دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی )  
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) رمان:
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن ) دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
  دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها )  
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) افسانه‌ها:
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان ) دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران شعر:
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب برهان قاطع
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک  

اساطير و افسانه‌ها

پكيج كتاب‌های اساطير و افسانه‌های ملل
چهارده هزار تومانكتاب نایاب " افسانه خدايان " اثری به ترجمه " شجاع‌الدين شفا " می‌باشد.

كتاب افسانه خدايان به بررسی تاريخی-اسطوره‌ای خدايان يونان باستان،‌ از قبيل زئوس، هرا، مارس، آپولون، ونوس، ديانا، پرومته، هركول و… می‌پردازد. این کتاب یک کتاب تاریخی/اساطیری است که به بررسی اسطوره‌های یونان باستان می‌پردازد.

دانلود کتاب افسانه خدايان را به دوست‌داران اسطوره‌شناسی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " افسانه خدايان ؛ شجاع‌الدين شفا "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " پژوهشی در اساطير ايران " پژوهش ارزنده‌ای از "مهرداد بهار" می‌باشد.

كتاب پژوهشی در اساطير ايران يكی از مهمترين و كامل‌ترين كتبی است كه در زمينه اساطير ايران تاليف يافته است. كتاب با اسطوره آفرينش ايرانی آغاز شده و يك به يك چگونگی آفرينش آسمان و زمين و گياهان و جانوران و مردم را بر پايه كهن‌ترين منابع و مآخذ ايرانی بازگو كرده و هر يك را مورد تجزيه و تحليل و واكاوی قرار می‌دهد.

دانلود کتاب پژوهشی در اساطير ايران را به دانشجويان و پژوهشگران اسطوره‌شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " پژوهشی در اساطير ايران "

دانلود کتاب ” پژوهشی در اساطير ايران “
3.8 (76%) 5 votes

كتاب نایاب " اساطير يونان " تاليف "جان پينت سنت" با ترجمه "باجلان فرخی" می‌باشد.

كتاب اساطير يونان بخش مهمی از مجموعه كتاب‌ةای شناخت اساطير می‌باشد. اين كتاب نفيس، خاستگاه‌های كهن اساطير يونانی را آشكار كرده و سپس اسطوره تكوين و آفرينش يونانی را بازگو می‌كند. خانواده خدايان يونان باستان، انسان‌خداها، نخستين انسان‌ةای زمينی، نبردهای مهمی چون تروآ و… از مباحث مطروحه در اين كتاب مهم و مَهَند است.

دانلود کتاب اساطير يونان را به دانشجويان و پژوهشگران اسطوره‌شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " اساطير يونان "

دانلود کتاب ” اساطير يونان “
5 (100%) 2 votes

كتاب نایاب " اساطير ايران " تاليف "جان هينلز" با ترجمه روان "ژاله آموزگار" و "‌احمد تفضلی" می‌باشد.

كتاب اساطير ايران كامل‌رين مرجع برای شناسایی تاريخ اساطسری ايران است. اين كتاب پس از معرفی خدايان و مقدسات ايران باستان، درون تاريخ اساطيری شده و به معرفی بزرگانی چون جمشيد و گرشاسپ می‌پردازد. سپس به اساطير زرتشتی پا گذاشته و اسطوره آفرينش زرتشتی، تكوين كائنات و مسائل مربوطه را واگویی می‌كند. اساطير زروانی، اساطير ميتراييسم، مانوی و جستارهای ديگر، از موارد ديگری است كه در اين كتاب منعكس شده است.

دانلود کتاب اساطير ايران را به دانشجويان و پژوهشگران اسطوره‌شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " اساطير ايران "

دانلود کتاب ” اساطير ايران “
4.33 (86.67%) 3 votes

كتاب نایاب " داستان‌های ارمنی " اثر چهار نويسنده ارمنی: "‌شيروان‌زاده"، "ناردوس"، "نومانيان" و "سواگ" با ترجمه سليس "هايك كاراكش"  می‌باشد.

كتاب داستان‌های ارمنی شامل هفت داستان از افسانه‌های محلی و اساطيری مردم قوم ارمنستان می‌باشد. هر يك از اين افسانه‌ها دارای قدمتی كهن است.

ارمنی‌ها، يك قوم كهن ايرانی هستند كه همواره بخشی از ملت بزرگ ايران را تشكيل می‌دادند و در دو سده اخير با ساخت‌و‌پاخت‌های سياسی و مرزبندی‌های مغرضانه، بخش مهمی از خاك ارمنستان از كشور جدا شده و كشوری جديد و مجعول را ساخته‌ است.

دانلود کتاب داستان‌های ارمنی را به دانشجويان و پژوهشگران و محققان اسطوره‌شناسی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " داستان‌های ارمنی "

دانلود کتاب ” داستان‌های ارمنی “
3 (60%) 2 votes

كتاب نایاب " قصه‌ها و افسانه‌های مردم ايسلند " به كوشش " هالبرگ هالماندسان " گردآوری گشته است.

كتاب قصه‌ها و افسانه‌های مردم ايسلند روايت اساطير فولكلور بوميان جزيره ايسلند می‌باشد. بخش اول كتاب يازده داستان از اجنه و غول‌ها به باور مردم ايسلند است. بخش دوم شانزده داستان از اشباح و ارواح است. بخش سوم ده داستان درباره رويارویی قديس‌ها و گناهكاران می‌باشد. نهايتا بخش آخر شامل سيزده داستان متفرقه با موضوعات گوناكگون بوده است.

دانلود کتاب قصه‌ها و افسانه‌های مردم ايسلند را به پژوهشگران و علاقمندان به اساطير و افسانه‌ها پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " قصه‌ها و افسانه‌های مردم ايسلند "

دانلود کتاب ” قصه‌ها و افسانه‌های مردم ايسلند “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " سياوخش و بالدر " پژوهشی از "بهار مختاريان" می‌باشد .

كتاب سياوخش و بالدر پژوهشی تطبيقی در اسطوره‌شناسی هندواروپایی است. اين مقاله كوشيده است تا اسطوره ايرانی سياوش را با اسطوره اسكانديناويایی بالدر تطبيق دهد و اثبات كند كه ريشه هر دو از يك منشا واحد گرفته شده است. اسطوره ايراني افراسياب و اسطوره اسكانديناويایی لوكی نيز در اين پژوهش مورد تطبيق قرار داده شده‌اند.

دانلود کتاب سياوخش و بالدر را به دوست‌داران اسطوره‌شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " سياوخش و بالدر "

دانلود كتاب ” سياوخش و بالدر “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " رامايانا " كهن‌ترين حماسه عاشقانه هندی می‌باشد.

كتاب راماينا (منظوم) بازسرائی كهن‌ترين منظومه عاشقانه جهان است. همان‌گونه كه در خانه هر ايرانی يك جلد از ديوان حافظ وجود دارد، در خانه هر فرد هندی نيز رامايانا موجود است. اصل كتاب به نظم و سروده‌ است. اما طبيعتا چون هر اثر ديگری پس از ترجمه از زبان اصلی، كتاب حالت نثر پيدا می‌كند. اما كتاب حاضر را ملّا مسيح پانی‌پتی در سده يازدهم هجری براساس يك نسخه خطی منحصربفرد كتابخانه لنكهو، ابتدا به فارسی ترجمه كرده و سپس به نظم درآورده است.

دانلود کتاب رامايانا را به دوست‌داران اساطير و افسانه‌ها توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " رامايانا (منظوم) "

دانلود كتاب ” رامايانا (منظوم) “
5 (100%) 1 vote

" اساطير يونان " كتابی تاليف يافته به كوشش "راجرلنسين گرين" و ترجمه "عباس آقايی" می‌باشد.

كتاب اساطير يونان از آغاز آفرينش تا سقوط هراكلس، به تاريخ اساطيری يونان می‌پردازد. در اين كتاب تمام عناصر اسطوره‌های يونانی، از پيدايش خدايان، سرگذشت خدايان، نبردهای خدايان، به وجود آمدن هركول كه نيمه‌خدا-نيمه‌انسان بود و… مورد گزارش و تحقيق و بازنويسی قرار گرفته است.

دانلود كتاب اساطير يونان را به تمامی دوست‌داران اسطوره‌شناسی و ميتولوژی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " اساطير يونان "

دانلود کتاب ” اساطير يونان “
3.5 (70%) 2 votes

كتاب نایاب " حماسه دده‌قورقود " از كتاب‌های اساطيری اقوام تُرك می‌باشد.

حماسه دده‌قورقود حماسه مردان و زنان تُرك‌زبان است. اين حماسه مربوط به دوران‌های بسيار دور است و احتمالا در زمانی كه هنوز اين اقوام كوچ‌نشين بوده‌اند خلق گشته است. اصل ماجرا به صورت شفاهی و سينه‌به‌سينه منتقل شده و در شمار ادبيات شفاهی است. دده‌قورقود حكيم و ريش‌سفيد و دانای تركان بوده است. او داستان پهلوانی‌ها و رشادت‌ها و پيروزی‌ها و شكست‌های اقوام تُرك را بازگو می‌كند. برخی معتقدند كه دده‌قورقود حدود هزارسال پيش مي‌زيسته. با اين‌حال داستان‌هایی كه او روايت مر‌كند قدمت چندهزارساله دارد.

كتاب دده‌قورقود از كهن‌ترين كتب حماسی آسيای ميانه و تركان اوغوز می‌باشد.

دانلود کتاب حماسه دده‌قورقود را به دوست‌داران اساطير و افسانه‌ها توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " حماسه دده‌قورقود "

دانلود كتاب ” حماسه دده‌قورقود “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " اساطير يونان " اثری به قلم "جان پين‌سنت"  می‌باشد.

كتاب اساطير يونان از مجموعه كتب شناخت اساطير نوشته آقاي جان پين‌سنت می‌باشد. اين كتاب، اساطير يونان را با اسطوره آفرينش در منابع قديمی يونانی آغاز كرده و سپس خدايان يونان باستان، انسان‌های نخستين در اساطير يونان، قهرمانانی چون هركول، جنگ تروا و… را مورد بحث و گزارش قرار می‌دهد.

دانلود کتاب اساطير يونان را به دانشجويان و پژوهشگران و دوست‌داران اسطوره‌شناسی و ميتالوژی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " اساطير يونان "

دانلود كتاب ” اساطير يونان “
4 (80%) 3 votes

كتاب نایاب " اسطوره‌های آزتكی و مايايی " اثر "كارل توب" استاد گروه مردم‌شناسی دانشگاه كاليفريا در ريورسايد می‌باشد.

كتاب اسطوره‌های آزتكی و مايايی تحقيقی است جامع و كامل در مورد ريشه‌های اساطيری و باورها و گروش‌های سرخپوستان مايا و آزتك و ديگر اقوام بومی قاره آمريكا. در اين كتاب ارزشمند و ناياب نويسنده افزون‌بر معرفی اسطوره‌های آزتكی و مايايی ، به فرهنگ غالب اين منطقه و باورهای دينی و غيردينی سرخپوستان و بوميان آمريكا نيز پرداخته و مي‌كوشد تا اين قطعه گمشده از تاريخ را بازسازی كند.

دانلود کتاب اسطوره‌های آزتكی و مايايی را به تمامی دوست‌داران اساطير و افسانه‌های ملل پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " اسطوره‌های آزتكی و مايايی "

دانلود کتاب ” اسطوره‌های آزتكی و مايايی “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " رامايانا " كهن‌ترين متون حماسی عاشقانه هند است.

كتاب رامايانا در دوران حماسی تاريخ هند به مرور گردآوري شده است. اين دوران مصادف با 1500 پيش از ميلاد تا 500 ميلادي است. رامايانا ميراث جاودانه اقوام آريايی مهاجری است كه در هند ساكن شدند. به درستي كه اين اثر كهن‌ترين يادگار عاشقانه بشری است. كتاب افزون‌بر آشنا كردن ما با حماسه‌ةا و اساطير آريایی باستان، ما را با شيوه زندگی نخستين آرياها نيز آشنا می‌كند. اين كتاب جاودانه ميراث مكتوب تمام آريایی‌هاست. اين كتاب امروز از مقدس‌ترين متون هندوها به شمار می‌رود.

دانلود کتاب رامايانا ، كهن‌ترين متون حماسی عاشقانه هند را به تمام دوست‌داران اساطير و حماسه‌ها پيشنهاد می‌كنيم.

قيمت اين كتاب نایاب: 7997 توماندانلود کتاب ” رامايانا “
5 (100%) 4 votes

كتاب نایاب و بسيار كهنه" كوش‌نامه (كوش پيل‌دندان) " منظومه حماسی/اساطيری، شاهكار "ايران‌شاه‌ابن‌ابی‌الخير" می‌باشد كه در سده ششم هجری و به تقليد از شاهنامه سروده شده است.

كتاب كوش‌نامه (كوش پيل‌دندان) به احتمال از روی يك متن پهلوی و كهن منظوم گشته است. اين داستان بی‌گمان از كهن‌ترين افسانه‌های ملی ايرانی است. كوش پيل‌دندان برادر‌زاده ضحاك است. كوش در كشورهای چين و آفريقا و مغرب‌زمين با ستم پادشاهی می‌كرد. و همواره با ايرانيان و نوادگان جمشيد دشمن بود. كوش كه حاصل ازدواج پدرش با يك زن چيني است، از سوی پدرش (برادر ضحاك) طرد می‌شود. اما به زودی آبتين (پدر فريدون) او را يافته و بزرگ مي‌كند. كوش وقتی بزرگ می‌شود پيش پدر بازگشته و با آبتين دشمنی می‌ورزد. نهايتا فريدون قيام كرده و پس از به بند كشيدن ضحاك، كوش را نيز دستگير و در دماوند در غاری زندانی می‌كند. اما چهل سال بعد فريدون او را آزاد می‌كند. مدتی برای ايران شمشير می‌زند و تا اسپانيا را برای فريدون فتح مي‌كند اما ناگهان ياغی شده و در جريان كشته شدن ايراج به دست سلم و تور نيز، نقش پررنگی ايفا می‌كند.

از نكات جالب كوش‌نامه، گسترش داستان‌های اساطيری ايرانی در چين و آفريقا و اروپاست. همچنين از معدود اساطير ايرانی است كه شخصيت اول داستان، منفی و اهريمنی است.

كوش‌نامه (كوش پيل‌دندان) به صورت اختصاصی توسط پرتال جامع كتاب تاريخ براي نشر الكترونيك تنظيم گشته و استفاده از آن بدون ذكر منبع، غيراخلاقی و بدون‌رضايت ما می‌باشد. دانلود کتاب كوش‌نامه (كوش پيل‌دندان) را به تمام دوست‌داران اساطير ايران‌زمين پيشنهاد می‌كنيم.

کتاب ” كوش‌نامه (كوش پيل‌دندان) “

دانلود کتاب ” كوش‌نامه (كوش پيل‌دندان) “
5 (100%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك