دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی )  
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) رمان:
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن ) دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
  دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها ) دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل افسانه‌ها:
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان ) دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب الواح سومری
   
  شعر:
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب برهان قاطع
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک  

دانلود كتاب‌های شاهكارهای ادبيات پارسی

پكيج كتاب‌های شعر و ادب پارسی
چهارده هزار تومان

منظومه " کوروش‌نامه " اثری از "افسرالملوک عاملی (اعتصام)" می‌باشد. این کتاب حدود یک قرن پیش سروده شده است.

دانلود منظومه " کوروش‌نامه "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

" هجویات و هزلیات " گزیده‌ای از مهمترین آثار "عبید زاکانی" می‌باشد. این مجموعه به کوشش شادروان استاد عباس اقبال‌آشتیانی گردآوری گشته است. در انتهای این کتاب نیز مقاله‌ای موشکافانه و دقیق در باب هجو نوشته آناتولی لوناچارسکی آورده شده است.

دانلود کتاب " هجویات و هزلیات ؛ عبید زاکانی "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

رمان " مسلخ روح " شاهکار بی‌نظیر "بهمن انصاری" می‌باشد.

كتاب مسلخ روح روایتی شگفت‌انگیز از تضادِ حقیقت و وَهم است. فضای داستان، در سیاهی مطلق و ناامیدی سپری می‌شود و مرز میان توهم و بیداری در هیچ‌کجای داستان مشخص نیست. به جرات می‌توان گفت مسلخ روح سیاه‌ترین رمان تاریخ ادبیات ایران است.

این کتاب، رمانی فلسفی در قالب ادبیات پُست‌مُدرن می‌باشد. تمامی مولفه‌های پُست‌مُدرنیسم در آن رعایت شده و بسیار بیشتر از یک داستان است. از لحاظ بار ادبی نیز مسلخ روح  بسیار غنی و دارای ادبیاتی پیچیده است. درواقع نویسنده با تلفیق فلسفه پُست مُدرن و ادبیات کلاسیک فارسی، سبکی نو خلق کرده است.

مطالعه مسلخ روح را به تمام دوست‌داران ادبیات مدرن و رمان‌های فلسفی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " مسلخ روح " (شاهکار ادبیات پست مدرن)

دانلود کتاب " مسلخ روح " (شاهکار ادبیات پست مدرن)

تصویر روی جلد و پشت جلد رمان مسلخ روح، شاهکار ادبیات پست‌مدرن

دانلود کتاب ” مسلخ روح “
4 (80%) 6 votes

كتاب نایاب " خطاب به پروانه‌ها " چکامه‌ای از "رضا براهینی" شاعر معاصر می‌باشد.

كتاب خطاب به پروانه‌ها از آن جهت حایز اهمیت است که نقادان عرصه ادب، این کتاب را نقطه شروع غزل پُست‌مُدرن در ایران می‌دانند. این کتاب به همراه بیانیه آقای براهینی به نام "چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟" منتشر شده است.

دانلود کتاب خطاب به پروانه‌ها را به علاقمندان به شعر معاصر پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " خطاب به پروانه‌ها "

برای ورود به کانال تلگرامی غزل ‌پُست‌مُدرن اینجا را کلیک کنید.

به اين كتاب امتياز بدهيد.

چكامه " زبور عجم " اثری از "محمداقبال لاهوری" شاعر بزرگ پارسی‌زبان و پارسی‌سُرا می‌باشد.

دانلود کتاب " زبور عجم "

دانلود کتاب ” زبور عجم “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " خسرونامه " از آثار ماندگار ادبيات فارسی سروده شده به وسيله " عطار نيشابوری " می‌باشد.

كتاب خسرونامه از شاهكارهای ادبي حضرت عطار می‌باشد. اين كتاب يكی از مهمترين كتابهای تاليف يافته در ميان انبوه آثار عطار قلمداد می‌شود.

دانلود کتاب خسرونامه را به پژوهشگران و دانشجويان رشته ادبيات فارسی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " خسرونامه ؛ عطار "

دانلود کتاب ” خسرونامه ؛ عطار “
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب " كشكول " اثر " شيخ بهایی " می‌باشد.

كتاب كشكول درواقع جُنگی از آثار شيخ بهایی به علاوه‌ی آثار شعرا و ادبای مورد علاقه او می‌باشد. مطالب اين كتاب دينی، ادبی و برخی نيز منطبق با نجوم و رياضی است. 

دانلود کتاب كشكول اثر شيخ بهایی را به دوست‌داران نظم و نثر پارسی توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " كشكول ؛ شيخ بهایی "

دانلود كتاب ” كشكول ؛ شيخ بهایی “
4.5 (90%) 2 votes

كتاب " نوروزنامه " اثر ارزشمند حكيم عمر خيام نيشابوری می‌باشد.

نوروزنامه رساله‌ای درباره منشا و تاريخ و آداب جشن نوروز است. اين كتاب ناياب و ارزشمند توسط استاد مجتبی مينوی تصحيح شده و طبع گشته بود. نسخه فوق، اسكن شده از روی يك نسخه خطی و بسيار قديمی می‌باشد.

دانلود کتاب نوروزنامه را به تك تك بازديدكنندگان وبسايت تاريخبوك توصيه اكيد می‌كنيم.

دانلود كتاب " نوروزنامه ؛ خيام "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " ديوان رشيدالدين وطواط " به تصحيح استاد سعيد نفيسی از كهن‌ترين و مهمترين كتب ادبی ايران می‌باشد.

كتاب ديوان رشيدالدين وطواط اثر سترگ رشيدالدين وطواط شاعر نامدار قرن ششم هجری (معاصر با سلجوقيان و خوارزمشاهيان) می‌باشد. او زاده شهر بلخ از كهن‌ترين شهرهای ايران باستان است. دوران زندگی او مصادف بود با دوران هيجان‌انگيز سقوط سامانيان و برآمدن غزنويان. خواجه در كودكی، در مدرسه نظاميه رشد كرده و هنگامی كه به كمال رشد رسيد، به دربار حكومت نوظهور خوارزمشاهيان گسيل يافت. ديوان اشعار او از مهمترين اشعار پارسی است.

دانلود کتاب ديوان رشيدالدين وطواط را به دوستداران ادب پارسی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " ديوان رشيدالدين وطواط "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

اوحدالدبن محمد انوری ابيوردی شاعر ايرانی قرن ششم هجری می‌باشد. او در علومی چند، از جمله فلسفه، رياضيات، نجوم و ادبيات متبحر بود.

ديوان اشعار انوری شامل: قصايد، قطعات و غزليات سروده شده توسط انوری می‌باشد. انوری مدتی در دربار سنجر سلجوقی حاضر بود. بيشتر عمر خود را در سفر گذراند و در بلخ درگذشت. اشعار وی مملو از تشبيهات علمی است.

كتاب نایاب ديوان اشعار انوری را به همه علاقمندان ادبيات و شعر فارسی توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " ديوان اشعار انوری "

به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك