دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی )  
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) رمان:
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن ) دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
  دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها )  
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) افسانه‌ها:
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان ) دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران شعر:
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب برهان قاطع
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک  

مجله تاریخی

اردشير اول پایه گذار سلسله ساسانیان است.

ساسانيان به فرهنگ پارسي و دين زرتشتي جان تازه‌اي بخشيدند. آنها با بزرگ ترین دشمنشان یعنی رومی ها/بیزانسی‌ها و نیز با چینی‌ها به تجارت می‌پرداختند.

شاپور اول به امپراتوري روم حمله كرد و امپراتور روم «والرين» را اسير كرد.

ماني، پايه گذار مذهب مانوی ظهور کرد.

مزدك ظهور کرد. وی لغو مالكيت خصوصي و تقسيم ثروت را تبلیغ می کرد. همچنان که از دوری کردن از خشونت و نيز گياهخواري حمایت می کرد.

خسرو اول (انوشيروان) اوج پادشاهان سلسله ساسانيان بود. او به پیشرفت علم و تحقيق بهای زیادی می داد و و از ترجمه متن هاي پزشكي و علمي يوناني و هندي  به زبان فارسي ميانه يا پهلوي، که زبان بومي ایران آن زمان بود حمايت می كرد.

حضرت محمد (ص) متولد شد.

جنگ طولاني بين ساسانيان و بيزانسي ها دو طرف را به شدت ضعيف كرد.

حضرت محمد (ص) به خاطر آزار و اذيت هایی که به خاطر عقایدش می دید، از مكه به مدينه هجرت كرد.

دو پادشاه زن پشت سر هم بر امپراتوري ساساني حكومت كردند كه پوراندخت و خواهرش آذرميدخت بودند. پوراندخت يك معاهده صلح با بيزانس امضا كرد.

حضرت محمد (ص) وفات يافت. پس از آن وحي هايي كه بر او شده بود جمع آوري شد و به صورت قرآن مجيد، كتاب مقدس مسلمانان درآمد.

برخی از رویدادهای دوره ساسانیان
3 (60%) 1 vote

ساسانيان هنري پراكنده و متنوع داشتند و تقريبا سراسر نيمه‌غربي و جنوب‌غربي ايران نمايشگاهي از هنرهای بی‌نظیر بازمانده از دوران ساساني است. مناطقی میان داراب‌، سلماس و مداين و  فراتر از آن.

كاخهاي سلطنتي‌، كوشك‌هاي بين راهي‌، شهرهاي مجهز به برج و بارو و راههاي بسيار با پل‌هاي باشكوه، حكاكي بر سنگ‌هاي قيمتي،خراطي، موزاييك‌كاري‌، بافندگي‌، گچ‌كاري‌، گنبد‌سازي‌، موسيقي‌ نقاشي، آتشكده‌ها‌، آتشگاه‌هاي بي‌شمار‌، سنگ‌نگاره‌ها، طلاكاري و آهنگري، نجاري و ده‌ها هنر ديگر در اين دوره به كمال رسیده و صنعت‌گران و هنرمندان بسیاری در اقصی نقاط ایران‌زمین مشغول به خلق هنرهای جاودان گردیدند.

دوره ساسانیان، دوران اوج هنر و هنرپروری در تاریخ ایران پیش از اسلام است که نظیر آن دیگر هرگز در تاریخ ایران دیده نشد.

 

هنر در روزگار ساسانيان
4 (80%) 1 vote

ساسانيان با گزيدن دين مزديسنا (زرتشتی) در جایگاه دين رسمي كشور ديگر دينهاي مردمي را ممنوع كردند و این آغاز استبداد دینی در ایران بود.

در اين دوره رسوم سخت دینی و مناسک عجیب موبدان، جاي سخنان ساده و استوار زرتشت را گرفت.

در زمان هخامنشيان اهورامزدا به شكل سمبوليك فروهر مجسم ميشود و در زمان ساسانيان به شكل پيكر كنده آدمي ديده ميشود و اردشير اول نخستين سنگ نگاره ساساني به همراه اهورامزدا را مينگارد. درمجلس ديهيم ستاني اردشير دوم در تاق بستان ميترا را نيز ميبينيم كه در پشت سر شاه ايستاده است. همچنين در مجلس ديهيم ستاني خسرو پرويز در تاق بستان آناهيتا هم ديده ميشود.

شاهان ساسانی با تلفیق دين و سياست، دين را از هنجاري فردي به مهمترين كار و حركت مردم در آوردند يعني براي هر كاري كه از انسان سر ميزد امر و نهيي داشتند. در همين دوران است كه باورهای اعتقادی قدیمی و جدید زروانی، مزدکی، مانوی، مهرپرستی و… رشد ميكنند و حتي بسياري از فرماندهان و شاهزادگان، درباریان و حتی موبدان را مطيع خود ميكنند.

در زمان ساسانيان معابد آناهيتا و آتشكده هاي بسياري در سراسر ايران ساخته شد و طبري تعداد هيربداني كه در زمان خسرو پرويز درآتشكده ها كار ميكردند را 12000نفر شمرده است‌.

دين و باورهای مردمی در عصر ساسانیان
2.67 (53.33%) 3 votes

قاجارها یکی از ایلات ترک‌زبان ایران بودند که عمدتا در جنوب‌شرقی دریای مازندران ساکن شده بودند. کریم‌خان زند بنیان‌گذار سلسله زندیه که پیش از قاجارها در ایران سلطنت می‌کرد، آقامحمدخان قاجار -از بزرگ‌زادگان قاجار- را به دربار خود در شیراز برد و تحت نظر گرفت تا خطری از ناحیه این ایل متوجه حکومت نشود.

با مرگ کریم‌خان، آقامحمدخان از پایتخت گریخت و با رساندن خود به قلمرو ایل خویش آنان را متحد کرد و خود رهبری ایل را به دست گرفت. آقامحمدخان قاجار -که هم از شجاعت و جنگاوری همراه با قساوت و بیرحمی و هم از نیرنگ و خدعه و حیله‌گری برخوردار بود- در وانفسای به هم‌ریختگی اوضاع کشور -که معمولا پس از زوال قدرت هر سلسله پیش می‌آمد- توانست به تدریج مناطق مختلف ایران را به چنگ آورد و پس از فتح شیراز و نهایتا غلبه بر لطفعلی‌خان -آخرین مدعی پادشاهی از خاندان زند- و قتل او، سلطنت را به دست بگیرد و سلسه قاجار را بنیان نهد.

از همین زمان و توسط آقامحمدخان قاجار بود که پایتخت ایران از شیراز -که با نام سلسه زند عجین شده بود- به تهران -که از سرزمین قاجارها در حاشیه دریاری مازندران چندان دور نبود- منتقل شد.
 

منبع: کتاب تاریخ پنجاه‌ساله ایران، محسن مدیرشانه‌چی

چگونگی شکل‌گیری حکومت قاجار
3 (60%) 3 votes

عکس نایاب فسیل به جا مانده از موجودی که 247 میلیون سال قبل از ما در این کره خاکی می زیسته است!!

گوئیژو، چین

عکس نایاب از یک فسیل

عکس نایاب از یک فسیل
5 (100%) 1 vote

٩٢ سال پیش، برابر با هفدهم نوامبر ١٩٢٢ میلادی، محمد ششم آخرين سلطان عثمانی كه از اين مقام خلع شده بود به دولت ايتاليا پناهنده شد و تا پايان عمر در ايتاليا اقامت گزید. سلطان محمد ششم که ٤ سال سلطنت کرد سی و ششمین و آخرين امپراتور عثمانی بود. این امپراتوری که روزگاری بر بالکان، شمال آفریقا، مدیترانه شرقی و جزیره‌العرب حکومت می‌کرد در جنگ جهانی اول از متحدان آلمان بود که شکست خورد و فرو پاشید. اکنون جمهوری ترکیه بر باقیمانده آن (آناتولی) تاسیس شده است.

محمد ششم آخرين سلطان عثمانی

به اين كتاب امتياز بدهيد.

سلسه چینگ Qing با بیش از سیصدسال سلطنت، آخرین نظام سلطنتی چین بود که در آغاز سده بیستم جایش را به جمهوری چین داد.

این سلسله در اصل از گروه‌های اجتماعی فقیر ناراضی به نام جورچن (که بعدها به منچو معروف شدند.) شکل گرفته بود که به وسیله نورهاچی متحد شدند و به جای سلسله مینگ روی کار آمدند. سلسله چینگ با در دست گرفتن قدرت و با حفط بسیاری از ساختارهای سیاسی و اجتماعی قبل و تعریف اصولی جدید، هویت اجتماعی خاصی برای خود دست‌وپا کرد و سعی کرد فرهنگ مردم چین را متحول کند.

این اصول توسط رهبر قبیله‌ای آن، نورهاچی که بعدا منچو نامیده شد، ابداع شده بود و پس از او یکی از جانشین‌هایش به نام دورگون این راه را ادامه داد. او نوعی آرایش موی سر و پوششی ابداع کرد که تاثیری چشمگیر بر فرهنگ و آداب چین برجای گذاشت.

تنش بی‌وققه بین سلسله کمچو و هان یکی از مهم‌ترین درگیری‌های قاره آسیا بود.

 

به اين كتاب امتياز بدهيد.

جمله ای از " آناکارسیس" فیلسوف بزرگ دوران باستان، درباره نسبی بودن اخلاق در بین ملتهای مختلف:

"چون تمام عادات و تقالیدی را که جماعتی مقدس می‌دانند گرد آوریم و از میان آنها آنچه را جماعتهای دیگر غیراخلاقی می‌دانند حذف کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند."

آناکارسیس یا آناخارسیس؛ فیلسوف سکایی در سدهٔ ششم پیش از میلاد بود. او در آغاز سدهٔ ششم از میهنش در کرانه‌های شمالی دریای سیاه سفری به آتن در یونان باستان نمود و با رُک گویی‌اش به عنوان یک بربر جلب توجه نمود. او را پیشگام مکتب کلبیون می‌انگارند. امروزه هیچ یک از آثار او به جای نمانده است.

جمله ای از ” آناکارسیس”
4 (80%) 1 vote

نظریه شگفت‌انگیز" زمان؛ رودی جاری" از هاوکینگ، نظریه‌ای است که برای تحقق سفر در زمان ایجاد شده است.

هاوکینگ بر این باور است بازخورد تابشی می تواند هر کرم‌چاله‌ای که دانشمندان تلاش دارند آن را برای قابل استفاده شدن بزرگتر سازند را نابود کرده و آنها را برای سفر واقعی بی‌مصرف کند. راه دیگر پیشنهادی وی از این قرار است:

«زمان مانند یک رود در جریان است و اینگونه به نظر می‌رسد هر کدام از ما در میان این جریان در حرکتیم، اما از دیدگاهی دیگر می‌توان گفت زمان در مکان‌های مختلف سرعت جریان متفاوتی دارد و این کلید اصلی سفر به آینده است.

اینشتین برای اولین بار این ایده را که مکان‌هایی وجود دارند که در آنها سرعت زمان کاهش یا افزایش پیدا می‌کند، در حدود صد سال پیش مطرح کرد، وی کاملا درست فکر می‌کرده است.

اثبات آن نیز در سیستم ردیابی ماهواره‌ای زمین یا GPS است که آشکار می‌کند زمان در فضا از سرعت بالاتری برخوردار است و می‌توان از این اصل برای سفر به آینده استفاده کرد.”

نظریه ” زمان؛ رودی جاری ” از هاوکینگ
5 (100%) 1 vote

"برونئی" کشوری است در جزیره بورنئو در جنوب شرقی آسیا. پایتخت آن بندر سری بگاوان است. نام رسمی این کشور «کشور برونئی سرزمین آشتی» (به مالزیایی با خط عربی: نڬارا برونی دارالسلام) است.

نام "برونئی" از واژهٔ سانسکریت "varun" به معنی اقیانوس گرفته شده است این کشور کوچک با اکثریت مسلمان، در آسیا قرار دارد، بیش تر به دلیل نام پادشاهش و ثروت افسانه‌ای او شناخته شده‌است. جمعیت این کشور در سال ۲۰۰۱ میلادی برابر با ۴۰۰ هزار نفر بود و زبان رسمی آن زبان مالایی است.

برونئی در کنار مالزی قرار گرفته است و در حقیقت در گذشته به همراه دیگر بخش‌های مالزی یکی از کشورهای تحت‌الحمایه انگلیس بود. برونئی تنها بخش در مجموعه این بخش‌ها است که در سال ۱۹۶۳ ترجیح داد تحت‌الحمایه انگلیس باقی بماند و به مالزی نپیوندد.

این کشور در سال ۱۹۸۴ استقلال یافت و به دلیل داشتن منابع فراوان نفت و گاز، یکی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان را دارد.

در سده نوزدهم سلاطین برونئی بخش کوچکی از قلمرو پیشینشان را زیر حکومت داشتند. بریتانیای کبیر (به ادعای خودش و بهانه های همیشگی برای استعمار به جایی که به صورت بهشت دزدان دریایی درآمده بود نظم و ترتیب داد) و از ۱۸۸۸ تا ۱۹۷۱ این سرزمین را همسود خود کرد.

نفت در سال ۱۹۲۹ کشف شد. در ۱۹۸۴ حکومت سلطان حسن البولکیاه مجدداً برقرار شد. ادعا شده‌است که وی ثروتمندترین مرد جهان است. وی در حال حاضر بزرگ‌ترین کلکسیون اتومبیل دنیا را در اختیار دارد که بسیاری از اتومبیل‌های موجود در آن منحصراً به سفارش وی ساخته شده‌اند.

گردش مجازی در کشور برونئی
4.33 (86.67%) 3 votes

" قله‌ٔ کینَبالو " دومین کوه بلند در آسیای جنوب شرقی است و ۴۰۹۵ متر ارتفاع دارد. این قله در پارک دولتی کینبالو در مالزی شرقی در "جزیرهٔ بورنئو " واقع شده است.

جزیرهٔ بورنئو سوّمین جزیرهٔ بزرگ جهان است که حدود ۷۴۳۳۳۰ کیلومتر مربّع وسعت دارد و در مرکز شبه جزیره مالایا و اندونزی واقع است. بورنئو بخشی از منطقهٔ آسیای جنوب شرقی به شمار می‌رود.
جزیرهٔ بورنئو از نظر سیاسی بین کشورهای اندونزی، مالزی و برونئی تقسیم شده است، و تنها جزیره‌ای در جهان است که بین سه کشور تقسیم شده‌ است.

این قله به همراه پارک مربوطه در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند.
قلهٔ کینبالو پوشیده از پوشش گیاهی بسیار متفاوت است.

قله‌ٔ کینَبالو
4 (80%) 2 votes

"هارالد موبور" یا "هارالد زیباموی" نخستین پادشاه نروژ بود که میان سال‌های ۸۷۲ تا ۹۳۰ بر آن کشور فرمان راند.

از هارالد آگاهی تاریخی چندانی در دست نیست. تنها منبع همدوره وی دو قطعه شعر هستند که در یکی از آنها آمده که او همسری دانمارکی داشت و اینکه او در هافسرفیورد پیروز شد. درباره زندگی او افسانه‌های چندی در دست است که کهن‌ترین آنها به دوازده سده پس از زایش برابر با ۲۵۰ سال پس از مرگ او باز می‌گردد.

او برای نخستین بار نروژ را زیر یک پرچم درآورد. تاریخ‌دانان امروزی می‌انگارند که پادشاهی او محدود به کرانه‌های جنوبی نروژ بوده‌است.

در حماسه‌های اسکاندیناوی هارالد پس از مرگ پدرش هالفدان سیاه به جانشینیش می‌رسد. در آن زمان در وستفولد چندین پادشاهی برپا بود که زیر دید پدرش-چه از راه پیروزی و چه جانشینی-بودند.
حماسه یکی شدن نروژ را نیز به زناشویی هارالد همپیوند می‌داند. هارالد از گودا دختر یکی از شاهان همسایه خواستگاری می‌کند، ولی گودا می‌گوید تا زمانی‌که هارالد پادشاه همه نروژ نباشد به همسری او در نخواهد آمد. هارالد هم با خود پیمان می‌نهد که تا زمانی که پادشاه همه نروژ نشود موهایش را نه کوتاه‌کند و شانه‌زند، اینچنین او تا ده‌سال گیسوانش را رها می‌کند و از این رو به هارالد گیس‌انبوه یا گیس‌پریشان نامور می‌شود.

اگرچه گفته می‌شود که مخالفان هارالد در این زمان و در اعتراض به او به ایسلند کوچیدند، ولی امروزه این دیگاه پذیرفته‌نیست چرا که یافته‌های باستان‌شناسی نشان می‌دهد که ایسلند سال‌ها پیش از هارالد دارای باشندگانی‌بوده‌است.

هارالد در سال‌های پایانی زندگیش با درگیری پسرانش بر سر جانشینی او روبه‌رو بود. وی در هشتاد سالگی قدرت را به پسر محبوبش آیریک یکم سپرد و سه سال پس از آن مرد.

هارالد، نخستین پادشاه وایکینگ‌ها
3.67 (73.33%) 3 votes

در میان قوم مایا برده‌داری رسم نبود. اما اسرای جنگی را به کارهای اجباری چون ساخت معابد و قصرها می‌گماردند.
بعضی اوقات پس از پایان بنا چندنفر از این اسرا را برای خدایان قربانی می‌کردند. رسم قربانی کردن اما در میان قوم مایا بسیار نادر بود.

بیشتر در چنین مراسمی مردان آلت‌تناسلی خود را می‌بریدند و زنان نیز زبان‌شان را سوراخ می‌کردند.

مایاها تنها مردمان دوران باستان بودند که در جنگل‌های استوایی در پرو و مکزیک شهرهای عظیمی ساختند. شهرهایی که در آن زمان تا ۱۰۰ هزار نفر را در خود جای می‌دادند.

دلیل این که چرا مایا در قرن نهم خانه‌های خود را رها کردند، هنوز به صورت یک معما باقی مانده است.

قربانی انسانی در میان سرخ‌پوستان مایا
5 (100%) 1 vote

تحقیقات تازه حاکیست بعضی از اعضای غول‌یکر خانواده دایناسورها شاید در آمریکای‌جنوبی به وجود آمده و بعد در حدود ۱۰۰ میلیون سال قبل با عبور از قطب جنوب به استرالیا رفته باشند.
محققان می‌گویند که یک دوره گرما امکان عبور از این سرزمین‌های اغلب یخ بندان که پلی میان قاره‌هاست را برای دایناسورها فراهم کرد.

دکتر استفان پروپات سرپرت این تحقیقات از موزه "عصر دایناسورها" در استرالیا گفت که این گونه ها به دانش ما از ناحیه بین ۹۸ تا ۹۵ میلیون سال قبل می افزاید.

او گفت: "ما تصویر خیلی بهتری از جانوران آن دوره داریم. و در نتیجه می توانیم شروع به درک این موضوع کنیم که آب و هوا چگونه بر دایناسورها اثر گذاشت، موقعیت قاره چطور بر آن دایناسورها اثر گذاشت و چطور در طول زمان تکامل یافتند."

یکی از دایناسورها در نزدیکی شهر وینتون در غرب مرکزی کوئینزلند پیدا شد.
این دایناسور ساواناسور الیوتوروم نامگذاری شده است.

اسکلت این دایناسور پس از ده سال کار از مجموعه استخوان های فسیلی که از دل سنگ حفر شده ساخته شد.
محققان همچنین استخوان های سر یک ساروپاد دیگر به نام دیامانتیناسور ماتیلدا را کشف کردند.
دکتر پروپات می گوید: " دیامانتیناسور به پر کردن چند شکاف در دانسته های ما از آناتومی اسکلت این گونه کمک کرد."

"به خصوص محفظه مغز این موجود به ما امکان داد موقعیت آن در شجره ساروپادها را روشن کنیم."

این دو گونه به تثبیت این نظر کمک کرده اند که ساروپادهای عظیم الجثبه تا ۱۰۰ میلیون سال قبل به همه نقاط زمین راه یافته بودند.

این به دلیل آرایش قاره ها و تغییرات آب و هوایی ممکن شد.

پروفسور پال آپچرچ از دانشگاه کالج لندن گفت که استرالیا و آمریکای جنوبی در بخش اعظم دوره کرتاسه (۱۴۵ میلیون تا ۶۶ میلیون سال قبل) به قطب جنوب وصل بوده اند.

۹۵ سال قبل وقتی ساواناسور می زیست، دمای متوسط زمین از حالا گرمتر بود اما قطب ها کاملا سرد بود.

پروفسور آپچرچ می گوید: "سوءظن ما این است که جد ساواناسور اهل آمریکای جنوبی بود اما تا حدود ۱۰۵ میلیون سال قبل نمی توانست وارد استرالیا بشود و نشد."

"در این زمان میانگین دمای زمین افزایش پیدا کرد که به ساروپادها امکان داد بتوانند از مناطق قطبی عبور کنند."

دایناسورهای غول‌پیکر ‘از قاره ها عبور کردند’
5 (100%) 1 vote

تصویری جالب از شهر" سئول " پایتخت کشور کره جنوبی در بیش از یک قرن قبل

تاریخچه شهر "سئول"

سئول؛ 1900

سئول بیش از دو هزار سال است که از سکونتگاه‌های اصلی منطقه خود به شمار می‌آید و بنیاد آن به سال ۱۸ پیش از میلاد بازمی‌گردد.

در سال‌های (۱۸ ق.م. – ۶۶۰ ب. م) یکی از سه پادشاهی اصلی کره، پایتخت خود را در جایی که هم‌اکنون جنوب خاوری سئول است قرار داد. این شهر پایتخت دودمان چوسان (۱۳۹۲–۱۹۱۰) هم بوده‌است.

پس از تشکیل کشور کره جنوبی در سال ۱۹۴۸، سئول به عنوان پایتخت این کشور برگزیده‌شد. واژه سئول در زبان کره‌ای خود به معنای پایتخت است.

امروزه شهر سئول از ساختار زیربنایی بسیار پیشرفته‌ای برخوردار است و متروی آن که هرساله بیش از ۲۰۰ میلیون مسافر را جابه جا می‌کند. متروی سئول سومین شبکه بزرگ مترو در جهان است.

 

تاریخچه شهر “سئول”
5 (100%) 1 vote
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك