دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن )  
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) رمان:
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
  دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها ) دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان )  
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) افسانه‌ها:
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب الواح سومری
  دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
  دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
  دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
   
  شعر:
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
  دانلود کتاب برهان قاطع
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک  

دانلود كتاب‌های زبان‌شناسی

پكيج كتاب‌های شعر و ادب پارسی
چهارده هزار تومان

كتاب نایاب " تاریخ مختصر زبان فارسی " پژوهشی از "دکتر محسن ابوالقاسمی" می‌باشد.

كتاب تاریخ مختصر زبان فارسی کتابی فوق‌العاده من‌باب تاریخچه سیر و تحول زبان پارسی از دوران باستان تا عصر حاضر می‌باشد. فصل نخست کتاب به زبان‌های سکایی، مادی ، پارسی هخامنشی و توستایی می‌پردازد. بخش دوم پارسی میانه در دوره اشکانیان و ساسانیان به صورت مجزا دنبال می‌شود. فصل سوم نیز شامل فارسی پس از اسلام می‌باشد که به دری شهرت دارد.

دانلود کتاب تاریخ مختصر زبان فارسی را به علاقمندان به زبان‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ مختصر زبان فارسی "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " زبان ترکی قشقایی و شیوه نگارش آن " اثری از "اسداله مردانی‌رحیمی" می‌باشد.

كتاب زبان ترکی قشقایی و شیوه نگارش آن، منحصرا به تاریخچه و ریشه شاخه قشقایی از زبان ترکی می‌پردازد.

دانلود کتاب زبان ترکی قشقایی و شیوه نگارش آن را به علاقمندان به زبان‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " زبان ترکی قشقایی و شیوه نگارش آن "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " زبان‌شناسی عملی، راهنمای بررسی گویش‌ها " پژوهشی ارزنده از "ویلیام سامارین" می‌باشد.

كتاب زبان‌شناسی عملی، راهنمای بررسی گویش‌ها اثری مهم در زمینه آموزش زبان‌شناسی می‌باشد. مولف در این کتاب به صورت جامع به بررسی و نقد چگونگی بررسی زبان و گویش در ابعاد بین‌المللی پرداخته است.

دانلود کتاب زبان‌شناسی عملی، راهنمای بررسی گویش‌ها را به دانشجویان و پژوهشگران رشته زبان‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " زبان‌شناسی عملی، راهنمای بررسی گویش‌ها "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " فرهنگ ریشه‌های هند‌و‌اروپایی زبان فارسی " از مهم‌ترین آثار "دکتر منوچهر آریان‌پور کاشانی" می‌باشد.

كتاب فرهنگ ریشه‌های هند‌و‌اروپایی زبان فارسی اثری پژوهشی من‌باب زبان کهن فارسی است. هند‌و‌اروپایی نامی است که به خانواده بزرگی از زبان‌ها داده شده است. این خانواده شامل تمام زبان‌های اروپایی، زبان‌های فلات ایران و آسیای میانه و همینطور زبان رایج در شمال شبه‌قاره هند می‌باشد.

هدف این کتاب بررسی نام‌های ناب پارسی و ردیابی تکامل آن‌ها از ریشه هندواروپایی تا اوستایی، پارسی کهن، پهلوی و نهایتا فارسی نوین است.

دانلود کتاب فرهنگ ریشه‌های هند‌و‌اروپایی زبان فارسی، این شاهکار پژوهشی بی‌نظیر را به دانشجویان و پژوهشگران رشته زبان‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانودل کتاب " فرهنگ ریشه‌های هند‌و‌اروپایی زبان فارسی "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " فرهنگ نام‌های ایرانی " امل صدها نام اصیل ایرانی (پارسی و آریایی) می‌باشد. این کتاب شامل نام‌های دختر و پسر ایرانی است که در ایران باستان، نجیب‌زادگان و بزرگان آریایی و پارسی فرزندان خود را مزین به این نام‌های زیبا می‌کردند.

دانلود کتاب " فرهنگ نام‌های ایرانی "

دانلود کتاب ” فرهنگ نام‌های ایرانی “
4.5 (90%) 2 votes

كتاب نایاب " گنجينه ضرب‌المثل‌های بختياری " تاليف "فريبرز فروتن" می‌باشد.

كتاب گنجينه ضرب‌المثل‌های بختياری دربرگيرنده صدها ضرب‌المثل محلی بختياری با لهجه شيرين لُری می‌باشد كه در طی هزاران سال سينه به سينه توسط ايرانيان بختياری منتقل شده و تا امروز زنده مانده است. اين گنجينه عظيم حاوی بخشی از هويت ناب و كهن ايران زمين است.

دانلود کتاب گنجينه ضرب‌المثل‌های بختياری را به پژوهشگران و دانشجويان و علاقمندان به زبان‌شناسی و ادبيات فولكلور توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " گنجينه ضرب‌المثل‌های بختياری "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " ارمنی بياموزيم " نگارشی از " الف.گرمانيك " می‌باشد.

كتاب ارمنی بياموزيم خودآموز زبان ارمنی است. الفبا و شيوه نگارش رسم‌الخط ارمنی، زبان محاوره و شيوه تكلم زبان ارمنی به‌اضافه نام‌های خاص مثل نام حيوانات،‌ نام برخی شهرها، نام گلها و ميوه‌ها و… از مباحث مطرح شده در اين كتاب مهم و مهند است.

دانلود کتاب ارمنی بياموزيم را به پژوهشگران و دانشجويان رشته زبان‌شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " ارمنی بياموزيم "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " عبری بياموزيم " آموزش جامع و كامل زبان عبری و خط و الفبای آن می‌باشد. اين كتاب يكی از كامل‌ترين كتب آموزش زبان عبری -زبان يهوديان–  است.

دانلود کتاب " عبری بياموزيم "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " فرهنگ واژه‌های عاميانه " اثر " رضا حكيم خراسانی " تاليف سال 1307هجری می‌باشد. اين كتاب در اصل گردآوری واژه‌های كوچه‌بازاری و عاميانه عوام مرسوم در دوره قاجار می‌باشد.

دانلود کتاب " فرهنگ واژه‌های عاميانه "

دانلود کتاب ” فرهنگ واژه‌های عاميانه “
4 (80%) 1 vote

" ضرب‌المثل‌های فارسی " كتابی بی‌نظير و مجموعه‌ای ارزشمند از ضرب‌المثل‌های قديمی فارسی است كه هر يك ريشه در تاريخ و فرهنگ فولكلور ايران دارند.

دانلود كتاب " ضرب‌المثل‌های فارسی "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " برهان قاطع " تاليف " محمدحسين ابن خلف تبريزی " در قرن يازده هجری می‌باشد.

كتاب برهان قاطع يك واژه‌نامه زبان فارسی است كه در سال 1030هجری نگارش يافته است برهان قاطع شامل هزاران لغت و اصطلاح و كنايه و استعاره فارسی است. اين كتاب از مهمترين فرهنگ واژگان پارسی می‌باشد. نسخه فوق، شامل تمام جلد‌های برهان قاطع می‌باشد كه می‌توانيد يكجا دريافت كنيد.

دانلود کتاب برهان قاطع (مجموعه كامل) را به پژوهشگران و دانشجويان رشته ادبيات فارسی توصيه می‌كنيم.

قيمت اين كتاب (در پنج جلد) : 7999 تومانبه اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " زبان شيرين فارسی " اثری از " دكتر ژاله آموزگار " می‌باشد.

كتاب زبان شيرين فارسی پس از بررسی كوتاه تاريخچه زبان فارسی، دلايل لزوم فارسی‌گویی و استفاده از واژگان فارسی برای گفتار و نوشتار را برشمرده است. دكتر ژاله آموزگار زبان فارسی را مهمترين بخش از هويت ايرانی می‌داتد.

دانلود کتاب زبان شيرين فارسی را به دوست‌داران زبان‌شناسی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " زبان شيرين فارسی ؛ ژاله آموزگار "

دانلود كتاب ” زبان شيرين فارسی ؛ ژاله آموزگار “
1 (20%) 1 vote

كتاب نایاب " هرمزدنامه " اثری از بزرگمرد تاريخ ايران و زرتشت‌شناس مشهور، " استاد ابراهيم پورداوود " می‌باشد.

هرمزدنامه كتابی مهم در زمينه زبان‌شناسی است. اين نامه در دو بخش و بيست و شش گفتار تنظيم گشته است. بخش نخست در هفده گفتار از گياهان و بخش دوم در نه گفتار درمورد واژگانی كه به اشتباه مورد استفاده قرار مي‌گيرند سخن‌وري گشته است.

اين كتاب در علم ريشه‌شناسی و زبان‌شناسی بسيار مهم و كارآمد است.

دانلود کتاب هرمزدنامه را به پژوهشگران و علاقمندان زبان‌شناسی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " هرمزدنامه ؛ ابراهيم پورداوود "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاريخچه‌ای از نگارش و خط " پژوهشی ارزنده است " دكتر ژاله آموزگار " می‌باشد.

كتاب تاريخچه‌ای از نگارش و خط به پيدايش خط و دبيره در دنيای باستان می‌پردازد. روند فرگشت خط از ميخي، به فنيقی و خطوط آرامی، سامی، سريانی، پهلوی و… تا رسيدن به خط فارسی و لاتين از مباحث مطرح شده در اين جستار ارزشمند است.

دانلود کتاب تاريخچه‌ای از نگارش و خط را به پژوهشگران و دانشجويان رشته زبان‌شناسی باستانی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " تاريخچه‌ای از نگارش و خط "

دانلود كتاب ” تاريخچه‌ای از نگارش و خط “
2 (40%) 1 vote

كتاب نایاب " ميهن " از " شادروان ابراهيم پورداوود " می‌باشد .

كتاب ميهن پژوهشی ارزنده استا پورداوود من‌باب ريشه‌شناسی واژه ميهن می‌باشد. در اين جستار نگارنده كوشيده است تا ريشه واژه ميهن را از دل اوستا و متون پهلوی و زرتشتی به دست آورده و آن را به عنوان كهن‌واژه‌ای مهم از زبان شيرين پارسی به زبان‌شناسان بشناساند.

دانلود کتاب ميهن پژوهش بی‌نظير استاد ابراهيم پورداوود را به دوست‌داران زبان شناسی توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " ميهن ؛ ابراهيم پورداوود "

به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك