دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی  
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان رمان:
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
  دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب تهوع (سارتر)
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها)  
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) اساطیر:
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران شعر:
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
  دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
فلسفه: دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) روانشناسی:
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
  دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
روزنامه‌های تاریخی:  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

مجله تاریخی

جسی جیمز و برادرش به جرم دستبرد به بانک و سرقت از قطار تحت تعقیب قرار گرفته اند و 5000 دلار جایزه برای شناسایی آنها پاداش در نظر گرفته شده است. اين تنها يكي از ده‌ها تبهكاری جسی جیمز و برادرش می‌باشد كه پليس فدرال آمريكا را مجبور به گذاشتن جايزه‌هاي كلان براي دستگيري آن‌ها كرد.

دوره غرب وحشی یکی از مهم ترین برهه های تاریخ آمریکا است که از سال 1850 تا 1920 چیزی نزدیک به هفتاد سال به طول انجامید. جسی جیمز ، برادران دالتون، بيلي كوچيكه و … از مشهورترين جانيان و هفت‌تير‌كشان غرب وحشي هستند.

جسی جیمز و برادرش

یک پوستر "تحت تعقیب" برای جسی جیمز و برادرش، دو تبهکار متعلق به دوران "غرب وحشی"،

امریکا؛1881

جسی جیمز
به اين كتاب امتياز بدهيد.

" شعبان جعفری " ؛ ملقب به "شعبان بی‌مخ"زورخانه‌دار و باستانی ‌کار ایرانی بود که بیشتر به خاطر حضورش در حرکات سیاسی به خصوص در کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ شهرت داشت. وی از اوباش بنامِ تهران بود.

در این میان برخی وی را متهم می‌کنند که در کودتای ۲۸ مرداد از دولتهای انگلیس و آمریکا برای سرنگونی دولت محمد مصدق پول گرفته‌است.

شعبان جعفری خود را از مریدان آیت‌الله کاشانی و از حامیان و اعضای گروه فدائیان اسلام می‌دانست .

خود شعبان جعفری مدعی بود که در روز ۲۸ مرداد سال ۳۲، وی تا حدود ظهر در زندان شهربانی بوده و بنابراین نمی‌توانسته نقشی اساسی در به ثمر رسیدن کودتای ۲۸ مرداد بازی کرده باشد.

وی که علاقه اش به محمدرضا‌شاه‌پهلوی و "شاه‌دوستی‌اش بر کسی پوشیده نیست، بعد از انقلاب ایران، نامش در لیست افرادی بود که تحت تعقیب کمیته ضربت انقلاب‌اسلامی قرار داشتند.

او از یک ترور که توسط عزت شاهی انجام شد، جان سالم به در برد؛ و سرانجام در 28 مرداد 1385 در ایالات متحده امریکا در گذشت.

شعبان جعفری ؛ ملقب به "شعبون بی مخ" و نوچه هایش در حال تراشیدن موهای سر یکی از مخالفان حکومت به عنوان تنبیه!

" شعبان جعفری " ؛ ملقب به " شعبان بی مخ " و نوچه هایش در حال تراشیدن موهای سر یکی از مخالفان حکومت به عنوان تنبیه!

شعبان بی‌مخ
3.5 (70%) 6 votes

فراعنه سیاه بردگانی بودند که از مصر به سودان فرستاده می شدند یا فرار می کردند. آن ها در این منطقه و در کنار رود نیل، تمدن جدیدی را که مورخان آن را تمدن فراعنه سیاه نام گذاری کرده اند، بنیان نهادند.

مردم این تمدن در سودان که منطقه ای غنی از نظر داشتن معادن طلا و مس محسوب می شود، به کار پرداختند و تمدنی را که از بسیاری نظرها از تمدن ایجادشده توسط فراعنه مصر، غنی تر بود، بنیان نهادند.

مورخان، تاریخ بنیان گذاری سلسله فراعنه سیاه را حدود سال ۷۸۰ پیش از میلاد مسیح(ع) دانسته اند و بر این باورند که مردم این تمدن در مناطقی از شمال سودان فعلی که در نزدیکی مصر واقع شده است، می زیستند.

فراعنه سیاه شهری را به نام ناپاتا (Napata) بنیان نهادند و سال ها در این شهر که پایتخت آن‌ها محسوب می شد، به حکومت پرداختند.

آن‌ها طی سال‌ها حکومت بر مناطقی از سودان فعلی، به تقلید از فراعنه مصر به ایجاد بناهای مشابه تمدن مصر باستان دست زدند.

از معروف ترین فراعنه سیاه به تاهارکوا (Taharqua) می توان اشاره کرد که توانست در زمان حکومت خود، بخش هایی از کشور لیبی فعلی را تصرف کند.

براساس بررسی‌های باستان‌شناسان، مردم تمدن فراعنه سیاه به پرورش فیل اهمیت زیادی می‌دادند و این امر را به خوبی در دیوارنگاره‌ها و سنگ‌نبشته‌های به جا مانده از مردم این تمدن می‌توان دید.

علاوه بر معابد این کشور که بیش تر آن ها ناشناخته اند، هرم های زیادی نیز در سودان وجود دارند که در کاوش های انجام شده در آن ها، اشیای تاریخی زیادی از جمله بیش از یک هزار مجسمه منحصربه فرد و زیورآلات کشف شده اند.

به جز معابد، کشور سودان در مقایسه با مصر، هرم‌های بیش‌تری دارد که از آن جمله به هرم‌های مشهوری می‌توان اشاره کرد که از آن‌ها به عنوان مجموعه هرم های میرو (Meroe) نام برده می‌شود.

طبق بررسی‌های باستان‌شناسان آلمانی در ۱۹۶۰ میلادی، فقط ۳۰ هرم در شمال کشور سودان قرار دارند، این در حالی است که از آن زمان تاکنون محوطه های تاریخی سودان توسط باستان شناسان به صورت جدی کاوش نشده و فقط به منبع درآمد قاچاقچیان آثار هنری تبدیل شده اند.

کارشناسان دلیل اصلی این امر را وقوع جنگ های داخلی متعدد در این کشور می دانند که سبب شده اند، بناهای تاریخی منحصر به فرد تمدن فراعنه سیاه حتی برای مردم سودان نیز ناشناخته باشند.

شاید به همین دلیل باشد که فقط یکی از محوطه های تاریخی این کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

فراعنه سیاه ؛ سودان

بقایای شهر تاریخی "میرو" ؛ جایگاه فراعنه سیاه

میرو؛ سودان

فراعنه سیاه
به اين كتاب امتياز بدهيد.

شورش مشتزنان که با نام‌های قیام بوکسورها و جنبش ایهتوان نیز شناخته می‌شود، جنبشی میهن‌پرستانه بود که توسط انجمن هماهنگی درستکار در سال‌های بین ۱۸۹۸ و ۱۹۰۱ در چین رخ داد.

این جنبش بر ضد امپریالیسم خارجی و مسیحیت بود.

در ۱۹۰۰، جنگجویان مشت‌زن، خارجی‌های شهر پکن را ترسانده و آن‌ها را مجبور به پناه گرفتن در منطقه سفارتخانه‌های شهر پکن کردند. این اقدام باعث شد تا ملکه "تزی‌شی" که در ابتدا دودل بود با اصرار محافظه‌کاران دربار امپراتوری علیه بیگانگان اعلام جنگ کند.

دیپلمات‌ها، مردمان غیرنظامی خارجی، سربازان و مسیحیان چینی در منطقه سفارت‌نشین پکن به محاصره نیروهای ارتش امپراتوری درآمدند که این محاصره ۵۵ روز طول کشید. مقامات دولت چین در برابر مسئله زنده نگه‌داشتن یا کشتن خارجی‌های این منطقه با یکدیگر دچار اختلاف شدند که باعث درگیری بین این دو گروه شد.

محاصره هنگامی پایان یافت که اتحاد هشت ملت نزدیک به ۲۰،۰۰۰ نیروی نظامی به چین فرستادند و پس از شکست دادن ارتش امپراتوری چین، پکن را گرفتند.

پروتکل مشت‌زن در تاریخ ۷ سپتامبر ۱۹۰۱ به قیام خاتمه داد و در آن مجازاتهای سنگینی بر دولت چین بسته شد.

مشتزن‌ها معتقد بودند که با تمرین‌های سخت، رژیم غذایی، هنرهای رزمی و نیایش می‌توانند به ویژگی‌های فراطبیعی همچون پرواز کردن دست بیابند. همچنین بر این باور بودند که میلیون‌ها روح سرباز از آسمان‌ها برای کمک به آن‌ها در پاک کردن چین از بیگانگان خواهند آمد. مشتزن‌ها معمولاً از کشاورزان، روستاییان و کارگرانی تشکیل شده بودند که از بلایای طبیعی (همچون سیل)، گسترش اعتیاد به تریاک به جان آمده بودند و مسیحیان، مبلغان مسیحی و اروپاییان مهاجر را دلیل بدبختی‌های خود می‌دانستند.

در نهایت با حمله تمامی نیروهای اتحاد هشت کشور اتریش-مجارستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه و ایالات متحده آمریکا شورش مشتزن‌ها درهم کوبیده شد.

 

نیروهای سرکوب کننده " شورش مشتزنان " چینی که از هشت کشور به چین اعزام شدند

چین؛ 1900 میلادی

شورش مشتزنان – چین
به اين كتاب امتياز بدهيد.

دست خط امیر کبیر در نامه معروف او به پادشاه قاجار !

پس از عزل موثق‌الدوله توسط امیر کبیر ، پادشاه قاجار ناصرالدين شاه به توصيه عمه خود كه از اقوام موثق‌الدوله بود، او را مجددا ابقا كرده و به جايگاه پيشين بازگرداند. امیر کبیر هنگامي كه اين خبر را شنيد، به سرعت دستور داد او را بازگردانند و در ناه اي به شاه قاجار، او را به خاطر توصيه پذيري از زنان دربار، مورد سرزنش قرار داد.

متن اين نامه به شرح زير است:

«قربانت شوم
الساعه که در ایوان منزل با همشیره‌ همایونی به شکستن لبه‌ نان مشغولیم، خبر رسید که شاهزاده موثق‌الدوله حاکم قم را که به جرم رشا و ارتشا معزول کرده‌بودم به توصیه‌ عمه‌ خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده‌اید.

فرستادم او را تحت‌الحفظ به تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره‌ امور مملکت به توصیه‌ عمه و خاله نمی‌شود.
زیاده جسارت است، تقی»

امیر کبیر : "اداره مملکت به توصیه عمه و خاله نمی شود"

امیر کبیر : "اداره مملکت به توصیه عمه و خاله نمی شود"

امیر کبیر
به اين كتاب امتياز بدهيد.

در شب 4 اوریل سال 1968 میلادی دکتر " مارتین لوترکینگ " کشیش آزادیخواه در شهر ممفیس توسط یک مجرم سابقه دار سفیدپوست مورد سوءقصد قرار گرفت و به قتل رسید.

او رهبر "جنبش حقوق مدنی ایالات متحده آمریکا" بود در مبارزه علیه نژادپرستی از تعالیم مسیح، آبراهام لینکلن و مهاتما گاندی پیروی می‌کرد.

پس از ترور او شورشهایی اعتراض آمیز در سرتا سر ایالات متحده شکل گرفت.قاتل وی دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.

هر سال در سومین دوشنبه ماه ژانویه مردم آمریکا روز تولد مارتین لوترکینگ را به یادگار خدمات و فداکاری هایش در راه جامعه مدنی بدون تبعیض گرامی می‌دارند.

تظاهرات و اعتراض مردم امریکا در اعتراض به ترور  مارتین لوترکینگ

 

 

تظاهرات و اعتراض مردم امریکا در اعتراض به ترور " مارتین لوترکینگ "؛ تحت تدابیر شدید امنیتی

امریکا؛ 1968

 

مارتین لوترکینگ
به اين كتاب امتياز بدهيد.

زولو نام یکی از تیره‌ها و زبان‌های آفریقایی است. قوم زولو در دوره سلطنت "شاکا" که بین سالهای۱۸۱۶ تا ۱۸۲۸ ادامه داشت در جنگ‌هایی که به مفکانه معروف شد به منتهای قدرت رسید.

وی با فتوحات بزرگ خود امپراتوری زولو را بوجود آورد. دولت زولو در ۱۸۳۰-۱۸۳۹ با بوئر در جنگ بود، و سرانجام در ۱۸۸۰ مغلوب بریتانیا شد، و امپراتوری زولو به ۱۳ مملکت تقسیم گردید و بعداً نیز این ممالک تقسیم شد و حدود ۲۰۰ قبیله مستقل زولو تشکیل یافت.

جمعیت مردم زولوتبار، حدود ۱۰ میلیون نفر است و بیشتر آن‌ها در کشور آفریقای جنوبی زندگی می‌کنند. زولوها تعدد زوجات را جایز می دانند و عقد و عروسی در نزد آنان با اهدای گاو به خانواده عروس منعقد می‌شود.

زولو یکی از زبان‌های بانتو است. واژه زولو در زبان زولو به معنی «آسمان» است.

یک جادوگر و پزشک " اقوم زولو " در جنوب افریقا

یک جادوگر و پزشک " اقوم زولو " در جنوب افریقا

افریقای جنوبی؛ حدود 1870

زولو
به اين كتاب امتياز بدهيد.

فرستادن مجرمان و جانيان انگلستان به استراليا براي ايجاد مهاجر نشين!

نخستين دسته مهاجران انگليسي، عمدتا جانيان زنداني و بدكاره ها (مرد و زن) 18 ژانويه 1787 وارد استراليا شدند.

اینان و مهاجران انگلیسی بعدي با ازميان بردن بسياري از بوميان استرالیا جاي آنان را گرفتند و استراليا را به صورت يك مهاجرنشين انگليسي در آوردند.

استراليا كه از اوايل قرن 20 يك دومينيون مشترك المنافع انگلستان شده است پادشاه اين كشوررا ـ بمانند کانادا ـ همچنان رئيس استراليا مي‌داند.

جغرافي‌دانان غرب در همان زمان با هدف كاهش اعتراض آسيايي‌ها به مهاجرت انگليسي‌ها به استراليا و نيوزيلند، اين دو سرزمين و جزاير متصرفه پيرامون آنهارا، قاره «اقيانوسيه» ناميدند تا ماهيّتي جدا از آسيا داشته باشد که این عنوان همچنان باقي مانده است.

باوجود اين، اعتراض پايان نيافته است و خطر «سياسي ـ نظامي» در درازمدت در اين منطقه وجود خواهد داشت.

امپراتوری ژاپن که انگلیسی شدن استراليا  را ردّ کرده بود در جریان جنگ جهانی دوم و باهدف اروپایی زدایی از مشرق زمین، استرالیا را مورد حملات هوایی متعدد قرارداد.

فرستادن مجرمان و جانيان انگلستان به استراليا
فرستادن مجرمان و جانيان انگلستان به استراليا و قتل عام بومیان استرالیایی ؛ 1900 میلادی

مهاجرت انگليسی‌ها به استراليا
به اين كتاب امتياز بدهيد.

"جواهر لعل نهرو، نخست وزير هند مي نويسد: ابتدا مبلغان مذهبي و به دنبال آن كشتي هاي جنگي مي آيند و بعد هم تصرف اراضي شروع مي شود."

به باور M.B.T، آفریقایی‌ها مردمانی بسیار معتقد و دین باور بوده و برای آنها پذیرش برخی باورها و سنت‌ها و التزام به مناسک بسیار موجه و مقبول است.

مورخان نیز از دیرباز در خصوص حضور ادیان و باورهای مردم آفریقا به ارواح و مظاهر طبیعت، سخن گفته و این ویژگی آفریقایی‌ها را برجسته نشان می‌دادند.

"آیین مسیحیت" به دلیل مهاجرت گروه‌هایی از دیگر کشورها به شمال قاره راه یافته و مورد پذیرش قرار گرفت.

مرحله نخست ورود مسیحیت به آفریقا، در قرن دوم میلادی آغاز شد و گسترش نسبی آن تا قرن هفتم که مقارن با ظهور اسلام بوده، ادامه داشت.

مرحله دوم، از قرن پانزدهم و با حضور پرتغالی‌ها آغاز شد که می‌توان آن را دوران مسیحیت وابسته به پرتغال نامید. آن مسیحیت با حضور استعمار پدیدار شده و رشد کرد.

مرحله سوم، از نیمه قرن نوزدهم آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

مبلغان مسيحي كه در قرن هاي اخير، در نقاط دور افتاده به تبليغ مي پرداختند را مبلغان تبشيري مي نامند.

از آنجایی که شمال آفریقا خراجگذار امپراتوری رم به شمار می‌رفته و آن امپراتوری، مدعی گسترش مسحیت بوده، از این ‌رو مسیحیت در مصر، اتیوپی و مغرب که در آن زمان شامل کشورهای شمال آفریقا، لیبی، تونس، الجزایر و مراکش می‌گردید، مورد پذیرش قرار گرفت.

به نوشته دایره دایرهٔ‌المعارف آفریکانا، مسیحیت در ابتدا توسط مبلغان و تجار رشد کرد.

 

مبلغ مسیحی "پدر پائولو" در حال سفر در بیابان های افریقا

افریقا؛ 1885

 

مبلغان مسیحی و نقش آن‌ها در استعمار افريقا
به اين كتاب امتياز بدهيد.

عکسی نایاب از مراسم اعدام میرزا رضا کرمانی

میرزا رضا کرمانی ، ناصرالدین‌شاه‌قاجار را در روز آغاز جشن 50 سالگی سلطنتش در شاه‌عبدالعظیم با شلیک گلوله‌ای ترور کرد.

وی چندروزی زندانی و سپس به دار آویخته شد.

میرزا رضا کرمانی

میرزا رضا کرمانی
به اين كتاب امتياز بدهيد.

عکسی بسیار جالب از یک زن مصری که در حال حمل کوزه آب است

قاهره؛ 1870

عکاس: فلیکس بونفایلز

زن مصری

زن مصری
به اين كتاب امتياز بدهيد.

" دیوار ندبه " یا "دیوار غربی" مقدس‌ترین مکان مذهبی یهودیان است که بر روی تپه «موریا» در شهر (بیت المقدس) اورشلیم قرار دارد.

بر باور یهودیان دیوار ندبه از آخرین باقی‌مانده‌های هیکل سلیمان و دومین پرستش‌گاه اورشلیم و مرکز دعا و منبع الهام برای یهودیان در اسراییل و سراسر جهان می‌باشد.

مسلمانان آن را دیوار براق می‌خوانند و معتقدند پیامبر اسلام مرکب خود را در شب معراج به آن بست.

در نماز سه گانه (روزانه) یهودیان جهان، مختصات این مکان به عنوان قبله استفاده می شود.

حیاط دیوار ندبه (دیوار غربی) درواقع بخش بیرونی هیکل سلیمان می‌باشد و از آنجایی که قدش قداشیم (قدس اقداس) محل بسیار مقدسی است یهودیان اجازه ورود به آنسوی دیوار ندبه را ندارند.

در تورات، صفر لاویان و اعداد فصل ۱۹ قوانین بسیاری برای 'طهارت ویژه' افرادی که می‌خواهند به بیت همیقداش وارد شوند وجود دارد و از این جهت که امروزه شرایط 'طهارت ویژه' کامل شرعی مقدور نمی‌باشد یهودیان متعهد به امور مذهبی از ورود و بازدید بقایای محوطه داخلی بیت همیقداش (بیت المقدس) از جمله قدس القداس و یا هر چه که در پشت دیوار ندبه (دیوار غربی) وجود دارد اجتناب می‌کنند.

بر همین اساس بسیاری از علمای یهودی از جمله رهبر مذهبی یهودیان اسراییل (Rabanut) از سال ۱۹۶۷ قانونی وضع کردند که یهودیان اجازه ورود و حرکت در کوهی که قبلاً مکان معبد (هیکل) بوده را ندارند. چرا که احتمال دارد در مکان قدش قداشیم (قدس اقداس) قدم بگذارند.

یهودیان در حال عبادت در پای " دیوار ندبه "

گروهی از یهودیان در حال عبادت در پای " دیوار ندبه "

عثمانی؛ فلسطین؛ 1870

ديوار ندبه
به اين كتاب امتياز بدهيد.

تاریخ لائوس به پادشاهی لان‌ژانگ می‌رسد که در سده چهاردهم میلادی بنیاد شد و تا سده هیجدهم ادامه یافت.

در سده هیجده، سیام بر امیرنشین‌های باقی‌مانده از دوره لان‌ژانگ چیرگی یافت.
شاه سیام برای جلوگیری از جنگ با فرانسه، سرزمین‌هایی از خاک خود را با نام لائوس به فرانسه بخشید و این سرزمین‌ها در سال ۱۸۹۳ به هندوچین فرانسه ضمیمه شدند.

اشغال کشور به دست ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم منجر به اعلام استقلال شد، که فرانسویان سرانجام آن را در ۱۹۵۴ پذیرفتند. با این حال، جنگ داخلی، این پادشاهی را ویران کرد؛ جنگی بین نیروهای سلطنت‌طلب و نیروهای کمونیست پاتت لائو.

لائوس در جریان جنگ ویتنام موضع بی‌طرفی در پیش گرفت.

اما ویت‌کنگ‌ها از لائوس به عنوان خط تدارکاتی در جنگ ویتنام استفاده کردند و در اواخر دهه ۱۹۶۰ آمریکا برای مقابله با چریک‌های ویت‌کنگ ویتنام که به داخل لائوس رخنه می‌کردند، و به منظور شتاب دادن به پایان جنگ، بی‌طرفی لائوس را نقض کرد و بدون درز این موضوع به مطبوعات به بمباران‌های گسترده بخش‌هایی از لائوس، به ویژه دشت خمره‌ها دست زد.

مجسمه بودا در پارك بودا ( كشور لائوس )

پارك بودا در كشور لائوس

مختصری از تاريخ كشور لائوس
به اين كتاب امتياز بدهيد.

واژه چرتکه ،واژه ای است که از زبان روسی وارد زبان فارسی شده است. چرتکه در زبان روسی به معنی «تسبیح» می باشد.

در طول امپراطوری هخامنشی ، در حدود ۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، ایرانیان اولین بار شروع به استفاده از چرتکه کرده اند.

بر اساس نوشته های هردوت، مورخ یونانی، که می نویسد “مصریان سنگریزه ها را از راست به چپ، مخالف جهت یونانی استفاده می‌کنند” می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از چرتکه در مصر باستان نیز رواج داشته است.

یک فروشنده دوره گرد " چرتک " در روسیه

یک فروشنده دوره گرد " چرتک " در روسیه ؛ مسکو؛ 1860

چرتکه
به اين كتاب امتياز بدهيد.

بقایای زن "Huldremose" متعلق به حدود دوهزار سال پیش که در یک مرداب افتاده بود

دانمارک؛ حدود 100 سال پیش از میلاد

این زن که در هنگام مرگ 40 ساله بوده است بر اساس امید به زندگی آن دوران یک "پیرزن" به حساب می آمده!

هنگام کشف طنابی بر گردن وی کشف شد که باستان شناسان در این باره 3 احتمال مطرح کرده اند.

اول اینکه وی به قتل رسیده و در مرداب انداخته شده است؛ دوم اینکه وی را دار زده اند و به مرداب انداخته اند. احتمال سوم اینکه این طناب بقایای گردنبند وی بوده است و او بصورت تصادفی در این مرداب افتاده و خفه شده است.

قبل از مرگ یک پای او شکسته شده بوده و آخرین وعده غذایی اش نان بوده است.

این جسد در سال 1879 و توسط یک معلم که در حال جمع آوری زغال سنگ در این محل بود کشف شد و با اطلاع وی به پلیس؛ آنها آن را به اداره پلیس منتقل نمودند!

در هنگام کشف،این خانم شال و لباس و دامن پشمی بر تن داشته است.


جسد زن دانماركی متعلق به دوهزار سال پیش

جسد زن دانماركی متعلق به دوهزار سال پیش
3.6 (72.5%) 8 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك