دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن )  
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) رمان:
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
  دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها ) دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان )  
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) افسانه‌ها:
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب الواح سومری
  دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
  دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
  دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
   
  شعر:
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
  دانلود کتاب برهان قاطع
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک  

اسناد و كتيبه‌های تاريخی

پكيج كتاب‌های تاريخی
چهارده هزار تومانكتاب نایاب " احوالات و دستخط‌های عباس‌میرزا قاجار " گردآوری شده توسط "ابوالقاسم لاچینی"  می‌باشد.

كتاب احوالات و دستخط‌های عباس‌میرزا قاجار نایب‌السلطنه و ولیعهد دستگاه قاجاری، شامل اسناد مهم تاریخی به اضافه تاریخچه مختصری از جنگهای ایران با دول روسیه و عثمانی می‌باشد.

دانلود کتاب احوالات و دستخط‌های عباس‌میرزا قاجاررا به دانشجویان و پژوهشگران تاریخ معاصر پیشنهاد می‌کنیم.

دانلود کتاب " احوالات و دستخط‌های عباس‌میرزا قاجار "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " فهرست ماقبل‌الفهرست (آثار مکتوب ایرانی پیش‌از اسلام) " تالیف "دکتر پرویز اذکایی" می‌باشد.

كتاب فهرست ماقبل‌الفهرست (آثار مکتوب ایرانی پیش‌از اسلام) همان‌گونه که از نامش پیداست، فهرستی از کتب تالیف یافته توسط دانشمندان بزرگ ایرانی در زمینه متون مذهبی، متون فلسفی، هندسه و ریاضیات، نجوم و ستاره‌شناسی و… می‌باشد.

دانلود کتاب فهرست ماقبل‌الفهرست (آثار مکتوب ایرانی پیش‌از اسلام) را به پژوهشگران و دانشجویان توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " فهرست ماقبل‌الفهرست (آثار مکتوب ایرانی پیش‌از اسلام) "

دانلود کتاب ” فهرست ماقبل‌الفهرست (آثار مکتوب ایرانی پیش‌از اسلام) “
2 (40%) 1 vote

كتاب نایاب " سكه‌های اوليه طبرستان " تاليف "احسان خليلی" می‌باشد.

كتاب سكه‌های اوليه طبرستان بررسی اجمالی از سكه‌های رايج در طبرستان پس از اسلام است. اين سكه‌ها متعلق به خاندان‌های ايرانی، كارگزاران عرب و شاهزاده‌های ساسانی بازمانده در طبرستان پس از اسلام می‌باشند.

دانلود کتاب سكه‌های اوليه طبرستان را به پژوهشگران و دانشجويان و علاقمندان به اسناد تاريخی و تاريخ محلی توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " سكه‌های اوليه طبرستان "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " مصدق در محكمه نظامی " به كوشش " جليل بزرگمهر " گردآوری گشته است.

كتاب مصدق در محكمه نظامی مجموعه اسنادی از گزارش جلسات محاكمه دكتر مصدق پس از سقوط كابينه‌اش در جريان كودتای 28 مرداد می‌باشد.

دانلود کتاب مصدق در محكمه نظامی را به پژوهشگران و دانشجويان تاريخ معاصر توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " مصدق در محكمه نظامی "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " تاريخ سكه در اسلام " اثری از بانو "ملكزداه بنایی" می‌باشد.

كتاب تاريخ سكه در اسلام منحصرا به بررسی سكه‌های باقيمانده از دوره حكومت طاهريان در خراسان می‌پردازد.

دانلود کتاب تاريخ سكه در اسلام را به علاقمندان و دوست‌داران تاريخ ايران پس از اسلام توصيه می‌كنيم.

دانلود کتاب " تاريخ سكه در اسلام "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " شناخت و نقد منابع و مآخذ تاريخ ايران بعد از اسلام " اثری ارزشمند از "دكتر مقصودعلی صادق‍ی" می‌باشد.

اين كتاب به بررسی منابع ايران در دوران اسلامی پرداخته است. با توجه به اين كه كتاب فوق يكی از منابع درسی رشته دانشگاهی تاريخ محسوب می‌شود، مطالعه آن بر دانشجويان اين رشته پيشنهاد می‌شود.

كتاب حاضر به بررسی منابع و مآخذ دوران طاهری، سامانی، بويه، صفاری، زياری، سلجوقی، غزنوی، خوارزمشاهی، ايلخانی، تيموری، صفوی، افشاري، زنديه، قاجار، پهلوی و در يك كلام در تمام سلسله‌های حاكم بر ايران پرداخته است.

دانلود كتاب " شناخت و نقد منابع و مآخذ تاريخ ايران بعد از اسلام "

دانلود كتاب ” شناخت و نقد منابع و مآخذ تاريخ ايران بعد از اسلام “
5 (100%) 1 vote

كتاب نایاب " دو كتيبه عضدالدوله در تخت‌جمشيد " پژوهشی ارزشمند از "محمدعلی مخلصی" می‌باشد.

عضدالدوله ديلمی، پادشاه بزرگ ايرانی دولت آل‌بويه، دو كتيبه در سال 344هجری در تخت جمشيد حك كرد و از خود به يادگار گذاشت. هر دو كتيبه به خط كوفی و به زبان عربی مكتوب گشته است. در يكی از اين‌ دو كتيبه شرح پيروزی عضدالدوله در يك جنگ حكاكی شده و در ديگری از دو موبد زرتشتی كه به خط پهلوی آشنا بودند سخن رانده است.

دانلود کتاب  دو كتيبه عضدالدوله در تخت‌جمشيد را به دوست‌داران اسناد و كتيبه‌ها توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " دو كتيبه عضدالدوله در تخت‌جمشيد "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " اسناد رسمی در روابط سياسی ايران با انگليس و روس و عثمانی " اثری از "غلامحسين ميرزاصالح" می‌باشد.

كتاب اسناد رسمی در روابط سياسی ايران با انگليس و روس و عثمانی شامل اسناد اداری، نامه‌های رسمی و اسناد محرمانه‌ای است كه بين دولت ايران در دوره قاجار و حكومت‌های روس و عثمانی و انگليس رد و بدل گشته است. همچنين چندين معاهده و برخي از مكتوبات ديگر نيز در اين مجموعه نفيس گردآوری و به طبع رسيده است.

دانلود کتاب اسناد رسمی در روابط سياسی ايران با انگليس و روس و عثمانی را به دوست‌داران اسناد و كتيبه‌ها و تاريخ معاصر توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب " اسناد رسمی در روابط سياسی ايران با انگليس و روس و عثمانی "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " كتيبه‌ای سُغدی " اثر "زهره زرشناس" می‌باشد.

كتاب كتيبه‌ای سُغدی متن يك ديوارنگای تاريخی، مكشوف در پنجكنت ماوراالنهر است. اين اثر متعلق به 1300 سال پيش می‌باشد. اين كتيبه مرموز حكايت از يك ماجرای ناشناخته و بسيار كهن دارد كه برای رمزگشایی اصل واقعه، مورخين و اسطوره‌شناسان بايد دست به كار شده و آن را كشف نمايند.

دانلود کتاب كتيبه‌ای سُغدی را به پژوهشگران و علاقمندان اسناد و مدارك تاريخی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " كتيبه‌ای سُغدی "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " سكه‌شناسی ايران " يك منبع منحصربفرد تاريخی می‌باشد

تا پيش از بوجود آمدن پول و سكه، تجارت به صورت مبادله كالا به كالا انجام می‌گرفت. اما با پيدايی سكه و ضرب آن،‌تحولی عظيم در زندگی بشری آغاز شد و طولی نكشيد كه سكه به مهمترين بخش از زندگی آدميزاد تبديل گرديد.

در اين كتاب هرآن‌چه از سكه‌های تاريخ ايران باقی‌مانده است، با تصوير و توضيحات كامل برای شما گردآوری گرديده است.

دانلود کتاب سكه‌شناسی ايران را به پژوهشگران و علاقمندان اسناد و مدارك تاريخی پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " سكه‌شناسی ايران "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " يكصد سند تاريخی " تحقيق و تاليفی از "ابراهيم صفایی"  می‌باشد.

كتاب يكصد سند تاريخی متن يكصر نامه و تلگفراف و ابلاغيه سلطنتی و چند سند محرمانه و غيرمحرمانه ديگر مربوط به دوران قاجار می‌باشد. اين كتاب يكی از مهمترين كتب مربوط به اسناد دوره قاجاريه است و برای پژوهشگران و محققان تاريخ معاصر همچون گنجی گرانبهاست. اين مجموعه علاوه بر موارد ياد شده، شامل اسنادی همچوم گزارش‌ها و يادداشت‌های شخصی و غيرشخصی نيز می‌باشد.

دانلود کتاب يكصد سند تاريخی را به دانشجويان و پژوهشگران و دوست‌داران تاريخ معاصر پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " يكصد سند تاريخی "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " الواح سومری " پژوهشی ارزنده از " ساموئل كريمر " می‌باشد.

كتاب الواح سومری شامل بيست و پنج مقاله درباره بيست و پنج لوح سومری است. ترجمه الواح و توضيحات پيرامون هر يك باعث شده است تا اين اثر برای پژوهشگران تاريخ باستان يك گنج گرانبها باشد. اين كتاب از كاملترين كتب برای شناسایی تمدن عظيم سومر است. هر يك از اين الواح گوشه‌ای از تاريخ سومر باستان را -به ويژه تاريخ اجتماعی سومر را- روشن كرده و به تصوير می‌كشد.

دانلود الواح سومری را به همه دوست‌داران اسناد و كتيبه‌های تاريخی توصيه می‌كنيم

قيمت: 6999 تومانبه اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب نایاب " خاطرات و سفرنامه ژنرال آيرونسايد " سفرنامه "سرادموند آيرونسايد" در اواخر حكومت قاجار و آغاز حكومت پهلوی می‌باشد.

كتاب شامل اسناد و مكاتبات وزارت خارجه انگليس نيز می‌باشد كه در نوع خود بسيار مهم است. ژنرال آيرونسايد در اين كتاب افزون بر شرح سفرنامه خود، عكس‌های نابی را كه گرفته و اسناد محرمانه‌ای كه در اختيار داشته را منتشر كرده است. كتاب يك منبع قوی برای مطالعه تاريخ معاصر ايران می‌باشد. آيرونسايد كهنه سرباز انگليسی بود كه در سياست نيز يد بيضايي داشت. او مورد اعتماد خاندان سلطنتي بريتانيا بود و سفر او به ايران پس از جنگ جهاني اول يكي از مهمترين ماموريت‌های اوست.

دانلود كتاب  خاطرات و سفرنامه ژنرال آيرونسايد را به تمامی دوست‌داران تاريخ معاصر پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود کتاب " خاطرات و سفرنامه ژنرال آيرونسايد "

به اين كتاب امتياز بدهيد.

متن كتيبه شاپور اول ، دومين شاه ساسانیان در نقش رجب:

«من هستم خداوندگار مزداپرست‌؛ شاپور شاهنشاه ایران و انیران (غیر ایران) زاده ایزدان پسر خداوندگار مزداپرست اردشیر شاهنشاه ایرانیان و انیران، زاده ایزدان نوه خداوندگار پاپک شاهنشاه.»

مترجم: اشميت

متن كتيبه شاپور اول در نقش رجب

سنگ‌نگاره شاپور اول در نقش رجب

شاپور تنها پسر اردشيرپاپكان موسس سلسله ساسانيان بود كه در سار 215ميلادی زاده شد و در سال 272ميلادی درگذشت. او از مقتدرترين پادشاهان ساسانی است. مانی در زمان او دعوی پيامبری كرد. شاپور چندين جنگ موفق با رومی‌ها داشت كه در تمام آن‌ها پيروز شد. در يكی از اين جنگ‌ها والريانوس امپراتور روم را دستگير و اسير كرد.

به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك