دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل اساطیر:
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم شعر:
  دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) روانشناسی:
  دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

مجله تاریخی

زمانی که ایرانیان بنابر عادت همیشگی و ناپسند "زیرآب‌زنی"، مقدمات قتل بزرگمرد ایرانی، «امیرکبیر» را فراهم کردند، سراسر دنیا برای این نابخردی و نخبه‌کشی بر خود لرزید اما ایرانیان اندک تکانی نخوردند.

"نخبه کشی" و "امیرکبیر‌کشی" به درازای یک تاریخ در این سرزمین حکم‌فرماست. فرهیختگانی چون مانی و بزرگمهر و امیرکبیر و مصدق را رایگان از دست دادیم. حتی دریغ از کشیدن آهی به نشانه افسوس…

آیا امیدی هست که من و تو فردای ایران را به گونه دیگری بسازیم؟؟
 

بهمن انصاری

نخبه‌کشی
به اين كتاب امتياز بدهيد.

بی‌گمان یکی از شکوهمندترین و ایمن‌ترین دوران این خاک در زمان پادشاهی نادرشاه افشار بود. این دوران هرچند کوتاه، یادآور دوران پرشکوه مادها، اشکانیان و ساسانیان بود که ایران زمین کشوری ثروتمند و نیرومند در کنار آسایش و آرامشی که تحت لوای دولت مقتدر مرکزی باشنده شده بود،

پس از به سر رسیدن روزگار نادر، برای مدتی هرج و مرج در کشور حاکم بود تا زمانی که یکی از سرداران سپاه نادر، به نام کریم‌خان زند توانست بار دیگر کشور را یکپارچه و نیرومند کند. در این دوره افزون بر نیرومندی سیاسی و نظامی ایران، شاهد پیشرفت چشمگیر ایران در زمینه فرهنگی نیز بودیم.

***

گویند روزی کریمخان زند پادشاه ایران، پس از شکار در نزدیکی پارسه (تخت‌جمشید) اردو زد .
از دور شکوه و بزرگی تخت‌جمشید دیده میشد. یکی از فرماندهان گفت آیا شکوه ایران زمین در تخت جمشید پایان می یابد؟ آیا هرگز ایران زمین چونان دوران پیشین خود را توانسته است بار دیگر به چشم بیند؟
کریم خان پرسید : در زمان پادشاهی نادرشاه افشار کجا بودی ؟
آن فرمانده پاسخ داد: در آن روزگاران و به گاه نوجوانی در روستایمان سرگرم یاری رساندن پدرم در کشاورزی بودم.
کریمخان لبخندی زد و گفت: آن زمان همانند امروز تو، از دور به شاهنشاه ایران زمین، نادرشاه افشار؛ نگاه می کردم و می گفتم آیا تمام شکوه ایران زمین در نادرشاه افشار پایان می یابد !؟ و امروز به تو می گویم دیگر آن بزرگی و عظمت را من در کسی و جایی ندیدم .

این سخن وکیل الرعایا کریم‌خان زند، که در جوانی از سرداران نادرشاه افشار بود، خود بهترین گویای آن یگانه دوران بود.

 

بهمن انصاری

نادرشاه افشار و کریم‌خان زند
به اين كتاب امتياز بدهيد.

تاریخ را بخوان و بیاموز و سرمایه کن برای زندگی امروز اما در آن غرق نشو… .

غرق شدن در تاریخ به معنای از دست دادن امروز و فرداهاست … .


بهمن انصاری

تاریخ
به اين كتاب امتياز بدهيد.

اگر در خزان زندگی خود را پریشان یافتی؛ بدان نبودی در بهار، آنچه باید باشی…


بهمن انصاری

خزان
به اين كتاب امتياز بدهيد.

مـــی بـخـور جانا ، خرابــاتی جـهـان مر بیش نیست
چون دو روزت شد تمام، جز مرگ را در پیش نیست
عــاقـل آن بـاشـد کــــه در ایــن چـنـد روز زنـدگی
پــر ز خــنــده ، دردهـــای دیـگـرش اندیش نیست

 

بهمن انصاری
16/3/91

مـــی بـخـور
3 (60%) 1 vote

نويسنده: بهمن انصاري

دانلود اين مقاله براي ذخيره در كامپيوتر شما:

دانلود کتاب " نماد فَروَهَر و ريشه آن در ميان تمدن‌های باستان "

 


در سنگ‌نبشته بيستونِ داريوش هخامنشي و سنگ‌نگاره‌هاي پارسه (تخت‌جمشيد) نگاره‌اي ديده‌ مي‌شود كه بعد‌ها نيز ديگر پادشاهان هخامنشي آن را بكار بردند اما در گذر زمان فراموش گشت.

امروزه با گذشت هزاران سال از آن روزگار اين نگاره مورد نگرش و توجه ايرانيان قرار گرفته و با نام " فَروَهَر " ناميده مي‌شود. همچنين امروز آن را در پيوند با كيش زرتشتي دانسته  و گاهي آن را حتي نگاره‌اي از اهورامزدا (خداوند) قلمداد ميكنند.

در اين جستار كوشش ميكنيم تا با بهره گيري از اسناد و منابع تاريخي، به بررسي و درستي اين نگرش‌ها و همچنين بازشناسي ريشه نگاره گوي‌بالدار بپردازيم.

دانلود کتاب " نماد فَروَهَر و ريشه آن در ميان تمدن‌های باستان "

ادامه‌ی خواندن

دانلود کتاب ” نماد فَروَهَر و ريشه آن در ميان تمدن‌های باستان “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

نويسنده: بهمن انصاري

دانلود اين مقاله براي ذخيره در كامپيوتر شما:

.


بيش از هفت هزار سال پيش مردماني در گوشه و كنار سرزمين ايران بزرگ زندگي ميكردند. اين‌ها از هزاران سال پيشتر در سرزمين ايران به كوچ نشيني مي‌پرداختند و چون زماني گذشت و يكجا نشيني بر مردمان پسنديده شد، هريك از گروه‌هاي گوناگوني كه در اين گوشه و آن گوشه ساكن شده بودند، نامي براي خود برگزيدند: مانناها، لولوبي‌ها، گوتي‌ها، كاسي‌ها، اورارتو‌ها، آرته‌ها، ميتاني‌ها، خوزي‌ها و پسين‌تر مادها، پارس‌ها، پارت‌ها، سكاها و… .

ادامه‌ی خواندن

ايراني بودن؛ يك نژاد يا يك فرهنگ؟
به اين كتاب امتياز بدهيد.

 نويسنده : بهمن انصاري(سوشيانت)

      روزگاريست كه بر پايه  آوازه‌گري (تبليغات) گروه‌هايي معلوم‌الحال، شماري كوشش  دارند كه اسلام را آييني عربي و تازي نشان داده و يورش ستمگرانه عمرابن‌خطاب و لشگر تازي به ايران را يورش اسلام به ايران خوانند و سپس با پويشي سنجيده بر روي آيين زرتشتي و ناميدن اين كيش به نمونه يك دين ايراني؛ و بزرگ كردن پادشاهاني چون كوروش هخامنشي، و برانگيختن سُهش‌هاي (احساسات) ناسيوناليستي و ميهن‌پرستي، ما را از دوست‌داري اورمزد (عشق به خدا) جدا كرده و اسلام را آييني واداري (تحميل شده) بنامند.

 

ادامه‌ی خواندن

بررسي همانندي آيين زرتشتي و اسلام علوي
به اين كتاب امتياز بدهيد.

گزارشي از: بهمن انصاري (سوشيانت)

در اين جستار به بررسي نام حضرت عيسي(ع) و پيرويان آيين مسيحي و همچنين حضرت محمد(ص) و پيروان اسلام در كتب زرتشتي مپردازيم.

 

ادامه‌ی خواندن

بشارت رسالت حضرت محمد و عيسي مسيح در كتب زرتشتيان
به اين كتاب امتياز بدهيد.

گزارشي از: بهمن انصاري (سوشيانت)

در بندهشن ميخوانيم، موجودي شبه انسان به نام كيومرث (گيه مرتن – پيروان آذركيوان اورا گلشاه نيز ميناميدند) به همراه گاوي به نام اوك دات اولين آفريده هاي يزدان در ايران‌ويچ بودند.

ريشه مشترك اعراب، ايرانيان و ترك‌ها، بر پايه بندهشن
به اين كتاب امتياز بدهيد.

پولس كيست؟

پژوهشي در چگونگي شكل گيري بدعت‌ها در آيين مسيحيت

 

گزارش و پژوهش از : بهمن انصاري (سوشيانت)

استفاده از اين نويسه فقط با ذكر نام نويسنده مجاز است

او يك جهودزاده (يهودي‌زاده) بود كه در شهر طرسوس در كيليكا، هم‌چمي (يعني) در بخشي از خاك تركيه امروزي زاده شد. نام او شائول بود اما پسين‌ها (بعدها)، در جواني نام خود را به پولس دگرگون كرد (تغيير داد). در جواني چادردوز بود و پيرامون همين هنگام، در نزد گملیئل بن هیلل، تلمود را فراگرفت*.

    به مرور با خشك‌باوري و كورانديشي (تعصب) در آموزه هاي اهريمني تلمود، به كسي  ستيهنده (متعصب) دگرديس (تبديل) شد و به سختي با عيسي مسيح و ياران پاك‌دل او دشمني ورزيده، و آغاز به آزار و گزندرساني به آنها كرد. به زودي چون خفتكي (كابوسي) براي ترسايان (مسيحيان) شده، و از اهرمهاي بنيادين فشار، بر ياران عيسي گشت.

    اما اين بزهكار و مهره‌ي دست شيطان، ناگهان پس از مرگ عيسي به گفته خود در پي جنبشي دروني، به راستينگي (حقانيت) راه عيسي پي برده و عيسوي گشت!

    خود پولس در يكي از نسك (رساله) هاي خود كه امروز بخشي از كتاب مقدس(عهد جديد – انجيل) را در بر ميگيرد در مورد مسيحيت ميگويد:

     «در پيرامون سال 31 تا 36 ترسايي (ميلادي)، در گذرگاه راه دمشق (مسير جاده دمشق)، شبانگاه عیسی مسیح بر من نمايان (ظاهر) شد. او من را به نام عبری‌ام فرخواند و فرمود: "شائول، چرا مرا آزار می رسانی؟" من در آن هنگام ناگهان به اشتباه خود پي بردم. درخواست بخشش كردم. عيسي من را بخشيد و من را در بين ياران خود نهاد وسپس به من گمارش (ماموریت) داد تا پيك و فرستاده خداوند برای ناجهودان (غیریهودیان) باشم!» بدينگونه پولس، آيين جهود (يهود) را كنار گذاشت و ترسايي (مسيحي) گشت.

    از آن دسته كساني كه او را باور كردند، برنابا بود. برنابا يكي از حواريون و نزديكترين ياور عيسي بود. او بود كه گمان كرد پولس به راستي دگرگون (متحول) گشته و ديگر حواريون را باورمند كرد به اين دگرديسي تا پولس را بپذيرند.

    ولي در انجيل برنابا (كه ترسايان آن را در شمار اناجيل اربعه نپذيرفته اند) ميخوانيم كه پس از روزگاري، برنابا از اين كرده خود بيزاري جسته و پشيمان ميشود و ميگويد: « پولس دشمن خداست.اوست كه در دين عيسي بدعت آورده و عيسي را نه پيامبر خدا ونگه (بلكه) پسر خدا دانست.»

    در جايي ديگر نيز در انجيل برنابا ميخوانيم:«گروهي مژده دادند به اینکه عيسي آدمي نيست و همانا پسر خدوند است و در شمار ایشان پولس هم فریب خورد.» **

    پولس گذارهايي براي گسترش آگاهي ترسايي، به انطاكيه، اورشليم، عربستان، آسياي صغير و ديگر سرزمين‌ها داشت و به پرسشهاي ديني مسيحيان پاسخ ميداد. روي هم رفته اين سخنراني‌هاي او امروز پس‌زمينه بيش از نيمي از نوشتارها و نسك‌هاي عهد جديد(انجيل) را تشكيل ميدهد!

    چهارده بخش عهد جدید  به پولس وابسته است (نسبت داده میشود) كه چنين است:

–           هفت بخشِ رومیها، کورینتیان اول، کورینتیان دوم، گالاتیان، فیلیپیان، تسالونیان اول و فیلمون بي‌گمان نوشته او هستند.

–           چهار بخش تیموتی اول، تیموتی دوم، تیتوس و عبریها، به باور پژوهشگران، به گمان بسيار نوشته او نيست.

–           درباره سه بخش افسیان، کولوسیان و تسالونیان دوم نيز بین پژوهشگران ناهمگوني آرا (اختلاف نظر) وجود دارد.

در انجيل بخش روميها ميخوانيم كه پولس ديدگاه خود را درباره عيسي مسيح چنين بازگو ميكند:

–           عیسی از سوي پیامبران و عهدعتيق (تورات) نويد داده شده بود.
–           عیسی پسر خداوند بود.
–           عیسی از سوي مادر، از دودمان داوود پيامبر بود.
–           عیسی پسر خداوند بود که توانايي زنده کردن مردگان را به وسیله روح‌القدوس داشت.
–           عیسی خداوند ما بود.

    پولس داوي (ادعا) میکند که نوشته های خود را نه از هیچ‌کس ونگه (بلكه) از نمايان شدن عیسی مسیح دریافت کرده است. او ميگويد اين ديدگاه را عيسي گاهي در رويا و گاهي با پديدار شدن كالبد تن‌كرد (جسماني) در نهانگاه به شيوايي براي او گوشزد كرده است!                                                    !

    امروزه برخي از ترسايان (مسيحيان) همچون ارتدوكس‌ها سراسر به پولس گروش (اعتقاد) دارند. اما در برابر آن، برخي از ترسايان پاك‌دين و ژرف‌انديش، پولس را اولين و بزرگترين كژ كننده (تحريف كننده) در آموزه‌هاي عيسي ميدانند.

    براي نمونه، لئو تولستوی، نويسنده و بزرگمرد روس بر اين گروش(اعتقاد) است كه پولس در كژ كردن آيين ترسايي نخستين از گذر پايه‌ي خويش، نخش (نقش) بنيادين داشت.

    ایرنیوس، اسقف ليون در سده دوم، پولس را رد کرده و تنها انجیل متی را باور داشت.

    همچنين  به نگرش(اعتقاد) تام‌اوگولو، پولس یک پیامبر دروغین بود که نمیخواست رومیها را ترسايي (مسیحی) کند ونگه (بلكه) میخواست ترسايان را رومی کند. به نگرش تام‌اوگولو، پولس چندین انديشه كژ را درون آيين عيسي كرد. براي نمونه:

–           گناه نخستين.
–           جهودستیزی.
–           خداوند ساختن از عیسی.
–           دگرديس كردن نان و باده (شراب) به تن و خون عیسی.
–           كرپاني (قرباني) شدن عیسی براي پادافره و تاوان گناه آدمي.
–           پافشاري بر بهشتی بودن پادشاهی عیسی در برابر پادشاهی زمینی.
–           وابسته کردن رستگاری به باور به عیسی و نه انجام اساهاي (قوانين) تورات.
–           بنياد نهادن پايگاني و رده بندي (سلسله مراتب) در کلیسا تا مهار کلیسا و رهبري گروش مردم را در دست داشته باشد.

    پولس تا روزي كه عيسي زنده بود به سختي او را آزار داد و پس از رفتن عيسي از گيتي به مينو، در جامه ترسايان (نسيحيت) درآمده و نخستين دگرديسي (بدعت) خود را اين چنين گسترش داد: «من عيسي را ديدم و با او نان خوردم!» سپس دومين دگرديسي (بدعت) خود را اين چنين گسترش داد: «عيسي كشته شد تا گناه آدم ابوالبشر*** از دامان فرزندانش پاك شود!» سپس سومين دگرديسي (بدعت) خود را اين چنين گسترش داد: «عيسي خود خداوند است و انساني چون ما نيست!»

    اين نكته بنيادين (مهم) را گوشزد نيز مي‌كنم كه پولس نخستين كسي بود كه يگانگي خداوند در آيين ترسايي (مسيحيت) را از بين برد و انگاره (نظريه) چند خدايي (تثليث=خداوند سه گانه) را پديدار كرد و اين سه خدا را بدينگونه شناساند:

      خداي پدر (يهوه)

      خداي پسر (عيسي)

      روح‌القدوس

آري چنين است كه پولس زماني كه ديد آزار و گزندرساني او پيروان عيسي را دلسرد نميكند، خود را همچون آنها نشان داد و همانا ترسايي شد و سپس در كالبد هم‌كيشي، دشنه‌ها بر پيكر عيسي و آيين پاك او زد.
كه بزرگترين آن نابودي گروش(اعتقاد) به يگانگي خداست.

گفتاري دل‌نواز از سخنان گهربار اميرالمونين در نهج‌البلاغه چنين است:
دشمن چون از هر نيرنگي فرو ماند، بناي دوستي را نهاد .

      همچنين پيشواي ما امام موسی بن جعفر(علیه السلام) فرمودند : دسته‌اي هستند در رستاخيز (قيامت) كه خداوند به ديده آمرزش به آن‌ها نمي‌نگرد و آن‌ها را بخشش نمی‌كند و شكنجه دردنام (عذاب اليم) برای آن‌هاست. آن دسته كساني هستند كه داوي (ادعاي) پيشوايي كنند اما خداوند آنها را براي اين پيشوايي برگزيده نكرده است، از نامورترين آنها قابيل، نمرود، فرعون، يهودا -كه دگرديسي در آيين موسي(يهود) را پايه گزاري كرد- و پولس -كه دگرديسي در آيين عيسي(مسيحيت)را بنا نهاد- و از مردم ما نيز عمر و ابابكرهستند .                                                                             .
جامع الاخبار: ص 402

در قرآن ميخوانيم لم يلد و لم يولد
به چم (يعني) خداوند نه زاييده شده است و نه ميزايد.
سخن قرآن سخن هوده (حق) است. نه عيسي و نه هيچ كس ديگري فرزند يزدان نيست

اشدانّ‌لااله‌الي‌الله

 

سخن پاياني؛

 اهريمن نيرنگبازتر از آن است كه براي پيشبرد آماج (اهداف) خود تك تك به سوي آدميان بيايد.
او به سوي انديشگاه (مكتب) ميرود.

با كار كردن بر روي يك تن (پولس) كامياب شد تا سراسر انديشگاه ترسايي (مسيحيت) را از يكتاپرستي دور كرده و چندخدايي (شرك‌آلود) كند. كاري كه با زرتشتيت كرده و با ياري آيينهاي زروانيسم و اهريمني دوگانه‌پرستي (ثنويت) را جايگزين يكتاپرستي كرد. و در انديشگاه و آيين جهود (يهوديت) با درون كردن دروغها و انگ‌هايي (تهمت‌هايي) چون همخوابگي نابايسته (حرام-غيرمشروع) پيغمبران بني اسرائيل، حرامزاده بودن برخي از آنها چون سليمان و شرابخواري برخي ديگر چون نوح، در تورات، نابايسته‌ها و ناشايسته‌‌ها (حرام‌ها) را شايسته و بايسته(حلال) كرد.

 


*) تلمود كتاب دوم برخي فرقه هاي يهودي پس از تورات است. بسياري از آموزه هاي كابالا و شيطان پرستي توسط اين كتاب گسترش داده شد و پايه هاي صهيونيسم را شكل داد.

**) نكته‌هاي ديگر انجيل برنابا كه شوندي است بر سزاوار (حقانيت) و نزديك بودن انجيل برنابا با انجيل بنيادين (اصلي) عيسي؛ چنين است:

– از محمد به با نام پيغمبر پسين (آخرين) نام ميبرد و فرمان ميدهد كه ناگزير سراسر ياران عيسي با انگيزش (بعثت) او به پيامبري بايد به او گروند.

– عيسي را نه پسر خدا، ونگه (بلكه) پيامبر خدا ميداند. ميگويد كه عيسي نمرد، ونگه به آسمانها رفته و در روز داوري باز خواهد گشت. و ادامه ميدهد كه يهوداي اسخريوطي به جاي عيسي به چليپا (صليب) كشيده شد (سراسر بسان گفتار قرآن)

 ***) پولس معتقد بود كه پس از اخراج آدم و حوا از بهشت به جرم گناه، دامان فرزندان آدم و در نتيجه كل بشريت همچنان آلوده به گناه است. خدا خود را به شكل آدمي كرده و نام عيسي را بر خود نهاده، به زمين آمد و سپس به صليب كشيده شد تا با فدا كردن خود، گناه آدم و حوا را از بشريت بزدايد!

***

استفاده از اين مطلب با ذكر منبع و نام نويسنده بلامانع است.

 

ادامه‌ی خواندن

بررسی چگونه شكل‌گيری بدعت‌ها در آيين مسيحيت
به اين كتاب امتياز بدهيد.

گزارشي از: بهمن انصاري

     ديده شده است كه برخي اشخاصي كه كوشش دارند تا اسلام را آيين تحميلي بدانند، حضرت فردوسي را به چاپلوسي متهم كرده و اورا يك باستان پرست واقعي ميدانند كه براي حفظ جان يا ستاندن درهم و دينار نخست مدح و ستايش پيامبر و مولا علي را در پيش گرفت اما در آخر عمر كه چيزي براي از دست دادن نداشت اسلام را نكوهش كرد.

ادامه‌ی خواندن

بررسي دين و مذهب فردوسي
به اين كتاب امتياز بدهيد.
گزارش و پژوهشي از: سوشيانت

 

 

سخني نادرست و مجعول و جرياني از پيش ساخته شده در اين سال‌هاي اخير ديده ميشود كه با بهره گيري از برانگيختن احساسات پاك جوانان اين مرز و بوم و با هدفي مشخص و معلوم، كوروش هخامنشي را پدر ايران و سازنده ايران ناميده‌اند.
در اين جستار به اين موضوع مهند و مهم و پيامدهاي ناشي از اين دروغ‌هاي از پيش ساخته شده مي‌پردازيم.

ادامه‌ی خواندن

آيا كوروش هخامنشي، پدر ايران و سازنده ايران زمين است؟
3.4 (68%) 5 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك