دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل اساطیر:
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم شعر:
  دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) روانشناسی:
  دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود شاهكارهای رمان و ادبيات كلاسيک

كتاب نایاب " مرگ خوش " شاهكار " آلبر كامو " می‌باشد.

كتاب مرگ خوش تنها اثر از آلبر كامو می‌باشد كه پس از مرگش منتشر شد. اين اثر در جوانی نوشته شده بود و گويا پيش‌زمينه‌ای برای رمان بگانه بود. بدون ترديد كامو در اين رمان تحت‌تاثير مستقيم نيچه بوده است. كامو در اين اثر كه در بيست و پنج سالگی مكتوب كرده است، به دنبال سبك خاص نويسندگي خود بوده است.

دانلود مرگ خوش شاهكار آلبر كامو را به همه دوست‌داران رمان و ادبيات توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " مرگ خوش ؛ آلبر كامو "

دانلود كتاب ” مرگ خوش ؛ آلبر كامو “
1 (20%) 1 vote

«امیرارسلان نامدار» نام یکی از نام‌آورترين داستان‌های فارسی است، كه به وسيله «میرزا محمدعلی نقیب‌الممالک»، قصه‌گوي شخصي ناصرالدين‌شاه قاجار به وجود آمده است.
اين داستان بدين‌گونه باقي ماند كه در نيمه‌هاي شب هنگامي كه نقیب‌الممالک سرگرم گفتن داستان براي شاه بود، فخرالدوله دختر ناصرالدین‌شاه پشت در نیمه باز اتاق خواجه‌سرایان می‌نشست و روايات را موشكافانه مي‌نوشت و برای آن‌ها نقاشی می‌کشید.

هسته مركزي داستان، روايت پهلواني به نام امير ارسلان است كه درگير يك ماجراي عشقي شده و در دنياي مابعدالطبيعه گام مي‌گذارد. اين كتاب يكي از بهترين و شگرف‌ترين رواياتي است كه برآيند ذهن خلاق نويسنده است.

دانلود كتاب ” امير ارسلان نامدار “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

« پيشگويي‌هاي نوستراداموس » نام كتابي است از « نوستراداموس » پيشگوي فرانسوي كه در حدود پانصد سال پيش مي‌زيست. نوستراداموس در يك خانواده يهودي زاده شده بود اما ظاهرا خود را مسيحي نشان مي‌داد. او در نجوم، رياضيات و پزشكي تحصيل كرده و گاهي نيز به نوشتن قطعات ادبي و سرودن شعر مي‌پرداخت. برخي او را فراماسون و شيطان پرست مي‌دانند و برخي ديگر او را عارفي معتقد به خدا و دين مسيحي.

پيشگويي‌هاي نوستراداموس شامل يكصد رباعي است كه در آن رويدادهاي جهان را پيشگويي كرده است. خود در نامه‌اي به پسرش گفته است كه از روي ستارگان پيشگويي‌هاي خود را انجام مي‌داده. او براي نوشتن پيش‌گويي‌ها و هرچه بيشتر رمزآلود نشان دادن آن‌ها، تلفيقي از زبان‌هاي ايتاليايي، يوناني و لاتين را بكار برده است.

كتاب فوق توسط شهلا المعي ترجمه شده و توسط تاريخ‌بوك براي نشر الكترونيك طبع گشته است.

دانلود كتاب ” پيشگويی‌های نوستراداموس “
3.7 (73.33%) 3 votes

« هاكلبری‌فين » کتابی است اثر «مارک‌تواین» که در سال ۱۸۸۴ برای اولین بار چاپ شد. هاكلبری‌فين داستان نوجوانی است که از پدری الکلی متولد می‌شود. او درپی دعوا با پدرش از خانه فرار می‌کند و در راه این فرار با برده سیاه پوستی به نام جیم آشنا می‌شود. این کتاب به رويدادهايي که بر این دو رخ می‌دهد می‌پردازد.

اين نسخه از كتاب نایاب هاكلبری‌فين اسكن شده از روي يك نسخه نفيس و كهنه است كه دانلود آن را به همه دوستداران رمان و ادبيات پيشنهاد ميكنيم.

نويسنده: مارك تواين
مترجم: جواد محيي

دانلود كتاب ” هاكلبری‌فين “
5 (100%) 1 vote

رابین‌هود‏ یک شخصیت داستانی و کهن‌الگو در فرهنگ فولکلور انگلیس است. ریشهٔ داستان رابین‌هود به سده‌های میانه باز می‌گردد. رابین هود نماد حق‌ستاني، ستیز با ستم و بخشش دارایی‌های ستمکاران به مردم نیازمند و دردمند است.

ماجرای رابین هود، قصه دزدان معروف جنگل شروود در نزدیکی شهر ناتینگهام است. پس از اینکه شاه ریچارد شیردل، رهسپار جنگ می‌شود و در نبرد با پادشاه اتريش به اسارت مي‌افتد، برادرش جان شاهي را غصب مبكند و با ستاندن مالیات‌های سنگین، مردم را آزار مي‌دهد. رابین‌هود که یکی از تیراندازان زبردست شهر است، از دادن مالیات سر باز می‌زند و به جنگل شروود پناه می‌برد. او به همراه همدستانش دارایی‌های توانگران را می‌دزدند و میان تهیدستان تقسیم می‌کنند.

پس از بازگشت ریچارد شیردل به انگلستان، وی موفق می‌شود قدرت را با کمک رابین‌هود از چنگ برادرش به‌ در‌آورد.

نويسنده: كارلاامن
مترجم: سهيلا احمدي

دانلود كتاب ” رابين‌هود “
5 (100%) 1 vote

رمان "گوژپشت نوتردام" شاهكاريست جاودانه از " ويكتور هوگو " نويسنده پرآوازه فرانسوي است كه در سال ۱۸۳۱ميلادي منتشر شده است.

ويكتور هوگو در پيشدرآمد کتاب مینویسد: «چند سال پیش در هنگام تماشا و کاوش در کلیسای نتردام، در یکی از زوایای تاریک برجهای آن؛ کلمه ANATKH را که كسي بر روي دیوارها کنده بود مشاهده کرد. … کسی که این کلمه را بر دیوار برج کلیسای نتردام نقش زده بود چندین قرن پیش از جهان رخت بربسته است. … کتاب پيش روي، درباره آن سنگ نوشته نگارش بافته است.»

داستان اين رمان درباره گوژپشتي زشت و نازيباست كه در كليسای شهر نوتردام وظيفه برآوردن بانگ ناقوس كليسا را برعهده دارد. او عاشق دختركي زيبا ميشود كه چندي خواهان دارد و دخترك را زير حمايت خود مي آورد اما هرگز آن دختر متوجه اين عشق نميشود. در نهايت زماني كه دخترك اعدام ميشود گوژپشت جسد او را يافته و در آغوش ميگيرد و در همان حال از دنيا ميرود.

اين رمان از برجسته‌ترين، عميق‌ترين آثاري است كه در سراسر جهان نگاشته شده است.

نويسنده : ويكتور هوگو

.
دانلود کتاب ” گوژپشت نوتردام – ويكتور هوگو “
2 (40%) 1 vote
كتاب نایاب " كنيز ملكه مصر " اثر "ميكل پيرامو" از بهترين آثار ادبي-تاريخي حهان است. گويا اصل داستان روايتي تاريخي است و نويسنده آن را از نوشته اي به زبان يوناني باستان بدست آورده و بازنويسي كرده است.

در اين كتاب ميخوانيم كه «شرمیون»، کنیز مخصوص «کلئوپاتر» – ملکه مصر – از آنجا که از کودکی پیوند دوستی با کلئوپاتر داشت توانست از خصوصی‌ترین رازهای ملکه آگاه شود. او در مجالسی شرکت می‌کرد که هیچ خدمت کاری شرکت نداشت. بنابراین روایت او از ملكه كلئوپاترا این توانایی را دارد که اين روايت‌هاي فوق بسيار موثق باشند.

نويسنده : ميكل پيرامو
مترجم    : ذبيح‌الله منصوري

دانلود كتاب ” كنيز ملكه مصر “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " كلبه عمو تام " اثر "خانوم هريت بيچر استو" نويسنده شهير و نامدار آمريكاييست. اين كتاب در سال 1852 نوشته شد، در همان روزهاي نخست انتشار ناياب شد و در طول يك سال بيش از يك ميليون نسخه از آن به فروش رسيد. اين كتاب سهم به سزايي در انقلاب داخلي آمريكا و الغای سنت برده‌داری را داشت. نويسنده در اين كتاب مصائب و معضلات بردگان و سپاه‌پوستان آمريكایی را به تصوير مي‌كشد.

قهرمان اين رمان شخصي به نام عمو تام مياشد كه برده يك آمريكايي خشن است و با تحمل شكنجه هاي سخت نهايتا در راه آزادي كشته ميشود.

نويسنده: هريت بيچر استو
مترجم   : منير مهران

دانلود كتاب ” كلبه عمو تام “
5 (100%) 1 vote

آنتوان دوسنت اگزوپري نويسنده سرشناس فرانسوي در سال 1943 يعني يک سال قبل از مرگش كتابي را نوشت كه شايد خود او هم باور نميکرد که روزي اين کتاب کوچک پس از انجيل، به عنوان پرخواننده ترين کتاب جهان شناخته شود. شازده كوچولو پرفروش‌ترین کتاب تک مجلد جهان در تمام طول تاریخ می‌باشد.

اين كتاب نایاب از حادثه‌اي واقعي مايه گرفته که در دل شنهاي صحراي موريتاني براي آنتوان دوسنت اگزوپري روي داده است. خرابي دستگاه هواپيما خلبان را به فرود اجباري در دل آفريقا وامي‌دارد و از ميان هزاران ساکن منطقه؛ پسربچه‌اي با رفتار عجيب و غيرعادي خود جلب توجه مي‌کند. پسربچه‌اي که اصلاً به مردم اطراف خود شباهت ندارد و پرسشهايي را مطرح مي‌کند که خود موضوع داستان قرار مي‌گيرد. شازده کوچولو از کتابهاي کم‌نظير براي کودکان و شاهکاري جاويدان است که در آن تصويرهاي ذهني با عمق فلسفي آميخته است.
در این
داستان شازده كوچولو از سیارکی به نام ب۶۱۲ می‌آید. سیارکی با این نام در فهرست سیارک‌های کشف شده نیست. اما در سال ۱۹۹۳ سیارک ۴۶۶۱۰ را به افتخار كتاب مشهور شازده كوچولو ،B612 نام نهادند.

نويسنده : آنتوان دوسنت اگزوپري
مترجم    : احمد شاملو

دانلود کتاب ” شازده كوچولو “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

متن کامل کتاب بوف کور اثر سترگ صادق هدايت. متن اصلي و بدون سانسور، بسيار نفيس، چاپ 1351 خورشيدی.

كتاب بوف كور يكی از شاهكارهای ادبيات و از معدود رمان‌هایی است كه در فضای وهمی سه‌بعدی با نبوغ سرشار صادق هدايت به رشته تحرير درآمده و تقريبا به اكثر زبان‌های زنده دنیا نير ترجمه گشته است. بوف كور تا به امروز به بيش از شصت زبان زنده دنيا ترجمه شده است. بوف كور از شاهكارهای ادبيات  پست مدرن فارسی و از نخستين كتاب‌ها در اين سبك می‌باشد. صادق هدايت تمام افكار و چكيده مغز خود را در بوف كوره روشنی در معرض بازديد عموم گذاشته است.

دانلود كتاب بوف كور -شاهكار صادق هدايت اين نويسنده بزرگ ايران‌زمين- را به همه علاقمندان به رمان و ادبيات پست‌مدرن توصيه می‌كنيم. دانلود بوف كور را از دست ندهيد.

دانلود کتاب " بوف كور ؛ صادق هدايت "

دانلود کتاب ” بوف كور ؛ صادق هدايت “
4.7 (93.33%) 3 votes

كتاب ارزشمند و زيباي « دنيای گمشده » در واقع ادامه کتاب «پارک ژوراسیک» است كه به‌دست مایکل کرایتون نگاشته شده است.

در اين جلد از كتاب دنيای گمشده همچنان در بردارنده پژوهشگران انستيتو سانتافه و كوشش برای يافتن دنيای گمشده ای می‌باشد كه فرض بر آن است هنوز دايناسورها در آن‌جا به زندگی مشغول هستند. درواقع در دنيای گمشده ادامه خطر ازدياد دايناسورها را شاهد خواهيم بود كه مي‌تواند به قيمت نابودي آدمي نيز بيانجامد.

دانلود كتاب نایاب دنيای گمشده را به همه طرفداران و دوست‌داران رمان و داستان‌هاي تخيلي توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " دنيای گمشده "

دانلود کتاب ” دنيای گمشده “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

پارک ژوراسیک رمانی است جاودانه، نوشته مایکل کرایکتون پزشك و نویسنده آمریکایی در دهه ۱۹۹۰ ميلادي.

داستان پارک ژوراسیک بدين‌گونه است كه دانشمندي كه در جزيره‌اي دور افتاده ساكن است، با بهره‌گيري از خون يك نوع پشه كه از قرن‌ها و هزاران سال پيش، نسل به نسل DNA دايناسورها را در خود منتقل كرده‌اند؛ الهام گرفته و تعدادي دايناسور را در اين جزيره متولد ميكند و سپس تصميم ميگيرد پاركي از دايناسورها براي ديدن عموم مردم از دايناسورها راه‌اندازي كند. اما بعد از ورود تيم دانشمندان رشته‌هاي مختلف كنترل از دست كامپيوترها خارج شده و دايناسورها انسانها و دانشمنداني كه در آنجا بوده‌اند را مي‌خورند داستان‌هاي شگفتي پديد مي‌آيد.

پارک ژوراسیک را با كيفيت عالي از تاريخ‌بوك دانلود كنيد.

دانلود کتاب " پارک ژوراسیک "

دانلود کتاب ” پارک ژوراسیک “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك