دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
رمان برگزیده
کتاب برگزیده
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی ) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن )  
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) رمان:
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
  دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب انجيل  
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان ) اساطیر:
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها ) دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب آشنایی با ادیان  
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران شعر:
  دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب برهان قاطع
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
   
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

با کمک به پرداخت هزینه‌های سایت، در این جنبش فرهنگی، سهیم باشید.


دانلود کتاب های نایاب

مجله تاریخی

فرستادن مجرمان و جانيان انگلستان به استراليا براي ايجاد مهاجر نشين!

نخستين دسته مهاجران انگليسي، عمدتا جانيان زنداني و بدكاره ها (مرد و زن) 18 ژانويه 1787 وارد استراليا شدند.

اینان و مهاجران انگلیسی بعدي با ازميان بردن بسياري از بوميان استرالیا جاي آنان را گرفتند و استراليا را به صورت يك مهاجرنشين انگليسي در آوردند.

استراليا كه از اوايل قرن 20 يك دومينيون مشترك المنافع انگلستان شده است پادشاه اين كشوررا ـ بمانند کانادا ـ همچنان رئيس استراليا مي‌داند.

جغرافي‌دانان غرب در همان زمان با هدف كاهش اعتراض آسيايي‌ها به مهاجرت انگليسي‌ها به استراليا و نيوزيلند، اين دو سرزمين و جزاير متصرفه پيرامون آنهارا، قاره «اقيانوسيه» ناميدند تا ماهيّتي جدا از آسيا داشته باشد که این عنوان همچنان باقي مانده است.

باوجود اين، اعتراض پايان نيافته است و خطر «سياسي ـ نظامي» در درازمدت در اين منطقه وجود خواهد داشت.

امپراتوری ژاپن که انگلیسی شدن استراليا  را ردّ کرده بود در جریان جنگ جهانی دوم و باهدف اروپایی زدایی از مشرق زمین، استرالیا را مورد حملات هوایی متعدد قرارداد.

فرستادن مجرمان و جانيان انگلستان به استراليا
فرستادن مجرمان و جانيان انگلستان به استراليا و قتل عام بومیان استرالیایی ؛ 1900 میلادی

به اين كتاب امتياز بدهيد.

"جواهر لعل نهرو، نخست وزير هند مي نويسد: ابتدا مبلغان مذهبي و به دنبال آن كشتي هاي جنگي مي آيند و بعد هم تصرف اراضي شروع مي شود."

به باور M.B.T، آفریقایی‌ها مردمانی بسیار معتقد و دین باور بوده و برای آنها پذیرش برخی باورها و سنت‌ها و التزام به مناسک بسیار موجه و مقبول است.

مورخان نیز از دیرباز در خصوص حضور ادیان و باورهای مردم آفریقا به ارواح و مظاهر طبیعت، سخن گفته و این ویژگی آفریقایی‌ها را برجسته نشان می‌دادند.

"آیین مسیحیت" به دلیل مهاجرت گروه‌هایی از دیگر کشورها به شمال قاره راه یافته و مورد پذیرش قرار گرفت.

مرحله نخست ورود مسیحیت به آفریقا، در قرن دوم میلادی آغاز شد و گسترش نسبی آن تا قرن هفتم که مقارن با ظهور اسلام بوده، ادامه داشت.

مرحله دوم، از قرن پانزدهم و با حضور پرتغالی‌ها آغاز شد که می‌توان آن را دوران مسیحیت وابسته به پرتغال نامید. آن مسیحیت با حضور استعمار پدیدار شده و رشد کرد.

مرحله سوم، از نیمه قرن نوزدهم آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

مبلغان مسيحي كه در قرن هاي اخير، در نقاط دور افتاده به تبليغ مي پرداختند را مبلغان تبشيري مي نامند.

از آنجایی که شمال آفریقا خراجگذار امپراتوری رم به شمار می‌رفته و آن امپراتوری، مدعی گسترش مسحیت بوده، از این ‌رو مسیحیت در مصر، اتیوپی و مغرب که در آن زمان شامل کشورهای شمال آفریقا، لیبی، تونس، الجزایر و مراکش می‌گردید، مورد پذیرش قرار گرفت.

به نوشته دایره دایرهٔ‌المعارف آفریکانا، مسیحیت در ابتدا توسط مبلغان و تجار رشد کرد.

 

مبلغ مسیحی "پدر پائولو" در حال سفر در بیابان های افریقا

افریقا؛ 1885

 

به اين كتاب امتياز بدهيد.

عکسی نایاب از مراسم اعدام میرزا رضا کرمانی

میرزا رضا کرمانی ، ناصرالدین‌شاه‌قاجار را در روز آغاز جشن 50 سالگی سلطنتش در شاه‌عبدالعظیم با شلیک گلوله‌ای ترور کرد.

وی چندروزی زندانی و سپس به دار آویخته شد.

میرزا رضا کرمانی

به اين كتاب امتياز بدهيد.

عکسی بسیار جالب از یک زن مصری که در حال حمل کوزه آب است

قاهره؛ 1870

عکاس: فلیکس بونفایلز

زن مصری

به اين كتاب امتياز بدهيد.

" دیوار ندبه " یا "دیوار غربی" مقدس‌ترین مکان مذهبی یهودیان است که بر روی تپه «موریا» در شهر (بیت المقدس) اورشلیم قرار دارد.

بر باور یهودیان دیوار ندبه از آخرین باقی‌مانده‌های هیکل سلیمان و دومین پرستش‌گاه اورشلیم و مرکز دعا و منبع الهام برای یهودیان در اسراییل و سراسر جهان می‌باشد.

مسلمانان آن را دیوار براق می‌خوانند و معتقدند پیامبر اسلام مرکب خود را در شب معراج به آن بست.

در نماز سه گانه (روزانه) یهودیان جهان، مختصات این مکان به عنوان قبله استفاده می شود.

حیاط دیوار ندبه (دیوار غربی) درواقع بخش بیرونی هیکل سلیمان می‌باشد و از آنجایی که قدش قداشیم (قدس اقداس) محل بسیار مقدسی است یهودیان اجازه ورود به آنسوی دیوار ندبه را ندارند.

در تورات، صفر لاویان و اعداد فصل ۱۹ قوانین بسیاری برای 'طهارت ویژه' افرادی که می‌خواهند به بیت همیقداش وارد شوند وجود دارد و از این جهت که امروزه شرایط 'طهارت ویژه' کامل شرعی مقدور نمی‌باشد یهودیان متعهد به امور مذهبی از ورود و بازدید بقایای محوطه داخلی بیت همیقداش (بیت المقدس) از جمله قدس القداس و یا هر چه که در پشت دیوار ندبه (دیوار غربی) وجود دارد اجتناب می‌کنند.

بر همین اساس بسیاری از علمای یهودی از جمله رهبر مذهبی یهودیان اسراییل (Rabanut) از سال ۱۹۶۷ قانونی وضع کردند که یهودیان اجازه ورود و حرکت در کوهی که قبلاً مکان معبد (هیکل) بوده را ندارند. چرا که احتمال دارد در مکان قدش قداشیم (قدس اقداس) قدم بگذارند.

یهودیان در حال عبادت در پای " دیوار ندبه "

گروهی از یهودیان در حال عبادت در پای " دیوار ندبه "

عثمانی؛ فلسطین؛ 1870

به اين كتاب امتياز بدهيد.

تاریخ لائوس به پادشاهی لان‌ژانگ می‌رسد که در سده چهاردهم میلادی بنیاد شد و تا سده هیجدهم ادامه یافت.

در سده هیجده، سیام بر امیرنشین‌های باقی‌مانده از دوره لان‌ژانگ چیرگی یافت.
شاه سیام برای جلوگیری از جنگ با فرانسه، سرزمین‌هایی از خاک خود را با نام لائوس به فرانسه بخشید و این سرزمین‌ها در سال ۱۸۹۳ به هندوچین فرانسه ضمیمه شدند.

اشغال کشور به دست ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم منجر به اعلام استقلال شد، که فرانسویان سرانجام آن را در ۱۹۵۴ پذیرفتند. با این حال، جنگ داخلی، این پادشاهی را ویران کرد؛ جنگی بین نیروهای سلطنت‌طلب و نیروهای کمونیست پاتت لائو.

لائوس در جریان جنگ ویتنام موضع بی‌طرفی در پیش گرفت.

اما ویت‌کنگ‌ها از لائوس به عنوان خط تدارکاتی در جنگ ویتنام استفاده کردند و در اواخر دهه ۱۹۶۰ آمریکا برای مقابله با چریک‌های ویت‌کنگ ویتنام که به داخل لائوس رخنه می‌کردند، و به منظور شتاب دادن به پایان جنگ، بی‌طرفی لائوس را نقض کرد و بدون درز این موضوع به مطبوعات به بمباران‌های گسترده بخش‌هایی از لائوس، به ویژه دشت خمره‌ها دست زد.

مجسمه بودا در پارك بودا ( كشور لائوس )

پارك بودا در كشور لائوس

به اين كتاب امتياز بدهيد.

واژه چرتکه ،واژه ای است که از زبان روسی وارد زبان فارسی شده است. چرتکه در زبان روسی به معنی «تسبیح» می باشد.

در طول امپراطوری هخامنشی ، در حدود ۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، ایرانیان اولین بار شروع به استفاده از چرتکه کرده اند.

بر اساس نوشته های هردوت، مورخ یونانی، که می نویسد “مصریان سنگریزه ها را از راست به چپ، مخالف جهت یونانی استفاده می‌کنند” می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از چرتکه در مصر باستان نیز رواج داشته است.

یک فروشنده دوره گرد " چرتک " در روسیه

یک فروشنده دوره گرد " چرتک " در روسیه ؛ مسکو؛ 1860

به اين كتاب امتياز بدهيد.

بقایای زن "Huldremose" متعلق به حدود دوهزار سال پیش که در یک مرداب افتاده بود

دانمارک؛ حدود 100 سال پیش از میلاد

این زن که در هنگام مرگ 40 ساله بوده است بر اساس امید به زندگی آن دوران یک "پیرزن" به حساب می آمده!

هنگام کشف طنابی بر گردن وی کشف شد که باستان شناسان در این باره 3 احتمال مطرح کرده اند.

اول اینکه وی به قتل رسیده و در مرداب انداخته شده است؛ دوم اینکه وی را دار زده اند و به مرداب انداخته اند. احتمال سوم اینکه این طناب بقایای گردنبند وی بوده است و او بصورت تصادفی در این مرداب افتاده و خفه شده است.

قبل از مرگ یک پای او شکسته شده بوده و آخرین وعده غذایی اش نان بوده است.

این جسد در سال 1879 و توسط یک معلم که در حال جمع آوری زغال سنگ در این محل بود کشف شد و با اطلاع وی به پلیس؛ آنها آن را به اداره پلیس منتقل نمودند!

در هنگام کشف،این خانم شال و لباس و دامن پشمی بر تن داشته است.


جسد زن دانماركی متعلق به دوهزار سال پیش

جسد زن دانماركی متعلق به دوهزار سال پیش
3.63 (72.5%) 8 votes

آمنهوتب سوم میان شش‌سالگی تا دوازده‌سالگی به پادشاهی رسیده است و سالهای فرمانروایی او همراه با آشتی، کامیابی و شکوه مهرازی (معماری) بوده است.

برپایه دانسته‌ها او از شهبانوی خود تیه دو پسر داشت که یکی از آنان با نام "آخناتون" پس از پدر بر تخت نشست.

وی روی هم سه پسر داشته که یکی دیگر از پسرانش اسمنخکاره رازآمیز است که پس از آخناتون به پادشاهی رسید.

وی همچنین در سال دهم پادشاهی‌اش با گیلوخپا دختر شوت‌تارنای دوم پادشاه میتانی پیمان زناشویی بست.

دوران فرمانروایی «آمن هوتپ سوم» دوران ثروت و رونق مصر باستان بوده و پروژه‌های ساختمانی عظیمی در آن زمان انجام شده است .

وسایل نقاشی و رنگ آمیزی در مصر باستان - حدود 3350 سال قبل ؛ موزه هنر متروپولیتن

حدود 3350 سال قبل ؛ موزه هنر متروپولیتن

به اين كتاب امتياز بدهيد.

«حکما»، «حکمت» را به «خاموشی» و «تفکر» یافتند.
"تذکرة الاولیاء"

تفسیر:
نکته بسیار ظریفی است. پرگویی و زیاده‌گویی نشان دهنده عقل کوچک است. هم‌چنان‌كه حضرت‌سعدی می‌فرمايند: «شخص پرگو به طبل توخا‌لی مانند است؛ با صدای بلند و درون تهی.»
معمولا فرزانگان و اندیشمندان «سکوت» را در اولویت قرار داده و از آرامش سکوت برای «تفکر» بهره می‌برند.


بهمن انصاری

به اين كتاب امتياز بدهيد.

ترک و کرد و لر و بلوچ و… همه با هم تشکیل ایران را داده‌اند،
و ملیت ماست که به ما هویت داده‌است؛

حضرت شهریار می‌فرمایند:

«گرچه ترکی بس عزیز است و زبان مادری
لیک اگر "ایران“ مخواند، لال بادا این زبان
مرد آن باشد که حق گوید، چو باطل رخنه کرد
هم بایستد بر سر پیمان حق تاپای جان»


بهمن انصاری

 

 

به اين كتاب امتياز بدهيد.

تاریخ مادر تمام علوم است.
یک پزشک، یک منجم، یک ریاضی‌دان و… باید در مرحله نخست تاریخ ، پیشینه و سرگذشت مفاخر رشته خود را بشناسد.

تاریخ فلسفه رندگی و راهگشای پیشرفت است. بدون آگاهی از گذشته و بررسی تجربیات و تجزیه و تحلیل‌ پیروزی‌ها و شکست‌ها، موفقیت در آینده امکان‌پذیر نیست.


بهمن انصاری

به اين كتاب امتياز بدهيد.

چه کاری بیشتر از نوشتن زبان فارسی به الفبای لاتین می‌تواند خیانت به زبان و فرهنگ ایران باشد؟

امروزه در زمان نگارش پیامک‌ها، همچنین در شبکه‌هایی اجتماعی چون فیسبوک و توییر و یا حتی هنگام استفاده از مسنجرها، پیش از هفتاددرصد از ما ایرانیان، از حروف الفبای لاتین؛ ترویج شده با نام مجعول فینگلیش، استفاده میکنیم.

نوشتن زبان فارسی به خط لاتین، بزرگترین و نابخشوده‌ترین کژ رَوی و اشتباه ماست. ما دارای فرهنگ پرباری با درازای هفت تا ده هزار ساله هستیم، ولی برای خودنمایی و تظاهر به روشنفکری یا هر چیز دیگری، همچنانکه بهره‌وری از واژگان غربی را روز به روز بیشتر کرده‌ایم، استفاده از الفبای متداول‌گشته و ويرانگر فینگلیش نیز روز به روز بیشتر به چشم می‌خورد.

این به معنای مرگ تدریجی زبان و ادبیات و فرهنگ ایرانی است. 

آیندگان ما را برای این خوار شمردن و تحقیر فرهنگ ملی سرزنش خواهند کرد.

بهتر نیست که من و شما از خودمان شروع کنیم و این عادت ناپسند را ترک كرده و از خط ويرانگر فينگليش فرهنگمان را پاك‌سازي كنيم و با همیاری یکدیگر و از همین امروز، این سنت کژ را براندازی کنیم؟
 

بهمن انصاری

به اين كتاب امتياز بدهيد.

آذری شاخه ای از زبان فارسی ایران باستان بود که کمابیش با لهجه طالشی همانندی داشته است.
بعد از گسترش زبان ترکی در آذربایجان کمابیش گویش آذری به مرور زمان از بین رفت اما هنوز در برخی از روستاهای آذربایجان، چون هرزند و خلخال به گونه محدود و تا حدودی دگرگون شده بهره برده میشود.

چند بیت شعر بسیار دلچسب با درازای چندین سده، به زبان باستانی آذری را بازنگری میکنیم:

ز اَر جا اَشـته شامانَر سـحر نی            قهـقهـر زهـرخندی ویشـتر نی
به هر جا گشتم شـب با تـو بودن سـحر نیسـت؛ قهقهت زهـرخندی بیشتر نیست

***

سینم داغ و دلم داغ و جگر داغ            دَه یانم مَنده نی جای دیـَـر داغ
سینه‌ام داغ و دلم داغ و جگرم داغ شده؛ در جانم نمانده جایی دیگر که داغ نباشد

***

کوانین دلبراج شوخان و شنگان            اَ این شوخ و اَ این شنگ آمَـدایـَه
کدامین دلبری چنین شوخ و شنگول است؛ که چنین شوخ و شنگ سوی من آمده باشد

 

بهمن انصاری

به اين كتاب امتياز بدهيد.

زمانی که ایرانیان بنابر عادت همیشگی و ناپسند "زیرآب‌زنی"، مقدمات قتل بزرگمرد ایرانی، «امیرکبیر» را فراهم کردند، سراسر دنیا برای این نابخردی و نخبه‌کشی بر خود لرزید اما ایرانیان اندک تکانی نخوردند.

"نخبه کشی" و "امیرکبیر‌کشی" به درازای یک تاریخ در این سرزمین حکم‌فرماست. فرهیختگانی چون مانی و بزرگمهر و امیرکبیر و مصدق را رایگان از دست دادیم. حتی دریغ از کشیدن آهی به نشانه افسوس…

آیا امیدی هست که من و تو فردای ایران را به گونه دیگری بسازیم؟؟
 

بهمن انصاری

به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك