دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل اساطیر:
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم شعر:
  دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

مجله تاریخی

تا زمان کشف نفت در عربستان‌سعودی، مردم ساکن این منطقه همچون پیشینیان خود در بیابان‌های گرم و سوزان در سختی و فقر زندگی می‌کردند. اما پس از سوم مارس ۱۹۳۸ زمانیکه کمپانی‌های آمریکایی “استاندارد اویل” کالیفرنیا و “تکزاس اویل” در منطقه “دمام” واقع در جنوب‌شرقی عربستان نفت پیدا کرد همه‌چیز به سرعت تغییر کرد.

این کمپانی که پنج سال قبل امتیاز استخراج و اکتشاف نفت در عربستان را از "آل‌سعود" گرفته بود توانستند به ثروت عظیمی دست پیدا کند. در این تاریخ کمتر از یک دهه از تاجگذاری "ملک عبدالعزیز بن سعود" در ریاض می‌گذشت و کشف این ثروت او و خاندانش را برای چندین دهه بر سراسر عربستان مسلط کرد.

آن روزها مردمی که در عربستان زندگی می‌کردند اغلب بادیه نشین بودند و شهرنشینی به مناطق حاصل‌خیز و گذرگاه‌های تجارتی محدود می‌شد. کشف نفت باعث شد ملک عبدالعزیز بسیاری از بادیه‌نشینان را وادار به یکجانشینی کند و بنیان بسیاری از شهرهای ثروتمند در آینده را بگذارد.

اعراب بادیه نشین تا آن روز در چادرهای سیاهی که با پشم درست شده بود زندگی می‌کردند؛ هر خانواده در یک چادر و هر چند خانواده یک “حی” و بیشتر از آن یک قبیله را تشکیل می‌دادند که بنیان اصلی زندگی اعراب از دیرباز بوده است. آنها جنگجویانی ماهر و سوارکارانی چالاک بودند که برای محافظت از قبیله خود تا پای مرگ می ایستادند.

عربستان پیش از کشف نفت

کودک بادیه نشین عرب؛ در حال بازی در بیابان های داغ شبه جزیره عربستان
عربستان سعودی؛ 1942
عکاس: "باب لندری"
عربستان پیش از کشف نفت
به اين كتاب امتياز بدهيد.

"هرمان هسه" نویسنده سوئیسی و برنده جایزه نوبل می گوید: «‌زمانی شروع به خواندن داستایوفسکی کنید که غمگین هستید و احساس درماندگی می کنید. زمانی که زندگی را همچون زخمِ سر باز کرده‌ی بزرگی می‌بینید، زمانی که به تردید دچار شده و ناامیدی وجودتان را فرا گرفته است… وقتی که دیگر مایل نیستید هیچ بهره‌ای از این زیبائی بی‌رحم ببرید. تنها آن زمان است که می‌توانید به سوی داستایوفسکی بروید.»

در نوشته‌های تئودور داستایوفسکی آدم نرمال، وجود خارجی ندارد. نرمال بودن یک دروغ بزرگ است. با اینکه از نظر داستایوفسکی انسان موجود گناهکاری است ولی همیشه به قهرمانان داستان‌هایش فرصت می‌دهد به جای اثبات بی‌گناهی، بتوانند ثابت کنند که انسان هستند.

گناه از نظرداستایوفسکی عاملی است که ما را به سمت بهتر شدن، به هم نزدیک شدن و یکسان بودن می‌سازد. او این اندیشه را در داستان «برادران کارامازوف» صریحا ابراز می‌کند: «‌در این دنیا هیچ‌کس نباید گناه دیگری را قضاوت کند تا مادامی که اعتراف کند خودش نیز گناهکار است.»

به عقیده او، تا زمانی که حتی یک انسان گناهکار وجود داشته باشد همه گناهکاریم. اگرچه خود او آدم دینداری است اما نظر او با تعریف گناه مذهبی فرق دارد. از نظر داستایوفسکی، اعتراف به گناه به جهت پاک شدن انسان در برابر خدا انجام نمی‌شود. بلکه این اعتراف در برابر انسان‌های دیگر است تا بدین وسیله ابراز کند من هم همچون شما هستم، با همان درد و عذابی که در آن به سر می‌برید. گناه، در اینجا پلی است برای ارتباط انسان‌ها تا بدین طریق، هیچکس خود را از دیگری بهتر و پاک‌تر و برتر نبیند.

پاکی ریاکارانه در فلسفه‌ی فکری او جائی ندارد، همان احساس پاکی که باعث می شود با وجدانی آسوده، دیگران را قضاوت کنیم. تنها راهی که ما را به سمت عدالت می برد این است که وقتی در برابر گناهکاری قرار می‌گیریم بدانیم خود نیز گناهکاریم. از نظر او شرط لازم برای انسان بودن، اعتراف به گناه است، بدون محقق شدن این شرط هرگز به جایگاهی مستحق عشق، دوست داشتن و ترحم نمی‌رسیم‌.

تئودور داستایوفسکی

اخرین تصویر از " داستایوفسکی" نویسنده مشهور روسی در تابوت خود

روسیه؛ 1881

تئودور داستایوفسکی
به اين كتاب امتياز بدهيد.

وندیگو یا ویندیگو موجودی دیومانند و ترسناک در افسانه‌های سرخ‌پوستان آمریکا‌ی‌شمالی به‌ویژه آلگانکوئین‌ها است که در شمال‌شرق ایالات متحده و شرق کانادا زندگی می‌کنند. داستان‌های مربوط به وندیگو برای نخستین بار در سال ۱۶۳۶ میلادی از طریق مبلغان مسیحی که به کبک کانادا رفته‌بودند به گوش مهاجران اروپایی‌تبار آمریکا رسید.

وندیگو در این داستان‌ها به شکل آدم‌هایی هستند که از قبر درآمده‌اند اما نمرده‌اند. سرعت حرکت آن‌ها بالا است. سیری‌ناپذیرند و همیشه دهانی خونین دارند. وندیگو با خوردن هر قربانی رشد بیشتری می‌کند و به این خاطر برخی وندیگوها بدنی غول‌پیکر و چندین بار بزرگ‌تر از بدن انسان معمولی دارند.

وندیگوها همواره به دنبال قربانی‌های تازه می‌گردند و چون همیشه گرسنه‌اند اگر کسی را برای خوردن پیدا نکنند قسمتی از بدن خود را می‌خورند.

در بعضی داستان‌های دیگر سرخ‌پوستان آمده که وندیگوها نیمه‌انسان و نیمه‌گوزن هستند و شاخ دارند. در داستان‌های دیگر گفته شده که آن‌ها توان تبدیل شدن که شکل‌های مختلف را داند و حتی به شکل ابر در می‌آیند. وندیگوها را تنها می‌توان با آتش کشت.

از افسانه وندیگو در فیلم‌ها و سریال‌های آمریکایی نیز استفاده شده و از آن‌جمله می‌شود به سریال افسون‌شده و فیلم رنجر تنها اشاره کرد. در کتاب‌های مصور مارول نیز گاه با وندیگو روبه‌رو می‌شویم.

در این داستان ها آمده که انسان‌هایی که آدم‌خواری کنند تبدیل به وندیگو می‌شوند. آدم‌خواری از پرهیزه‌های بسیار بزرگ در میان آلگانکوئین‌ها بود و مردم این قوم معتقد بودند که در فصل قحطی، خودکشی یا مردن از گرسنگی، بهتر است تا این‌که شخص به آدم‌خواری روی بیاورد.

در روان‌شناسی به حالتی که شخص تمایل درونی به خوردن گوشت انسان داشته باشد «روان‌پریشی وندیگو» نیز گفته شده‌است.

وندیگو، در افسانه‌های سرخ‌پوستان

شکل و شمایل " وندیگو" ؛ موجودی پلید که زبق افسانه های بومیان امریکایی در شمال امریکا و کانادا زندگی میکند.

وندیگو، در افسانه‌های سرخ‌پوستان
به اين كتاب امتياز بدهيد.

تصویری جالب از یک خزنده ماقبل تاریخی به نام " دینوسفالوساوروس"

دینوسفالوساوروس، خزنده ماقبل تاریخی

عکس فوق، طرحی از دینوسفالوساوروس (dinocephalosaurus)، خزنده ماقبل تاریخی‌است؛ وی گردن درازی داشته و آبزی بوده است و حدود 2 متر طول داشته است.

یک فسیل اخیرا کشف شده 250 میلیون ساله جالب توجه در چین متعلق به دینوسفالوساوروس، یک جنین را درون او نشان می دهد که شاهد روشنی دال بر زنده‌زایی وی است.

این کشف اولین مدرک مهم مبنی‌بر زنده‌زایی در گروهی از حیواناتی است که قبلا تصور می‌شد انحصارا تخم‌گذار هستند.

دینوسفالوساوروس، خزنده ماقبل تاریخی
به اين كتاب امتياز بدهيد.

استخاره محمدعلی‌شاه‌قاجار برای به توپ بستن مجلس شورای ملی.

استخاره محمدعلی‌شاه‌قاجار برای به توپ بستن مجلس

در متن استخاره او آمده است:

پروردگارا، اگر من امشب توپ به در مجلس بفرستم و فردا با قوۀ جبریه مردم را ساکت کنم خوب است و صلاح است استخاره خوب بیاید و الا فلا. یا دلیل المتحیرین. یا الله. محمد علی

آیه‌ای که در جواب استخاره آمد:

قُل لاتَخافا انّنی مَعَکُما اَسمَعُ وَ اری فَأتیاه فَقُولا لَهُ اِنّا رَسُولا رَبِّک فَأرسِل مَعَنا بَنی إسرائیل.

تفسیر حاج‌میرزاابوطالب‌زنجانی:

از این جهت اعلیحضرت همایونی حتماً باید به این کار اقدام فرمایند غلبه قطعی است گرچه در اول زحمت هم داشته باشد.

استخاره محمدعلی‌شاه‌قاجار برای به توپ بستن مجلس
به اين كتاب امتياز بدهيد.

16 فوريه 923 ميلادي (301 هجري خورشيدي) روزی است که ابوجعفر محمد جرير طبري تاریخ نگار شهیر ایران و مولف تاريخ «اخبار الرسل و الملوك» از اين دنيا رفت.

اثر مهم او که در 16 جلد انتشاریافته است به «تاريخ طبري» معروف است. محمد جرير از مردم طبرستان (مازندران) بود كه علاوه بر تاريخ بسيار مفصل خود، چند تاليف و تفسير ديگر هم دارد.

در آن زمان، همانند اروپا كه تا قرون جديد، كتابهاي فلسفي، تاريخ و علوم به زبان لاتين (زبان كليسا) تاليف مي شد تا در همه سرزمين‌هاي مسيحي مخاطب داشته باشد؛ بیشتر نويسندگان ايراني هم اين قبيل كتابها را به عربي مي‌نوشتند تا در سراسر جهان اسلامي انتشار يابد و خوانده شود.

بنابر اين، محمد جرير هم تاليف خود «اخبار الرسل والملوك» را به عربي نوشت كه به دستور منصور ساماني، وزير وي ابوعلي محمد بلعمي آن را به پارسي برگردانيد كه نثري روان، ساده و دلنشين است. طبري آغاز قيام ايرانيان براي تامين استقلال وطن را شاهد بود.

محمد جرير در مقدمه تاليف خود نوشته است كه هدف او از اين كار پرزحمت؛ خبر رساندن و آگاهي دادن از حوادث ايام ملوك، پيمبران، و خليفگان از آغاز خلقت است، و كارهايشان را بگويم تا كوتهي آنان روشن شود. وي در اين مقدمه نوشته است كه آن چه را كه آورده از قول راويان و ناقلان است و از او نيست و درستي آنها را جز آن چه كه در زمان خودش و يا نزديك به عصر خودش بوده تضمين نمي‌كند.

طبری در سال ۲۲۴ هجری قمری برابر با ۲۱۸ هجری شمسی در آمل چشم به جهان گشود وی در عین مورخ بودن مفسری پرتوان نیز بود، وی کتاب تاریخ طبری را نگاشت که در آن وقایع به ترتیب سال تنظیم شده و تا سال ۳۰۲ هجری را در برمی گیرد.

تاریخ طبری مرجع عمده تاریخ جهان و ایران تا اول سده چهارم هجری است، همچنین این کتاب در واقع مأخذ عمده تمام کسانی واقع شده‌است که بعد از طبری به تألیف تاریخ اسلام اهتمام ورزیده‌اند.

وی از سنین پیش از نوجوانی در زادگاهش به فراگرفتن فنون و دانش از جمله دانش حدیث مشغول گردید. پس از فراگرفتن مقدمات علوم در ۱۲ سالگی آمل را ترک گفت و به ری روآورد. طبری پس از مدتی میان‌رودان (بین النهرین) را ترک کرد و برای آشنایی با اصحاب ری عازم مصر شد.

او در این سفر از راه شام و بیروت گذشت و در ۲۵۳ قمری هنگام حکومت احمد بن طولون به مصر وارد شد و سه سال در آن دیار ماند و در شهر فسطاط مصر نزد پاره‌ای از دانشمندان آن دیار شاگردی کرد. طبری طی سفرهای بسیار خود بیش‌تر سفرنامه‌هایی را که حاوی تاریخ و جغرافیای پیش از زمان خود بود، مطالعه کرد.

هم‌چنین، طی آن سفرها سیره نویسان گوناگونی را در جهان دیدار کرد و اطلاعات زیادی از آن‌ها به دست آورد. او پس از زندگی سه ساله در مصر از راه شام به بغداد بازگشت و پس از زمان کوتاهی برای دیدار از وطنش راهی طبرستان شهر علم و فلسفه شهر آمل شد و در سال ۲۹۰ قمری به آمل آمد.

طبری پس از مدتی به بغداد بازگشت و در محلهٔ رحیه یعقوب اقامت نمود و مطالعات خود را ادامه داد.

اکثر علما می‌گویند او از علمای و مفسران بزرگ است که در مورد او گفته‌اند: «کسی مانند محمد بن جریر در علم، دانش و تفسیر برنخاسته‌است»

راوی گوید: «او اگر کتابی را فقط یک بار می‌خواند تمامی کتاب را حفظ می‌شد.»

مسعودی درکتاب مروج الذهب درباره طبری می‌نویسد: «اما تاریخ ابو جعفر محمد بن جریر از همه تاریخ‌ها برتر و بر همه کتاب‌های نوشته شده در تاریخ فزونی دارد.»

ملک الشعرا بهار می گوید: «اگرچه مورخ‌هایی مانند مسعودی، ابوریحان بیرونی، یعقوبی و ابن‌مسکویه در زمینه تاریخ زحماتی کشیده‌اند، لیکن هیچ یک به قدر محمد بن جریر طبری رنج نبرده و به قدر او اطلاع وافر درباره ساسانیان نداشته است.»

عبدالجریر طبری مولف تاریخ طبری
4 (80%) 2 votes

تصویری از اسکلت " لیزا ژراردینی" زنی که "لئوناردو داوینچی" تابلوی مشهور "مونالیزا" یا " لبخند ژکوند" را به احتمال زیاد از چهره وی کشید.

لیزا ژراردینی و داوینچی

"لیزا ژراردینی دل ژکوندو" عضوی از خانواده‌ای تقریبا اشرافی برخاسته از روستا بود که با "فرانچسکو دل ژکوندو" – تاجری ثروتمند – ازدواج کرد و لبخند پر رمز و رازش با گذشت بیش از 500 سال از خلق نقاشی داوینچی هنوز سوژه مطاعلات علمی است. داوینچی مخترع و نقاش ایتالیایی 15 سال وقت گذاشت تا شاهکار عمرش را خلق کند.

پژوهشگران و دانشمندان ایتالیایی پس از انجام آزمایش روی استخوان‌هایی که در یک دخمه در زیر‌زمین یک صومعه فلورانسی پیدا کردند، احتمال می‌دهند این اسکلت متعلق به "لیزا ژراردینی" باشد.

پژوهشگران در نخستین گام، با کمک آزمایشات کربن‌چهارده روی استخوان‌ها ثابت کردند که زمان مرگ این فرد با زمان مرگ لیزا ژراردینی تطابق دارد. همچنین پاره‌ای اسناد تاریخی که حکایت از دفن شدن لیزا در زیرزمین یک صومعه دارد، ظن محققان را نسبت به حقیقتِ این ماجرا، بیشتر کرده است.

این تیم تحقیقاتی همچنین در برنامه‌های تحقیقاتی بعدی خود، قرار است با انجام آزمایشات DNA ارتباط بین این استخوان‌ها و باقی‌مانده اسکلت فرزندان ژراردینی را مشخص کنند.

مورخان بر این باور هستند که لیزا ژراردینی مدل داوینچی، روزهای پایانی عمرش در سال 1542میلادی را در این صومعه سپری کرده است، بنابراین احتمال این که این استخوان‌ها متعلق به او باشد، بسیار بالا است.

لیزا ژراردینی و داوینچی
به اين كتاب امتياز بدهيد.

یک عکس نایاب و بسیار جالب از حال و هوای خیابان‌های چین در قرن نوزدهم

کانتون، چین، 1880میلادی

عکس نایاب از چین

عکس نایاب از چین
به اين كتاب امتياز بدهيد.

بیماری طاعون یک بیماری واگیردار است که بارها در طول تاریخ همه‌گیر گشته و انسان‌های بسیاری را نابود کرده است. این بیماری تا کنون سه بار به صورت جهانگیر (پاندمیک) حادث شده است.

اولین پاندمی ثبت شده در سال 541 میلادی در مصر رخ داد و تا آسیای‌غربی و اروپا انتشار یافت و موجب تلفات کاهش پنجاه درصد جمعیت در شمال آفریقا، اروپا و آسیا شد.

دومین پاندمی طاعون که به "‌مرگ سیاه" موسوم گردید در سال 1346 میلادی از چین و هند آغاز شد و با کمک کشتی‌ها به اروپا انتقال یافت که حدود 20 تا 30 میلیون نفر یعنی یک‌سوم جمعیت اروپای آن زمان را به هلاکت رسانده است. این پاندمی به مدت 130 سال ادامه یافته و مشکلات سیاسی، فرهنگی و عقیدتی فراوانی به بار آورده است.

پزشکان آن زمان در برابر طاعون ناتوان بودند و تنها به توصیه‌های بی‌اثر بسنده می‌کردند و این سبب شد تا مردم بیشتر به کلیساها رجوع کنند. کلیسا که در برابر مردم بی‌جواب مانده بود مقصر این مشکلات را کفر و بی‌دینی دانست و با سوزاندن و دار زدن یهودیان، کولی‌ها و جادوگران سعی در حل مساله داشت!!!

مردم نمی‌دانستند موش‌ها ناقل بیماری هستند. آنها فکر می‌کردند طاعون مجازات خدا برای گناهکاران است واگر انسانی بد باشد حتما طاعون می‌گیرد و می‌میرد.

شهرها بیشترین تلفات را داشتند. مردم شهر بهداشت را رعایت نمی‌کردند و زباله‌هایشان را به درون کوچه پرتاب میکردند و شست‌و‌شوی و پاکیزگی رعایت نمی‌شد. بعد ها قرنطینه و سوزاندن اجساد بیماران راه کار جلوگیری از گسترش این بیماری بود.

سومین پاندمی طاعون در سال 1855 در چین آغاز شده و به سایر مناطق انتشار یافته که سرانجام موجب مرگ 12 میلیون نفر از مردم هند و چین گردید.

البته طغیان هایی با وسعت کمتر از این بیماری در نقاط مختلف جهان رخ داده است. برای نمونه:

توسیدیدس، مورخ یونانی، در یکی از کتاب‌های خود از یک بیماری واگیردار، هم‌زمان با جنگ اسپارت و آتن، در حدود سال ۴۳۰ قبل از میلاد نام می‌برد که تصور می‌شود طاعون بوده‌است.

رومیان طاعون را انتقام آپولو پس از دزدی از یکی از نیایشگاه‌هایش می‌پنداشتند.

جالینوس برای اولین بار، توصیفاتی از این بیماری را هنگامی که طاعون در شهر روم در سال ۱۶۶ واگیر پیدا کرد به قلم آورده‌ است.

گزارشی از شیوع طاعون در سال 1665 میلادی در شهر لندن شده است. شیوع این بیماری باعث کشته شدن حدود یک‌پنجم جمعیت این شهر شد.

طاعون در ایران‌باستان نسبت به امپراطوری روم، شیوع بسیار کم‌تری یافت. علت آن‌هم احترام به طبیعت و آلوده نکردن آب‌ها و زمین بود که از اصول استوار دین زرتشت است.

از شیوع این بیماری در قرن های گذشته و پس از اسلام در ایران اطلاعات چندانی در دست نیست اما در دوران مختلف پس از اسلام پزشکان ایرانی با طاعون آشنا بودنداطلاعاتی درباره آن مکتوب نمودند که نشان از شیوع این بیماری دارد.

از دوران صفوی تا همین چند دهه پیش، بارها در مناطق مختلف و به خصوص کردستان ایران طاعون همه‌گیر شد و تلفات بسیاری داشت.

به هر شکل، در سال 1894 میلادی یک میکروب‌شناس فرانسوی، به نام "الکساندر یرسین" عامل طاعون انسانی را کشف کرد؛ با سیلی که به یاد او «یرسینیا پستیس» نامیده شد.

امروزه با استفاده از آنتی‌بیوتیک می‌توان بیماری را درمان کرد و واکسن‌هایی برای پیگیری وجود دارد.

طاعون

یک گور دست جمعی از قربانیان بیماری طاعون مربوط به سال 1720 میلادی در فرانسه که در سال های اخیر کشف شده است.

طاعون
به اين كتاب امتياز بدهيد.

" توت‌عنخ‌آمون " یازدهمین فرعون مصر باستان از دودمان هجدهم یا همان پادشاهی نو شناخته می‌شود که حدود 1330 سال پیش از میلاد ( حدود 3300 سال قبل) بر مصر حکومت میکرد.

شجره‌نامهٔ توت‌عنخ‌آمون هنوز به طور دقیق شناخته نشده است و نظریه‌های گوناگونی وجود دارد. مثلاً مورخان نمیدانند که آیا او فرزند آخناتون است یا آمنهوتپ سوم و یا حتی آیه، کشیش بزرگ آمون.

توت‌انخ‌آتون در ۹ سالگی با سومین دختر آخناتون و نفرتیتی، یعنی انخ‌اسن‌پاآتون (نامو او به معنای کسی که برای آتون زندگی می‌کند، می‌باشد) ازدواج می‌کند و پس از مرگ اسمنخکاره، با نام توت‌انخ‌آمون به پادشاهی می‌رسد. همسر جوانش نیز نام را به انخ‌اسن‌آمون (کسی که برای آمون زندگی می‌کند) تغییر می‌دهد.

فرعون جوان، تحت تأثیر وزیرش آیه، دستور می‌دهد که تمامی نام‌های آتون و آخناتون را از معابد پاک کنند و نام آمون را که در دورهٔ حکومت آخناتون حذف شده بود دوباره حک کنند.

از آن پس، به دستور کشیشان، بردن نام آخناتون که جنایت‌کار بزرگ خوانده می‌شود قدغن است.

او پایتخت خود را شهر تب (تبس، تیبس، تبای)(که از زمان آخناتون رها شده بود) قرار می‌دهد و حدود ۱۰سال حکومت می‌کند، بی آن که پادشاهی او جلال یا درخشندگی خاصی داشته باشد. وی آخرین فرعون دودمان شکوهمند هجدهم است. پس از آن حکومت به رامسسیان (دودمان نوزدهم) رسید.

توت‌عنخ‌آمون، فرعون بزرگ مصر

ماسک مرگ زیبا و باشکوه" توت عنخ آمون" فرعون مصر ساخته شده از طلای ناب در موزه ملی مصر

توت‌عنخ‌آمون، فرعون بزرگ مصر
4.6 (91%) 20 votes

ظهور مذهب پروتستان در اوايل قرن شانزدهم ميلادی، شكاف عميقی بين پيروان مسيحيت به وجود آورد و كاتوليكها و پروتستانها در طول سده های پس از آن، بارها با هم به نزاع و نبرد پرداختند.

يكی از جنگهای معروف طرفداران پروتستان با كاتوليك مذهبان، در دهه دوم قرن هفدهم ميلادی به وقوع پيوست و در حدود سی سال به طول انجاميد.

در روز 23 مه 1618میلادی، پروتستانهای چك كه از محدود شدن آزاديهايشان توسط "فرديناند دوم"، امپراتوری مقدس روم نگران بودند، دو فرستاده وی را به قتل رساندند و به اين ترتيب جنگهای سی ساله مذهبی در اروپا آغاز شد. اين جنگها كه عمدتاً در آلمان روی داد، فراز و نشيبهای زيادی داشت.

در طول جنگ، كشورهاي فرانسه، سوئد و دانمارك در حمايت از پروتستانها و دولت اسپانيا و امپراتوری روم به طرفداری از كاتوليكها وارد جنگ شدند.

جنگهای سی ساله مذهبی اروپا در نهايت، با انعقاد «پيمان وستفالی» در سال 1648میلادی خاتمه يافت، اما اسپانيا و فرانسه تا امضای «پيمان پيرنه» در سال 1659میلادی با هم درگير بودند.

این جنگ همچنین قحطی و بیماری‌های گوناگونی را به همراه داشت و باعث شد، که کشور آلمان از جمعیت خالی شود به طوری که در جنوب آلمان تنها حدود یک سوم زنده ماندند. هرچند که جنگ سی سال طول کشید ولی درگیری آن سیصد سال دیگر ادامه داشت. جنگهای سی ساله، علاوه بر ويرانی و تجزيه آلمان و نيز تضعيف امپراتوری مقدس روم، قدرت يافتن فرانسه را در پی داشت.

چندین دهه پس از پایان جنگ، هنگامی که اتریش و متحدان آلمانی‌اش در حال جنگ با ترکان عثمانی بودند، "لوئی چهاردهم" پادشاه فرانسه موقعیت را خوب دید تا تصرفات خود را در دو طرف راین گسترش دهد. این عمل که در «جنگ‌های ناپلئونی» نیز تأثیرگذار بود، به دشمنی دیرینه آلمان و فرانسه تبدیل شد و می توان گفت که بعدها یکی از دلایل و پیش زمینه های دو «جنگ جهانی» بود.

در جنگهای سی ساله اگر چه نزاع ديرينه دو مذهب كاتوليك و پروتستان نقش مهمی داشت، اما عواملی چون اختلافهای ارضی و سياسی دولتهای اين قاره نيز در شروع و ادامه جنگ، بسيار مؤثر بود.

از نتايج مهم اين جنگها، پايان نسبی درگيريهای مذهبی پروتستانها و كاتوليكها و آغاز رشد جريانهای ناسيوناليستی و ملی گرايى و نژادپرستی در اروپا بود.

در كنار اين تاثيرات، تفكر جدايى دين از سياست نيز سر برآورد و به عبارتی، يكی از وقايع مهم اجتماعی كه زمينه جدايی نهاد دينی را از سياست فراهم ساخت، همين جنگها و «پيمان وستفالی» بود.امضاء اين پيمان در مبانی نظری تاریخ سیاسی، به ابتدای مطرح شدن کلمه «سکولار» مشهور است.اینجا نخستین مرتبه ای است که بسیاری از املاک و مستغلات کلیسایی به غیر روحانی سپرده می شود و از آنها با پسوند «سکولار» نام برده می شود و بدین شکل مراكز اقتصادی كه در سلطه كليسا بودند از نفوذ كليسا خارج گشتند.

جنگهای سی‌ساله مذهبی در اروپا
5 (100%) 1 vote

شطرنج در سدهٔ چهارم یا ششم میلادی از شمال‌غربی هند سرچشمه گرفته‌است. در آن زمان، امپراتوری "گوپتا" بر هند فرمان می‌راند.

شاهان هند بر این باور بودند که یادگیری جنگ موجب یادگیری ارزش‌های دلاوری، تصمیم‌گیری، شکیبایی و شجاعت می‌شود. آنها تصمیم گرفتند جنگ را مدل‌سازی کنند به شکلی که بتوان دوراندیشی و استدلال کرد و چیزی به عنوان شانش در آن وجود نداشته‌باشد.

بنابر این بازی‌ای را ایجاد کردند و صفحه‌ای متشکل از 64 خانه، همراه با دو ارتش متشکل از ۳۲ مرد با دو رنگ مختلف برای آن در نظر گرفتند که آرمان هر ارتش، دستگیری و کشتن شاه ارتش حریف بود. این بازی را «چاتورانگا» نام‌ نهادند «چاتورانگا» از زبان سانسکریت سرچشمه گرفته و به معنی ۴ عضو است که به ۴ عضو نظامی ارتش هند یعنی ارابه‌ها، فیل‌ها، سواره‌نظام و پیاده‌نظام اشاره‌دارد.

در حدود سال ۶۰۰ میلادی، ۳ متن به زبان پهلوی نوشته‌شد که ادعا می‌کند بازی «چَترَنگ» را هند به دربار ایران معرفی‌کرد و اصیلان ایرانی باید این بازی را یاد می‌گرفتند. برخی از زبان‌شناسان ثابت کرده‌اند که واژهٔ «چترنگ» در زبان پارسی میانه از واژهٔ «چاتورانگا» در زبان سانسکریت ریشه گرفته‌است.

"هارون الرشيد" خليفه عباسی که در عصر خود ابرمرد شرق بشمار می آمد در ماه مه سال 800 ميلادی ضمن ارسال پيامی به «شارلمانی» ابرمرد وقت غرب به وی اطلاع داد كه به "ابراهيم بن عقرب" حكمران افريقيه (سرزمين‌های مسلمان‌نشين شمال آفريقا به مركزيت تونس امروز) خود‌مختاری داده است و در امور داخلی استقلال دارد و از اين پس درباره مسائل محلی و منطقه مديترانه با او تماس بگيرد. "هارون" با اين پيام، يك دستگاه بازی شطرنج با راهنمای استفاده از آن را به عنوان هديه برای شارلمانی ارسال داشته بود و ياد آور شده بود كه "كسری" (خسرو انوشيروان ساسانی) اين بازی را كه مبتكر آن هنديان بوده‌اند به منظور تقويت حافظه و قوای مغزی ايرانيان و تسريع محاسبات رياضی، در قلمرو خود رواج داده و ملت را به انجام اين بازی تشويق كرده و جايزه معين ساخته بود.

تاریخچه شطرنج
تصویر: شطرنج کشف‌ شده در نیشابور، مربوط به سدهٔ دوازدهم میلادی

تاریخچه شطرنج
به اين كتاب امتياز بدهيد.

"ادوارد لورنس" یکی از مشهورترین شخصیت‌های تاریخ معاصر انگلستان است که نقش تعیین کننده‌ای در تجزیه امپراتوری عثمانی و گسترش نفوذ استعماری انگلستان در کشورهای عربی داشت.

"ادوارد لورنس" که برخی او را جاسوس و عامل استعمار بریتانیا می‌دانند، یک محقق، ماجراجو و باستان‌شناس بود که در جوانی به فرهنگ ملل‌شرقی علاقمند شد و زمانی که 21 سال بیشتر نداشت زادگاهش را برای سفر به ممالک عثمانی ترک کرد.

در اولین سفر او که گفته می‌شود با دو‌چرخه صورت گرفت از لبنان، سوريه و فلسطين بازدید کرد و در کنار مطالعه فرهنگ اعراب سعی کرد یاد بگیرد چطور مانند آنها زندگی کند. دومین ماجراجویی او در سال 1910 با سفر به عراق آغاز شد. او در این سفر به تحقیق در سوریه‌، فلسطین و منطقه بین‌النهرین پرداخت.

تحقیقات لورنس در این منطقه با آغاز جنگ جهانی اول همزمان شد؛ نقشه هایی که او از منطقه سینا در نزدیكى مرزهاى عثمانى تهیه کرده بود که در جنگ بین انگلستان و عثمانی مفید واقع شد.

لورنس با آغاز جنگ براى اعزام به منطقه نام نویسى كرد و از آنجایى كه در امور اعراب تخصص بالایى داشت به عنوان افسر اطلاعات به قاهره اعزام شد.

او بیش از یك سال در مصر به فعالیت هاى اطلاعاتى خود ادامه داد و در سال 1916 یك دیپلمات انگلیسى را براى مذاكره با "حسین بن على" امیر مكه كه علیه قوانین عثمانى اعلان شورش كرده بود همراهى كرد.

لورنس مقامات ارشد خود را متقاعد كرد كه شورش طرفداران امیر مكه را حمایت كنند و خود نیز به عنوان افسر رابط "ارتش حسین بن فیصل" امیر مكه را همراهى كرد.

نیرو هاى اعراب تحت راهنمایى لورنس توانستند طى یكسرى جنگ هاى نامنظم خسارات فراوانى به خطوط نیروهاى ترك وارد كنند؛ پیروزی در این جنگ نبوغ لورنس در عملیات نظامی را به مقامات انگلیسی نشان داد و از سوی دیگر موجب محبوبیت او در بین اعراب شد. نقش لورنس در شکست قوای عثمانی در عربستان و سوریه باعث شد تا اعراب لقب لورنس عربستان را به او بدهند.

با وجود وعده های او به اعراب برای استقلال اما پس از اتمام جنگ در کنفرانس صلح پاریس به سال 1919 عراق، فلسطین و اردن به مستعمره انگلیس تبدیل شد و فرانسه نیز بر لبنان و سوریه تسلط یافت. همین امر باعث شد وی که به دلیل اقداماتش به شخصیتى افسانه اى تبدیل شده بود کار را رها کرده و به نوشتن خاطراتش بپردازد.

با این حال چندی بعد در سال 1921 ویـنستون چـرچیل او را به عنوان مشاور امور اعراب اداره مستعمرات فراخواند اما سیاست های دولت انگلیس باعث شد این همکاری بیش از یکسال ادامه نیابد و وی در سال 1923 از مناصب خود کناره گیری کند.

لورنس در 19 می 1935 زمانی که با نام مستعار "شاو" زندگی می کرد در یک سانحه موتورسیکلت در منطقه‌ "مورتون‌" در ناحیه "شایر" انگستان‌ جان‌ خود‌ را از دست داد.

لورنس عربستان

"لورنس عربستان" در لباس عربی

لورنس عربستان
5 (100%) 1 vote

چوپان جوانی بود که گاه و بی‌گاه بانگ برمی‌داشت: «آی گرگ! گرگ آمد» و کشاورزان و کسانی از آنهايی که در آن اطراف بودند، مسلح با بيل و چوب و سنگ و کلوخی، دوان دوان به امداد چوپان جوان میدويد و چون به محل می‌رسيدند اثری از گرگ نمی‌يدند. پس برمی‌گشتند و ساعتی بعد باز به فرياد «کمک! گرگ آمد» دوباره دوان دوان می آمدند و باز ردی از گرگ نمی‌يافتند، تا روزی که واقعا گرگ‌ها آمدند و چوپان هر چه بانگ برداشت که: «کمک» کسی فرياد‌رس او نشد و به دادش نرسيد…

کمتر کسی است که داستان «چوپان دروغگو» را نخوانده يا نشنيده باشد. امّا احتمالاً بین هم وطن های ما ایرانیان کمتر کسی باشد که نویسنده این داستان را بشناسد

«چوپان دروغگو» اثری است از "ایزوپ" که در اسطوره‌های ایزوپ آمده است. "ایزوپ" از نویسندگان اسلاوتبار یونان بود که قصه و افسانه می‌نوشت. بنا به گفته "هرودوت"، "ایزوپ" هم دوره "کورش هخامنشی" و برده‌ای از اهالی «سارد» بوده که بعدها صاحبش او را آزاد کرد.

بسیاری از افسانه‌ها و داستانهای معروف که امروزه میشناسیم توسط "ایزوپ" نقل شده است. داستان‌های او به اکثر زبان‌های دنیا ترجمه شده و برخی از شاعران ایرانی، همچون "ناصرخسرو" و "مولانا" چندی از افسانه‌های او را به نظم آورده اند.

ریشه داستان چوپان دروغگو

تصویر: تندیس منسوب به "ایزوپ"

ریشه داستان چوپان دروغگو
به اين كتاب امتياز بدهيد.

"عبدالعزیز" در ۱۸۷۶ یا ۱۸۸۰ در ریاض به دنیا آمد. خانوادهٔ او رهبران سنتی جنبش مذهبی وهابیت بودند و بر مناطق مرکزی عربستان معروف به نجد حکومت می‌کردند. در ۱۹۰۲ میلادی در حالی‌که خاندان او به کویت تبعید شده بودند، عبدالعزیز جوان توانست با کمک گروه کوچکی از نزدیکان و خدمت‌گزاران خود ریاض را دوباره به چنگ آورد. در ۱۹۱۲ تسلط خود را بر نجد تکمیل کرده و یک ارتش آموزش‌دیده را سازمان داد.

عبد العزیز وقتی به سن بیست سالگی رسید، تصمیم گرفت خطر کند و به هر قیمت شده ریاض را از آل رشید باز پس گیرد. او که در این سن و سال چابک و زورمند و مغرور می‌نمود و به قدر کافی تجربه نظامی و سیاسی آموخته بود، دیگر تحمل زندگی محقر و جیره‌خواری شیخ کویت را نداشت، از این رو توطئه تصرف ریاض را تدارک دید و این ایده را با پدر خود و شیخ مبارک، امیر کویت در میان نهاد. در ابتدا هر دو با وی به مخالفت برخاستند، به خصوص شیخ مبارک که ضرب شست ابن رشید را چشیده بود، عبد العزیز را از این اقدام پر خطر برحذر داشت، اما عبدالعزیز آنقدر اصرار ورزید تا هر دو را موافق خود ساخت.

شیخ کویت چند شتر و تعدادی سلاح و مقداری آرد و روغن و شکر و قهوه و خرما در اختیار عبد‌العزیز گذاشت و او همراه نوزده نفر از خویشان و دوستان، از جمله برادرش محمد و پسرعموهایش "عبد الله بن جَلاوی" و "عبد العزیز بن مساعد" به سمت ریاض به راه افتاد. چند ماهی بین اعراب برای یافتن جنگجویان کارآمد به گشت و گذار پرداخت، اما فقط بیست جوان ماجراجو را یافت که اعلام کرده بودند، در این جنگ وی را همراهی خواهند کرد. به ناچار این جمع چهل نفری راه ریاض را پیش گرفت تا در زمستان سال 1319هـ ق/1901 مـ پس از عبور از بین عشایر احساء و نجد شبانه خود را به منزلی نزدیک شهر ریاض رساندند.

عبد العزیز که تا آن ساعت توطئه خود را بر یارانش فاش نکرده بود، به ده نفر از آنها دستور داد که در آن منزل بمانند و از شتران و بُنه و خوارباری که داشتند، محافظت کنند و به آنها توصیه کرد، اگر تا بیست و چهار ساعت دیگر بازنگشت،‌ آنها به کویت بازگردند و خود به همراه بیست و نه نفر دیگر شبانه با پای پیاده به سوی قلعه ریاض به راه افتاد که "المُصْمَک" نام داشت.

عبدالعزیز و دار و دسته‌اش همه به شمشیر مسلح بودند، شماری هم مجهز به تپانچه بودند. حاکم ریاض از سوی ابن رشید، "عَجْلان" نام داشت، او شب‌ها در قلعه میخوابید و صبح زود برای صرف صبحانه به خانه خود میرفت که دیوار به دیوار قلعه بود. عبد العزیز و همراهانش با نقشه‌ای ابتدا به خانه ای در جنب خانه عجلان وارد شدند، بعد آهسته از دیوار بالا رفته و به خانه او رفتند. به دستور عبدالعزیز دو همسر عجلان که در آن خانه خوابیده بودند، در اطاقی بازداشت شدند. یکی از همسران عجلان از وابستگان آل‌سعود بود، به همین منظور اطلاعات سودمندی در اختیار عبدالعزیز گذاشت.

عبدالعزیز و همراهان، آن شب را تا صبح بیدار بودند و همین که سپیده دمید شمشیرها را حمایل کرده و پشت دروازه مَصْمَک موضع گرفتند. وقتی عجلان دروازه قلعه را گشود تا از آن خارج شود، با ابن‌سعود و همراهانش مواجه شد و اگرچه به سرعت بازگشت تا دروازه را ببندد، اما عبدالعزیز به او مجال نداد و با همراهانش وارد قلعه شد. در دالان قلعه جنگ خونینی درگرفت که به پیروزی ابن‌سعود منتهی شد و طی آن عجلان به قتل رسید تا مصمک به تصرف عبدالعزیز درآید.

در این نبرد کسی از دار و دسته عبدالعزیز کشته نشد، اما گفته شده که هشتاد نفر از محافظان قلعه که با رشادت و به سختی در برابر راهزنان سعودی مقاومت کرده بودند، همه کشته شدند. به این ترتیب شهر ریاض در دوازدهم ژانویه 1902 مـ به تصرف "عبد‌العزیز بن عبدالرحمن" درآمد.

به موجب قانون صحرا، عبدالعزیز نیم قرن به زور شمشیر تمام قدرت‌ها و قبایل شبه جزیره عربستان را سرکوب کرد و برای تحکیم مبانی سلطنت خود از کشتار بیامان و جمعی مخالفان خود دریغ نکرد. پس از سقوط مَصْمَک و قتل عجلان و یارانش تمام اموال و اسلحه و اسبان و شتران ابن رشید به دست ابن سعود افتاد و او در ریاض سلطنتی را بنیان نهاد که تاکنون نود سال از آن میگذرد.

عبدالعزیز و تشکیل حکومت آل‌سعود

عبدالعزیز و تشکیل حکومت آل‌سعود
به اين كتاب امتياز بدهيد.
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك