دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مطالب انتشار یافته در کانال‌ها، برگه‌ها و صفحات مجازیِ متعلق به سایت
مجله تاريخ

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی ) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن ) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن )  
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) رمان:
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
  دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان )  
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) اساطیر:
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها ) دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران  
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان شعر:
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
فلسفه: دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ كامل ايران

كتاب نایاب " تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز " اثر مشترك فوق‌العاده‌ای از شش پروفسور ايران‌شناس شهير روس "‌گرانتوسكی"، "داندامايو"، "كاشلنكو"، "پتروشفسكی"، "ايوانف" و "بلوی" می‌باشد.

كتاب تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز از سی‌و‌دو فصل به شرح زير تشكيل شده است:

تاريخ ايران باستان؛

فصل نحست: از دوران ماقبل تاريخ تا پادشاهی عيلامی‌ها
فصل دوم: از دولت‌شهرهای كوچك ايرانی تا شاهنشاهی مادها
فصل سوم: امپراطوری هخامنشيان
فصل چهارم: اسكندر مقدونی و سلوكیان
فصل پنجم: امپراطوری اشكانيان (پارت‌ها)

فصل ششم: امپراطوری ساسانيان

تاريخ ايران اسلامی؛

فصل هفتم: حكومت‌های طاهرايان، صفاريان، سامانيان، آل‌زيار، آل‌بويه
فصل هشتم: حكومت‌های غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان
فصل نهم: حكومت ايلخانان
فصل دهم: ايران در زمان تيموریان و حكومت‌های ملوك‌الطوايفی
فصل يازدهم: پادشاهی صفويه
فصل دوازدهم: تاريخ فرهنگی ايران در زمان صفويه

تاريخ ايران در عصر جديد؛

فصل سيزدهم: پادشاهی افشاريان
فصل چهاردهم: پادشاهی زنديان
فصل پانزدهم: پادشاهی قاجاريان
فصل شانزدهم: تاريخ سياسی/اجتماعی ايران در زمان قاجاريان
فصل هفدهم: تاريخ سياسی/مذهبی ايران در زمان قاجاريان
فصل هجدهم: روسيه و انگليس در ايرن
فصل نوزدهم: انقلاب مشروطه
فصل بيستم: ايران در زمان جنگ جهانی اول

تاريخ معاصر ايران؛

فصل بيست‌و‌يكم: ايران در اواخر دوران قاجار
فصل بيست‌و‌دوم: بنيانگذاری پادشاهی پهلوی
فصل بيست‌وسوم: رضاشاه
فصل بيست‌چهارم: ايران در زمان جنگ جهانی دوم
فصل بيست‌و‌پنجم: احزاب و جناح‌های سياسی ايران در زمان پهلوی
فصل بيست‌و‌ششم: اتحاد با آمريكا
فصل بيست‌و‌هفتم: مصدق و ملی‌ كردن صنعت نفت
فصل بيست‌و‌هشتم: كودتای بيست‌و‌هشت مرداد
فصل بيست‌و‌نهم: حكومت پهلوی در دهه‌های پنجاه و شصت
فصل سی‌ام: اصلاحات ارضی شاه
فصل سی‌و‌يكم: پيشرفت صنعتی ايران
فصل سی‌و‌دوم: ايران در اواخر روزگار پهلوی

كتاب حاضر در برگيرنده تمام تاريخ شاهنشاهی ايران از دوران باستان تا دوران معاصر و يكی از كامل‌ترين كتب تاريخ ايران زمين می‌باشد.

دانلود کتاب تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز را به پژوهشگران و دانشجويان رشته تاريخ توصيه می‌كنيم.

قيمت اين كتاب: 14هزار توماندانلود کتاب ” تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز “
3.9 (77.27%) 88 votes

كتاب نایاب " اسرار كودتای 28 مرداد " شرح عمليات چكمه (آجكس) از خاطرات "سی.ام وودهارس"، مقام بلندپايه انگليسی با ترجمه "نظام‌الدين دربندی" می‌باشد.

كتاب اسرار كودتای 28 مرداد منبع فوق‌العاده‌ای از شرح تصميمات محرمانه برای سرنگونی دولت مصدق می‌باشد. كودتای 28 مرداد كه توسط محمدرضا شاه پهلوی با حمايت آمريكا و انگليس انجام شد، موجب سقوط دولت مصدق و آغاز خفقان سياسی ايران گرديد.

دانلود کتاب اسرار كودتای 28 مرداد را به علاقمندان و دوست‌داران تاريخ معاصر توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " اسرار كودتای 28 مرداد "

دانلود کتاب ” اسرار كودتای 28 مرداد “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " تاريخ كامل ايران " به قلم روان " سر جان ملكم " مورخ و سياست‌مدار انگليسی است. او همزمان با استعمار هند توسط دولت وقت انگليس به هندوستان اعزام شد و در بيشتر مناسبات ميان انگليسی‌ها و ايران نقش مهمی داشت.

كتاب تاريخ كامل ايران شرح تمام تاريخ ايران از ابتدا تا اواخر دوره صفويه است. فصل نخست كتاب به بررسی موقعيت جغرافيایی ايران مي‌پردازد. فصل دوم، سوم و چهارم تاريخ اساطيری ايران را بررسی مي‌كند. فصل پنجم تاريخ اشكانيان و فصل ششم تاريخ ساسانيان را در بر دارد. فصل هفتم تحليل تاريخ ايران از دوره اساطيری تا پايان روزگار ساسانيان است. فصل هشتم به تاريخ ايران پس از اسلام و حكومت‌های صفاری، سامانی و ديلمی مي‌پردازد. فصول نهم و دهم، سلسله‌های ترك‌تبار غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی را توضيح می‌دهد و فصل يازدهم حكومت‌های محلی همينطور فرقه اسماعيليه را كند و كاو می‌كند. تاريخ ايران در زمان مغولان و تيموريان فصول دوازدهم و سيزدهم را شامل مي‌شود و فصل چهاردهم و پانزدهم مختص به تاريخ صفويه است.

دانلود کتاب تاريخ كامل ايران شاهكار سر جان ملكم را به تمام دوست‌داران تاريخ ايران پيشنهاد می‌كنيم.

قيمت: 11 هزار توماندانلود کتاب ” تاريخ كامل ايران ، سر جان ملكم “
3.5 (70%) 4 votes

كتاب نایاب و دست‌اول « الفتوح » اثری مهم به قلم « محمدبن‌علی‌بن‌اعثم‌كوفی » مورخ عرب قرن سوم هجری قمری می‌باشد.

ابن‌اعثم در كتاب الفتوح  به شرح كشورگشایی‌های اعراب مسلمان در ايران تا آسيای ميانه و جنگ‌های با خزرها و رومی‌ها می‌پردازد. الفتوح در كنار كتاب فتوح‌البُلدان نوشته بلاذری، مهمترين كتاب‌ها برای بررسی كم و كيف لشگركشی‌ها و فتوحات مسلمين به خصوص در سرزمين‌های ايرانی است. افزون‌بر شرح جنگ‌ها و چگونگی‌ گشايش سرزمين‌های مفتوحه، مقدار ماليات و خراج هر شهر و تعداد كشته‌ها و اسرای هر منطقه نيز در كتاب آورده شده است.

دانلود كتاب الفتوح به پژوهشگران و دانشجويان تاريخ اسلام و ايران توصيه می‌شود.

دانلود کتاب " الفتوح "

دانلود کتاب ” الفتوح “
4.6 (91.43%) 28 votes

كتاب نایاب و بسيار نفيس « روضة الصفويه » تاليف «ميرزا‌بيگ جُنابدی» از مهمترين كتب دست اولی است كه در بازشناسي تاريخ صفويه مي‌تواند مورد بهره‌برداری پژوهش‌گران قرار گيرد.

كتاب روضة الصفويه به بررسي تاريخ صفويه از جلوس شاه‌اسماعيل بر تخت سلطنت، تا چهلمين سال پادشاهي شاه‌عباس‌كبير مي‌پردازد. در واقع اين كتاب شامل مهمترين دوران صفويه و اوج اقتدار اين خاندان است و نويسنده كه خود در همين اثنی می‌زيسته، مشاهدات خود را روي كاغذ آورده و تاريخی قابل اعتماد را ثبت كرده است. اوضاع و احوال ايران، رويدادهاي دربار و شرح جنگ‌ها و حتي رويدادهاي پيش آمده در دولت عثماني و سرزمين گرجستان، از مهمترين اطلاعاتي است كه در روضة الصفويه به يادگار مانده است.

دانلود كتاب روضة الصفويه را به همه دانشجويان و پژوهشگران حوزه تاريخ ايران بعد از اسلام و متخصصين صفوی‌شناسی پيشنهاد مي‌كنيم.

دانلود کتاب ” روضة الصفويه “
2.7 (53.33%) 3 votes

كتاب نایاب و نفيس «‌تاريخ اديان و مذاهب در ايران‌» به قلم «عباس قديانی» در شمار كتاب‌های نایاب و بسيار ارزشمند، پيرو تاريخ اديان مي‌باشد.

نويسنده در اين اثر، نخست نگاهي كلی به فلسفه پيدايش نخستين اديان بدوی داشته و پس از بازگويي تاريخ قديم ايران، به نخستين باورهای ديني و مذهبي رايج در ميان ايرانيان مي‌پردازد. سپس اديان دنيای قديم، اعم از بين‌النهرين و تمدن‌هاي كلدانی و بابلی و سومری و آشوری و تاثير آن‌ها در باوزهاي ايراني را بررسي كرده و در پس آن اديان عيلامی، كاسی، و ديگر باوزهاي مذهبي گوشه و كنار ايران، پيش از مادها را مورد بررسي و تحقيق قرار مي‌دهد.

آيين بودا در مرزهاي شرقي و سپس آيين ايراني ميترايي فصل سوم كتاب را شامل مي‌شود. پس از آن به تفصيل، دين بزرگ زرتشتي و باورهاي آن، مهمترين موضوع اين فصل مي‌باشد. در فصل چهارم تاثير يهوديت و مسيحيت در ايران مورد كند و كاو قرار مي‌گيرد. فصل پنجم اين كتاب نایاب در برگيرنده كيش مزدكي و مانوي بوده و نويسنده مفصل درباره آن‌ها سخن مي‌راند. در فصل ششم از اسلام و فصل هفتم مفصلا مذهب تشيع و نقش آن در مناسبات و رويدادهاي ايران پس از اسلام مورد بررسی واقع مي‌شود.

قيمت اين كتاب: 9999 توماندانلود کتاب ” تاريخ اديان و مذاهب در ايران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

اين مجموعه بی‌نظير شامل دو كتاب‌نایاب « خاندان ساسان در تبعيد » و « فرزندان و نوادگان يزدگردسوم در چين » می‌باشد كه به وسيله «دكتر تورج دريایی» استاد بلامنازع تاريخ در حوضه تخصصي ساسانيان،‌به رشته تحرير در آمده است.

دريايي در اين دو پژوهش كه به نوعي مكمل يكديگر مي‌باشند، به بررسي سرنوشت پسران و نوادگان يزدگردسوم و همچنين برخي شاهزادگان ساساني و اشكاني كه پس از يورش عرب به چين پناهنده شده‌اند، پرداخته و با كمك آثار ايراني و چيني، رد آن‌ها را تا سده دوم هجري دنبال كرده است. مهمترين منابع دريایی برای نگارش اين جستار، تواريخ كشور چين است. او با دنبال كردن اين كتب قديمي مربوط به سلسله تانگ در چين كه معاصر سال‌های نخستين اسلامی‌ است، به جستجوي ايرانيان پناهنده شده به دربار خاقان اين سلسله پرداخته و به خوبي اثبات كرده است كه پسران و نوه‌های يزدگرد‌سوم دست‌كم تا صد سال برای باز‌پس‌گيري ايران از چنگ عرب، تلاش مي‌كردند.

مطالعه مجموعه بي‌نظير « خاندان ساسان در تبعيد » و « فرزندان و نوادگان يزدگردسوم در چين » را  به همه دوست‌داران تاريخ توصيه مي‌شود. اين مجموعه براي نخستين بار توسط تاريخ‌بوك در يك پكيج طبع گشته است.

قيمت اين كتاب: 2999 توماندانلود کتاب ” خاندان ساسان در تبعيد / فرزندان و نوادگان يزدگردسوم در چين “
5 (100%) 1 vote

كتاب بسيار مفيد و دلچسب « مجموعه اسناد دوره فتحعلی‌شاه قاجار » گردآوري شده به وسيله «ايرج افشار» يكي از كتب عالي براي تحقيق و پژوهش پيرامون تاريخ ايران در روزگار فتحعلی‌شاه و قاجارها مي‌باشد.

اسناد اداری و درباری هميشه يكي از بهترين منابع برای پژوهش و بررسی دوران‌های تاريخی بوده و است. در كتاب مجموعه اسناد دوره فتحعلی‌شاه قاجار نويسنده با دست‌يابی به گنجينه اداری دوران فتحعلی‌شاه اسناد و نامه‌هایی ارسالی و دريافتی، كوشيده است تا سياست اين دوره را به بهترين شكل ممكن آشكار كند. اين مجموعه شامل انواع اسناد و نامه‌هاي اداري و سياسی كه به وسيله شاه قاجار براي بزرگان داخلي و روساي ملل خارجي ارسال و دريافت شده است، مي‌باشد.

دانلود كتاب مجموعه اسناد دوره فتحعلی‌شاه قاجار را به همه پژوهشگران و دوست‌داران تاريخ معاصر توصيه اكيد مي‌كنيم.

دانلود کتاب " مجموعه اسناد دوره فتحعلی‌شاه قاجار "
دانلود کتاب ” مجموعه اسناد دوره فتحعلی‌شاه قاجار “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب «‌سيرت جلال‌الدين مِنكُبرنی‌» يا «تاريخ جلالی» نوشته «شهاب‏‌الدين‌محمد‌خرندزى‌زيدرى‌نسوى‌»، دست اول‌ترين منبع براي مطالعه تاريخ ايران پس از حمله چنگيزخان مغول و مقاوت‌هاي سلطان جلال‌الدين خوارزمشاه، از آغاز حمل مغول تا مرگ سلطان جلال‌الدين‌ ، مي‌باشد.

در وقاع نسوي به همراه جوينى و جوزجانى، مورخانى بودند که در هنگام حمله مغول، در خراسان و ماوراءالنهر مى‏ زيستند و بسيارى از وقايع اين دوران را خود به چشم ديده‌اند.

‌كتاب نایاب سيرت جلال‌الدين مِنكُبرنی‌ براي نخستين بار توسط تاريخ‌بوك براي نشر الكترونيك طبع گشته است.

دانلود کتاب ” سيرت جلال‌الدين خوارزمشاه مِنكُبرنی (تاريخ جلالی) “
3 (60%) 1 vote

كتاب نایاب « تاريخ افشار ارومی » به قلم «ميرزا رشيد اديب‌الشعرا» از مهمترين كتب مرجع بازشناسي تاريخ ايل افشار و پژوهش‌هاي مرتبط با اجداد نادرشاه افشار در اروميه می‌باشد.

كتاب تاريخ افشار ارومی از رسته كتب تاريخ محلی مناطق اروميه و آذربايجان نيز می‌باشد. اسلاف افشارها، ترك‌هایی بودند كه در اين منطقه زندگی می‌كردند و در زمان صفويه به خراسان كوچانده شدند. در اين كتاب به سابقه اين تركان در ايران و بزرگان آن‌ها پرداخته شده است.

دانلود كتاب تاريخ افشار ارومی را به همه دوست‌داران تواريخ محلي و كساني كه به بازشناسی اجداد و قبايل نادرشاه‌افشار علاقمندند، توصيه اكيد مي‌نماييم.

دانلود کتاب " تاريخ افشار ارومی "

دانلود کتاب ” تاريخ افشار ارومی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

« تاريخ ايران از مادها تا انقراض ساسانيان » اثر «حسن پيرنيا» ملقب به «مشيرالدوله»، روشنفكر، محقق، مترجم، مورخ و رجل سياسي عهد قاجار و يكي از تاليفات خوب معاصر و آثار پژوهشي قابل اعتماد در مورد ايران باستان است.

كتاب با تاريخ عيلام به گونه نسبتا كامل و جامع و تواريخ كامل ماد، در كنار حكومت‌هاي پيرامون، از جمله بابل و آشور آغاز شده و بعد وارد دوره هخامنشيان و حكومت پارسيان مي‌شود. تواريخ يونان نيز مختصرا بازگو شده و سپس دوران اسكندر و بعد اشكانيان به تفصيل بيان مي‌شود. پس از آن رويدادهاي زمان ساسانيان با جزئيات خوب بازگو مي‌شود.

در لابلاي ذكر تاريخ حكومت‌هاي باستان، تاريخ اجتماعي، تاريخ سياسي و مذهبي نيز به همراه آثار به جا مانده و سكه‌ها تشريح شده است. همچنين اديان زرتشتي، مهرپرستي، مانوي، عيسوي، بودايي و ديگر مذاهب رايج دوران باستان مرور مي‌شود و در بخش‌هایی نيز درمورد صنايع، خط و الفبا سخن گفته مي‌شود.

در آخر نيز مشروحي از تاريخ اساطيري پيشداديان و كيانيان بازگو مي‌شود.

خواندن اين كتاب به تمام دانشجويان و علاقمندان رشته تاريخ، به‌ويژه دانشجويان گرايش ايران‌باستان پيشنهاد می‌شود.

قيمت اين كتاب: 7,777 توماندانلود کتاب ” تاريخ ايران از مادها تا انقراض ساسانيان ؛ پيرنيا “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب « صفوة‌الصفا » اثر «توکل‌‌ابن‌اسماعیل‌ابن‌بزاز» می‌باشد.

صفوة‌الصفا از والاترين كتب عرفاني و بهترين كتاب برای آشنايي با شيخ‌صفي‌الدين‌اردبيلي، بزرگ صوفيان و نياي خاندان صفويه است. صفوة‌الصفا  همچنين به‌واسطه داشتن دو‌بيتی‌هایی از شيخ‌صفی و اطرافيانش به گويش كهن آذری كه شاخه‌ای از زبان پهلوي بوده، ارزشمند است.

دانلود كتاب نایاب صفوة‌الصفا به همه علاقمندان تاريخ ايران، به ويژه تاريخ صفويه پيشنهاد مي‌كنيم.

دانلود کتاب " صفوة‌الصفا "

دانلود کتاب ” صفوة‌الصفا “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب « قابوس‌نامه » اثر «عنصرالمعالیقابوس‌بن‌وشمگير‌زياری» شاهزاده خاندان آل‌زيار، در سده پنجم هجری نگارش يافته است.

قابوس‌نامه از دسته كتب پندنامه است و به‌منظور تربیت فرزند، رسوم لشکرکشی، مملکت‌داری، آداب اجتماعی و دانش و فنون نوشته شده است. اين كتاب از قديم شهرت به‌سزایی داشته و به وفور توسط مورخان و اديبان هم‌دوره و نسل‌هاي بعدی مورد ارجاع قرار گرفته است.

قابوس‌نامه از دو جهت بسيار مهم است. نخست از بابت تاريخ اجتماعي و شناخت طرز فكر و نوع زندگاني ايرانيان در پيرامون سده پنجم هجري، و ديگر از بابت ادبي و نوع نگارش و كلمات استفاده شده در آن دوره از تاريخ.

قابوس‌نامه را به تمام دانشجويان رشته‌هاي تاريخ و ادبيات به شدت پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " قابوس‌نامه "

دانلود كتاب ” قابوس‌نامه “
3 (60%) 2 votes

« تاريخ شاهی » اثر مولفی ناشناس، تصحيح شده به دستان پرتوان شادروان محمدابراهيم‌باستانی‌پاريزی و با مقدمه دكتر پرويز‌ناتل‌خانلری می‌باشد.

كتاب نایاب تاريخ شاهی ذكر رويدادهای مربوط به حکومت قراختائیان کرمان در سده‌هفتم‌هجری است. قراختاييان قومي تُرك‌نژاد از آسيای‌ميانه، بودند كه گروه‌هايی از آن‌ها از سده چهارم و پنجم هجری به بعد، به همراه ديگر قبايل تُرك‌نژاد به مرور درون ايران كوچ كردند.

نويسنده ناشناس تاريخ شاهی در ابتدا از تاريخ كرمان در سده‌های نخست اسلامي و حكومت‌های آريايی‌نژاد حاكم بر ايران مركزی، همچون بوئيان صحبت رانده، سپس رساله‌ای کوتاه از خواجه‌نصیرالدین‌طوسی در آیین کشورداری و ترجمه فصلی از كتاب كهن جاویدان‌خرد را آورده و پس از آن مفصلا اوضاع و احوال سياسی، اجتماعی تُركان قراختايي در كرمان را بازگو كزده است.

كتاب نایاب تاريخ شاهی از بهترين منابع براي پژوهش درباره رويدادهای ايران مركزی تا سده‌سوم‌هجری است.

دانلود كتاب " تاريخ شاهی "

دانلود كتاب ” تاريخ شاهی “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب « تاريخ طبرستان » اثر «ابن‌اسفنديار» می‌باشد كه در سال ۶۱۳هجری به رشته تحرير درآمده است.

تاريخ طبرستان از بهترين و يكی از منابع دست‌اول بررسی تاريخ خطه طبرستان و نواحی پيرامون آن می‌باشد. ابن‌اسفنديار رويدادهاي تاريخی طبرستان را از پيش از اسلام آغاز و تا سده هفتم هجری دنبال كرده است. در كنار وقايع تاريخی، بنیاد عمارت شهرها و خصایص و عجایب آن دیار به همراه ذکر ملوک و اکابر و علما و اهل نجوم و حکما و شعرای محلی از ديگر مواردی است كه نگارنده به شرح آن‌ها پرداخته است.

كتاب نایاب تاريخ طبرستان براي نخستين بار توسط تاريخبوك طبع و انتشار يافته است.

تاريخ طبرستان – جلد يكم                       تاريخ طبرستان – جلد دوم 
دانلود كتاب " تاريخ طبرستان ؛ ابن‌اسفنديار "           دانلود كتاب " تاريخ طبرستان ؛ ابن‌اسفنديار "

دانلود كتاب ” تاريخ طبرستان ؛ ابن‌اسفنديار “
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك