دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل اساطیر:
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم شعر:
  دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب مجموعه تمام آثار افلاطون دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) روانشناسی:
  دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد)  
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

مجله تاریخی

ویل دورانت در کتاب نایاب تاريخ تمدن خود درباره قربانی کردن انسان ها اینگونه می نویسد:

ببینیم اجداد ما گاهی از روی ترس، چه چیزهایی را قربانی چه چیزهای دیگری می‌کردند. اگر کمی بیشتر بیندیشیم، شکل تلطیف شده چنین قربانی‌هایی را می توانیم در زندگی روزمره خود نيز مشاهده کنیم:

چنین به نظر می‌رسد که قربانی کردن انسان،‌ تقریباً در میان همه ملتها شایع بوده و هر روز در ناحیه‌ای دیده شده.

در جزیره کارولینا، در خلیج مکزیک، مجسمه فلزی بزرگی از یکی از خدایان مکزیکی یافته‌اند که در جوف آن بقایای انسانی دیده شده؛ بدون شک، این بقایا مربوط به انسانهایی بوده است که به عنوان هدیه برای خدایان سوزانده شده‌اند.

همه ما نام مولک را شنیده‌ایم که فنیقیان و کارتاژیان و سایر ملل سامی قربانیهای انسانی به آن تقدیم می‌کرده‌اند.

هم امروز این عادت در میان مردم رودزیا دیده می‌شود. بدون شک، این عمل نتیجه آن بوده است که مردم به آدم‌خواری عادت داشته و چنین می‌پنداشته‌اند که خدایان نیز گوشت انسان را دوست دارند.

این کیفیت پس از آنکه آدمخواری از بین رفته برقرار مانده است. با وجود این، در نتیجه تکامل اخلاقی بشر، این شعایر دینی تغییر یافته و خدایان نیز رفته‌رفته از لطافت اخلاقی بندگان خود تقلید کرده و، به همین جهت، گوشت حیوان را به جای گوشت انسان پذیرفته‌اند؛

چنین بوده است که، در اساطیر یونانی، آهویی جای قربانی شدن ایفیگنیا را گرفته و قوچی به جای اسماعیل ذبیح قربانی شده است.

با گذشت زمان، حتی گوشت حیوان نیز برای خدایان حالت حرمت پیدا کرد؛ این از آن جهت بوده است که کاهنان، خود به غذای لذیذ بیش از خدایان نیاز داشته و فقط امعا و احشا و استخوانهای قربانی را در مذبح به خدایان تسلیم می‌کرده‌اند.

جسد دختر بچه اینکایی ملقب به " juanita" که در حدود 500 سال قبل در پیشگاه خدایان قربانی شده است.

جسد دختر بچه اینکایی ملقب به " juanita" که در حدود 500 سال قبل در پیشگاه خدایان قربانی شده است.

وی در حدود سال 1460 میلادی و در سن حدود 12 سالگی در پشگاه خدایان اینکا در پرو قربانی شده است.

جسد وی در سال 1995 و در کوه "Ampato" در حالی که در یخ ها منجمد شده بود پیدا شد.

قربانی كردن انسان‌ها در جوامع بدوی
به اين كتاب امتياز بدهيد.

در طول تاریخ، جادوگر ها و پیشگویان همیشه جزو طبقات بالا و مورد اطمینان جامعه خود بودند، چراکه به نوعی مردم آنها را رابط بین عالم غیب و دنیای خود می دانستند.

در گذر تاریخ و پس از رشد عقلانیت طبقه جادوگر ها که رابط دنیای ارواح با مردم بودند جای خود را به کاهنان و روحانیون (به معنای عام در هر آیینی) ادیان مختلف دادند، در حالی که احترام و جایگاه آنان در جامعه حفظ شد.

از این پس، جای جادوگر ها این کاهنان و روحانیون بودند که انتقال دستورات خدایان به شهرها، از طرف خدایان و طبق خواسته جمعی خدایان و انجام مراسمات مربوط به تولد و مرگ و پیشگویی در جوامع عهده دار شدند.

مثال روشن :جایگاهی که کاهنان معبد آمون در دربار فرعون مصر داشتند.

يك جادوگر در میان قبیله اش در یک قرن پیش

يك جادوگر در میان قبیله اش در یک قرن پیش
در کنار او نیز مردی که نوازنده است بر روی زمین نشسته است.

افریقا، 1890

نکته جالب در عکس این قبیله بدوی، این است که به ما جایگاه طبقاتی در گذشته دور و جوامع اولیه را نشان می دهد.

جادوگر ها به کجا رفتند؟
2.7 (53.33%) 3 votes

ورودی روستای " کروا" در جزایر دور افتاده گینه نو که با جمجمه انسان ها تزئین شده است.

گینه نو؛ 1921

این کار احتمالا به دو علت انجام شده است.

علت اول اینکه؛ این کار نشان دهنده پیروزی های این قبیله در برابر دشمنان آنها است و نوعی هشدار به غریبه‌هایی است که پا به سرزمین آنان می‌گذراند.

علت دوم اینکه؛ این اقوام فرهنگ‌ها و رفتارهایی وجود دارد که در برخی روزهای خاص اقدام به رقصیدن با ارواح مردگان خود میکنند.

ورودی روستای " کروا" در جزایر دور افتاده گینه نو

گینه نو
به اين كتاب امتياز بدهيد.

بربر ها نخستین کسانی بودند که از روزگار خیلی دور در این سرزمین سکونت داشتند.

این قوم از دوران کهن خود را آمازیغ یا آمازیغِن به معنای آزادمردان می‌نامیدند و در نزد مصریان باستان نیز به همین نام شناخته شده بودند.

در میان رومیان و یونانیان باستان رسم بود که اقوام بیگانه را بربر می‌خواندند و این واژه بیشتر رنگ و بوی خوارکننده داشته‌است.

رومیان پس از گشودن کارتاژ، سرزمین‌های بربرنشین از جمله پادشاهی نومیدیا را نیز به مستعمرهٔ آفریقایی خود افزودند و این رومیان بودند که نخستین بار آمازیغ‌ها را به نام بربر خواندند.

امروزه بررسی‌های باستان‌شناسی نشان می‌دهد که بربر ها در شمال آفریقا دارای پیشینهٔ پنج‌هزار ساله هستند. شواهدی نیز در دست است که نشان می‌دهد بربرها با مصریان باستان در ستیز بوده‌اند، اما خاستگاه این قوم هم‌چنان ناشناخته مانده‌است.

به هر حال مردمان بربر که در سرتاسر آفریقای شمالی از آبراه سوئز در مصر تا رشته‌کوه‌های اطلس در مراکش و صحرای بزرگ آفریقا گسترش یافته‌اند، به رغم دارا بودن ویژگی‌های ظاهری و وراثتی گوناگون و یا حتی تفاوت در برخی از آداب که به سبب آمیختگی با نژادهای دیگر پدید آمده، از همگرایی فرهنگی و زبانی فراوانی برخوردارند.

گروهی از زنان بربر "قوم موریش" در شمال افریقا

گروهی از زنان بربر "قوم موریش" در شمال افریقا

الجزایر؛ حدود 1930

یک جنگجوی بربر "قوم موریش" در شمال افریقا

یک جنگجوی بربر "قوم موریش" در شمال افریقا

الجزایر؛ حدود 1900

بربر ها، قوم موريش
به اين كتاب امتياز بدهيد.

نقشه ی " بابل " یکی از قدیمی ترین نقشه های بازمانده از دوران باستان

میان رودان، 600 پیش از میلاد

این نقشه ارزشمند باستانی در اواخر قرن 18 در عراق یافت شد اما تا سال 1899 درباره آن صحبتی به میان نیامد و به نمایش عمومی در نیامد.

نقشه بر روی یک سنگ از رس نقش بسته و جهان بابل را به نمایش می گذارد.

این شی گرانبها در جنوب عراق و در در شمال بابل در ساحل شرق رود فرات کشف شد.

بابل در مرکز نقشه است و دور آن را آب احاطه کرده.(دو دایره بزرگ)

خطوط موازی در پایین به نظر می رسد برای نشان دادن باتلاق جنوب، و یک خط منحنی که از شمال و شمال شرق کشیده شده است به نظر می رسد برای نشان دادن کوه های زاگرس است.

هفت دایره کوچک در این نقشه ترسیم شده است که احتمالا نشان دهنده هفت استان(شهرستان) در آن روزگار است.

در این نقشه رودخانه ها نیز ترسیم شده اند و با خط میخی بر روی آن "آب تلخ" (رودخانه) نقش بسته.

در مثلث های بیرون از دایره(خارج از محدوده دایره ای رودها) سه تمدن دیگر نیز نمایش داده شده اند.

متاسفانه بقیه نقشه از بین رفته. این اثر بی نظیر در موزه بریتانیا نگهداری می شود.

نقشه ی " بابل " یکی از قدیمی ترین نقشه های بازمانده از دوران باستان

نقشه بابل
به اين كتاب امتياز بدهيد.

تصویر جالبی از یک مرتاض هندی در قرن نوزدهم

وی برای اینکه نتواند به راحتی استراحت کند یک چهارچوب فلزی را مدت ها بر گردن خود حمل می کند.

هندوستان ؛حدود 1850

مرتاض هندی

مرتاض هندی
5 (100%) 1 vote

سنگ نگاره ای در ترکیه امروزی که مهرداد اول پادشاه بزرگ اشکانی و هرکول اسطوره یونانی را در حال دست دادن به هم نشان می دهد. اشکانیان متاثر از فرهنگ های ایران و یونان بودند. در زمان اشكانيان بود كه بقايای بازماندگان يونانی كه با حمله اسكندر وارد ايران شده بودند، تاثيري در فرهنگ ايراني گذاشته و آن را پربارتر كردند.

مهرداد اول پادشاه بزرگ اشکانی و هرکول اسطوره یونانی

باورهای يونانی در ايران اشكانی
به اين كتاب امتياز بدهيد.

انقلاب مشروطه يكي از مهمترين وقايع تاريخ معاصر ايران مي‌باشد كه سرفصل جديدي در تاريخ ايران گشود. ريشه اين انقلاب را بايد در رفتار مستبدانه و ظالمانه و بي‌كفايتي حكومت قاجاريه از يكسو و از سوي ديگر تحولات اجتماعي ايران دانست.

در اين ميان چند حادثه باعث شد كه حركت مردم و شورش عمومي تسريع شود؛ يكي از اين حوادث ماجراي مسيو نوژ بلژيكي بود كه انتشار عكسي از او در لباس روحانيت در يك مجلس رقص در حال كشيدن قليان، خشم عمومي را برانگيخت.

ديگري مسأله بانك استقراضي روس بود كه در اثناي ايجاد ساختمان آن، استخوان‌هاي تازه مردگان كشف شد و روس‌ها با بي‌اعتنايي، اجساد و استخوان‌ها را به چاهي ‌ريختند. حادثه مهمتري كه در واقع باعث آغاز نهضت به طور جدي و فراگير شد، مسأله به چوب بستن بازرگانان بود؛ بدين شرح كه در حين جنگ روس و ژاپن، قند گران شد.‌ علاءالدوله حاكم تهران تعدادي از بازرگانان را كه در اعتراض به اعمال مسيو نوژ تحصن كرده بودند به بهانه گران كردن قند به چوب بست.

مسيو نوژ بلژيكي در لباس روحانیت که یکی از علل به راه افتادن انقلاب مشروطه شد.

عکس مشهور مسيو نوژ بلژيكي در لباس روحانیت که یکی از علل به راه افتادن انقلاب مشروطه شد.

 

به زنجیر کشیدن مشروطه خواهان در باغشاه

عکسی مشهور از به زنجیر کشیدن مشروطه خواهان در باغشاه بعد از به توپ بستن مجلس به دستور محمد شاه قاجار . اما چندی بعد با مقاومت مردم و شجاعت مردم تبریز و عشایر بختیاری و آزادیخواهان رشت و اصفهان و… روزگار به گونه ديگری دیگر ورق خورد …

 

کلنل لیاخوف، کسی که مجلس مشروطه را به توپ بست.

ولادیمیر پلاتونوویچ لیاخوف (۱۸۶۹-۱۹۱۹)، فرمانده روسی بریگاد قزاق ایران بود که مجلس شورای ملی را به دستور محمدعلی شاه را به توپ بست.

به دستور وی همچنین تنی از آزادی‌خواهان اعدام شدند.

لیاخوف افسر ارتش روسیه از طرف دربار تزار به ایران اعزام شد و در زمان سلطنت محمد علی شاه، فرماندهی بریگاد مرکزی قوای قزاق را برعهده گرفت. لیاخوف در مقابل وزیر حنگ و هیچ یک از مقامات وقت ایران برای خود مسئولیتی قائل نبود و مستقیما از پترزبورگ کسب تکلیف می‌کرد.
وی در ۲۲ جمادی الاول سال ۱۳۲۶ قمری از طرف محمد علی شاه به سمت فرماندار نظامی تهران منصوب شد و در ۲۳ جمادی الاول به دستور شاه و توصیه سرگئی شاپشال روسی که در خدمت محمد علی شاه بود و گارتوریک وزیر مختار روسیه در ایران، مجلس شورای ملی را به توپ بست. بر اثر این واقعه جمعی از نمایندگان مجلس را متفرق ساخت و عده‌ای را کشت و قوای قزاق وارد مجلش شدند و دست به تخریب و غارت زدند، بعد از این آشوب سازی مهلک، لیاخوف از طرف محمد علی شاه مورد قدردانی قرار گرفت.

لیاخوف تا روز اول رجب سال ۱۳۲۷ قمری در خدمت محمد علی شاه بود، ولی پس از فتح تهران توسط مجاهدان، تسلیم اردوی مشروطه خواهان شد و از طرف علیقلی خان سردار اسعد و محمد ولیخان تنکابنی، فاتحان مشروطه خواه تهران، تحت حفاظت یوسف خان امیر مجاهد قرار گرفت تا مورد حمله مشروطه خواهان واقع نشود. لیاخوف در سوم رجب سال ۱۳۲۷ قمری استعفای خود را تسلیم سپهسالار وزیر جنگ کرد و به پترزبورگ رفت. در سال ۱۹۱۷ میلادی ( ۱۳۲۶ ق) که انقلاب روسیه پدید آمد، به ژنرال دنیکین فرمانده روس‌های سفید پیوست و چون سفید‌ها شکست خوردند، به باتوم گریخت و در آن جا به دست سه تن گرجی گشته شد.

انقلاب مشروطه
به اين كتاب امتياز بدهيد.

جسی جیمز و برادرش به جرم دستبرد به بانک و سرقت از قطار تحت تعقیب قرار گرفته اند و 5000 دلار جایزه برای شناسایی آنها پاداش در نظر گرفته شده است. اين تنها يكي از ده‌ها تبهكاری جسی جیمز و برادرش می‌باشد كه پليس فدرال آمريكا را مجبور به گذاشتن جايزه‌هاي كلان براي دستگيري آن‌ها كرد.

دوره غرب وحشی یکی از مهم ترین برهه های تاریخ آمریکا است که از سال 1850 تا 1920 چیزی نزدیک به هفتاد سال به طول انجامید. جسی جیمز ، برادران دالتون، بيلي كوچيكه و … از مشهورترين جانيان و هفت‌تير‌كشان غرب وحشي هستند.

جسی جیمز و برادرش

یک پوستر "تحت تعقیب" برای جسی جیمز و برادرش، دو تبهکار متعلق به دوران "غرب وحشی"،

امریکا؛1881

جسی جیمز
به اين كتاب امتياز بدهيد.

" شعبان جعفری " ؛ ملقب به "شعبان بی‌مخ"زورخانه‌دار و باستانی ‌کار ایرانی بود که بیشتر به خاطر حضورش در حرکات سیاسی به خصوص در کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ شهرت داشت. وی از اوباش بنامِ تهران بود.

در این میان برخی وی را متهم می‌کنند که در کودتای ۲۸ مرداد از دولتهای انگلیس و آمریکا برای سرنگونی دولت محمد مصدق پول گرفته‌است.

شعبان جعفری خود را از مریدان آیت‌الله کاشانی و از حامیان و اعضای گروه فدائیان اسلام می‌دانست .

خود شعبان جعفری مدعی بود که در روز ۲۸ مرداد سال ۳۲، وی تا حدود ظهر در زندان شهربانی بوده و بنابراین نمی‌توانسته نقشی اساسی در به ثمر رسیدن کودتای ۲۸ مرداد بازی کرده باشد.

وی که علاقه اش به محمدرضا‌شاه‌پهلوی و "شاه‌دوستی‌اش بر کسی پوشیده نیست، بعد از انقلاب ایران، نامش در لیست افرادی بود که تحت تعقیب کمیته ضربت انقلاب‌اسلامی قرار داشتند.

او از یک ترور که توسط عزت شاهی انجام شد، جان سالم به در برد؛ و سرانجام در 28 مرداد 1385 در ایالات متحده امریکا در گذشت.

شعبان جعفری ؛ ملقب به "شعبون بی مخ" و نوچه هایش در حال تراشیدن موهای سر یکی از مخالفان حکومت به عنوان تنبیه!

" شعبان جعفری " ؛ ملقب به " شعبان بی مخ " و نوچه هایش در حال تراشیدن موهای سر یکی از مخالفان حکومت به عنوان تنبیه!

شعبان بی‌مخ
3.5 (70%) 6 votes

فراعنه سیاه بردگانی بودند که از مصر به سودان فرستاده می شدند یا فرار می کردند. آن ها در این منطقه و در کنار رود نیل، تمدن جدیدی را که مورخان آن را تمدن فراعنه سیاه نام گذاری کرده اند، بنیان نهادند.

مردم این تمدن در سودان که منطقه ای غنی از نظر داشتن معادن طلا و مس محسوب می شود، به کار پرداختند و تمدنی را که از بسیاری نظرها از تمدن ایجادشده توسط فراعنه مصر، غنی تر بود، بنیان نهادند.

مورخان، تاریخ بنیان گذاری سلسله فراعنه سیاه را حدود سال ۷۸۰ پیش از میلاد مسیح(ع) دانسته اند و بر این باورند که مردم این تمدن در مناطقی از شمال سودان فعلی که در نزدیکی مصر واقع شده است، می زیستند.

فراعنه سیاه شهری را به نام ناپاتا (Napata) بنیان نهادند و سال ها در این شهر که پایتخت آن‌ها محسوب می شد، به حکومت پرداختند.

آن‌ها طی سال‌ها حکومت بر مناطقی از سودان فعلی، به تقلید از فراعنه مصر به ایجاد بناهای مشابه تمدن مصر باستان دست زدند.

از معروف ترین فراعنه سیاه به تاهارکوا (Taharqua) می توان اشاره کرد که توانست در زمان حکومت خود، بخش هایی از کشور لیبی فعلی را تصرف کند.

براساس بررسی‌های باستان‌شناسان، مردم تمدن فراعنه سیاه به پرورش فیل اهمیت زیادی می‌دادند و این امر را به خوبی در دیوارنگاره‌ها و سنگ‌نبشته‌های به جا مانده از مردم این تمدن می‌توان دید.

علاوه بر معابد این کشور که بیش تر آن ها ناشناخته اند، هرم های زیادی نیز در سودان وجود دارند که در کاوش های انجام شده در آن ها، اشیای تاریخی زیادی از جمله بیش از یک هزار مجسمه منحصربه فرد و زیورآلات کشف شده اند.

به جز معابد، کشور سودان در مقایسه با مصر، هرم‌های بیش‌تری دارد که از آن جمله به هرم‌های مشهوری می‌توان اشاره کرد که از آن‌ها به عنوان مجموعه هرم های میرو (Meroe) نام برده می‌شود.

طبق بررسی‌های باستان‌شناسان آلمانی در ۱۹۶۰ میلادی، فقط ۳۰ هرم در شمال کشور سودان قرار دارند، این در حالی است که از آن زمان تاکنون محوطه های تاریخی سودان توسط باستان شناسان به صورت جدی کاوش نشده و فقط به منبع درآمد قاچاقچیان آثار هنری تبدیل شده اند.

کارشناسان دلیل اصلی این امر را وقوع جنگ های داخلی متعدد در این کشور می دانند که سبب شده اند، بناهای تاریخی منحصر به فرد تمدن فراعنه سیاه حتی برای مردم سودان نیز ناشناخته باشند.

شاید به همین دلیل باشد که فقط یکی از محوطه های تاریخی این کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

فراعنه سیاه ؛ سودان

بقایای شهر تاریخی "میرو" ؛ جایگاه فراعنه سیاه

میرو؛ سودان

فراعنه سیاه
به اين كتاب امتياز بدهيد.

شورش مشتزنان که با نام‌های قیام بوکسورها و جنبش ایهتوان نیز شناخته می‌شود، جنبشی میهن‌پرستانه بود که توسط انجمن هماهنگی درستکار در سال‌های بین ۱۸۹۸ و ۱۹۰۱ در چین رخ داد.

این جنبش بر ضد امپریالیسم خارجی و مسیحیت بود.

در ۱۹۰۰، جنگجویان مشت‌زن، خارجی‌های شهر پکن را ترسانده و آن‌ها را مجبور به پناه گرفتن در منطقه سفارتخانه‌های شهر پکن کردند. این اقدام باعث شد تا ملکه "تزی‌شی" که در ابتدا دودل بود با اصرار محافظه‌کاران دربار امپراتوری علیه بیگانگان اعلام جنگ کند.

دیپلمات‌ها، مردمان غیرنظامی خارجی، سربازان و مسیحیان چینی در منطقه سفارت‌نشین پکن به محاصره نیروهای ارتش امپراتوری درآمدند که این محاصره ۵۵ روز طول کشید. مقامات دولت چین در برابر مسئله زنده نگه‌داشتن یا کشتن خارجی‌های این منطقه با یکدیگر دچار اختلاف شدند که باعث درگیری بین این دو گروه شد.

محاصره هنگامی پایان یافت که اتحاد هشت ملت نزدیک به ۲۰،۰۰۰ نیروی نظامی به چین فرستادند و پس از شکست دادن ارتش امپراتوری چین، پکن را گرفتند.

پروتکل مشت‌زن در تاریخ ۷ سپتامبر ۱۹۰۱ به قیام خاتمه داد و در آن مجازاتهای سنگینی بر دولت چین بسته شد.

مشتزن‌ها معتقد بودند که با تمرین‌های سخت، رژیم غذایی، هنرهای رزمی و نیایش می‌توانند به ویژگی‌های فراطبیعی همچون پرواز کردن دست بیابند. همچنین بر این باور بودند که میلیون‌ها روح سرباز از آسمان‌ها برای کمک به آن‌ها در پاک کردن چین از بیگانگان خواهند آمد. مشتزن‌ها معمولاً از کشاورزان، روستاییان و کارگرانی تشکیل شده بودند که از بلایای طبیعی (همچون سیل)، گسترش اعتیاد به تریاک به جان آمده بودند و مسیحیان، مبلغان مسیحی و اروپاییان مهاجر را دلیل بدبختی‌های خود می‌دانستند.

در نهایت با حمله تمامی نیروهای اتحاد هشت کشور اتریش-مجارستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه و ایالات متحده آمریکا شورش مشتزن‌ها درهم کوبیده شد.

 

نیروهای سرکوب کننده " شورش مشتزنان " چینی که از هشت کشور به چین اعزام شدند

چین؛ 1900 میلادی

شورش مشتزنان – چین
به اين كتاب امتياز بدهيد.

دست خط امیر کبیر در نامه معروف او به پادشاه قاجار !

پس از عزل موثق‌الدوله توسط امیر کبیر ، پادشاه قاجار ناصرالدين شاه به توصيه عمه خود كه از اقوام موثق‌الدوله بود، او را مجددا ابقا كرده و به جايگاه پيشين بازگرداند. امیر کبیر هنگامي كه اين خبر را شنيد، به سرعت دستور داد او را بازگردانند و در ناه اي به شاه قاجار، او را به خاطر توصيه پذيري از زنان دربار، مورد سرزنش قرار داد.

متن اين نامه به شرح زير است:

«قربانت شوم
الساعه که در ایوان منزل با همشیره‌ همایونی به شکستن لبه‌ نان مشغولیم، خبر رسید که شاهزاده موثق‌الدوله حاکم قم را که به جرم رشا و ارتشا معزول کرده‌بودم به توصیه‌ عمه‌ خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده‌اید.

فرستادم او را تحت‌الحفظ به تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره‌ امور مملکت به توصیه‌ عمه و خاله نمی‌شود.
زیاده جسارت است، تقی»

امیر کبیر : "اداره مملکت به توصیه عمه و خاله نمی شود"

امیر کبیر : "اداره مملکت به توصیه عمه و خاله نمی شود"

امیر کبیر
به اين كتاب امتياز بدهيد.

در شب 4 اوریل سال 1968 میلادی دکتر " مارتین لوترکینگ " کشیش آزادیخواه در شهر ممفیس توسط یک مجرم سابقه دار سفیدپوست مورد سوءقصد قرار گرفت و به قتل رسید.

او رهبر "جنبش حقوق مدنی ایالات متحده آمریکا" بود در مبارزه علیه نژادپرستی از تعالیم مسیح، آبراهام لینکلن و مهاتما گاندی پیروی می‌کرد.

پس از ترور او شورشهایی اعتراض آمیز در سرتا سر ایالات متحده شکل گرفت.قاتل وی دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.

هر سال در سومین دوشنبه ماه ژانویه مردم آمریکا روز تولد مارتین لوترکینگ را به یادگار خدمات و فداکاری هایش در راه جامعه مدنی بدون تبعیض گرامی می‌دارند.

تظاهرات و اعتراض مردم امریکا در اعتراض به ترور  مارتین لوترکینگ

 

 

تظاهرات و اعتراض مردم امریکا در اعتراض به ترور " مارتین لوترکینگ "؛ تحت تدابیر شدید امنیتی

امریکا؛ 1968

 

مارتین لوترکینگ
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك