دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir
كتاب‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

پژوهش‌های تاريخ:

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

علوم انسانی:

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

اديان و فلسفه:

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

ديگر بخش‌ها:

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
مجله تاريخ
غزل پست مدرن

نيايش‌گاه‌ها:

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی
كليسای آنلاين مجازی زرتشتی
مسجد آنلاين مجازی زرتشتی

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن )  
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) رمان:
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
  دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها ) دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان )  
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) افسانه‌ها:
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب الواح سومری
  دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
  دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
  دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
   
  شعر:
  دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
  دانلود کتاب برهان قاطع
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک  

مجله تاریخی

امپراتوری اشکانیان از فرهنگ‌‌ها، مذاهب و باورهای گوناگونی، بخصوص بطور عمده از آیین‌های ایرانی و یونانی تشکیل می‌شد.

اقلیت یهودیان و تازه مسیحیان در میان ایرانیان رو به وفور بودند و البته بیشتر پارت‌ها چند‌خدا‌باور بودند. در اغلب موارد خدایان ایرانی و یونانی شبیه به هم یا مخلوطی از هم بودند. بطور مثال اهورا مزدا با زئوس، اهریمن با هادس، آفرودیت و هرا با آناهیتا، آپولو با میترا و شمش با هرمس شبیه به یکدیگرند. این تلفیق عجیب نبود زیرا به مدت یک قرن یونانیان بر ایران حاکم بوده و در این مدت باورهای فرهنگی خود را به درون جامعه ایرانی تزریق کرده بودند.

آداب و رسوم اشکانیان سعی در احیا و پیروی از آداب و رسوم اصیل ایرانی می‌کردند و می‌کوشیدند تا از تأثیرات فرهنگ یونانی بکاهند. البته فرهنگ یونانی و آداب دیگر ملل نیز علاقه‌مندانی داشت.

اشراف و بزرگان در دروران اشکانی با اسب عجین بودند و شیرین‌ترین تفریح برای آنها شکار بود. چوگان نیز که در دوره اشکانیان پدید آمد نیز از تفریحات محبوب بود. آنها علاقه بسیاری به جشن و ضیافت داشتند و به همین دلیل موسیقی نیز مورد توجه بود. از زندگی عامه مردم به دلیل کمبود مدارک باستانی اطلاعت زیادی در دست نیست.

اما مهمترین نکته در مورد مذهب در دوره اشکانی، سکولاریزه بودن حکومت اشکانیان است. اشکانیان هرگز مردم را مجبور به داشتن دین خاصی نمی کردند. در این دوره بوداییان در شرق ایران، بت پرستان سامی در غرب، مسیحیان در مرز روم، یهودیان در مرکز و زرتشتیان و مهرپرستان و باورمندان به مذاهب قدیمی آریایی که در اکثریت بودند نیز در سرتاسر ایران پراکنده بودند و همه در کنار هم به صلح و صفا زندگی می‌کردند.

به اين كتاب امتياز بدهيد.

نخستین بار اندیشه استقلال در برابر بیگانگان سلوكی را پهلوانی پارتی به نام اشك جامه عمل پوشانید، او از بزرگ‌زادگان پارتی بود و بعدها نسب او را به هخامنشیان رساندند که محل تردید است.

در حالیكه سلوكیان هفتاد سال از سلطنت بر ایران پشت سرگذاشته بودند، ‌قیام اشك سلوكیان را به نشان دادن عكس العمل واداشت. و علیرغم تصور از آن سپاه سلوكی با شكست مواجه شد و این اولین پیروزی رسمی پارتیان و متحدانشان در برابر قوم حكومت‌گر بود.

پس از اشك برادر و جانشین وی تیرداد بر قدرت پارتیان افزود و بر توسعه متصرفات افزود و بدین ترتیب پیشروی آنان از شرق به سمت غرب آغاز گردید.و روز به روز بر قدرت پارتیان و تثبیت حكومتشان افزوده می شد.و با اقدامات مهرداد شاه دیگر پارتی قلمرو پارتیان كه به افتخار نام احیاگر استقلال ایران(ارشك یا اشك) اشكانی خوانده شد. به وسیع ترین حد خود رسید.

مهمترین رمز موفقیت ها و پیروزی های مهرداد اول همگی در سایه شفقت و انسانیت نهفته در سرشت وی بود، آن چنان كه محققان وی را از نظر بزرگ منشی، بلند نظری، متانت و نجابت اخلاقی در دودمان اشكانی، همتای كوروش بزرگ در دودمان هخامنشی دانسته اند. نام اشك توسط همه شاهان اشكانی حفظ شد به طوریكه فرعون توسط فرمانروایان مصر، قیصر یا سزار توسط رومیان كسری یا خسرو توسط ساسانیان به كار می رفت.

“اشک” و نخستین اندیشه استقلال
1 (20%) 1 vote

اگرچه فرهنگ یونانی در دوره هلنی نزد مردم خاور نزدیک مقبولیت قابل توجهی پیدا کرده بود، اما در دوره اشکانیان شاهد احیای فرهنگ ایرانی در مذهب، هنر و حتی پوشاک هستیم. در این دوره شکوه فرهنگی مملکت به حد اعلی رسید.

پادشاهان اشکانی با آگاهی از هر دو ریشه هلنی و ایرانی ممالک زیر سلطه خود، پس از آنکه خود را شاهنشاه خواندند، خود را فیلهلنیسم (یونانی دوست) معرفی کردند. واژه فیلهلنی تا دوره سلطنت اردوان سوم بر روی سکه‌ها ضرب می‌شد. حذف این واژه از روی سکه‌ها از نشانه‌های احیای فرهنگ ایرانی در دوره اشکانیان است.

یکی از شاخصه های مهم این دوره، سکولار بودن کشور است. ایران در این زمان به آزادی دین و مذهب اعتقاد داشت. بودایی و مسیحی و یهودی و زرتشتی و مهرپرست و بت پرست همه کنار هم آزادانه زندگی میکردند.

بلاش یکم اولین پادشاه اشکانی بود که خط اشکانی و زبان پارتی را مورد استفاده قرار داد و به جای استفاده از الفبای یونانی، سکه‌هایی به خط اشکانی ضرب نمود. با این وجود از الفبای یونانی تا پایان دوره اشکانیان بر روی سکه‌ها استفاده می‌شد.

از دیگر وقایع مهم این دوره، جنگ های پارتیزانی، وجود دو مجلس شاهی و بزرگان و همینطور شیوه فدرالی حکومت توسط پارتیان بود.

به اين كتاب امتياز بدهيد.

حدود 200 میلیون سال پیش در دوران حکومت دایناسورها بر روی زمین، جانور خزنده ای شبیه به سوسمار وجود داشت که داسی سوسمار (drepanosaurus) نام گذاری شده است. این جانور پنجه ها و نیز انگشت  عظیمی روی پاهای جلویی داشته و از این پنجه ها و چنگال های بزرگ و بازوهای قدرتمند برای پاره کردن پوست درختان و پیدا کردن حشرات درون آن و نیز به عنوان ابزار حفاری استفاده می کرد. کارهایی مشابه آن چه که مورچه خواران امروزی انجام می دهند.

داسی سوسمار جزو چهاراندامان محسوب می شود. چهاراندامان از ماهی های دارای باله های لبکی که در دوره اواخر دونین زندگی می کردند تکامل یافته اند. نسل این ماهی ها منقرض شده و گمان می رود که ابتدا دوزیستان از آنها تکامل یافته باشند.

اندام های جلویی بیشتر چهاراندامان دارای شباهت های خاصی از نظر شکل و آرایش استخوانی هستند ولی ساختار اندام های جلویی در خزندگان با تغییرات شاخصی همراه شده است. این نشان می دهد که اندام های جلویی چهارپایان اولیه، متنوع تر از چیزی بوده که قبلاً گمان می رفت.

داسی سوسمارها دو استخوان با شکل های متفاوت دردو اندام جلویی داشتند که از استخوان بازویشان گسترش می یافته. این استخوان ها موازی نبودند. یکی از این استخوان ها هلالی شکل بوده. دو استخوان مچ بلند و باریک به این استخوان هلالی شکل متصل بودند و خیلی بلند تر از استخوان های مچ دست دیگر بودند.

چون اندام های جلویی چنگال های قدرتمندی داشته اند دانشمندان حدس می زنند داسی سوسمارها از بازوها و چنگال هایشان برای حفاری استفاده می کرده اند.

به اين كتاب امتياز بدهيد.

اردشير اول پایه گذار سلسله ساسانیان است.

ساسانيان به فرهنگ پارسي و دين زرتشتي جان تازه‌اي بخشيدند. آنها با بزرگ ترین دشمنشان یعنی رومی ها/بیزانسی‌ها و نیز با چینی‌ها به تجارت می‌پرداختند.

شاپور اول به امپراتوري روم حمله كرد و امپراتور روم «والرين» را اسير كرد.

ماني، پايه گذار مذهب مانوی ظهور کرد.

مزدك ظهور کرد. وی لغو مالكيت خصوصي و تقسيم ثروت را تبلیغ می کرد. همچنان که از دوری کردن از خشونت و نيز گياهخواري حمایت می کرد.

خسرو اول (انوشيروان) اوج پادشاهان سلسله ساسانيان بود. او به پیشرفت علم و تحقيق بهای زیادی می داد و و از ترجمه متن هاي پزشكي و علمي يوناني و هندي  به زبان فارسي ميانه يا پهلوي، که زبان بومي ایران آن زمان بود حمايت می كرد.

حضرت محمد (ص) متولد شد.

جنگ طولاني بين ساسانيان و بيزانسي ها دو طرف را به شدت ضعيف كرد.

حضرت محمد (ص) به خاطر آزار و اذيت هایی که به خاطر عقایدش می دید، از مكه به مدينه هجرت كرد.

دو پادشاه زن پشت سر هم بر امپراتوري ساساني حكومت كردند كه پوراندخت و خواهرش آذرميدخت بودند. پوراندخت يك معاهده صلح با بيزانس امضا كرد.

حضرت محمد (ص) وفات يافت. پس از آن وحي هايي كه بر او شده بود جمع آوري شد و به صورت قرآن مجيد، كتاب مقدس مسلمانان درآمد.

به اين كتاب امتياز بدهيد.

ساسانيان هنري پراكنده و متنوع داشتند و تقريبا سراسر نيمه‌غربي و جنوب‌غربي ايران نمايشگاهي از هنرهای بی‌نظیر بازمانده از دوران ساساني است. مناطقی میان داراب‌، سلماس و مداين و  فراتر از آن.

كاخهاي سلطنتي‌، كوشك‌هاي بين راهي‌، شهرهاي مجهز به برج و بارو و راههاي بسيار با پل‌هاي باشكوه، حكاكي بر سنگ‌هاي قيمتي،خراطي، موزاييك‌كاري‌، بافندگي‌، گچ‌كاري‌، گنبد‌سازي‌، موسيقي‌ نقاشي، آتشكده‌ها‌، آتشگاه‌هاي بي‌شمار‌، سنگ‌نگاره‌ها، طلاكاري و آهنگري، نجاري و ده‌ها هنر ديگر در اين دوره به كمال رسیده و صنعت‌گران و هنرمندان بسیاری در اقصی نقاط ایران‌زمین مشغول به خلق هنرهای جاودان گردیدند.

دوره ساسانیان، دوران اوج هنر و هنرپروری در تاریخ ایران پیش از اسلام است که نظیر آن دیگر هرگز در تاریخ ایران دیده نشد.

 

به اين كتاب امتياز بدهيد.

ساسانيان با گزيدن دين مزديسنا (زرتشتی) در جایگاه دين رسمي كشور ديگر دينهاي مردمي را ممنوع كردند و این آغاز استبداد دینی در ایران بود.

در اين دوره رسوم سخت دینی و مناسک عجیب موبدان، جاي سخنان ساده و استوار زرتشت را گرفت.

در زمان هخامنشيان اهورامزدا به شكل سمبوليك فروهر مجسم ميشود و در زمان ساسانيان به شكل پيكر كنده آدمي ديده ميشود و اردشير اول نخستين سنگ نگاره ساساني به همراه اهورامزدا را مينگارد. درمجلس ديهيم ستاني اردشير دوم در تاق بستان ميترا را نيز ميبينيم كه در پشت سر شاه ايستاده است. همچنين در مجلس ديهيم ستاني خسرو پرويز در تاق بستان آناهيتا هم ديده ميشود.

شاهان ساسانی با تلفیق دين و سياست، دين را از هنجاري فردي به مهمترين كار و حركت مردم در آوردند يعني براي هر كاري كه از انسان سر ميزد امر و نهيي داشتند. در همين دوران است كه باورهای اعتقادی قدیمی و جدید زروانی، مزدکی، مانوی، مهرپرستی و… رشد ميكنند و حتي بسياري از فرماندهان و شاهزادگان، درباریان و حتی موبدان را مطيع خود ميكنند.

در زمان ساسانيان معابد آناهيتا و آتشكده هاي بسياري در سراسر ايران ساخته شد و طبري تعداد هيربداني كه در زمان خسرو پرويز درآتشكده ها كار ميكردند را 12000نفر شمرده است‌.

به اين كتاب امتياز بدهيد.

قاجارها یکی از ایلات ترک‌زبان ایران بودند که عمدتا در جنوب‌شرقی دریای مازندران ساکن شده بودند. کریم‌خان زند بنیان‌گذار سلسله زندیه که پیش از قاجارها در ایران سلطنت می‌کرد، آقامحمدخان قاجار -از بزرگ‌زادگان قاجار- را به دربار خود در شیراز برد و تحت نظر گرفت تا خطری از ناحیه این ایل متوجه حکومت نشود.

با مرگ کریم‌خان، آقامحمدخان از پایتخت گریخت و با رساندن خود به قلمرو ایل خویش آنان را متحد کرد و خود رهبری ایل را به دست گرفت. آقامحمدخان قاجار -که هم از شجاعت و جنگاوری همراه با قساوت و بیرحمی و هم از نیرنگ و خدعه و حیله‌گری برخوردار بود- در وانفسای به هم‌ریختگی اوضاع کشور -که معمولا پس از زوال قدرت هر سلسله پیش می‌آمد- توانست به تدریج مناطق مختلف ایران را به چنگ آورد و پس از فتح شیراز و نهایتا غلبه بر لطفعلی‌خان -آخرین مدعی پادشاهی از خاندان زند- و قتل او، سلطنت را به دست بگیرد و سلسه قاجار را بنیان نهد.

از همین زمان و توسط آقامحمدخان قاجار بود که پایتخت ایران از شیراز -که با نام سلسه زند عجین شده بود- به تهران -که از سرزمین قاجارها در حاشیه دریاری مازندران چندان دور نبود- منتقل شد.
 

منبع: کتاب تاریخ پنجاه‌ساله ایران، محسن مدیرشانه‌چی

چگونگی شکل‌گیری حکومت قاجار
3.5 (70%) 2 votes

عکس نایاب فسیل به جا مانده از موجودی که 247 میلیون سال قبل از ما در این کره خاکی می زیسته است!!

گوئیژو، چین

عکس نایاب از یک فسیل

به اين كتاب امتياز بدهيد.

٩٢ سال پیش، برابر با هفدهم نوامبر ١٩٢٢ میلادی، محمد ششم آخرين سلطان عثمانی كه از اين مقام خلع شده بود به دولت ايتاليا پناهنده شد و تا پايان عمر در ايتاليا اقامت گزید. سلطان محمد ششم که ٤ سال سلطنت کرد سی و ششمین و آخرين امپراتور عثمانی بود. این امپراتوری که روزگاری بر بالکان، شمال آفریقا، مدیترانه شرقی و جزیره‌العرب حکومت می‌کرد در جنگ جهانی اول از متحدان آلمان بود که شکست خورد و فرو پاشید. اکنون جمهوری ترکیه بر باقیمانده آن (آناتولی) تاسیس شده است.

محمد ششم آخرين سلطان عثمانی

به اين كتاب امتياز بدهيد.

سلسه چینگ Qing با بیش از سیصدسال سلطنت، آخرین نظام سلطنتی چین بود که در آغاز سده بیستم جایش را به جمهوری چین داد.

این سلسله در اصل از گروه‌های اجتماعی فقیر ناراضی به نام جورچن (که بعدها به منچو معروف شدند.) شکل گرفته بود که به وسیله نورهاچی متحد شدند و به جای سلسله مینگ روی کار آمدند. سلسله چینگ با در دست گرفتن قدرت و با حفط بسیاری از ساختارهای سیاسی و اجتماعی قبل و تعریف اصولی جدید، هویت اجتماعی خاصی برای خود دست‌وپا کرد و سعی کرد فرهنگ مردم چین را متحول کند.

این اصول توسط رهبر قبیله‌ای آن، نورهاچی که بعدا منچو نامیده شد، ابداع شده بود و پس از او یکی از جانشین‌هایش به نام دورگون این راه را ادامه داد. او نوعی آرایش موی سر و پوششی ابداع کرد که تاثیری چشمگیر بر فرهنگ و آداب چین برجای گذاشت.

تنش بی‌وققه بین سلسله کمچو و هان یکی از مهم‌ترین درگیری‌های قاره آسیا بود.

 

به اين كتاب امتياز بدهيد.

جمله ای از " آناکارسیس" فیلسوف بزرگ دوران باستان، درباره نسبی بودن اخلاق در بین ملتهای مختلف:

"چون تمام عادات و تقالیدی را که جماعتی مقدس می‌دانند گرد آوریم و از میان آنها آنچه را جماعتهای دیگر غیراخلاقی می‌دانند حذف کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند."

آناکارسیس یا آناخارسیس؛ فیلسوف سکایی در سدهٔ ششم پیش از میلاد بود. او در آغاز سدهٔ ششم از میهنش در کرانه‌های شمالی دریای سیاه سفری به آتن در یونان باستان نمود و با رُک گویی‌اش به عنوان یک بربر جلب توجه نمود. او را پیشگام مکتب کلبیون می‌انگارند. امروزه هیچ یک از آثار او به جای نمانده است.

به اين كتاب امتياز بدهيد.

نظریه شگفت‌انگیز" زمان؛ رودی جاری" از هاوکینگ، نظریه‌ای است که برای تحقق سفر در زمان ایجاد شده است.

هاوکینگ بر این باور است بازخورد تابشی می تواند هر کرم‌چاله‌ای که دانشمندان تلاش دارند آن را برای قابل استفاده شدن بزرگتر سازند را نابود کرده و آنها را برای سفر واقعی بی‌مصرف کند. راه دیگر پیشنهادی وی از این قرار است:

«زمان مانند یک رود در جریان است و اینگونه به نظر می‌رسد هر کدام از ما در میان این جریان در حرکتیم، اما از دیدگاهی دیگر می‌توان گفت زمان در مکان‌های مختلف سرعت جریان متفاوتی دارد و این کلید اصلی سفر به آینده است.

اینشتین برای اولین بار این ایده را که مکان‌هایی وجود دارند که در آنها سرعت زمان کاهش یا افزایش پیدا می‌کند، در حدود صد سال پیش مطرح کرد، وی کاملا درست فکر می‌کرده است.

اثبات آن نیز در سیستم ردیابی ماهواره‌ای زمین یا GPS است که آشکار می‌کند زمان در فضا از سرعت بالاتری برخوردار است و می‌توان از این اصل برای سفر به آینده استفاده کرد.”

به اين كتاب امتياز بدهيد.

"برونئی" کشوری است در جزیره بورنئو در جنوب شرقی آسیا. پایتخت آن بندر سری بگاوان است. نام رسمی این کشور «کشور برونئی سرزمین آشتی» (به مالزیایی با خط عربی: نڬارا برونی دارالسلام) است.

نام "برونئی" از واژهٔ سانسکریت "varun" به معنی اقیانوس گرفته شده است این کشور کوچک با اکثریت مسلمان، در آسیا قرار دارد، بیش تر به دلیل نام پادشاهش و ثروت افسانه‌ای او شناخته شده‌است. جمعیت این کشور در سال ۲۰۰۱ میلادی برابر با ۴۰۰ هزار نفر بود و زبان رسمی آن زبان مالایی است.

برونئی در کنار مالزی قرار گرفته است و در حقیقت در گذشته به همراه دیگر بخش‌های مالزی یکی از کشورهای تحت‌الحمایه انگلیس بود. برونئی تنها بخش در مجموعه این بخش‌ها است که در سال ۱۹۶۳ ترجیح داد تحت‌الحمایه انگلیس باقی بماند و به مالزی نپیوندد.

این کشور در سال ۱۹۸۴ استقلال یافت و به دلیل داشتن منابع فراوان نفت و گاز، یکی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان را دارد.

در سده نوزدهم سلاطین برونئی بخش کوچکی از قلمرو پیشینشان را زیر حکومت داشتند. بریتانیای کبیر (به ادعای خودش و بهانه های همیشگی برای استعمار به جایی که به صورت بهشت دزدان دریایی درآمده بود نظم و ترتیب داد) و از ۱۸۸۸ تا ۱۹۷۱ این سرزمین را همسود خود کرد.

نفت در سال ۱۹۲۹ کشف شد. در ۱۹۸۴ حکومت سلطان حسن البولکیاه مجدداً برقرار شد. ادعا شده‌است که وی ثروتمندترین مرد جهان است. وی در حال حاضر بزرگ‌ترین کلکسیون اتومبیل دنیا را در اختیار دارد که بسیاری از اتومبیل‌های موجود در آن منحصراً به سفارش وی ساخته شده‌اند.

گردش مجازی در کشور برونئی
4.5 (90%) 2 votes

" قله‌ٔ کینَبالو " دومین کوه بلند در آسیای جنوب شرقی است و ۴۰۹۵ متر ارتفاع دارد. این قله در پارک دولتی کینبالو در مالزی شرقی در "جزیرهٔ بورنئو " واقع شده است.

جزیرهٔ بورنئو سوّمین جزیرهٔ بزرگ جهان است که حدود ۷۴۳۳۳۰ کیلومتر مربّع وسعت دارد و در مرکز شبه جزیره مالایا و اندونزی واقع است. بورنئو بخشی از منطقهٔ آسیای جنوب شرقی به شمار می‌رود.
جزیرهٔ بورنئو از نظر سیاسی بین کشورهای اندونزی، مالزی و برونئی تقسیم شده است، و تنها جزیره‌ای در جهان است که بین سه کشور تقسیم شده‌ است.

این قله به همراه پارک مربوطه در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند.
قلهٔ کینبالو پوشیده از پوشش گیاهی بسیار متفاوت است.

قله‌ٔ کینَبالو
4 (80%) 2 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك