دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل اساطیر:
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم شعر:
  دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان

كتاب نایاب و نفيس " جامع‌التواريخ " (مشهور به تاريخ رشيدی) اثر گران‌مايه " رشيد‌الدين‌فضل‌الله‌همدانی " وزير ايرانی و دانشمند دربار ايلخانان می‌باشد.

كتاب جامع‌التواريخ در زمينه تاریخ، اسطوره‌ها، باورها و فرهنگ قبایل ترک و مغول و همچنین تاریخ پیامبران از آدم تا خاتم و تاريخ ایران تا پایان دوره ساسانیان، به همراه تواريخ سایر ملل است كه در چهار جلد به رشته تحرير درآمده.

جامع‌التواريخ نه فقط يك كتاب تاريخی، كه كتابی است با داده‌های جغرافيایی و سياسي و فلسفی كه مجموع اين‌ها يك كتاب جامع، و به نوعي نخستين كتاب جامع تاريخی جهان را پديد آورده است. اين كتاب به زبان فارسی نگارش يافته كه حاكی از استعمال زبان فارسی به عنوان زبان رسمی در دربار مغولان بوده است. اما در همان دوران به عربی، تُركی و مغولی نيز ترجمه شده تا همه اقوام بتوانند از آن استفاده كنند. جامع‌التواريخ يكی از نخستين كتبی است كه به صورت مدرن و حرفه‌ای برای استفاده علمی از تاريخ تدوين گشته است.

جلد نخست كتاب جامع‌التواريخ كه به لحاظ دست‌اول بودن، بسيار مهم می‌باشد، در مورد تاريخ مغولان و چنگيزخان و ايلخانان تا مرگ غازان‌خان می‌باشد. جلد دوم و سوم شامل تاريخ پيامبران، تاريخ ايران باستان، تاريخ جهان، تاريخ حكومت‌های محلی و حكومت‌های ترك پس از اسلام می‌باشد. همچنين دوران سلطنت اولجايتو كه حاصل مشاهدات عينی رشيد‌الدين‌فضل‌الله‌همدانی است نيز در اين بخش می‌باشد. صورالاقاليم و مسالك و ممالك از ديگر بخش‌های اين كتاب است كه به مسائل جغرافيایی و سياسی می‌پردازد.

اهميت مهم اين كتاب آن است كه غازان‌خان تمام اسناد و نوشته‌های قدیمی و دولتی را در اختیار رشيد‌الدين‌فضل‌الله‌همدانی گذاشت و دانشمندان و ریش‌سفیدانی که از تاریخ و فرهنگ ترک و مغول آگاه بودند را همراه او کرد تا کار به بهترین وجه پیش برود. چیزی که تا آن زمان بی‌سابقه و بی‌نظیر بوده است و هنوز هم این کتاب مهمترین منبع برای تاریخ اقوام و حکومت‌های ترک و مغول است. كتاب جامع‌التواریخ نخستین دورهٔ کامل تاریخ و جغرافیای آسیا است که با استفاده از وسایل و منابعی ترتیب داده شده است که تا آن زمان در اختیار هیچکس قرار نگرفته بود. جامع‌التواریخ از لحاظ دقت و صحت و اصول تاریخ‌نویسی بسیار ارزشمند است. علاوه بر اینکه این کتاب دامنهٔ وسیعی از مطالب را به نثری عالمانه بیان نموده است. همچنین از نظر دسترسی مؤلف به منابع شفاهی بسیار نیز درخور توجه است و اگر رشيد‌الدين‌فضل‌الله‌همدانی آن نوشته‌های پراکنده و در معرض نابودی و همچنین سخنان و افسانه‌های شفاهی مغولان و ترکان را به قلم نیاورده بود امروزه از هیچ‌کدام از آنها خبری در دسترس نبود و به حیطهٔ فراموشی سپرده شده بودند. اين كتاب به نوعی حاصل كار گروهي يك تيم از انديشمندان است. كاری كه امروزه نيز برای نگارش توارخ جامع باب شده و از نمونه‌های آن تاريخ كمبريج و تاريح جامع ايران می‌باشد كه حاصل كار گروهي يك تيم خبره است.

دانلود كتاب جامع‌التواريخ را به همه دانشجويان‌ و پژوهشگران تاريخ با هر گرايش و تخصصی، توصيه اكيد می‌كنيم.

قيمت دانلود متن كامل اين كتاب در چهار جلد: 17هزار توماندانلود کتاب ” جامع‌التواريخ ؛ رشيد‌الدين‌فضل‌الله‌همدانی “
3.6 (72%) 5 votes

كتاب " تاريخ جامع ايران " اثری است ارزشمند كه زير نظر بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و در بيست جلد به چاپ رسيده است.

كتاب بی‌نظير تاريخ جامع ايران حاصل چهارده سال كار مداوم (از سال 1380 تا سال 1394خورشيدی) می‌باشد. هر بخش از كتاب به دست يكی از بزرگان و متخصصين حوزه فوق، تحرير گشته است. این کتاب بزرگترین، معتبرترين و قابل اعتمادترين کتاب تاریخ ایران از پيدايش تا پايان دوره قاجار می‌باشد. پنج جلد نخست اين كتاب به تاریخ ایران پیش از اسلام -از نخستين انسان‌های ساكن در فلات ايران، تا پايان روزگار ساسانيان- و پانزده جلد بعدی به تاریخ ایران پس از اسلام؛ در كنار مباحث فرهنگی و ادبيات فارسی و هنر و معماری ايرانی، می‌پردازد.

برای نگارش اين اثر سترگ، از بزرگ‌ترين محققان و مورخان ايران و جهان استفاده شده است و هر بخش از آن را متخصصين همان دوره گردآوری كرده‌اند. بزرگانی چون دكتر تورج دريایی، دكتر ژاله آموزگار، دكتر بهروز زرينكوب، دكتر مهشيد ميرفخرایی در كنار بيش از 150 محقق و مورخ و ايران‌شناس ايرانی و اروپایی، در نگارش اين اثر عظيم همكاری كرده و بزرگترين كتاب تاريخ ايران را به آيندگان هديه كرده‌اند.

معرفی هر جلد از كتاب تاريخ جامع ايران:

    جلد نخست تا پنجم (ايران باستان) :

    جلد ششم تا دوازدهم (ايران پس از اسلام) :

 • واپسين روزهای ساسانيان
 • تاریخ ایران پس از شكست در مقابل مسلمانان عرب تا برپایی نخستين حكومت‌های نیمه‌مستقل و مستقل
 • كيفيت فتوح ایران
 • ایران در عصر حکومت امويان
 • ایرانیان و ظهور نقش آن‌ها در روي كار آمدن خلفای عباسی
 • وزرای ايرانِ، دبيران و دیوانسالاران ایرانی
 • بخش‌هایی از حكومت‌های ايرانی در نواحی شرقی و غربی فلات ايران
 • حكومت‌های ایرانی طاهری، سامانی، صفاری، زياری، باوندی، بوئيان، كاكويان و…
 • تاریخ تشکیلات اداری و سیاسی در ميان حكومت‌های پراكنده ايرانی
 • تاريخ غزنویان
 • ورود چشم‌گير تركان به ايران و تاريخ سلجوقیان و خوارزمشاهيان
 • تاريخ سلسله‌های کوچک در غرب ایران (بنی سکمان در ارمنستان و ملوک قراباغ و…)
 • تاریخ ایران در زمان اتابکان آذربایجان، اتابكان فارس و ديگر حكومت‌های محلی نه‌چندان قدرتمند
 • زمینه‌های هجوم مغول
 • چنگيزخان و جانشينان او
 • ایلخانان
 • تشكيلات سیاسی-اداری ايران در زمان ايلخانان و نقش وزرای ايرانی در اين دوره
 • حكومت‌های محلی ايرانی و غيرايرانی چون سربداران و آل‌اينجو و جلايريان
 • تيمور لنگ و جانشينان او
 • حكومت‌های تركمان قراقويونلو و آق‌قويونلو
 • صفويان
 • نادرشاه و تاريخ افشاريان
 • كريم‌خان و تاريخ زنديان 
 • ايران در عصر قاجار
 • تحولات مذهبی اين دوره
 • روابط خارجی ایران با عثمانی، انگلستان، فرانسه و ديگر دول اروپایی
 • زمینه‌های شكل‌گيری نارضايتی عمومی، نهضت‌های اجتماعی و انقلاب مشروطه
 • قش‌های طبقات اجتماعی در تحولات سیاسی
 • ورود تمدن جدید غربی به ايران و تصادم آن با فرهنگ مذهبی عامه
 • خانات آسیای مرکزی، خانات گنجه و شکی و قراباغ، هرمز و خلیج فارس

    جلد‌های سیزدهم تا بيستم (فرهنگ و تمدن ايران) :

 • تاریخ علم و ادب و نقش ايرانيان در نهضت‌های چون ترجمه آثار پس از اسلام
 • آثار علمی، فلسفی، کلامی و نقش ايرانيان
 • ستاره‌نشاسی، ریاضیات، پزشکی، علوم فقهی، تصوف و فرق صوفیه
 • تاریخ زبان و ادبیات فارسی از آغاز عصر اسلامی تا پایان روزگار  قاجارها
 • ادبیات فارسی در قلمرو فرهنگی ایران، ادبیات مشروطه، ادبیات عامه، روزنامه و روزنامه‌نگاری، ادبیات اقوام ایرانی
 • تاریخ هنر و معماری ایران پس از اسلام، شامل هنرهای دستی، هنرهای تزئینی، هنرهای نمایشی، موسیقی
 • تاریخ اجتماعی ايران پس از اسلام
 • نظام حقوقی در ايران پس از اسلام
 • ادیان و مذاهب در ايران پس از اسلام
 • طبقات اجتماعی جامعه ايرانی


براي خريد کتاب " تاريخ جامع ايران – دوره كامل بيست جلدی " از وبسايت رسمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، بر روی لينک زير كليک كنيد.

دانلود کتاب " تاريخ جامع ايران - دوره كامل بيست جلدی "

دانلود کتاب ” تاريخ جامع ايران – دوره بيست جلدی “
5 (100%) 2 votes

« اخبار الطوال » كتابی نایاب و كهنه به قلم « ابوحنيفه‌احمد‌بن‌داوود دينوری » مورخ برجسته سده سوم هجری می‌باشد.

دينوری در كتاب اخبار الطوال تاريخ را به سه قسم بخش‌بندی كرده و بر پايه آن در قسمت نخست از تاريخ انبيا و پيامبران، از آدم تا نوح و ابراهيم و موسي و داوود و سليمان و عيسي سخن رانده است. در بخش دوم كتاب تاريخ ايرانی را مدنظر قرار داده و از پادشاهان پيشدادی و كيانی گرفته تا شاهنشاهی ساسانيان رويدادها را نقل كرده است. در اين بخش از احوال پادشاهان روم و داستان‌هایی چو نمرود نيز سخن رانده است.

اما سومين و مهمترين بخش كتاب دينوری مربوط به وقايع اسلامی، فتوح اعراب و سقوط شاهنشاهی ايرانيان است. اين بخش تا سال 227هجری قمری يعنی تا زمان خلافت معتصم را در بر می‌گيرد.

دانلود كتاب اخبار الطوال را -كه از مهمترين كتب دست اول برای مطالعه و پژوهش من‌باب سه سده نخست اسلامی است- به دانشجويان تاريخ، گرايش پس از اسلام توصيه می‌كنيم.

قيمت اين كتاب: 17900 توماندانلود کتاب ” اخبار الطوال – دينوری “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب « حماسه ملی ايران » اثر بی‌نظير استاد «تئودور نولدكه» خاورشناس و ايران‌شناس شهير آلمانی است.

پروفسور نولدكه در آغاز جوانی به يادگيری زبان‌های عربی، عبری، سُريانی و آرامی پرداخت و سپس زبان شيرين فارسی را فراگرفته و به خوبی بر آن مسلط شد. سپس با تكيه بر آن به شناخت ايران و اسلام پرداخت و آثار بی‌همتایی را درمورد تاريخ ايران و اسلام از خود به يادگار گذاشت. او در میان خاورشناسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جميع اساتيد بزرگ اروپايی ، اسلامی و ايرانی  نام او را با احترام ياد كرده و آثار فاخرش را ارج می‌نهند.

اما كتاب نفيس و نایاب حماسه ملی ايران يكي از شاهكارهای پژوهشی تمام دوران است. پروفسور نولدكه افزون بر معرفی اساطير ايرانی مندرج در اوستا و ريگ‌ودا و متون پهلوی، مشخصا به طور گسترده روی شاهنامه حضرت فردوسی نيز كاركرده و به واسطه تسلط فوق‌العاده بر زبان فارسی، شروع به ريشه‌يابی اسامی، شخصيت‌ها و رويدادها كرده و با روحيه نقادانه و پژوهش‌گرايانه‌ی خود، بسياری از نقاط تاريك و ناشناخته تاريخ اساطيری و حماسی ايران را روشن كرده است.

دانلود كتاب حماسه ملی ايران كه به وسيله پرتال جامع كتاب تاريخ برای نشر الكترونيك آماده گشته است را به تمام دوست‌داران و دانش‌پژوهان تاريخ و فرهنگ ايران زمين، توصيه مي‌كنيم.

دانلود كتاب " حماسه ملی ايران - نولدكه "

دانلود كتاب ” حماسه ملی ايران – نولدكه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب " ايران پيش از آريايی‌ها تا پايان هخامنشيان " اثری است گردآوري شده درباره تاريخ ايران باستان. اين كتاب يك منبعی رسمی و كتابخانه‌ای نيست و بيشتر حكم يك ويكی را دارد اما با اين‌حال دانلود كتاب فوق، برای طبقه‌بندی اطلاعات در ذهن پيشنهاد می‌شود.

اين كتاب تاريخ ايران را از حكومت‌های كهن ايرانی پيش از هجرت آريايی‌ها مثل گوتی‌ها ، كاسی‌ها ، لولوبی‌ها و… آغاز كرده و سپس وارد دوران امپراتوری ايران شده و حكومت مادها و هخامنشيان را از حيث سياسی و اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار می‌دهد.

دانلود كتاب ايران پيش از آريايی‌ها تا پايان هخامنشيان را به دوست‌داران و علاقمندان تاريخ ايران باستان توصیه می‌كنيم.

قيمت اين كتاب: 14 هزار توماندانلود کتاب ” ايران پيش از آريايی‌ها تا پايان هخامنشيان “
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب و نفيس «‌تاريخ اديان و مذاهب در ايران‌» به قلم «عباس قديانی» در شمار كتاب‌های نایاب و بسيار ارزشمند، پيرو تاريخ اديان مي‌باشد.

نويسنده در اين اثر، نخست نگاهي كلی به فلسفه پيدايش نخستين اديان بدوی داشته و پس از بازگويي تاريخ قديم ايران، به نخستين باورهای ديني و مذهبي رايج در ميان ايرانيان مي‌پردازد. سپس اديان دنيای قديم، اعم از بين‌النهرين و تمدن‌هاي كلدانی و بابلی و سومری و آشوری و تاثير آن‌ها در باوزهاي ايراني را بررسي كرده و در پس آن اديان عيلامی، كاسی، و ديگر باوزهاي مذهبي گوشه و كنار ايران، پيش از مادها را مورد بررسي و تحقيق قرار مي‌دهد.

آيين بودا در مرزهاي شرقي و سپس آيين ايراني ميترايي فصل سوم كتاب را شامل مي‌شود. پس از آن به تفصيل، دين بزرگ زرتشتي و باورهاي آن، مهمترين موضوع اين فصل مي‌باشد. در فصل چهارم تاثير يهوديت و مسيحيت در ايران مورد كند و كاو قرار مي‌گيرد. فصل پنجم اين كتاب نایاب در برگيرنده كيش مزدكي و مانوي بوده و نويسنده مفصل درباره آن‌ها سخن مي‌راند. در فصل ششم از اسلام و فصل هفتم مفصلا مذهب تشيع و نقش آن در مناسبات و رويدادهاي ايران پس از اسلام مورد بررسی واقع مي‌شود.

قيمت اين كتاب: 9999 توماندانلود کتاب ” تاريخ اديان و مذاهب در ايران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب و نفيس « تصاوير مستندی از سكه‌ها و پيكره‌های شاهنشاهان ايران ، از دوره هخامنشي تا پايان دوره ساسانی » گردآوری شده به دست توانمند «مجيد وهرام» گنجينه‌ای بسيار نفيس و كامل از تمامی سكه‌های دوران هخامنشي، اشكانی و ساسانی است. كتاب سكه‌ها و پيكره‌های شاهنشاهان ايران كلكسيونی از ايران باستان است.

كتاب سكه‌ها و پيكره‌های شاهنشاهان ايران كه درواقع آلبومی‌است بي‌نظير، علاوه بر تصاوير با كيفيت از ده‌ها سكه باستاني، به بررسي چهره و شمايل و لباس و آداب و رسوم شاهنشاهان ايران باستان نيز مي‌پردازد. اين كتاب چه از لحاظ سكه‌شناسی، چه از لحاظ كتيبه‌شناسی و چه از لحاظ تاريخی و باستان‌شناسی در نوع خود بی‌نظير است.

دانلود كتاب سكه‌ها و پيكره‌های شاهنشاهان ايران را به همه علاقمندان به تاريخ ايران زمين توصيه می‌كنيم. مطالعه كتاب برای پژوهشگران و دانشجويان رشته‌های باستان‌شناسی و تاريخ (گرايش‌های ايران باستان و اسناد) الزامی است.

قيمت دانلود اين كتاب: 14هزار توماندانلود کتاب ” سكه‌ها و پيكره‌های شاهنشاهان ايران “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

اين مجموعه بی‌نظير شامل دو كتاب‌نایاب « خاندان ساسان در تبعيد » و « فرزندان و نوادگان يزدگردسوم در چين » می‌باشد كه به وسيله «دكتر تورج دريایی» استاد بلامنازع تاريخ در حوضه تخصصي ساسانيان،‌به رشته تحرير در آمده است.

دريايي در اين دو پژوهش كه به نوعي مكمل يكديگر مي‌باشند، به بررسي سرنوشت پسران و نوادگان يزدگردسوم و همچنين برخي شاهزادگان ساساني و اشكاني كه پس از يورش عرب به چين پناهنده شده‌اند، پرداخته و با كمك آثار ايراني و چيني، رد آن‌ها را تا سده دوم هجري دنبال كرده است. مهمترين منابع دريایی برای نگارش اين جستار، تواريخ كشور چين است. او با دنبال كردن اين كتب قديمي مربوط به سلسله تانگ در چين كه معاصر سال‌های نخستين اسلامی‌ است، به جستجوي ايرانيان پناهنده شده به دربار خاقان اين سلسله پرداخته و به خوبي اثبات كرده است كه پسران و نوه‌های يزدگرد‌سوم دست‌كم تا صد سال برای باز‌پس‌گيري ايران از چنگ عرب، تلاش مي‌كردند.

مطالعه مجموعه بي‌نظير « خاندان ساسان در تبعيد » و « فرزندان و نوادگان يزدگردسوم در چين » را  به همه دوست‌داران تاريخ توصيه مي‌شود. اين مجموعه براي نخستين بار توسط تاريخ‌بوك در يك پكيج طبع گشته است.

قيمت اين كتاب: 5 هزار توماندانلود کتاب ” خاندان ساسان در تبعيد / فرزندان و نوادگان يزدگردسوم در چين “
5 (100%) 1 vote

« تاريخ ايران از مادها تا انقراض ساسانيان » اثر «حسن پيرنيا» ملقب به «مشيرالدوله»، روشنفكر، محقق، مترجم، مورخ و رجل سياسي عهد قاجار و يكي از تاليفات خوب معاصر و آثار پژوهشي قابل اعتماد در مورد ايران باستان است.

كتاب با تاريخ عيلام به گونه نسبتا كامل و جامع و تواريخ كامل ماد، در كنار حكومت‌هاي پيرامون، از جمله بابل و آشور آغاز شده و بعد وارد دوره هخامنشيان و حكومت پارسيان مي‌شود. تواريخ يونان نيز مختصرا بازگو شده و سپس دوران اسكندر و بعد اشكانيان به تفصيل بيان مي‌شود. پس از آن رويدادهاي زمان ساسانيان با جزئيات خوب بازگو مي‌شود.

در لابلاي ذكر تاريخ حكومت‌هاي باستان، تاريخ اجتماعي، تاريخ سياسي و مذهبي نيز به همراه آثار به جا مانده و سكه‌ها تشريح شده است. همچنين اديان زرتشتي، مهرپرستي، مانوي، عيسوي، بودايي و ديگر مذاهب رايج دوران باستان مرور مي‌شود و در بخش‌هایی نيز درمورد صنايع، خط و الفبا سخن گفته مي‌شود.

در آخر نيز مشروحي از تاريخ اساطيري پيشداديان و كيانيان بازگو مي‌شود.

خواندن اين كتاب به تمام دانشجويان و علاقمندان رشته تاريخ، به‌ويژه دانشجويان گرايش ايران‌باستان پيشنهاد می‌شود.

قيمت اين كتاب: 18هزار توماندانلود کتاب ” تاريخ ايران از مادها تا انقراض ساسانيان ؛ پيرنيا “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

« تاريخ تمدن ايران ساسانی » اثر بی‌نظير استاد «سعيد نفيسی»، يكي از ارزشمندترين كتب پيرامون بازشناسي تاريخ ساسانی است.

سعيد نفيسی كتاب نایاب تاريخ تمدن ايران ساسانی ، گفتار را با طبقات مردم و نوع زندگي روزمره توده در زمان ساسانيان آغاز می‌كند. در اين بخش مشاغل و خاندان‌های ممتاز نيز مورد بررسي قرار می‌گيرند. سپس مذاهب ايراني دوره ساسانی ، اعم از دين رايج زرتشتي، در كنار اديان مانوی، مزدكي، مسيحي و بودايي بازگو شده و ميزان پرشمار بودن پيروان هر يك از اين اديان در شهرهاي مختلف مورد بررسی قرار می‌گيرد. جشن‌هاي ايراني، صنايع، هنر و معماري دوره ساسانی موضوعات بخش بعدي كتاب است. پس از بررسي تاريخ افسانه‌ای رايج در دوره ساسانی ، به نوع حكومت‌مداری و روابط سياسي و اجتماعي دولت ساسانيان پرداخته شده و سپس كتاب با رويدادهای پيش آمده از قبيل جنگ‌ها و مناسبات سياسي و مذهبي پادشاهان ساسانی به پايان می‌رسد.

دانلود كتاب نایاب تاريخ تمدن ايران ساسانی به تمام دانشجويان و علاقمندان رشته تاريخ، به‌ويژه دانشجويان گرايش تاريخ‌ايران‌باستان پيشنهاد می‌شود.

قيمت دانلود اين كتاب: 12هزار توماندانلود كتاب ” تاريخ تمدن ايران ساسانی “
5 (100%) 1 vote

« اشكانيان » نوشته مهران خواجه، اثريست كوتاه اما پرمحتوا.

در اين كتاب به بررسی تاريخ اشكانيان ، نوع حكومت شاهان اشكاني، پول رايج اشكانيان ، مذهب آنان، هنر و معماري دوران اشكاني، شهرهاي مهم و مهمترين رويدادهایی كه در طی دوره پانصد ساله حكومت اشكانيان روي داد، می‌پردازيم. اين كتاب در عين اختصار، اما به صورت جامع و كامل به تاريخ مبهم اما جذاب اشكاني پرداخته و اين طولانی‌ترين سلسله ايراني را در بوته نقد و بررسي قرار می‌دهد و يك ديد كلي و درست از اين دودمان را در پيش و روي شما مجسم مي‌كند.

دانلود كتاب اشكانيان را به تمام دوست‌داران تاريخ ايران باستان توصيه مي‌نماييم.

دانلود كتاب " اشكانيان "

دانلود كتاب ” اشكانيان “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

« التنبیه و الاِشراف » اثر بي‌بديل علی‌بن‌حسین‌مسعودی‌(حدود ۲۸۳ تا ۳۴۶ هجری) می‌باشد.

التنبیه و الاِشراف در كنار كتاب نایاب و فوقالعاده مروج‌الذهب‌و‌المعادن‌الجوهر، در شمار والاترين آثار مسعودی قرار دارند. در مقدمة التنبیه و الاِشراف هدف از تألیف این اثر و شماری از آثار پیشین نویسنده و موضوعات گوناگون آنها ذکر شده است .

كمابيش یک پنجم کتاب در زمينه جغرافياست، اين بخش از بهترين منابع براي مطالعه در رسته جغرافيای تاريخی ايران بزرگ در سده‌های نخستين اسلامی می‌باشد.

چهار پنجم ديگر التنبیه و الاِشراف كه منحصرا مربوط به تاريخ است، دربرگيرنده تاریخ پیش از اسلام و تاریخ پس از اسلام تا رویدادهای سال 345 می‌باشد. دودمانهای پادشاهی كهن كشورهای ایران، یونان و روم‌، وصف قلمرو روم و ولایات آن، رویدادهای مهم مسیحیت، مبادله اسیران میان مسلمانان و رومیان‌، تاریخ اقوام و پیغمبران و ملوک‌، تاریخ اسلام شامل سیرة پیامبر، تاريخ خلفاي عباسي و تواريخ رويدادهاي سرزمين ايران پس از اسلام می‌باشد.

مطالعه كتاب نایاب التنبیه و الاِشراف برای همه دانشجويان رشته تاريخ، اعم از گرايش‌های پيش‌ازاسلام، پس‌از‌اسلام و تاريخ‌جهان، ضروری است.

قيمت اين كتاب: 20 هزار توماندانلود كتاب ” التنبیه و الاِشراف “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

متن كامل كتاب نایاب و ارزشمند « تاريخ هرودوت » اثر « هرودوت » پدر تاريخ جهان.

اين كتاب كاملترين كتاب تاريخ هرودوت می‌باشد كه در دو بخش آماده دانلود مي‌باشد:
بخش اول شامل مجموعه كامل شش جلدی كتاب تاريخ هرودوت می‌باشد كه به تواريخ ايران و يونان و چين و مصر و بابل و تمام دنيای قديم پرداخته است. اين مجموعه منحصربه‌فرد كامل‌ترين ترجمه از كتاب تاريخ هرودوت می‌باشد.
بخش دوم اختصاصا بخش مربوط به تاريخ ايران باستان است از كتاب تاريخ هرودوت می‌باشد.

اكنون می‌توانيد كل اين مجموعه بی‌نظير را يكجا دانلود نماييد.

قيمت اين كتاب (هفت جلدی) : 17,000 توماندانلود كتاب ” تاريخ هرودوت “
4.5 (90.35%) 85 votes

كتاب ارزشمند و نایاب « طبقات ناصري » اثري از منهاج سراج جوزجاني است كه در ۶۵۷ هجري نگارش يافته است.

طبقات ناصري از منابع مهم تاریخ ایران و افغانستان، تاريخ هندوستان و تاريخ اعراب است. طبقات ناصری تاریخ عمومی است و به زبان فارسی تألیف شده است. اين كتاب تاريخ پيامبران، دودمانهاي اساطيري ايراني تا ساسانيان، تاريخ صدر اسلام و سپس خلفاي عباسي و بني اميه و بني عباس، تاريخ دودمانهاي ايران چون طاهريان، صفاريان، بوئيان و همچنين تاريخ سلاطين ترك سلجوقي و خوارزمشاهي و كشورگشايي مغولان را مشروح مي‌كند. همچنين دودمان‌هاي دودمان غوریان يا همان آل شنسب و سلاطین هند نيز بخش بزرگي از طبقات ناصري را در بر مي‌گيرد.

قیمت دانلود این کتاب: 14هزار تومان 

دانلود كتاب ” طبقات ناصري “
3 (60%) 1 vote

كتاب گرانسنگ « تاريخ بلعمي » اثر شهير « ابوعلي‌محمد‌ابن‌محمد بلعمي » است. در واقع اين كتاب ترجمه‌اي بود روان و آزاد از تاريخ طبري (كه به زبان عربي نوشته شده بود) و بلعمي به دستور «منصورابن‌نوح ساماني » آن را به صورت چكيده و كم‌حجم اما با بيان تمام رويدادهاي مهم به پارسي برگردان كرده بود.

تاريخ بلعمي با آغاز آفرينش عالَم شروع مي‌شود و با داستان خلقت آدم، سرگذشت سلسله پادشاهان در ايران و روم ، زندگي پيامبران الهي و آغاز مسيحيت ادامه مي‌يابد و با پادشاهي يزدگرد سوم ساساني پايان مي‌پذيرد. همچنين اطلاعات بسيار ارزشمندي از اساطير ايراني و پادشاهان و پهلوانان اسطوره‌اي ايراني در اين كتاب منعكس شده است.

تاریخ بلعمی از کهن‌ترین نمونه‌های نثر پارسی است. نثر تاريخ بلعمي به مانند زبان پهلوی است، بدين‌گونه كه داراي جمله‌های کوتاه است و تکرار فعل به وفور به چشم مي‌خورد كه از مشخصات بارز نثر دوران سامانی‌ است و نگارش بلعمی نمایندهٔ آن است. اين نوع نگارش يادآور نوشته‌های زمان ساسانیان و سنگ‌نبشته‌های دوره هخامنشی است. همچنين واژ‌هاي كهن پارسي مانند ایدون (چنین)، ایدر (اینجا)، مهتر (بزرگتر)، کهتر (کوچکتر)، پرگست (هرگز، مبادا) و …، در این کتاب یافت می‌شود که اکنون از یاد رفته‌اند.

نسخه فوق، اسكن شده از روي كتابي است كه چهل سال پيش به دست استاد ملك‌الشعراي بهار تصحيح و منتشر شده بود.

دانلود كتاب " تاريخ بلعمی "

دانلود كتاب ” تاريخ بلعمی “
4.7 (93.33%) 3 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك