دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مطالب انتشار یافته در کانال‌ها، برگه‌ها و صفحات مجازیِ متعلق به سایت
مجله تاريخ

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی ) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن ) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن )  
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) رمان:
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
  دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان )  
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) اساطیر:
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها ) دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران  
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان شعر:
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
فلسفه: دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک


پكيج كتاب‌های تاريخی
چهارده هزار تومان

پژوهش‌های تاريخی

كتاب نایاب " احوال و آثار نقاشان قدیم ایران " اثر سترگ محمدعلی کریم‌زاده‌تبریزی می‌باشد.

کتاب بسیار نفیس احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی دیگر از مشاهیر نگارگر هند و عثمانی احوال و نوشته های نقاشان قدیم ایران، پیشنهادی دیگر از کتابخانه کاخ گلستان است. این کتاب تالیف محمد‌علی کریم‌زاده‌تبریزی است و درسه جلد در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

جلد اول ،که حاوی 494 صفحه می باشد که از حرف (‌الف) شروع شده و به حرف (غ) پایان یافته و در جلد‌های بعدی شماره صفحات مسلسل‌وار ادامه یافته است. درجلد دوم از حرف (ف) تا حرف (م) و درجلد سوم این کتاب از ادامه حرف (م) تا آخر به معرفی هنرمندان مذبور پراخته شده است.

بنابر نوشته مولف:

ایشان سالیان متمادی بر آن بودند که از عظمت و فخامت پرمایه و فریبنده هنر ایرانی که بحق دیده بخردان و اذهان هوشیاران را بسوی خود معطوف داشته و علم و اندیشه خودرا به جهانیان ارمغان فرستاده بازگو کنند. در پی دستیابی به اثری ارزنده لحظه ای فارغ ننشسته و همیشه در تلاش بدست آوردن منابع گوناگون و مستندات تاریخی بوده که تاحد امکان احوال صحیح هنرمندان را بطریقی که باید و شاید بازگو نموده و نام نامی‌شان را در تاریخ هنری ایران ثبت نمایند.

عمده سعی مولف براین بوده که در جوار ارائه و معرفی هنرمندان معروف، یادی نیزاز یاد رفتگان هنری کرده و آنانرا بدوستداران علاقمند معرفی نمایند. کریم زاده در این کتاب از مشاهیر و نوادر هنرهای تزیینی ، از قبیل قلمدان سازان و مجلدان و فرش بافان و زربفت دوزان و کاشی کاران و منبت سازان و حکاکان و نگین تراشان وحل کاران و طلاسازان و حتی فلز کاران و شمشیر سازان و در مواردی معماران و طراحان و سایر نقش آفرینان پرمایه ای که بنحوی در آرایش و پیرایش هنری سهمی داشته اند ‌، یاد کرده و رشته تخصص و درجه مهارت وی را بیان نموده است و در ارائه احوال صحیح و مستند استادان سعی داشته که از کتاب‌ها و منابع نزدیک به حیات هنرمندان استفاده نموده و در بعضی موارد از اطلاعات و ارقامی که درذیل آثارشان‌، چه بوسیله خود نقاش و چه توسط صاحب ذوقی هنرشناس که مختصر کورسوئی را از احوال هنرمند نشان داده، برخوردار گشته و درصورت فقدان این مزایا به بررسی کامل اثر پرداخته بحکم و برداشت تحقیقی ، درجه مهارت و شیوه نگارگری هنرمند را مشخص ساخته‌.

در پی این مقصود آنچه در قدرت تهیه بود از کتابهای نایاب چاپی و دست نویسهای خطی و انحصاری ، در مجموعه خود گردآوری کرده و در غیراین صورت از کتابخانه های معروف داخلی و خارجی استمداد جسته و سعی بر این داشته که از میان مدارک موجود ، نکاتی را که از لحاظ سندیت تاریخی واجد ارزش و شایسته تتبع باشند انتخاب نموده.

برای تسهیل و شناخت سریع پژوهندگان ، اسامی معروف و مصطلح هر استاد را که بین مردم باب بوده یاد کرده و و اسامی و القاب اصلی آنرا در متن مطلب ارائه نموده است.

دانلود کتاب احوال و آثار نقاشان قدیم ایران را به علاقمندان به تاریخ هنر پیشنهاد می‌کنیم.

جلد یک                                       جلد دو                                       جلد سه
دانلود کتاب " احوال و آثار نقاشان قدیم ایران "       دانلود کتاب " احوال و آثار نقاشان قدیم ایران "       دانلود کتاب " احوال و آثار نقاشان قدیم ایران "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " افغانستان: جنگ، سیاست و جامعه " اثری پژوهشی از آنتونیو جیوستوری پژوهشگر نامدار ایتالیایی با ترجمه دقیق و دلچسب اسدالله شفایی می‌باشد.

کتاب افغانستان: جنگ، سیاست و جامعه اثری است پژوهشی در باب فعالیت‌های نیروهای چپ‌گرا در تاریخ معاصر افغانستان. نویسنده که جز این کتاب، ده‌ها کتاب دیگر نیز در زمینه تاریخ و سیاست افغانستان منتشر کرده است؛ در این اثر به بررسی عرصه‌های سیاسی و بین‌الملل تحول جدید و ورود شوروی به افغانستان، و نتیجتا تغییرات و دگرگونی‌هایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاصل از این وقایع پرداخته است. شکل‌گیری اصلاحات ارضی، تغییرات در نظام ارباب-رعیتی و تحولات در زندگی زنان و دگراندیشی جوانان، از موارد مطروحه در این کتاب سترگ است.

دانلود کتاب افغانستان: جنگ، سیاست و جامعه را به علاقمندان به تاریخ افغانستان پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " افغانستان: جنگ، سیاست و جامعه "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نفیس و به‌شدت کمیاب " تاریخ معاصر کُرد " شاهکار دیوید مک‌داول با ترجمه ابراهیم یونسی می‌باشد.

کتاب تاریخ معاصر کُرد به بررسی تاریخ پر فراز و نشیب کُردها در تاریخ معاصر بین‌الملل پرداخته است. این کتاب پس از بررسی ویژگی‌های منحصربفردی چون تاریخ و ریشه و فرهنگ کُردها و کندوکاوی گذرا در گویش کُردی، به بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی سرزمین‌های کُرد‌نشین -که در میان چهار کشور ایران و ترکیه و عراق و سوریه پراکنده شده‌اند- می‌پردازد.

دانلود کتاب تاریخ معاصر کُرد را به دانشجویان تاریخ معاصر و علاقمندان به تاریخ خاورمیانه و تاریخ اقوام، پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ معاصر کُرد "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نفیس " سیر تحولات استعمار در ایران " اثر علیرضا ثقفی‌خراسانی می‌باشد.

كتاب سیر تحولات استعمار در ایران به بررسی ریشه تاریخی حضور ابرقدرت‌های استعماری غرب در ایران و چنگ‌اندازی آن‌ها بر روی منابع  و سرمایه‌های ایرانی می‌پردازد.

دانلود کتاب سیر تحولات استعمار در ایران را به پژوهشگران و دانشجویان تاریخ معاصر پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " سیر تحولات استعمار در ایران "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " حقوق اساسی (آداب مشروطیت دول) " نخستین کتاب حقوق اساسی در ایران، از مجموعه سلسله گفتارهای اسناد مشروطه‌پژوهی در ایران، به قلم محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) می‌باشد که به کوشش علی‌اصغر حق‌دار، چاپ و منتشر شده است.

دانلود کتاب " حقوق اساسی (آداب مشروطیت دول) "

دانلود کتاب ” حقوق اساسی (آداب مشروطیت دول) “
1.5 (30%) 2 votes

كتاب نایاب " تاریخ شعر و سخنوران فارسی در لاهور " بررسی شعر و ادبیات فارسی در منطقه لاهور از صدر اسلام تا عصرِ شاهجهان می‌باشد. نویسنده این اثر گرانسنگ، دکتر یمین‌خان لاهوری است.

دانلود کتاب " تاریخ شعر و سخنوران فارسی در لاهور "

دانلود کتاب ” تاریخ شعر و سخنوران فارسی در لاهور “
1.75 (35%) 4 votes

كتاب نایاب " برخورد تمدن‌ها، چالش سنت و مدرنیته " اثری از "برنارد لوییسکارن آرمسترانگ" و "دیسلاو ژیگولوفسکی" با ترجمه روان "غلامحسین میرزاصالح" می‌باشد.

كتاب برخورد تمدن‌ها، چالش سنت و مدرنیته به جنگ‌های بزرگ دوران جهان میان امپراطوری‌ها و ممالک قدرتمند می‌پردازد.

دانلود کتاب برخورد تمدن‌ها، چالش سنت و مدرنیته را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران پس از اسلام و تاریخ جهان توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " برخورد تمدن‌ها، چالش سنت و مدرنیته "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " سامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی " زیر نظر آکادمی علوم تاجیکستان، تالیف یافته است.

كتاب سامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی از رسته کتاب‌های تاریخ سلسله‌ای است. کتاب همانگونه که از نام آن پیداست، به بررسی تاریخ سامانیان و نقش آن در احیای زبان و فرهنگ و تمدن پارسی، می‌پردازد.

دانلود کتاب سامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایران پس از اسلام توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " سامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی "

دانلود کتاب ” سامانیان و احیای تمدن فارسی تاجیکی “
5 (100%) 1 vote

مقاله علمی‌/پژوهشی  " سندی نو یافته از نیای رضاشاه " مقاله‌ای به قلم آقایان مصطفی نوری و کوروش نوروزمرادی می‌باشد. این پژوهشگران با دست‌یابی به سندی تاریخی، رد پدربزرگ و جد رضاشاه را در تاریخ زده‌اند.

دانلود مقاله " سندی نو یافته از نیای رضاشاه "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " ماجراهای شگفت‌انگیز تاریخ " اثری از پیر بلمار و ژان فرانسونامیا با ترجمه روان هوشنگ لاهوتی می‌باشد.

كتاب ماجراهای شگفت‌انگیز تاریخ به شرح رویدادهای جنایی تاریخ می‌پردازد.

دانلود کتاب ماجراهای شگفت‌انگیز تاریخ را به تمام مخاطبین سایت، پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " ماجراهای شگفت‌انگیز تاریخ "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاریخ جادوگری " تالیف دکتر ایرج گلسرخی می‌باشد.

كتاب تاریخ جادوگری به بررسی تاریخچه جادوگری در دنیای باستان از سومر تا بابل و آشور و مصر و ایران و هند و چین می‌پردازد. در ادامه به قرون وسطی و تاریخچه جادوگری در میان مسلمانان و یهودیان و مسیحیان خواهد پرداخت.

دانلود کتاب تاریخ جادوگری را به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ جهان توصیه می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ جادوگری "

دانلود کتاب ” تاریخ جادوگری “
4 (80%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك