دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل اساطیر:
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم شعر:
  دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود كتاب‌های اسلامی

كتاب نایاب " رسائل جامع خواجه‌عبدالله انصاری " اثری منحصربه‌فرد، به تصحیح و گردآوری "وحید دستگردی"می‌باشد.

كتاب رسائل جامع خواجه‌عبدالله انصاری با مقدمه و شرح‌حال کامل به قلم فاضل و سالکِ همام سلطان‌حسین تابنده گنابادی؛ مجموعه‌ای نسبتا کامل از اشعار، مناجات و حکایات عارفانه خواجه‌عبدالله انصاری می‌باشد.

دانلود کتاب رسائل جامع خواجه‌عبدالله انصاری را به عموم بازدیدکنندگان وبسایت تاریخ‌بوک و علاقمندان به عرفان و تصوف پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " رسائل جامع خواجه‌عبدالله انصاری "

دانلود کتاب ” رسائل جامع خواجه‌عبدالله انصاری “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " روضة الشهدا " اثر " ملاحسین واعظی کاشفی " با ترجمه آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن شعرانی می‌باشد.

كتاب روضة الشهدا در سده‌های نه و ده هجری تالیف یافته است. نویسنده این کتاب از شیعیان راستین و متعصب بوده و در سبزوار، نیشابور، مشهد و هرات روزگار خود را گذرانده بود. روضه الشهدا شرح مصائب انبیا و اولیا تا حضرت خاتم‌الانبیاست. سپس مصائب خاندان پیامبر و به خصوص امام حسین در کربلا را مکتوب کرده است. اکثر مصیبت‌خوانی‌ها و روضه‌خوانی‌های بعدی، از روی این کتاب سندیت یافته و از نام همین کتاب، واژه روضه‌‌خوانی میان شیعه مشهور گردیده است. در اصل روضه خوانی به معنای خواندن متن کتاب روضه الشهدا و ذکر مصیبت آن بوده است.

دانلود کتاب روضة الشهدا را به علاقمندان به تاریخ اسلام و تاریخ تشیع پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " روضة الشهدا "

دانلود کتاب ” روضة الشهدا “
1 (20%) 1 vote

كتاب نایاب " فِرَقُ الشيعه " اثری از، " ابومحمد نوبختی " با ترجمه شادروان "اميرحسين خنجی" می‌باشد.

كتاب فِرَقُ الشيعه به بررسی فرقه‌های مختلف شيعه از قرن يك تا سه هجری می‌پردازد. نويسنده كه خود از خاندان ايرانی و متنفذ نوبختيان بود، در اواخر سده سوم و اوايل سده چهارم هجری می‌زيست. فِرَقُ الشيعه افزون‌بر بازگويی تاريخ اسلام و تشيع در سه سده نخست هجری، از فرقه‌های گوناگون و مهمي چون كيسانيه و معمريه و خطابيه و زيديه و باقريه و حسينيه و اسماعيليه و.. سخن رانده ويك به يك همه را گزارش می‌دهد.

اين كتاب از كتب دست‌اول تاريخ برای بررسی اسلام و تشيع می‌باشد.

دانلود فِرَقُ الشيعه را به همه دوست‌داران تاريخ تشيع توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " فِرَقُ الشيعه "

دانلود كتاب ” فِرَقُ الشيعه “
2.5 (50%) 2 votes

كتاب بسيار نفيس " تفسيرالميزان " اثر "علامه طباطبايی"جامع‌ترين تفسير شيعی از قرآن‌كريم می‌باشد.

كتاب تفسيرالميزان با قاعده تفسير قرآن به قرآن انجام گرفته است. يعنی مهمترين معيار برای تفسير قرآن، خود قرآن مبنا قرار گرفته است. تفسيرالميزان در عين فلسفی بودن، بسيار عرفانی نيز می‌باشد. با اين‌همه احساسی نيست و بر پايه دانش انجام يافته است. كتاب تفسيرالميزان -اگر بهترين نباشد- يكی از معتبرترين كتب تفسير قرآن در سطح بين‌المللی می‌باشد. درواقع چكيده تمام علوم و تحصيلات علامه طباطبایی در تفسيرالميزان گردهم آمده و اين شاهكار مذهبی را خلق كرده است.

علامه سيدمحمدحسين طباطبايی فقيف، فيلسوف، عارف، دانشمند و مفسر اسلامی قرن چهاردهم هجری است.

دانلود کتاب تفسيرالميزان را به تمام علاقمندان به اسلام و تشيع پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب ” تفسيرالميزان ؛ نسخه كامل بيست‌جلدی "

دانلود کتاب ” تفسيرالميزان ؛ نسخه كامل بيست‌جلدی “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب و گرانسنگ « كلید فهم قرآن » اثر « علامّه شريعت سنگلجی» است. اين كتاب به تفسير و تبيين قرآن می‌پردازد.

شريعت سنگلجی در مقدمه كلید فهم قرآن می‌گويد:

" قرآن کتابی است دینی و فلسفی و اجتماعی و اخلاقی و حقوقی و نباید بصرف قرائت و خواندن ظاهر آن قناعت کرد بلکه باید انسان تمامی شئون زندگانی را از قرآن بیاموزد و رستگاری دنیا وآخرت منوط بتعلیم قرآنست, بنابراین تدبر در آن بر هر فردی واجبست. "

شريعت سنگلجی نفاق مسلمين را در نافهمی و عدم تفكر در آيات قرآن می‌داند. او ادعا دارد كه برای نگارش اين كتاب نایاب و ارزشمند، بر پايه اين آيه شريفه: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَی أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَی آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ» كه تقليد از متعصبين را حرام می‌داند؛ خود را از هر تقليد كوركورانه و تعصبی تهی كرده و كوشيده است تا كتابی كامل و جامع در حمايت از قرآن تدوين كند تا برای غيرمسلمانان نيز منبعی موثق برای آشنایی با كتاب آسمانی قرآن باشد.

دانلود كتاب نایاب كلید فهم قرآن به همه دانشجويان الهيات و علوم اسلامی توصيه می‌شود.

دانلود کتاب كلید فهم قرآن

دانلود كتاب ” كلید فهم قرآن “
3.4 (67.5%) 8 votes

كتاب نایاب و ارزشمند « روزگار رهایى » نوشته «كامل سليمان» نويسنده و پژوهشگر شهير لبناني است.

روزگار رهایى ذكر چگونگي و كيفيت رويدادهايي‌است كه در آخرالزمان افتاده و زمينه‌های ظهور حضرت مهدي(عج) را فراهم مي‌آورد. روزگار رهایى تماما بر پايه احاديث شيعه و نقل قول مستقيم اهل بيت‌(ع) می‌باشد.نويسنده در هر فصل و در حين واكاوی رويدادهای آن زمان به گونه مكرر احاديث از امامان شيعه -با ذكر منابع آن احاديث- را آورده و سپس به شرح و تفسير رويدادهای فوق مي‌پردازد.

روزگار رهایى در دو جلد تنظيم گشته كه از لينك زير مي‌توانيد هر دو جلد را دانلود نماييد. اين كتاب به ويژه به دانشجويان و علاقمندان تمام گرايش‌های رشته الهيات پيشنهاد می‌شود.

دانلود كتاب ” روزگار رهایى “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

متن كامل نهج‌البلاغه ، شامل خطابه ها و نصايح حضرت اميرالمومنين علي‌ابن‌ابيطالب عليه‌السلام، با فونتي روان و جلدي زيبا. دانلود كتاب " نهج‌البلاغه " را به همه دوست‌داران حكمت اسلامی توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " نهج‌البلاغه "

دانلود كتاب ” نهج‌البلاغه “
4 (80%) 2 votes

کتاب اصول‌كافي یکی از مهم‌ترین و معتبرترین کتب حدیثی شیعه اثر ثقةالاسلام کلینی است. یکی از کتبی که هر شیعه ای باید بخواند کتاب اصول‌كافي است. این کتاب به تشریح اصول دین میپردازد. اين كتاب از معتبرترين و مورد استنادترين كتب شيعيان است و احاديث آن بنابر اعتقاد و اعتراف بزرگان شيعه؛ در زمانهاي مختلف، بزرگترين و بهترين مرجع احاديث اهل بيت(ع) است.

شیخ کلینی خود می‌گوید: «در کافی تمام آنچه متعلم در فنون علم دین، به آن نیاز دارد و قصد عمل به اخبار درست و سنن صحیح دارد، جمع گشته است».

***

نظر برخي بزرگان تشيع من باب كتاب اصول‌كافي :

شیخ مفید که از معاصران کلینی به‌شمار می‌رود، درباره کتاب کافی می‌نویسد: «کتاب اصول‌كافي از برترین کتاب‌های شیعه و پرفایده‌ترین آنهاست.»
شهید اول، محمّد بن مکّی، در اجازه خود به ابن خازن، می‌نویسد: «همانند کتاب کافی، در حدیث شیعه نوشته نشده‌است.»
علامه محمدتقی مجلسی می‌گوید: «همانند کافی در میان مسلمانان نگاشته نشده‌است.»
علامه محمدباقر مجلسی در کتاب مرآة العقول، می‌نویسد: «کتاب اصول‌كافي از تمام کتب اصول، مضبوط‌تر و جامع‌تر است و بهترین و بزرگ‌ترین تألیف فرقه ناجیه (شیعه امامیه) است.»
آیت‌الله خویی در کتاب معجم رجال حدیث، از قول استادش مرحوم آیت‌الله نائینی، مناقشه در اسناد روایات کافی را حرفه و ترفند عاجزان وناتوانان خوانده‌است.
شهید ثانی در اجازه خود به شیخ ابراهیم میسی، اصول‌كافي را به همراه سه کتاب: من لایحضره الفقیه، تهذیب الاحکام و استبصار، از پایه‌های ایمان و ستون‌های اسلام می‌شمارد.

جلد يكم                                          جلد دوم

          
جلد سوم                                          جلد چهارم
          
دانلود کتاب ” اصول‌كافي “
4.5 (90%) 2 votes

کتاب ارزشمند صحیفه سجادیه، مجموعه‌ای از دعاها و مناجات انسان‌ساز با مضامین بلند معنوی از پيشواي چهارم شيعيان، امام سجاد(ع) است.

از این کتاب با فرنام‌هايي چون «انجیل اهل بیت» و «زبور آل محمد» و «خواهر قرآن» ياد كرده‌اند. این کتاب اگرچه ظاهرا در پيوستگي با دعا و نیایش است، ولی در آن از حقایق علوم و معارف اسلامی و عرفانی، و قوانین و احکام شرعی و مسائل حساس سیاسی و اجتماعی و تربیتی و اخلاقی نيز ميتوان بهره جست.

افزون بر انديشمندان شيعه، بسياري از علماي اهل سنت نيز در ستايش اين كتاب جستارهايي نوشته‌اند و اين كتاب انسان‌ساز را آفرين گفته‌اند.

دانلود کتاب " صحيفه سجاديه "

دانلود کتاب ” صحيفه سجاديه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
کتاب مَن لایَحضُرُه اَلفَقیه نوشته ابن‌بابویه ملقب به شیخ صدوق، کتابی است شامل ۵۹۶۳ حدیث. مَن لایَحضُرُه اَلفَقیه یکی از کتب اربعه و از معتبرترین کتب شیعه بوده و در شش جلد تألیف شده‌است. این اثر از زمان نگارش مورد توجه و استقبال علمای شیعه قرار گرفته‌است و پیوسته در مجموعه‌های بزرگ و کوچک روایی به آن استناد نموده و از آن روایت نقل کرده‌اند.
شیخ صدوق این کتاب را به درخواست یکی از سادات شهر
بلخ به نام شریف الدین ابو عبدالله نگاشته‌است. او از شیخ صدوق درخواست کرده بود که مانند کتاب طبی من لا یحضره الطبیب، نوشته محمد بن زکریا رازی، او هم کتابی در علم فقه به نگارش درآورد تا مورد استفاده کسانی قرار گیرد که به علما و فقها دسترسی ندارند.
اين كتاب يك توضيح‌المسائل كامل است كه تمام شكيات و مسائل شرعي را با استفاده از احاديث امامان بيان ميكند و بهترين مرجع تقليد و توضيح‌المسائل در تمام دوران، براي شيعيان بوده و مي‌باشد.
   – جلد اول: کتاب صلاة در باب نماز، وضو، غسل، تیمم، فضیلت نماز، قبله، اذان و اقامه، اذان و اقامه و تعقیبات نماز.
– جلد دوم: شامل ادامهٔ کتاب صلاة، کتاب زکاة، کتاب صوم و کتاب اعتکاف.
– جلد سوم: در باب حج، علل و اسرار حج، سفر و آداب سفر، آداب مسافر، زیارت قبور ائمه و زیارت قبور شهیدان.
– جلد چهارم: شامل کتاب قضاء در ابواب داوری‌ها، شرایط داوری، باب عدالت، شهادت دادن به دروغ، باب وکالت و باب آزاد کردن بنده و احکام آن. کتاب المعیشة در باب شغل‌ها، تجارت و آداب آن، باب خرید و فروش، باب صید و شکار و سر بریدن حیوانات، تعهدات به سوگند و نذر و کفاره.
   – جلد پنجم: کتاب زناشویی، کتاب طلاق، کتاب حدود و کتاب دیات.
– جلد ششم: شامل باب وصیت، کتاب فرائض و مواریث، سهم میراث پدر و مادر متوفا، باب میراث فرزندان، باب میراث اجداد، باب میراث مردگان.
دانلود کتاب ” مَن لایَحضُرُه اَلفَقیه “
3.7 (73.33%) 3 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك