دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل اساطیر:
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم شعر:
  دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) روانشناسی:
  دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود كتاب‌های فلسفه و كلام

" هرمونوتيک " كتابی است تاليف يافته به كوشش "ون.ای هاروی" و سه پژوهشگر ديگر.

كتاب هرمونوتيک به علم هرمونوتيک و ريشه‌های آن، ديدگاه‌های بزرگان در مورد اين دانش و تفسير  هرمونوتيک می‌پردازد.

هرمونوتيک در اصل به مطالعه قواعد صحيح تفسير متون می‌گويند. هدف از آن كشف پيام‌ها و نشانه‌ها و منظور اصلی از يك متن خاص است. در فارسی به آن زَندشناسی نيز می‌گويند. در اصل  هرمونوتيک به فرآيند فهم يك اثر می‌پردازد. نمی‌توان آن را با تفسير مقايسه كرد زيرا  هرمونوتيک از تفسير گسترده‌تر و كامل‌تر است. هرمونوتيك علمِ فهم است.

دانلود كتاب  هرمونوتيک را به تمامی دوست‌داران مكاتب اجتماعی و جامعه شناختی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " هرمونوتيک "

دانلود کتاب ” هرمونوتيک “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " الهيات " اثری فلسفی به قلم " شيخ‌الرئيس ابوعلی‌سينا " فيلسوف، پزشك و دانشمند بزرگ ايرانی است.

كتاب الهيات در تبيين ذات و صفات واجب‌الوجود، كيفيت صدور عالم از او، و رابطه خالق و مخلوق می‌پردازد. كتاب الهيات كه مهمترين بخش از رساله بزرگ شفا می‌باشد، با نام‌های علم‌مابهد‌الطبيعه، فلسفه‌اولي و علم‌الهی نيز ياد شده است. ابوعلی‌سينا  خود معتقد است كه ثمره و نتيجه الهيات، آشنایی با خداوند و فرشتگان است. با اين علم شناخت خدا كه علت هر حقي است حاصل مي‌آيد. ابن‌رشد، علامه حلی، صدرالدين‌شيرازی و بسياری ديگر از فلاسفه اسلامی و غيراسلامی بر الهيات ابوعلی‌سينا شرح‌ها نوشته‌اند كه اين خود اهميت اين كتاب را نشان می‌دهد. به‌حق بايد الهيات را يكی از مهمترين كتب ابن‌سينا و از مهمترين‌ آثار فلسفه اسلامی ناميد.

الهيات با مقدمه و توضيحات وحواشی دكتر محمد معين، مزين گشته و برای استفاده دانش‌پژوهان طبع گشته است.

دانلود کتاب الهيات را به تمام دوست‌داران فلسفه پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” الهيات ؛ ابوعلی‌سينا “

دانلود کتاب ” الهيات ؛ ابوعلی‌سينا “
1 (20%) 1 vote

كتاب نایاب " تاريخ عمومی فلسفه " به كوشش گروهی از پژوهشگران و اساتيد دانشگاهی تاليف گشته است.

كتاب تاريخ عمومی فلسفه پس از سخنی كوتاه از افلاطون و سقراط و ارسطو، درون دنيای فلسفه غرب شده و ديدگاه‌های آگوستين، هگل، دكارت، بركلی و لاك را منعكس می‌كند. سپس در ادامه به فلسفه اسلامی پرداخته و از اين‌سينا، سهروردی و ابن‌عربی سخن‌ها می‌راند. اين كتاب افزون‌بر آن‌كه يك منبع فوق‌العاده برای آشنایی كلی با فلسفه است، يك منبع درسی دانشگاهی نيز محسوب می‌شود.

دانلود کتاب تاريخ عمومی فلسفه را به تمام علاقمندان به فلسفه توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب ” تاريخ عمومی فلسفه “

دانلود کتاب ” تاريخ عمومی فلسفه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " هگل " اثر "پيتر سينگر" می‌باشد. اين كتاب از بهترين مراجع برای شناخت هگل و ديدگاه‌های اوست.

در اين كه فهم انديشه‌های هگل دشوارتر از هر فيلسوف ديگری است، ترديدی نيست. هگل بنيان‌گذار مكتبی شد كه به زودی طرفداران و پيروان بيشماری را به دنبال خود داشت. نويسنده كتاب هگل، می‌كوشد تا انديشه‌های هگل و ديدگاه‌های او را بی‌طرفانه بازگو كرده و اثر انديشه‌های او بر بزرگانی چون نيچه و ديگر فلاسفه متاخر را مورد كندوكاو قرار دهد. 

دانلود کتاب هگل را به تمام طرفداران فلسفه، دانشجويان جامعه‌شناسی و علاقمندان به مكاتب علوم‌انسانی و انسان‌شناختی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” هگل “

دانلود کتاب ” هگل “
2 (40%) 1 vote

كتاب " تاريخ كلام و فلسفه اسلامی " گردآوري شده توسط "دكتر ناصر محمدی" يكی از كتب خوب در زمينه فلسفه اسلامی است كه در شمار منابع درسی دانشگاه الهيات و علوم اسلامی و دانشگاه پيام‌نور نيز می‌باشد.

كتاب نایاب تاريخ كلام و فلسفه اسلامی در ابتدا به پيدايش كلام اسلامی و تاريخ‌چه و گرايش‌های آن مي‌پردازد. سپس از فرقه‌هایی چون جبريه و قدريه و صفاتيه سخن رانده و در ادامه فرقه و مذهب معتزله را توضيح مي‌دهد. در اين بخش اصول مذهب معتزله، متكلمان و روش كلامی آن به طور جداگانه مورد بحث قرار مي‌گيرد. مذهب اشعريه و خصوصيات آن، حكمت متعاليه ملاصدرا و تاريخ انتقال حوزه فلسفی از اصفهان به طهران ديگر بخش‌های اين كتاب است.

دانلود كتاب ديويد تاريخ كلام و فلسفه اسلامی به تمام پژوهشگران و دانشجويان الهيات و علاقمندان به فلسفه اسلامی توصيه می‌نماييم.

دانلود کتاب ” تاريخ كلام و فلسفه اسلامی “

دانلود کتاب ” تاريخ كلام و فلسفه اسلامی “
1.5 (30%) 2 votes

كتاب نایاب و بسيار ارزشمند " سياست " اثر فيلسوف بزرگ "ارسطو" می‌باشد.

زندگي ارسطو را بر پايه مرسوم، به سه دوره تقسيم مي‌كنند. نخست دوران شاگردي او در آكادمی و مكتب افلاطون كه تا 347پيش‌از‌ميلاد و مرگ افلاطون ادامه مي‌يابد. دو ديگر سال‌های سرگردانی او كه شهرهاي آسوس و پلا و جزيره لسبوس را در پي يافتن حقيقت در می‌نوردد. و نهايتا بازگشت او به آتن و تاسيس مكتب لوكه‌ئوم، سومين دوره زندگی ارسطو را شامل می‌شود. اما پرسش آن كه سياست در چه دوره‌ای از زندگی ارسطو نگارش يافته؟ پاسخ ساده است. در سراسر زندگی او. ارسطو نگارش اين كتاب را از اوايل جوانی آغاز كرده و تا مدتی پيش از مرگ خود، بخش‌های گونه‌گون آن را به مرور تكميل كرده است. در واقع سياست حاصل تجربيات و تحولات افكار يك عمر ارسطو می‌باشد.

دانلود كتاب سياست به شدت به طرفداران فلسفه و جامعه‌شناسي توصيه می‌شود. با درنظر گرفتن اين مهم كه فلسفه و جامعه‌شناسی، روح مورخ را در جريان نبرد با منابع و پيچ‌وخم‌های خسته‌كننده تاريخ، مقاوم می‌سازد.

دانلود کتاب ” سياست (ارسطو) “

دانلود کتاب ” سياست (ارسطو) “
4.5 (90.77%) 39 votes

كتاب " اگزيستانسياليسم، فلسفه عصيان و شورش " به اهتمام "محمدرضا غياثی‌كرمانی" بر پايه آرا و عقايد "دكتر مصطفی ملكيان" تنظيم و طبع گشته است.

اگزيستانسياليسم يك گرايش به منظور نزديك ساختن فلسفه با زندگی روزمره است. اين مكتب مدعی آن است كه می‌كوشد تا مشكلات ملموس زندگی بشری را پاسخ دهد. كی‌ير كگور بنيان‌گذار اين مكتب است و بزرگاني چون نيچه، سيمون دوبووآر، ژان پل سارتر، آلبر كامو، كافكا، داستايووسكی و… از پيروان اين مكتب می‌باشند. اگزيستانسياليسم با ديدي انتقادی به ديكر مكاتب فلسفی پرداخته و گاه آن‌ها را به سخره می‌گيرد. از ديدگاه اين مكتب فلسفه‌های گوناگون هيچ كاربرد عملی برای بهبود زندگی بشريت ندارند و تنها مكتب فلسفی مفيد برای بشر اگزيستانسياليسم  است.

دانلود كتاب اگزيستانسياليسم، فلسفه عصيان و شورش را به تمام دوست‌داران مكاتب فلسفی و اجتماعی توصيه مي‌كنيم.

دانلود کتاب ” اگزيستانسياليسم، فلسفه عصيان و شورش “

دانلود کتاب ” اگزيستانسياليسم، فلسفه عصيان و شورش “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نفیس، نایاب و بی‌نظير« جمهور » شاهكار « افلاطون »، بزرگترين فيلسوف همه ادوار، می‌باشد.

جمهور يك كتاب فلسفی كلاسيك می‌باشد كه خود از ده نمايشنامه گوناگون تشكيل شده است. هر بخش دربرگيرنده يك مناظره فلسفی در باب مسائلی همچون نوع‌حكومت‌ها، عدالت، برتری قومي، حقيقت و… است.

افلاطون در جمهور نظريه‌های خود پيرامون مسائل فلسفی و سياسی و اجتماعی را از زبان شخصيت‌های موجود در كتاب بيان كرده. شخصيت اصلی كتاب سقراط است و در مقابل او چهره‌های شهير و به‌نام يونان باستان حضور دارند.

كتاب نایاب جمهور به صورت اختصاصی با كيفيت عالی توسط پرتال جامع كتاب تاريخ از روی نسخه‌‌ای نفيس اسكن و براي نشر الكترونيك طبع گشته است.

دانلود کتاب " جمهور "
دانلود کتاب ” جمهور “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب و نفيس « مكتب‌های سياسی » اثر «دكتر بهاءالدين پازارگاد» مي‌باشد كه بيش از نيم قرن پيش به طبع رسيده است.

كتاب مكتب‌های سياسی به بررسي اصطلاحات سياسی اجتماعي كه خصوصا در قرن بيستم متداول گشت، مي‌پردازد. آشنايي با انواع مفاهيم و كاربردهاي اين مكاتب براي همه پژوهندگان تاريخ (به‌ويژه محققان تاريخ اروپا و تاريخ معاصر) امری بديهي است.

دانلود كتاب مكتب‌های سياسی را به همه دوست‌داران مباحث مربوط به جامعه‌شناسي و سياست توصيه می‌كنيم. اين كتاب در نوع خود يكي از بهترين و كامل‌ترين منبع و مرجع براي آشنايي با اصطلاحات سياسی اجتماعی معاصر است.

دانلود کتاب " مكتب‌های سياسی "
دانلود کتاب ” مكتب‌های سياسی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

« چنين گفت زرتشت » شاهكار « فردريش نيچه » فيلسوف و شاعر پست‌مدرن آلماني‌است.

نيچه در چنين گفت زرتشت  ايداولوژي‌هاي ابر‌انسان، مرگ‌خدا و بازگشت‌جاودانه را به كامل‌ترين شكل ممكن بازگو و تشريح كرده است. زرتشت شخصيت اصلي نيچه در اين كتاب، سايه‌اي از زرتشت –پيامبر ايران باستان– مي‌باشد. او از كوه آلپ پايين آمده و در پي يافتن حواريون و نگاشتن كتاب‌هاي مقدسي چون اوستا و انجيل است. در پايان راه خدا را مُرده يافته و دچار عزلت نشيني مي‌شود.

در اين كتاب، نيچه فلسفه و ايداولوژي خود را به بهترين گونه از زبان شخصيت خودساخته زرتشت بيان و عقايد خود را به شيواترين شكل ممكن بازگو مي‌كند. دانلود كتاب چنين گفت زرتشت را به همه دوست‌داران رمان، فلسفه و تاريخ پيشنهاد می‌كنيم.

قيمت اين كتاب برای دانلود: 14هزار توماندانلود کتاب ” چنين گفت زرتشت “
3.7 (73.33%) 3 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك