دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی )  
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) رمان:
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن ) دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
  دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها ) دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل افسانه‌ها:
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان ) دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب الواح سومری
   
  شعر:
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب برهان قاطع
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک  

پژوهش‌های تاريخی

پكيج كتاب‌های تاريخی
چهارده هزار تومانكتاب نایاب " روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی " اثری از "عباس پورایران" می‌باشد.

كتاب روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی به نسب و تبار و پیشینه صفویان و همینطور نسب عثمانیان پرداخته و اوضاع دو کشور را در اوایل دوره صفوی بررسی می‌کند. سپس به مناسبات میان دو دولت، جنگ‌ها،‌ مراوده‌ها و… می‌پردازد.

دانلود کتاب روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی را به پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های تاریخ ایران پس از اسلام و و تاریخ معاصر پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " چرا مسيحی نيستم؟ " اثری از فيلسوف بزرگ انگليسی، " برتراند راسل " می‌باشد.

كتاب چرا مسيحی نيستم؟ يكی از مهمترين آثار اوست كه به واكاوی عقايد و آرای خود در جهت مخالفت با كليسا می‌پردازد.

دانلود کتاب چرا مسيحی نيستم؟ را به دوست‌داران آثار برتراند راسل پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " چرا مسيحی نيستم؟ ؛ برتراند راسل "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " شهریاران طبرستان (از قرن دو تا چهار هجری) " اثری پژوهشی به قلم " بهمن انصاری " می‌باشد.

كتاب شهریاران طبرستان به شرح تاریخ طبرستان از آغاز سده دو تا پایان سده چهارم هجری پرداخته است. این کتاب پژوهشی است ارزنده، من‌باب چگونگیِ ایستادگی و مقاومتِ طبرستان در مقابل هجومِ اعراب، و عملکرد پادشاهان و شهریاران ایرانی‌نژادی که از طبرستان در مقابل یورش اعراب، نگهداری و صیانت کردند.

کتاب شهریاران طبرستان به شرح ایستادگی هفت شهریار طبرستان از خاندان‌های پارسی (ساسانی)، پارتی(اشکانی)، طبری و دیلمی می‌پردازد. این شهریاران عبارتند از:

"اسپهبد خورشید دابویه" و "اسپهبد شروین باوندی" از شاهزادگان ساسانی؛
"اسپهبد وندادهرمز" و "مازیار" از شاهزادگان اشکانی؛
"اسفار شیرویه"، "مرداویج زیاری" و "عضدالدوله پناخسرو بویه" از بزرگان طبری و دیلمی.

دانلود کتاب شهریاران طبرستان (از قرن دو تا چهار هجری) را به پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های تاریخ اسلام و تاریخ ایران پس از اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " شهریاران طبرستان (از قرن دو تا چهار هجری) "

دانلود کتاب " شهریاران طبرستان (از قرن دو تا چهار هجری) "
تصویر روی جلد کتاب شهریاران طبرستان

دانلود کتاب ” شهریاران طبرستان (از قرن دو تا چهار هجری) “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " هلندیان در جزیره خارک " در عصر کریمخان زند تالیف دکتر ویلم فلور از مهمترین کتب پژوهشی در زمینه تاریخ زندیه می‌باشد.

دانلود کتاب هلندیان در جزیره خارک را به دانشجویان،‌ پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " هلندیان در جزیره خارک "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " حزب توده، از شکل‌گیری تا فروپاشی (1320-1368) " تالیف یافته به کوشش جمعی از محققان و اساتید تاریخ می‌باشد.

كتاب حزب توده، از شکل‌گیری تا فروپاشی (1320-1368) یکی از بهترین و جامع‌ترین کتب تالیف‌یافته در زمینه تاریخ سیاسی و اجتماعی حزب توده، مرامنامه این حزب، بزرگان آن، ایدئولوژی و طرز تفکر و تئوری‌های مطرح شده توسط این حزب برای تغییر نظام شاهنشاهی ایران می‌باشد. کتاب فوق احتمالا کامل‌ترین کتاب در زمینه بازشناسی تاریخی و نقد و بررسی تاریخ تحولات این حزب می‌باشد.

دانلود کتاب حزب توده، از شکل‌گیری تا فروپاشی (1320-1368) را به دانشجویان تاریخ معاصر پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " حزب توده، از شکل‌گیری تا فروپاشی (1320-1368) "

دانلود کتاب ” حزب توده، از شکل‌گیری تا فروپاشی (1320-1368) “
4 (80%) 1 vote

كتاب نایاب " شعر فارسی در بلوچستان " تالیف "دکتر انعام الحق کوثر " می‌باشد.

كتاب شعر فارسی در بلوچستان شامل شرح‌احوال و اشعار پنجاه شاعر پارسی‌گوی بلوچستانی می‌باشد. رابعه، پیرمحمد، شیر محمد درفشانی، ناطق مکرانی، فاضل، تائب، علیم‌الله علیم، احمد، خاکی، مولی داد، نبو جان، رهی، چراغ‌الدین چراغ، سیدعابد شاه‌عابد، نبی بخش اسد، محمدصدیق پنجگوری، شاهد، یوسف عزیز مگسی، حکیم، عبدالعلی آخوندزاده، عابد شاه و… از مهمترین شعرای پارسی‌گوی بلوچستان می‌باشند که در این کتاب مورد گزارش نویسنده، قرار گرفته‌اند.

دانلود کتاب شعر فارسی در بلوچستان را به دانشجویان و پژوهشگران رشته زبان شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " شعر فارسی در بلوچستان "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " ایالات متحده و اسراییل " اثر " دیوید شون‌بام " با ترجمه محمدرضا ملکی می‌باشد.

كتاب ایالات متحده و اسراییل که با حمایت دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی طبع گشته است، به تاریخچه برقراری روابط دوستی میان دو دولت ایالات متحده و اسراییل پرداخته و منافع مشترک آن‌ها، حفظ منافع آمریکا توسط رژیم غاصب اسراییل در منطقه، نقش یهودیان در تحکیم رابطه دو دولت، اهداف مشترک و… را مورد بررسی قرار می‌دهد.

دانلود کتاب ایالات متحده و اسراییل را به علاقمندان به علوم سیاسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " ایالات متحده و اسراییل "

دانلود کتاب ” ایالات متحده و اسراییل “
4.73 (94.5%) 40 votes

كتاب نایاب " کودتای 28 مرداد 1332 و رویدادهای متعاقب آن " تالیف " استاد حسین مکی " همانطور که از نام آن پیداست، به بررسی تخصصی وقایع مربوط به کودتای 28 مرداد و سقوط دولت دکتر محمد مصدق پرداخته است. این کتاب را به تمام دانشجویان و پژوهشگران تاریخ معاصر ایران توصیه اکید می‌کنیم.

دانلود کتاب " کودتای 28 مرداد 1332 و رویدادهای متعاقب آن "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " جنبش آزادیستان، شیخ محمد خیابانی " تالیف " عبدالحسین ناهیدی‌آذر " است.

كتاب جنبش آزادیستان، شیخ محمد خیابانی به زعم نویسنده به بررسی انقلاب سوم مشروطیت می‌پردازد. کتاب فوق، منحصرا به شرح جنبش آزادیستان که توسط شیخ محمد خیابانی پایه‌ریزی شد می‌پردازد. این کتاب از مهمترین کتب پژوهشی پیرامون وقایع سال‌های پس از انقلاب مشروطه است.

دانلود کتاب جنبش آزادیستان، شیخ محمد خیابانی را به علاقمندان به تاریخ معاصر پپیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " جنبش آزادیستان، شیخ محمد خیابانی "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " فرهنگ مردم ایران (فولکلور ایران) " تالیف " سیدعلی میرنیا " می‌باشد.

كتاب فرهنگ مردم ایران (فولکلور ایران) شامل جشن‌ها، سنت‌ها، انواع رقص‌ها، اعتقادات،‌رسوم، باورها و افسانه‌های اقوام گوناگون ایران‌زمین می‌باشد.

دانلود کتاب فرهنگ مردم ایران (فولکلور ایران) را به علاقمندان به ایران‌شناسی پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " فرهنگ مردم ایران (فولکلور ایران) "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

یکتاب تاریخ پیغمبران اولوالعزم، مشتمل بر عقاید ارباب ملل و نحل و تحقیق کیش صابئین و یهود و نصاری و سرگذشت پیامبران اولوالعزم و بر پایه بسیاری از گفته‌های قران مجید و بر تاریخ پیدایش منکرین صانع و ابتکار یکی از انبیا در تالیف کتابی به نام قوهلاث بر رد ایشان و بر چهار فصل عالم نبوت با چند تصویر. اثری از سید عبدالحجة بلاغی.

دانلود کتاب " تاریخ پیغمبران اولوالعزم "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " از بیستون تا زردکوه بختیاری " اثری گرانسنگ از " ایزابلا بیشوپ " با ترجمه روان مهراب امیری می‌باشد.

كتاب از بیستون تا زردکوه بختیاری درواقع سفرنامه خانم بیشوپ به ایران است. این کتاب دارای اهمیت بسیاری است و اطلاعات فوق‌العاده‌ای از اوضاع ایران در اواخر دوره قاجار به دست می‌دهد.

دانلود کتاب از بیستون تا زردکوه بختیاری را به علاقمندان به تاریخ پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " از بیستون تا زردکوه بختیاری "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاریخ در ترازو " کتاب ارزشمند و مشهور " استاد عبدالحسین زرینکوب " می‌باشد.

كتاب تاریخ در ترازو اثری مهم در زمینه آموزش نحوه صحیح و علمی تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری می‌باشد. اهمیت علم تاریخ، فایده و سود تاریخ، تمیز میان تاریخ و اسطوره، چگونگی نگریستن به وقایع تاریخی، نحوه صحیح استفاده و بهره‌برداری از علم تاریخ، عملکرد یک مورخ قابل اعتماد و… از مهمترین مباحث مطروحه در این کتاب است.

این کتاب در شمار یک منبع دانشگاهی و درسی، به دانشجویان رشته تاریخ در دانشگاه‌های معتبر کشور نیز تدریس می‌شود.

دانلود کتاب تاریخ در ترازو را به علاقمندان به علم تاریخ پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " تاریخ در ترازو ؛ عبدالحسین زرینکوب "

به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك