دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل اساطیر:
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم شعر:
  دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) روانشناسی:
  دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران پس از اسلام

پکیج کتاب‌های تاريخ ايران پس از اسلام و تاريخ‌ معاصر
24 هزار تومانكتاب نایاب " ایران بین دو کودتا " یک اثر پژوهشی بسیار مهم درباب تاریخ معاصر ایران می‌باشد.

کتاب ایران بین دو کودتا، کتابی است شامل سرمقاله‌های آتشین دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق که در روزنامه باختر امروز به چاپ رسانیده بود. همچنین مقالاتی از بزرگان جبهه ملی از افرادی چون انور خامه‌ای، احمد بنی‌جمال، امید ایرانمهر، سمیه متقی، بهرنگ رجبی و… به عنوان منابع مکمل، برای تالیف این اثر بهره‌برداری شده است.

کتاب حاضر، به شرح سه روز بسیار مهم از تاریخ معاصر ایران می‌پردازد. سه روزی که سرنوشت و فردای ایران را رقم زد. این کتاب به شرح رویدادهای تاریخ ایران، در حدفاصل کودتای شکست خورده 25 مرداد 1332، تا کودتای 28 مرداد 1332 پرداخته است.

دانلود کتاب ایران بین دو کودتا را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ معاصر ایران پیشنهاد می‌کنیم.

قیمت دانلود این کتاب 13هزار توماندانلود کتاب ” ایران بین دو کودتا “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " اختناق ایران " اثر بسیار مهمی از مورگان شوستر آمریکایی، خزانه‌دار سابق حکومت ایران می‌باشد که یک قرن پیش در ایران زندگی می‌کرد.

کتاب اختناق ایران به خوبی فضای سیاسی و اجتماعی کشور ایران در یک‌سوم پایانی حکومت قاجارها را به تصویر می‌کشد. شوستر از طرف دولت آمریکا و در قاموس رییس یک هیئت آمریکایی بنابر درخواست دولت ایران، به ایران وارد شد. او تاثیرات بسیار مهمی در بهبود اوضاع اقتصادی ایران داشت. اما تفکر ضداستعماری او باعث شد تا دو دولت روس و انگلیس با تمام توان برای مجاب کردن دولت ایران برای اخراج او  وهییت همراهش، مبادرت ورزند. شوستر در این کتاب مشاهدات خود از اوضاع ایران در زمان حضور خود در این کشور را به تصویر کشیده است.

این نسخه از کتاب اختناق ایران، اسکن شده از روی یک نسخه بسیار قدیمی و نفیس است که مطالعه آن را به شدت به دوست‌داران تاریخ معاصر و پژوهشگران گرامی توصیه می‌کنیم.

قیمت دانلود این کتاب 21هزار توماندانلود کتاب ” اختناق ایران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " روزگاران " با نام کامل " روزگاران، تاریخ ایران از آغاز تا سلطنت پهلوی " اثری گرانسنگ از دکتر عبدالحسین زرینکوب می‌باشد.

دانلود کتاب " روزگاران ، تاریخ ایران از آغاز تا سلطنت پهلوی "

دانلود کتاب ” روزگاران ، تاریخ ایران از آغاز تا سلطنت پهلوی “
4.7 (93.33%) 3 votes

كتاب نایاب " سفرنامه لرستان و خوزستان " تالیف حسنعلی‌خان افشار از پیش‌خدمتان مخصوص ناصرالدین‌شاه قاجار می‌باشد.

کتاب سفرنامه لرستان و خوزستان همانگونه که از نام آن پیداست، شرح رویدادهای سفری است که حسنعلی‌خان در سال 1266 برای بردن خلعت، به لرستان و خوزستان داشته و از شهرهای آن بازدید نموده است. این کتاب از بهترین منابع برای شناخت تاریخ محلی و جغرافیای تاریخی دو منطقه لرستان و خوزستان در عهد ناصری می‌باشد.

دانلود کتاب سفرنامه لرستان و خوزستان را به دانشجویان و پژوهش‌گران تاریخ محلی و جغرافیای تاریخی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " سفرنامه لرستان و خوزستان ؛ حسنعلی‌خان افشار "

دانلود کتاب ” سفرنامه لرستان و خوزستان ؛ حسنعلی‌خان افشار “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " دایرةالمعارف مصور تاریخ جهان ، از سپیده‌دم تمدن تا امروز " تالیف آدام هارت دیویس می‌باشد.

کتاب دایرةالمعارف مصور تاریخ جهان اثری جامع و کامل من‌باب وقایع و رویدادهای تاریخی (تمام رخدادهای مهم تاریخ جهان) شامل جنگ‌ها، انقلاب‌ها، یافته‌های علمی و… تمام رنگی با تصاویر رنگی و منحصر به‌فرد از بازمانده‌های باستانی و آثار معماری جهانی می‌باشد.

دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور تاریخ جهان را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به تاریخ جهان، تاریخ ایران باستان و تاریخ ایران اسلامی پیشنهاد می‌کنیم.

قیمت دانلود این کتاب :25هزار توماندانلود کتاب ” دایرةالمعارف مصور تاریخ جهان “
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب " تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران " یک پژوهش تاریخی بسیار مهم و ارزنده از آن لمبتن می‌باشد.

کتاب تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران توسط دکتر یعقوب آژند، ترجمه گردیده است. این کتاب به بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، در عصر حکومت سلجوقیان، خوارزمشاهیان و ایلخانان مغول پرداخته است.

دانلود کتاب تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به تاریخ ایران پس از اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران "

دانلود کتاب ” تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاریخ تشیع اصفهان از دهه سوم قرن اول تا پایان قرن دهم " اثری پژوهشی از مهدی فقیه‌ایمانی می‌باشد.

کتاب تاریخ تشیع اصفهان از دهه سوم قرن اول تا پایان قرن دهم همانگونه که از نام آن پیداست، به موضوع تشیع در شهر اصفهان در فاصله قرون سه تا ده هجری پرداخته است. این کتاب از دقیق‌ترین کتب، من‌باب بررسی اوضاع شیعیان اصفهان پس از اسلام، تا پیش از ظهور صفویه می‌باشد.

دانلود کتاب تاریخ تشیع اصفهان از دهه سوم قرن اول تا پایان قرن دهم را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و تاریخ ایران پس از اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ تشیع اصفهان از دهه سوم قرن اول تا پایان قرن دهم "

دانلود کتاب ” تاریخ تشیع اصفهان از دهه سوم قرن اول تا پایان قرن دهم “
5 (100%) 1 vote

كتاب " تاریخ دیالمه و غزنویان " اثری پژوهشی و بسیار ارزشمند از عباس پرویز می‌باشد.

در اواخر حکومت سامانیان یکی از شاهزادگان ترک به نام الب‌تکین کوشید با همدستی عده‌ای دیگر، یکی از اعضای خاندان سامانی به نام نصربن‌عبدالملک‌بن‌نوح را به حکومت برساند اما نتوانست و پسر عموی وی یعنی منصور‌بن‌نوح به جای وی بر تخت نشست. پس از این ماجرا البتکین راهی شهر غزنه در افغانستان شد و در آنجا حکومت را بر دست گرفت. دولت سامانی که حکومتی ضعیف بود و از سمت فرارود نیز با حکومت مسلمان و ترک‌نژاد ایلک‌خانیان درگیر جنگ بود ناچارا البتکین حاکم غزنه قبول کرد. البتکین تا پایان عمر خود در شهر غزنه اقامت گزید اما دولتی که وی بنیاد نهاد بعدها به علت انتساب به شهر غزنه به حکومت غزنویان مشهور گشت.

در باختر و مرکز ایران دو دودمان دیلمی به نام آل‌زیار و آل‌بویه بخش‌های شمالی و مرکزی ایران را از دست خلفا آزاد کردند. بوئیان سخت نیرو گرفتند و مدت ۱۲۷ سال حکومت راندند و چون خلفا در برابر آن‌ها چاره‌ای جز تسلیم ندیدند حکومت بغداد را به آنها واگذاشتند و خود به‌عنوان خلیفگی و احترامات ظاهری بسنده کردند. نهایتا این سلسله در سال ۴۴۷ ه.‌ق‌ بدست سلجوقیان از میان رفت.

دانلود کتاب تاریخ دیالمه و غزنویان را به دانشجویان و پژوهش‌گران به تاریخ ایران پس از اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ دیالمه و غزنویان "

دانلود کتاب ” تاریخ دیالمه و غزنویان “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاریخ حزین " اثری از حسین حزین‌بروجردی مورخ قرن دوازده هجری قمری می‌باشد.

کتاب تاریخ حزین، تاریخی دست اول از رویدادهای اواخر سلسله صفویه، فتنه افغان‌ها و قیام نادرشاه افشار می‌باشد. این کتاب از کتب مرجع، من‌باب تاریخ صفویه و به ویژه تاریخ افشاریه می‌باشد.

دانلود کتاب تاریخ حزین را به پژوهش‌گران و علاقمندان به تاریخ ایران پس از اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ حزین "

دانلود کتاب ” تاریخ حزین “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تحقیق درباره دوره ایلخانان ایران " پژوهشی از منوچهر مرتضوی می‌باشد.

کتاب تحقیق درباره دوره ایلخانان ایران در اصل گردآوری دقیقی از چهار مقاله مستقل است. این چهار مقاله به ترتیب دین و مذهب در عصر ایلخانی، تصوف در روزگار مغولان، گذری در جامع‌التواریخ و مقلدین شاهنامه در عصر مغولی و تیموری. این کتاب در سال 1341 خورشیدی طبع گشته است. 

دانلود کتاب تحقیق درباره دوره ایلخانان ایران را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به تاریخ ایران بعد از اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تحقیق درباره دوره ایلخانان ایران "

دانلود کتاب ” تحقیق درباره دوره ایلخانان ایران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " خلد برین (تاریخ تیموریان و ترکمانان) " تالیف محمدیوسف واله‌اصفهانی‌قزوینی می‌باشد.

کتاب خلد برین از کتب دست اولی است که به بررسی و گزارش تاریخ ایران در حدفاصل سقوط ایلخانان تا روی‌کار آمدن صفویان می‌پردازد. این دوران مصادف است با حکومت تیمور لنگ و جانشینانش و سپس حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق‌قویونلو که بر بیشتر مناطق ایران حکم راندند. 

دانلود کتاب خلد برین را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به تاریخ ایران پس از اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

قیمت دانلود این کتاب :13هزار توماندانلود کتاب ” خلد برین “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " مجموعه اسناد وزارت خارجه آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد " با نام انگلیسی " Foreign Relations of the USA, Iran 1951-1954 " مجموعه اسناد محرمانه و بسیار مهمی است که به تازگی توسط وزارت خارجه آمریکا و پس از شش دهه، منتشر شده است.

این اسناد، مربوط به کودتای 28 مرداد در ایران و سقوط دولت دکتر محمد مصدق می‌باشد. انتشار این اسناد، اطلاعات جنجالی و تازه‌ای در باب کودتای 28 مرداد را آشکار کرد. این اسناد به وضوح از نقش مستقیم آمریکا و SIA در سقوط دولت مصدق پرده برمی‌دارد. در این اسناد همچنین اطلاعاتی از نقش انگلیس در کودتا را منتشر کرده و تلاش غرب برای جلوگیری از استقرار حکومت جمهوری در ایران را آشکار می‌کند.

اما جنجالی‌تری بخش از این اسناد، ماجرای حمایت آیت‌الله کاشانی از دولت کودتا است. تا پیش از این گمان می‌رفت که با توجه به عقبه آیت‌الله کاشانی و حمایت او از جبهه ملی در سال‌های نخست به قدرت رسیدن مصدق، کاشانی در کودتا نقش نداشته باشد. اما این اسناد آشکار می‌کند که او با شدت تمام به مبارزه با مصدق پرداخته و از کودتا حمایت مستقیم کرده است. این اسناد از مکاتبات کاشانی با SIA و تلاش برای بازگشت شاه و تحریک اراذل و اوباش برای به زانو درآوردن دولت مصدق پرده برمی‌دارد. 

دانلود کتاب مجموعه اسناد وزارت خارجه آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد را به دانشجویان، پژوهش‌گران و علاقمندان به تاریخ معاصر پیشنهاد می‌کنیم.

– این کتاب، نسخه رسمی، بدون سانسور و اصلی است که مستقیما توسط وزارت خارجه آمریکا در هزار صفحه، منتشر شده است.
– این کتاب برای نخستین بار توسط
پرتال جامع کتاب تاریخ منتشر می‌شود.
– این کتاب به زبان انگلیسی است.
– هشدار: انتشار این کتاب در سایت‌ها و وبلاگ‌ها بدون ذکر منبع، پیگرد قانونی دارد.

قیمت دانلود: 19هزار توماندانلود کتاب ” مجموعه اسناد وزارت خارجه آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد “
1 (20%) 1 vote

كتاب نایاب " تاریخ ایران، از اسلام تا سلاجقه " اثری پژوهشی از ر.ن.فرای با ترجمه روان استاد حسن انوشه می‌باشد. این کتاب بخشی از کتاب تاریخ از سلسله کتاب‌های پژوهشی دانشگاه کمبریج می‌باشد.

کتاب تاریخ ایران، از اسلام تا سلاجقه همانگونه که از نام آن پیداست، به بررسی تاریخ ایران پس از اسلام، از سده یک هجری و سقوط ساسانیان تا سده شش هجری و حکومت سلجوقیان می‌پردازد. افزون بر تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در این برهه زمانی، کتاب حاضر به تاریخ هنر و نقش هنر ایرانی بر تمدن جهانی، اوضاع فلسفی، مذهبی و اقتصادی ایران در عصر فوق و جغرافیای تاریخی و بوم‌شناسی فلات ایران، از دیگر مباحث مهم مطروحه در این کتاب سترگ است.

بررسی تاریخ سلسله‌های طاهری، صفاری، سامانی، آل‌زیار، آل‌بویه، غزنوی، سلجوقی و جنبش‌های پراکنده در شش سده نخست ایران اسلامی، از مهمترین مواردی است که نویسنده به خوبی و دقت، مورد گزارش و تحلیل قرار داده است. موارد پراکنده دیگری چون جنبش اسماعیلیه و احیای زبان‌فراسی، از دیگر فصول این کتاب عظیم می‌باشد.

دانلود کتاب تاریخ ایران، از اسلام تا سلاجقه را به پژوهشگران، دانشجویان و دوست‌داران تاریخ ایران پس از اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

قیمت دانلود این کتاب: 17هزار توماندانلود کتاب ” تاریخ ایران، از اسلام تا سلاجقه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " سلجوقیان در آسیای صغیر " اثری گرانسنگ از تامارا تالبوت رایس با ترجمه روان رقیه بهزادی می‌باشد.

كتاب سلجوقیان در آسیای صغیر منحصرا به تاریخ سلسله سلجوقیان در حدود مرزهای کشور فعلی ترکیه می‌پردازد. این شاخه از سلجوقیان در تاریخ به سلاجقه روم معروف هستند. شیوه زندگی، ادبیات و فرهنگ و هنر از مباحث مهمی است که در این کتاب مطرح شده است.

دانلود کتاب سلجوقیان در آسیای صغیر را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ جهان و تاریخ ایران پس از اسلام توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " سلجوقیان در آسیای صغیر "

دانلود کتاب ” سلجوقیان در آسیای صغیر “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك