دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل اساطیر:
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم شعر:
  دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان

كتاب ارزشمند "ايران در زمان ساسانيان" اثر ايران‌شناس شهير دانماركي، پروفسور آرتور كرستن‌سن ميباشد. در اين كتاب، تاريخ كامل ساسانيان با تمام تحولات سياسي و اجتماعي و اقتصادي و جنبشهاي مذهبي مورد بررسي قرار ميگيرد. منوچهر امير مكري با نثري روان اين كتاب را به پارسي ترجمان كرده است.

استاد كريستن‌سن در فصل نخست كتاب، به بررسي نياكان اردشير پاپگان و ساسانيان ميپردازد و چگونگي تاسيس دولت ساساني و براندازي اشكانيان را مورد بررسي قرار ميدهد.

در فصل دوم به بررسي تشكيلات سياسي و اجتماعي و تشكيلات اداري و  مركزي دولت ساساني و وضع ملت ميپردازد.

در فصل سوم يه آيين زرتشتي پرداخته و نگارش اوستا در دوره ساساني را مورد بربرسي قرار ميدهد، به بررسي تفاوت آيين اصيل زرتشت و آيين مزديسنا ساسانيان پرداخته و كيش مشرك زروانيه را كه تاثير مستقيم بر دين زرتشتي داشت را مورد مطالعه قرار ميدهد.

نگارنده در فصل چهارم به بررسي دوران شاپور اول ساساني و انتشار آيين ساختگي ماني و بررسي تحولات و آثار مانويان ميپردازد.

در فصل پنجم به بازگويي جنگهاي دولت ساساني با روم در زمان اردشير اول و شاپور اول و غلبه اردشير اول بر قيصر والريانوس ميپردازد،  سپس پادشاهي هرمزد اول، بهرام اول، بهرام دوم، بهرام سوم، نرسه، هرمزد دوم، شاپور دوم و اصلاحات بزرگ او به همراه مختصري از روايات آميانوس و سپس سلطنت اردشير دوم، شاپور سوم و بهرام چهارم ميپردازد. هميدون تمام آثار و سنگ نبشته هاي به جا مانده از اين دوران مورد بررسي قرار ميگيرد.

در فصل ششم وضعيت مسيحيان در ايران و تعقيب و گريز آزار عيسويان توسط حكومت ساساني و اوج تعالي ديانت زرتشتي مورد مطالعه قرار گرفته و همچنين نكاتي درمورد يهوديان، يعقوبيان، نسطوريان و همينطور تشكليت قضايي در اين دوره را بيان ميكند.

در فصل هفتم به جنبش مزدك و بازگشت آموزه‌هاي اصيل زرتشت اشاراتي كرده و پادشاهي قباد اول و جاماسپ را نيز مورد بررسي قرار ميدهد.

در هشتمين فصل نگارنده به دوران پادشاهي خسرو انوشيروان -اوج قدرت ساسانيان- ميپردازد. جنگ با دولت بيزانس (روم شرقي)، هپتاليان و تركان، تسخير يمن، توصيف دربار و مراسمات و تشريفات انوشه‌روان و شكوفايي علومي چون پزشكي و ستاره‌شناسي و فلسفه، برگردان كليله و دمنه به پارسي و اصلاحات و حكمت‌هاي بزرگمهر بختكان (بوزرجمهر) از ديگر بخشهاي مورد بحث اين فصل است.

فصل نهم و دهم نيز به دوران پادشاهي خسروپرويز، تا يزدگرد سوم و تسخير ايران به دست عرب اشاره كرده و رويدادهاي فوق را به تفصيل بازگو ميكند.

قيمت دان اين كتاب: 15هزار توماندانلود کتاب ” ايران در زمان ساسانيان ؛ كريستن‌سن “
5 (100%) 1 vote
مقدمه :

افلاطون مي‌نويسد: بزرگ ‌زادگان ايراني در هفت‌ سالگي اسب ‌سواري مي‌آموزند؛ چهار آموزگارِ فرزانه براي آموزشِ آنها گماشته مي‌شوند. خردمندترينِ آموزگار شيوه ‌هاي خداپرستي و امور حکومتگري را از روي اوستا (به ‌تعبير افلاطون : ماگياي زرتشت) به‌آنها آموزش مي‌دهد؛ درستکارترين آموزگار به ‌آنها مي‌آموزد که در همه زندگي راست ‌گو و راست ‌کردار باشند؛ خوددارترين آموزگار شيوه‌هاي حکومت بر خويشتن را به ‌آنها مي‌ آموزد؛ و دليترين آموزگار به ‌آنها مي‌آموزد که دلير و بي‌ باک باشن.

هرودوت مي‌نويسد: ايرانيان معبد نمي‌سازند، براي خدا پيکره و مجسمه نمي‌سازند. آنها خداي آسمان را عبادت مي‌کنند و ميترا و اَناهيتا‌ و همچنين زمين و آب و آتش را مي‌ستايند. آنها حيوانات را در جاهاي پاک قرباني مي‌کنند و گوشت قرباني را در ميان مردم تقسيم مي‌کنند و عقيده ندارند که بايد چيزي از آن را به‌خدا داد، زيرا مي‌گويند که آنچه به‌خدا مي‌رسد و خشنودش مي‌سازد روح قرباني است نه گوشت او. وقتي مي‌خواهند قرباني بدهند حيوان را به‌جائي که فضاي باز است مي‌برند، آنگا به‌درگاه خدا دعا مي‌کنند. در دعاکردن نيز رسم نيست که حسنات را براي شخصِ خود بطلبند، بلکه براي پادشاه و همه مردم کشور دعا مي‌کنند و خودشان را نيز يکي از اينها مي‌شمارند. ايرانيان دروغ را بزرگ‌ترين گناه مي‌دانند و  به‌همسايگان احترام بسيار مي‌گزارند.  ايرانيان هيچ‌گاه در حضور ديگران آب دهان نمي‌اندارند و اين کار را بي‌ادبي به‌ديگران تلقي مي‌کنند؛ آنها هيچ‌گاه در حضور ديگران پيشاب نمي‌کنند و اين عمل نزد آنها از منهيات مؤکد است. آنها هيچ‌گاه در آبِ رودخانه پيشاب نمي‌کنند و جسم ناپاک در آب جاري نمي‌اندازند؛ و اينها را از آن‌رو که سبب آلوده شدن آب جاري مي‌شود گناه مي‌شمارند .

زرتشت مي‌گويد: پروردگارا! آنگاه که تو مردم را به ‌نيروي مينَويِ خويش آفريدي و قدرت درک و شعور به ‌آنها دادي؛ آنگاه که تو جسم را با جان درآميختي؛ آنگاه که تو کردار و آموزش را پديد آوردي، چنين مقرر کردي که هرکسي برطبق اراده آزاد خودش تصميم بگيرد و عمل کند. چنين است که دروغ‌ آموز و راست ‌آموز، يعني هم آنکه نمي‌داند و هم آنکه مي‌داند، هرکدام برطبق خواستِ دروني و ذهنيتِ خويش به ‌بانگ بلند تعليم مي‌دهد و مردم را به‌سوي خويش فرامي‌خوانَد. انسان نيک‌انديشي که در انتخاب راهش مُرَدَّد است آرمَئيتي معنويتِ راهگشاي خويش را به‌او مي‌بخشد تا راه درست را برگزيند.

کاهن بزرگ بابل درباره کوروش بزرگ چنين نوشته است :
در ماه نيسان در يازدهمين روز ( روز 12 فروردين ) که خداي بزرگ بر تختش جلوس داشت… کوروش به‌ خاطر باشندگانِ بابل امانِ همگاني اعلان کرد… او دستور داد ديوارِ شهر ساخته شود. خودش براي اين‌کار پيش‌قدم شد و بيل و کلنگ و سطل آب برداشت و شروع به ساختنِ ديوار شهر کرد… پيکره‌هاي خدايانِ بابل، هم زن‌ خدا هم مرد خدا، همه را به ‌جاهاي خودشان برگرداند. اينها خداياني بودند که سالها بود از نشيمن ‌گاهشان دور کرده شده بودند. او با اين کارش آرامش و سکون را به‌خدايان برگرداند. مردمي که ضعيف شده بودند به ‌دستور او دوباره جان گرفتند، زيرا پيشترها نانشان را از آنها گرفته بودند و او نانهايشان را به‌ ايشان بازگرداند… همه مردم از اينکه او (يعني کوروش) شاه است خشنودند.

کاهن بزرگ مصر درباره داريوش بزرگ چنين نوشته است :
شاهنشاه داريوش، شاه همه کشورهاي بيگانه، شاه مصر عُليا و سُفلي وقتي در شوش بود به ‌من فرمان داد که به ‌مصر برگردم و تأسيسات حيات ‌بخش پزشکي مصر را نوسازي کنم. … آن‌گونه که شاهنشاه فرمان داده بود مأموران شاهنشاه مرا از اين‌زمين به ‌آن زمين بردند تا به مصر رساندند. هرچه شاهنشاه دستور داده بود را انجام دادم. کارمندان را به‌خدمت گرفتم همه از خاندانهاي سرشناس نه از مردم عادي. آنها را زير دستِ کاردانان و استادان گماشتم تا پيشه پزشکي فراگيرند. فرمان شاهنشاه چنين بود که بايد همه چيزهاي شايسته و بايسته به ‌آنها تحويل داده شود تا پيشه خود را به‌ خوبي انجام دهند. من هرچه لازم بود و هر ابزاري که پيشترها در کتابها مقرر شده بود را در اختيار آنها گذاشتم. شاهنشاه چنين دستور داده بود، زيرا به‌فضيلت اين علم واقف بود. او مي‌خواست که بيماران شفا يابند. او اراده کرده بود که ذکر خدايان را جاويد سازد، معابد را آباد بدارد، جشنها و اعياد ديني با شکوه بسيار برگزار شود.

• نماز نیز در دین ایرانی نه همچون نمازِ ادیان سامی ستایش پیامبرشاه و انسانهای مدعیِ‌ نمایندگیِ خدا و ستایش اعضای خانوادۀ پیامبرشاه، و نه دعا و تضرع و ابراز خواری و ذلت در حضور خدا به‌خاطر جلب ترحم خدای جبّار، بلکه ستایش ارزشها و پدیده‌های سومند بود که جلوه‌های عینیِ رحمت آفریدگار شمرده می‌شدند. به‌عبارتِ دیگر، نماز در دین ایرانی مجموعه‌ئی از سرودهای ستایشِ ارزشها و پدیده‌هائی بود که در خدمت سعادت بشر بودند؛ و در میان اینها سپنتَە‌مَنیو (منش مقدس) و وهومنَە (نیک‌اندیشی و نیک‌رفتاری) و اَرتَە (عدالت) از مقام والائی برخوردار بودند و در نمازها بیشتر از همه مورد ستایش قرار می‌گرفتند، به‌علاوه میترا (نور حیات‌بخش) و اناهیتا (برکتِ حیات‌بخش) و باران و آبِ جاری و کشتزار و زمینِ بارور و ستورانِ سودمند و مادران و زنان ستایش می‌شدند. به‌عبارت دیگر، آنچه نماز در دین ایرانی را تشکیل می‌داد سرود تلقین به‌خود برای همسان شدن با همۀ آفریدگان سودمند و خدمت‌رسان به بشریت بود. این نیایشها به‌انسان می‌آموزد که هر فردی چنانچه از این فضایل پیروی کند و اینها را در درون خویشتن بپرورد و خودیشتن را با آنها همسان سازد خواهد توانست که به‌بلندترین مرحله از تکامل انسانی رسیده خداگونه شود، و در این‌باره هیچ تفاوتی میان انسانها وجود ندارد.

***

نوشته‌هاي بالا پاره اي گزيده از متن كتاب نایاب و نفيسی است که در زير در دسترس همگان قرار داده شده است. با سپاس فراوان از نگارنده اين كتاب ارزنده استاد اميرحسين خنجي .
حق استفاده و تكثير اين مجموعه فقط با ذكر منبع و  بدون دستكاري در فايلهاي PDF و RAR، مقدور ميباشد.در غير اين صورت بدون رضايت نگارنده و مجري اين تارنما بوده، دزدي ادبي محسوب شده و حق‌الناس مي‌باشد.

قيمت اين مجموعه: 21هزار تومانادامه‌ی خواندن

تاريخ كامل ايران، از پيدايش سرزمين ايران تا يورش عرب و فروپاشی ساسانيان
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك