلود کتاب اصلاح یا انقلاب را به دانشجویان فلسفه و جامعه‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " اصلاح با انقلاب ؛ مارکوزه و پوپر "

دانلود کتاب ” اصلاح با انقلاب ؛ مارکوزه و پوپر “
3 (60%) 3 votes

كتاب نایاب " كمونيسم و انديشه‌ي اشتراكی در ايران " اثر مشهور "يرواند آبراهاميان" می‌باشد.

كتاب كمونيسم و انديشه‌ي اشتراكی در ايران از مهمترين آثار پژوهشی تاريخ معاصر ايران می‌باشد.

دانلود کتاب كمونيسم و انديشه‌ي اشتراكی در ايران را به پژوهشگران و دانشجويان جامعه‌شناسی و تاريخ معاصر توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " كمونيسم و انديشه‌ی اشتراكی در ايران "

دانلود کتاب ” كمونيسم و انديشه‌ی اشتراكی در ايران “
3 (60%) 1 vote

كتاب نایاب " آنارشيسم و نئوآنارشيسم " اثری از " احسان طبری " می‌باشد.

كتاب آنارشيسم و نئوآنارشيسم نظری اجمالی به آموزش خرده‌بورژوایی آنارشيستی در قرن نوزدهم و آرای بزرگان اين مكتب چون گدوين، بابوف، بلانكر، باكونين و… می‌باشد.

دانلود کتاب آنارشيسم و نئوآنارشيسم را به علاقمندان به نماتب اجتماعی و دانشجویان رشته جامعه‌شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " آنارشيسم و نئوآنارشيسم "

دانلود کتاب ” آنارشيسم و نئوآنارشيسم “
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب " جنيوكراسی " اثر مشهور "رائل" می‌باشد.

كتاب جنيوكراسی به بررسی فرآيند اجحتماعی حكومت مردم بر مردم به واسطه نوابغ جامعه می‌پردازد. نويسنده معتقد است كه هيچ‌چيز در جهان نمی‌تواند به اندازه كثرت عقلای جامعه، قدرتمند باشد.

دانلود کتاب جنيوكراسی را به دانشجويان و پژوهشگران رشته جامعه‌شناسی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " جنيوكراسی "

دانلود کتاب ” جنيوكراسی “
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب " فلسفه وجودی زن " شاهكار " دكتر علی‌اكبر خانجانی " می‌باشد.

كتاب فلسفه وجودی زن با نام ديگر زن‌شناسی، كند و كاوی است در باب ذات زنانه. هويت زنانه، هويت مادرانه، هويت همسرانه، هويت جنسی، هويت شغلی، هويت عاشقانه و… ازم باحث مطروحه در اين كتاب ارزشمند و تحليلی است.

دانلود کتاب فلسفه وجودی زن را به علاقمندان به جامعه‌شناسی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " فلسفه وجودی زن "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " انقلاب پرولتری و كائوتسكی مرتد " اثری از " ولادمير ايليچ لنين " می‌باشد.

كتاب انقلاب پرولتری و كائوتسكی مرتد از مطالب متنوعی چون: دموكراسی بورژوازی و دموكراسی پرولتاريایی، نقش كائوتسكی در ليبرال جلوه دادن ماركس، مجلس موسسان و جمهوری شوروی، قانون اساسی شوروی، در پيرامون انترناسيوناليسم و… می‌باشد.

دانلود کتاب انقلاب پرولتری و كائوتسكی مرتد را به علاقمندان و دوست‌داران جامعه شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " انقلاب پرولتری و كائوتسكی مرتد ؛ لنين "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " دولت و انقلاب " اثری از " ولادمير ايليچ لنين " می‌باشد.

كتاب دولت و انقلاب بعد از تعريف جامعه طبقاتی، به بررسی دولت‌ها و انقلاب‌ها، نقش ماركس در تفكر ماركسيست‌ها، به ابتذال كشيده شدن ماركسيسم تفكر اپورتونيست‌ها و مباحث ديگر می‌پردازد.

دانلود کتاب دولت و انقلاب را به پژوهشگران و دانشجويان جامعه شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " دولت و انقلاب ؛ لنين "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " اگزيستانسياليسم و اصالت بشر " اثر مشهور " ژان پل سارتر " نويسنده مكتب اگزيستانسياليسم می‌باشد.

كتاب اگزيستانسياليسم و اصالت بشر يكی از معروف‌ترين كتاب‌های اگزيستانسياليست‌ها می‌باشد. سارتر در اين كتاب می‌كوشد تا تصويری درست و منطقی از مكتب اگزيستانسياليسم كه عمدتا دچار تهمت‌ها شده است ارائه دهد.

دانلود کتاب اگزيستانسياليسم و اصالت بشر را به علاقمندان و دوست‌داران هر دو رشته فلسفه و جامعه‌شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " اگزيستانسياليسم و اصالت بشر "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " شهريار " شاهكار " ماكياولی " با ترجمه روان "محمود مجمود" می‌باشد.

ماكياولی فيلسوف، سياستمدار، شاعر، آهنگساز و هنرمند ايتاليایی است. او در نيمه‌دوم قرن چهارده و نيمه‌اول قرن پانزده هجری می‌زيست. كتاب شهريار شرح عقايد فلسفی/سياسی/اجتماعی ماكياولی می‌باشد كه بر پايه آن تفكر ماكياوليسم شكل گرفت.

دانلود کتاب شهريار شاهكار ماكياولی را به پژوهشگران و علاقمندان جامعه‌شناسی و فلسفه توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " شهريار ؛ ماكياولی "

دانلود کتاب ” شهريار ؛ ماكياولی “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " فراسوی پُست‌مُدرنيته " اثر " علی‌اصغر حقدار " می‌باشد.

كتاب فراسوی پُست‌مُدرنيته انديشه‌ شبكه‌ای، فلسفه سنتی و هويت ايرانی می‌باشد. 

دانلود کتاب فراسوی پُست‌مُدرنيته را به همه دوست‌داران جامعه‌شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " فراسوی پُست‌مُدرنيته "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " ماترياليسم تاريخی و ماترياليسم ديالكتيك " اثری در غالب مفهوم سياسی/اجتماعی ماترياليسم می‌باشد.

جهان‌بينی علمی در طول تاريخ تكوين خود هميشه در معرض تلاشهای نادرست بوده است. تا جایی كه ماركس خود در جایی فرياد برآود كه من ماكسيسم نيستم. اين برداشت‌های مبتذل كار را برای طرفداران ماركسيسم سخت كرد. امروزه اين برداشت‌های نادرست به اندازه‌ای گسترش يافته كه ماركسيسم تاريخی از ماركسيسم مبتذل جدا گشته و هر يك راه خود را می‌رود.

دانلود کتاب ماترياليسم تاريخی و ماترياليسم ديالكتيك را به دوست‌داران جامعه‌شناسی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود رمان " ماترياليسم تاريخی و ماترياليسم ديالكتيك "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " شهريار " اثر " نيكلا ماكياولی " با ترجمه "محمود محمود" می‌باشد.

ماكياولی از آخرين متجددان ايتاليايی قرن شانزده بود. در قرون چهارده و پانزده ميلادی در فلورانس ايتاليا يك عده از روشنفكران و متجددين هنری و علمی و فلسفی برخواستند كه افكارشان بعدها در رنسانس اروپا نقش مهمی داشت. حُسن‌ختام اين بزرگان ماكياولی بود.

كتاب شهريار مهمترين اثر ماكياولی است كه نگانده در آن می‌كوشد رشد يك فرد اجتماعی از نقطه صفر تا رسيدن به مقام شهرياری را ترسيم كند. همچنين اين كتاب به دستگاه‌های پادشاهی و معايب و مزايای هر نوعِ خاصِ آن، توجه ويژه‌ای مبذول داشته است.

دانلود کتاب شهريار را به دوست‌أاران جامعه‌شناسی تاريخی توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " شهريار ؛ ماكياولی "

دانلود كتاب ” شهريار ؛ ماكياولی “
2 (40%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك