دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل اساطیر:
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم شعر:
  دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) روانشناسی:
  دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود شاهكارهای رمان و ادبيات كلاسيک

کتاب " داستان‌های کریسمس " مجموعه‌ای از چهار داستان بسیار جذاب و فوق‌العاده به نام‌های: «هدیه کریسمس»، «زنگ‌ها»، «نبرد زندگی» و «تسخیر شده» اثر چارلز دیکنز می‌باشد.

دانلود کتاب " داستان‌های کریسمس ؛ چارلز دیکنز "

دانلود کتاب ” داستان‌های کریسمس ؛ چارلز دیکنز “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

" خانه قانون‌زده " عنوان یک رمان جنایی بسیار جذاب و هیجان‌انگیز از آگاتا کریستی می‌باشد.

دانلود کتاب " خانه کج ؛ آگاتا کریستی "

دانلود کتاب ” خانه کج ؛ آگاتا کریستی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " حکومت نظامی " یکی از مهمترین و جذاب‌ترین شاهکارهای آلبر کامو می‌باشد.

کتاب حکومت نظامی برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1957 میلادی می‌باشد. همچنین این نسخه از کتاب که به ترجمه دکتر یحیی مروستی به فارسی برگردان شده است، برنده جایزه بهترین ترجمه سال 1337خورشیدی می‌باشد.

دانلود کتاب حکومت نظامی را به علاقمندان به ادبیات کلاسبک پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " حکومت نظامی ؛ آلبر کامو "

دانلود کتاب ” حکومت نظامی ؛ آلبر کامو “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نفیس و دلچسب " خانه قانون‌زده " اثری بسیار جذاب از چارلز دیکنز می‌باشد. این رمان یکی از شاهکارهای ادبیات بین‌الملل می‌باشد که به ده‌ها زبان زنده دنیا ترجمه گشته است.

دانلود کتاب خانه قانون‌زده را به علاقمندان به ادبیات کلاسبک پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " خانه قانون‌زده ؛ چارلز دیکنز "

دانلود کتاب ” خانه قانون‌زده ؛ چارلز دیکنز “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

" یورش شمشیرها " اثری از جرج مارتین می‌باشد.

دانلود متن کامل کتاب  یورش شمشیرها را به هیچ عنوان از دست ندهید.

دانلود کتاب " یورش شمشیرها "

دانلود کتاب ” یورش شمشیرها “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " جوان خام " رمانی از نویسنده بزرگ روس، داستایووسکی می‌باشد.

کتاب جوان خام در 1875 میلادی منتشر شد. این رمان داستان زندگی یک جوان روشنفکر نوزده ساله روس به نام آرکادی دولگوروکی  می‌باشد. او حاصل یک رابطه نامشروع است. این رمان به شرح تفاوت‌های دیدگاه ایدئولوژیک این دو پسر و پدر می‌پردازد که نمایانگر تفاوت دیدگاه دو نسل سنتی و روشنفکر اروپای قرن نوزده می‌باشد.

دانلود کتاب جوان خام را به علاقمندان به شاهکارهای ادبیات ملل پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " جوان خام ؛ داستایووسکی "

دانلود کتاب ” جوان خام ؛ داستایووسکی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " برده فراری " اثری از مارک تواین می‌باشد. کتاب برده فراری سرگذشت هاک فین یکی از شخصیت‌های رمان تام سایر می‌باشد.

دانلود کتاب " برده فراری "

دانلود کتاب ” برده فراری “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " بانکو " اثری از هانری شاریر با ترجمه روان فریدون سالکی می‌باشد.

دانلود کتاب " بانکو "

دانلود کتاب ” بانکو “
2 (40%) 1 vote

رمان نفیس " بالتازار و بلموندا " اثری از ژوزه ساراماگو می‌باشد.

بالتازار و بلموندا داستان عشق دو جوان اسپانیایی در قرن هجدهم می‌باشد. در فضای هول‌انگیز تفتیش عقاید، اپیدمی طاعون، فقر بی‌امان و خرافات مذهبی. در یک سوی داستان با پادشاه زن‌باره اسپانیا طرف هستیم و در سوی دیگر با یک داشنمند انسان‌دوست. 

دانلود کتاب بالتازار و بلموندا را به علاقمندان به شاهکارهای ادبیات کلاسیک توصیه اکید می‌کنیم.

دانلود کتاب " بالتازار و بلموندا "

دانلود کتاب ” بالتازار و بلموندا “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " اولین پرونده‌های پوآرو " یک اثر فوق‌العاده در ژانر جنایی از آگاتا کریستی نویسنده رمان‌های پلیسی و ماجراجویانه می‌باشد.

دانلود کتاب " اولین پرونده‌های پوآرو ؛ آگاتا کریستی "

دانلود کتاب ” اولین پرونده‌های پوآرو ؛ آگاتا کریستی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

ویرجینیا وولف نامی آشنا در ادبیات ماست. دانشجویان رشته‌های ادبیات و زبان انگلیسی هنوز با آثار او مانوس و محشور هستند و از این مهم آگاه هستند که نوشته‌های او چه اندازه دشوار و طاقت‌فرساست. تکنیک سیال ذهنی او دستاوردی بود تا با یاری آن بتواند به دقیق‌ترین شکل ممکن عقاید خود را درون داستان‌هایش بگنجاند. 

اورلاندو از مهمترین آثار ویرجینیا وولف می‌باشد که در اصل، نه فقط یک داستان بل تبلوری است از آنچه در ذهن خلاق او گذشته است.

دانلود کتاب " اورلاندو ؛ ویرجینیا وولف "

دانلود کتاب ” اورلاندو ؛ ویرجینیا وولف “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك