دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

آتشكده آنلاين مجازی زرتشتی

قفسه‌های‌کتابخانه

دانلود كتاب‌های تاريخ ايران باستان
دانلود كتاب‌های تاريخ ايران بعد از اسلام
دانلود كتاب‌های تاريخ جهان
دانلود كتاب‌های تاريخ اساطيری و افسانه‌های ملل

دانلود كتاب‌های بخش‌های پراكنده تاريخ
دانلود اسناد و كتيبه‌ها
دانلود كتاب‌های جغرافيای تاريخی
جستارها، مقالات و نوشتارهاي بهمن انصاري.

دانلود كتاب‌های جامعه‌شناسی و سياست
دانلود كتاب‌های رشته  زبان‌شناسی
دانلود كتاب‌های رشته  ادبيات فارسی
دانلود رمان و شاهكارهای ادبيات كلاسيك

دانلود كتاب های مقدس اديان و مذاهب
دانلود كتاب های مقدس اسلامی
دانلود كتاب های مقدس زرتشتی
دانلود كتاب های فلسفه و كلام

دانلود كتابهای صوتی
دانلود کتاب‌های متفرقه
آرشیو روزنامه‌های تاریخی برای دانلود
مجله تاريخ

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه (احمد كسروی)
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف (مسعودی)
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب آریایی‌‌ها دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن (آبراهاميان)
دانلود کتاب تاریخ ایران (سر پرسی سايكس) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (سرجان ملكم) دانلود کتاب ایران بین دو کودتا
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان (پيرنيا) دانلود کتاب اختناق ایران (مورگان شوستر)
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی (پلوتارک) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن (ويل دورانت) دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان (موله) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان (پيرنيا) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال (دينوری) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران (خنجی) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد (دياكونوف) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آوری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان (كريستن‌سن) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام (رومن‌ گيرشمن) دانلود کتاب آغا محمد خان
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی (نفيسی) دانلود کتاب خلد برین
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب تیمور لنگ
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب تصوف ایرانی (زرینکوب)
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين (تورج‌ دريایی)  
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز رمان:
دانلود کتاب آثار الباقيه (ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون (آلبر كامو)
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور (نسخه دستنويس صادق‌هدايت)
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان (كافكا)
دانلود کتاب تاریخ هنر جهان دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
دانلود کتاب دایرةالمعارف مصور جهان دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا (كافكا)
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب قلعه حيوانات (جورج اورول)
دانلود کتاب کوروش کبیر دانلود کتاب دن کیشوت (سروانتس)
  دانلود کتاب تهوع (سارتر)
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب سقوط (آلبر كامو)
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان (كتاب‌ مقدس بودايی‌ها) دانلود کتاب برادران کارامازوف (داستایوفسكی)
دانلود کتاب رامايانا (كتاب‌ مقدس هندوها) دانلود کتاب كمدی الهی (دانته)
دانلود کتاب اوستا (كتاب‌ مقدس زرتشتيان) دانلود کتاب جنايت و مكافات (داستايوفسكی)
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب مسخ (كافكا)
دانلود کتاب تورات  
دانلود کتاب انجيل اساطیر:
دانلود کتاب انجیل برنابا دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب انجیل یهودا دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌ (شگفتی‌های‌‌ جهان باستان)
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران دانلود کتاب حماسه گيلگمش (بازمانده از سومر باستان)
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تاریخ یهود و مسیحیت در ایران دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان  
دانلود کتاب تاریخ پیامبران اولوالعزم شعر:
  دانلود کتاب مثل‌ها و حکمت‌ها
فلسفه: دانلود کتاب زراتشت نامه (نسخه‌ خطی)
دانلود کتاب پنج رساله (افلاطون) دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
دانلود کتاب چنين گفت زرتشت (نيچه) دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
دانلود کتاب آشنایی با فلسفه سیاسی دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو)  
  روانشناسی:
روزنامه‌های تاریخی: دانلود کتاب ضمیر پتهان (یونگ)
دانلود روزنامه ایران باستان (سیف آزاد) دانلود کتاب یونگ، مفاهیم کاربردی
دانلود روزنامه طوفان (فرخی یزدی)  
دانلود روزنامه قرن بیستم (میرزاده عشقی)  
دانلود روزنامه مردم ایران  
دانلود روزنامه خاک و خون  
دانلود روزنامه باختر امروز (دکتر فاطمی)  
دانلود روزنامه وقایع اتفاقیه (امیرکبیر)  
دانلود نشریات پیمان و پرچم (احمد کسروی)  
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دانلود كتاب‌های صوتی

علی‌قلی‌خان بختیاری‌ مشهور به سردار اسعد بختیاری از سران ایل بختیاری‌، فرمانده فاتحان تهران و از رجال با فرهنگ و برجسته دوران مشروطیت می‌باشد. وی با فتح تهران به استبداد محمد‌علی‌شاه قاجار پایان داد و درواقع آخرین ضربه را برای پیروزی نهایی مشروطه بر پیکر استبداد کوبید.

علی‌قلی‌خان فرزند سوم حسین‌قلی‌خان‌ایلخانی بود. او پس از ماجرای به توپ بستن مجلس توسط محمد‌علی‌شاه و پس از کسب اجازه از مراجع تقلید و علمای آن دوره ابتدا اصفهان و سپس تهران را فتح کرد. بعداز پیروزی انقلاب مشروطه  به  سمت  وزارت داخله  و  وزارت جنگ منصوب گردید. از وقایع  مهم ‌در زمان حیات سیاسی او، اکتشاف نفت در مناطق جنوب و جنوب‌غرب فلات‌ایران‌، توسط کنسرسیوم دارسی ‌در استان خوزستان و چاه شماره یک مسجدسلیمان بود. سردار اسعد بختیاری از چهره های معتبر و مشهور ایران زمین می‌باشد که نقش بسیار مهمی در تحولات کشور به ویژه در دوران نهضت مشروطیت دارا بود و بی‌گمان یکی از مفاخر ملی این آب و خاک به شمار می‌رود.  

گردآورنده و راوی: امیر اردلان داودی
زمان 64 دقیقه

دانلود کتاب صوتی " سردار فاتح: زندگینامه سردار اسعد بختیاری "

دانلود کتاب صوتی ” سردار فاتح: زندگینامه سردار اسعد بختیاری “
4.5 (90%) 2 votes

شاپور دوم یا شاپور ذوالاکتاف از ۳۰۹ تا سال ۳۷۹ میلادی، پادشاه ساسانیان بود. او پسر هرمز دوم بود. شاپور از زمان نوزادی به سمت پادشاهی برگزیده شد. وقتی به سن 16 سالگی رسید شخصا زمام امور را بدست گرفت. جنگهای او با اعراب و روم از مهمترین جنگهای تاریخ ساسانیان بوده اند.

او قصد داشت ابهت ایران را به دوره شاپور اول بازگرداند و در انجام این امر بسیار موفق نشان داد.

نویسنده شادروان امیرحسین خنجی
راوی  امیر اردلان داودی
زمان 64 دقیقه

دانلود کتاب صوتی " شاپور ذوالاکتاف "

دانلود کتاب صوتی ” شاپور ذوالاکتاف “
4.5 (90%) 2 votes

کتاب صوتی " خشایارشا و یونانیان " اثر مشهور امیرحسین خنجی است. ﺧﺸﺎﯾﺎﺭﺷﺎ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ بزرگ سلسله ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و فرزند داریوش بزرگ ﺍﺳﺖ. او در 36 سالگی به حکومت رسید. وی پس از غلبه بر چند شورش داخلی در بابل و مصر یکی از بزرگترین لشگریان تاریخ باستان را تشکیل داد و به یونان لشگرکشی کرد و….

اﺳﮑﻨﺪﺭ مقدونی ده‌ها سال بعد در برابر عظمت خشایارشا گفت: «ﺁﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺭﻭﺡ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﺻﻔﺎﺕ ﻧﯿﮑﻮﯾﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﯾﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺎﺯﺕ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﻮﯼ؟»

راوی امیر اردلان داودی
زمان 34 دقیقه

دانلود کتاب صوتی " خشایارشا و یونانیان "

دانلود کتاب صوتی ” خشایارشا و یونانیان “
3.5 (70%) 2 votes

کتاب صوتی " سرگذشت نادرشاه؛ آخرین فاتح شرق، از ظهور تا سقوط " یکی از بهترین آثار پیرامون زندگی نادرشاه افشار می‌باشد.

"نادرقلی" ملقب به "تهماسب‌قلی‌خان" و "نادر‌شاه افشار" از بزرگان ایل افشارِ خراسان بود که از سال 1114 تا 1126 خورشیدی، بر ایران پادشاهی کرده و بنیانگذار دودمان افشاریه بود. نادرشاه از مشهورترین و قدرتمندترین پادشاهان ایرانی است که بسیاری از مورخین او را قدرتمندترین پادشاه تاریخ ایران بعد اسلام می‌دانند. مستشرقین اروپایی، نادر را "آخرین ناپلئون شرق" ملقب ساخته‌اند و در ایران نیز او را یکی از سه منجی بزرگ تاریخ معاصر می‌دانند که از نابودی ایران پیشگیری کرد.

راوی: امیراردلان داوودی

دانلود كتاب صوتی " سرگذشت نادرشاه؛ آخرین فاتح شرق، از ظهور تا سقوط "

دانلود كتاب صوتی ” سرگذشت نادرشاه؛ آخرین فاتح شرق، از ظهور تا سقوط “
5 (100%) 3 votes

" دختر نارنج و پسر آفتاب " یکی از مجموعه داستان‌های کتاب قصه‌های کوچک برای بچه‌های کوچک است‌.
نویسنده این کتاب خانم "شکوه قاسم‌نیا" هستند و راوی آن خانم "منيژه افشار" می‌باشند.

دانلود كتاب صوتی " دختر نارنج و پسر آفتاب "

دانلود كتاب صوتی ” دختر نارنج و پسر آفتاب “
4.3 (85%) 4 votes

"میرزا محمد‌تقی‌خان فراهانی" مشهور به "امیرکبیر"، بزرگترين صدرالاعظم ايران در زمان قاجار بود و نخست‌وزير دربار ناصرالدين شاه قاجار بود. اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان دوران كوتاه ۳۹ ماهه‌ی زمامداری او، ادامه داشت.

دانلود کتاب صوتی اميركبير، از كودكی تا شهادت را به محققين و علاقمندان به تاريخ معاصر توصيه می‌كنيم.

نويسنده: مرتضی خادمیان
راوی: امیراردلان داودی

دانلود كتاب صوتی " اميركبير، از كودكی تا شهادت "

 

دانلود كتاب صوتی ” اميركبير، از كودكی تا شهادت “
5 (100%) 1 vote

داستان زال و رودابه از شنیدنی‌ترین داستان‌های‌شاهنامه است. زال و رودابه ماجرای عشقی است که نادیده هر دو طرف را گرفتار می‌کند. داستان از جايي شروع می‌شود که زال پس از آنکه پدرش پادشاهی زابل را به او می‌سپارد برای سرکشی به شهرها و کشورهای تابعه به سرزمين كابل می‌رود. پس از آشنایی با مهراب که پادشاه کابل و از نبیرگان آژی‌دهاک (ضحاک) بوده به گونه‌ای شگفت شیفته و دلباخته دختر مهراب می‌شود. از آن سو هم رودابه دخت مهراب باشنیدن او ویژگی‌های زال از زبان پدرش، هنگامی که با سیندخت سخن می‌گفت، شیفته و دل‌باخته زال می‌شود. پس از آن با میانجی شدن غلام زال و چند کنیز از سوی رودابه پیش درآمدهای دیدار این دو فراهم گردید . اما مخالفت سام پدر زال و منوچهر پادشاه سرزمین ایران و ترس مهراب کار را برای انجام این پیوند زناشویی غیر ممکن می‌سازد و…

راوی امیر اردلان داودی
زمان 53 دقیقه

دانلود کتاب صوتی زال و رودابه را به محققين شاهنامه‌پژوه توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب صوتی " زال و رودابه "

دانلود كتاب صوتی ” زال و رودابه “
2 (40%) 1 vote

برگرفته از شاهنامه فردوسی

راوی امیر اردلان داودی

در این کتاب در مقدمه به چگونگی سرودن شاهنامه توسط فردوسی پرداخته می‌شود. در ادامه به معرفی رستم، قهرمان افسانه‌ای شاهنامه می‌پردازیم. رستم بزرگ‌ترين پهلوان افسانه‌اى ايران است. او درشت‌اندام و زورمند و لقب او تهمتن (دارنده تن نيرومند) است. رستم پهلوان بارها ايران و پادشاه ايران را از خطرها رهانيد. هنگامى که کيکاووس در بند ديو سپيد بود او از هفت‌خوان گذشت، با ديو سپيد جنگيد و بر او پيروز شد و کيکاووس و اطرافيان وى را آزاد کرد و چندي بعد کيکاووس را از بند هاماوران پادشاه يمن نجات داد. فاجعه زندگى او کشتن پسر خود سهراب است. او همچنين اسفنديار رويين‌تن، اكوان‌ديو و بسياری ديگر را از ميان برداشت. نهايتا به دست نابرادری خود شغاد، كشته شد.

دانلود کتاب صوتی سرنوشت رستم را به محققين شاهنامه‌پژوه توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب صوتی " سرنوشت رستم "

دانلود كتاب صوتی ” سرنوشت رستم “
1 (20%) 2 votes

نویسنده:  محمد هادی احمدی

راوی امیر اردلان داودی

بایسته است که هر ایرانی میهن‌دوست نَسکِ (کتابِ) زندگینامۀِ کوروش بزرگ را بخواند تا در کنار یادگیریِ آموزش های فرخویی (اخلاقی) از این رادمرد بُزرگ، هُنر مُبارزه در زندگی را نیز در آموزشگاهِ این بُزرگترین نابغۀِ رزمی جهان بیاموزد که چگونه از راه بکارگیری شگردهایِ هوشمندانه و وَدایش های (تصمیم هایِ) خَرَدمندانه و بجا با کمترین هزینه بر گرفتاریهای زندگی روزمره اش چیره گردد. باهمۀِ ویژگی هایِ فرخوییِ (اخلاقی) ستایش انگیزی که کوروش داشت، او یک پدیدۀِ جُدابافته ( استثنایی) از مردم ایران نبود، او بازده و دست پروردۀِ یک آیین و فرهنگِ آدمساز بود که به جان مردم، هاگ هایِ آدمی (حقوق بشر) و هاگِ (حق) آزادی شان ارج میگُذاشت، همان آیینی که امروز شوربختانه به فراموشی سپرده شده است. در درونِ هر ایرانی میهندوست یک کوروش با همۀِ نیکی ها و آزادگیش نهفته است که میتواند از درون او برخیزد و نمایان شود.

به امید ساخت اثری فاخر در شان کوروش کبیر……

دانلود كتاب صوتی زندگی‌نامه كامل كوروش را به همه دوست‌داران تاريخ ايران باستان پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب صوتی " زندگی‌نامه كامل كوروش "

دانلود كتاب صوتی ” زندگی‌نامه كامل كوروش “
5 (100%) 2 votes

رستم و اسفندیار دو تن از دلاوران شاهنامه می‌باشند که بنا به دلایلی که در داستان گفته شده، رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. از یک سو اسفندیار رویین‌تن فرزند شاه گشتاسب می‌باشد و از سوی دیگر رستم پهلوان پهلوانان ایران زمین فرزند زال است. اسفندیار و رستم یلان بی‌مانند شاهنامه، علیرغم میل‌باطنی در کنار رود هیرمند به نبرد با یکدیگر می‌پردازند و… .

راوی: امیراردلان داودی
زمان: 48 دقیقه

دانلود كتاب صوتی نبرد رستم و اسفنديار را به همه دوست‌داران شاهنامه‌پژوه پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب صوتی " نبرد رستم و اسفنديار "

دانلود كتاب صوتی ” نبرد رستم و اسفنديار “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

راوی امیر اردلان داودی

سیاوُش یا سیاووش یا سیاوَخْش از شخصیت‌های بی‌گناهِ شاهنامه ، مردی جوان و خوش‌چهره و فرزندِ پهلوان و برومندِ  كی‌کاووس شاه كيانی است. سیاوش، یکی از چهره‌های مظلوم و مغمومِ شاهنامه است. دربار کاوس محیط امن و آرامی برای رشد و بالندگی شاهزاده جوان نیست‌. از همین روی، رستم وی را به زابلستان می برد تا او را تحت حمایت خویش قرار دهد و زمانی‌كه به بالندگی رسید وی را دوباره روانه دربار نماید‌. اما سرنوشت سیاوش را از دربار دور کرد و…

دانلود كتاب صوتی سياوش، از تولد تا رستگاری به روايت شاهنامه را به همه دوست‌داران شاهنامه‌پژوه پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب صوتی " سیاوش، از تولد تا رستگاری به روایت شاهنامه "

دانلود كتاب صوتی ” سیاوش، از تولد تا رستگاری به روایت شاهنامه “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

نویسنده : جمال فرجی

راوی: امیر اردلان داودی

با شنیدن نام لطفعلی‌خان زند به یاد می‌آوریم رشادت‌های او را در برابر آقا‌محمد‌خان قاجار. در این کتاب خواهيم گفت از آنچه می‌دانيم از لطفعلی‌خان و میراثی كه برای نسل‌های آینده به جا گذاشت. لطفعلی‌خان زند، شاهزاده‌ای بود که شاید تراژدی غم‌انگیز پایان زندگانی‌اش هر انسان مهر‌ورز و هر ایرانی راستین را به گریستن وا می‌دارد.

لطفعلی‌خان به دست سر دودمان قجرها به گونه‌ی دلخراش و غیر‌انسانی شکنجه و کشته شد. پیش از دستگیری‌اش تا جایی که توانست ایستادگی کرد و هنگامی که اسبش را به زانو در آوردند، دستانش را جلو آورد و فریاد زد‌: «ببندید که دستان ایران را بسته‌اید.»

دانلود كتاب صوتی ستاره جاويدان را به همه دوست‌داران تاريخ معاصر پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب " ستاره جاویدان (‌لطفعلی‌خان زند‌) "

دانلود كتاب صوتی ” ستاره جاویدان (‌لطفعلی‌خان زند‌) “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

کتاب صوتی چهارشنبه‌سوری شرح چهارشنبه‌سوری و پيدايش آن در شاهنامه حكيم فردوسی طوسی می‌باشد.

افکت گذاری، میکس، صدا: امیراردلان داودی

اين كتاب صوتی، شرح داستان عبور سیاوش از آتش و اثبات بی‌گناهی اوست با دیکلمه زیبای زنده‌یاد استاد‌قادر‌پناه.

عبور سياوش از آتش و بيرون آمدن او با سلامت از دل آتش، به عقيده برخی از شاهنامه‌پژوهان و شاهنامه‌شناسان، می‌تواند يكی از گزينه‌های به وجود آمدن سنت چهارشنبه‌سوری باشد. اين بخش از شاهنامه حكيم فردوسی، يكی از شاهكارهای ادبيات تراژيك ملی در ميان آثار ادبی جهان است.

دانلود کتاب صوتی چهارشنبه‌سوری را به تمام دوست‌داران شاهنامه توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب صوتی " چهارشنبه‌سوری "

دانلود كتاب صوتی ” چهارشنبه‌سوری “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

کتاب صوتی تراژدی رستم و سهراب به پاسداشت روز 25 اردیبهشت بزرگداشت حكيم فردوسی بزرگ.

افکت گذاری، میکس، صدا:  امیراردلان داودی

رستم و سهراب یکی از دردآورترین و غم‌انگیزترین داستان‌های شاهنامه است. اين فصل از روايت شاهنامه، داستان مرگ سهراب جوان را به تصویر می‌کشد که بر اثر جنگ با  رستم، بدون آگاهی از رابطه پدر و فرزندی با او، به دست پدر کشته می‌شود. اين بخش از شاهنامه، يكی از شاهكارهای ادبيات تراژيك در ميان آثار ادبی جهان است.

دانلود کتاب صوتی تراژدی رستم و سهراب را به تمام دوست‌داران شاهنامه توصيه می‌كنيم.

دانلود كتاب صوتی " تراژدی رستم و سهراب "

دانلود كتاب صوتی ” تراژدی رستم و سهراب “
به اين كتاب امتياز بدهيد.

كتاب صوتی " جنبش بزرگ طبرستان " اثری از " بهمن انصاری " می‌باشد. اين كتاب با صدای "اميراردلان داوودی" خوانده شده است.

كتاب جنبش بزرگ طبرستان به بررسی تاريخ طبرستان در سده‌های نخست اسلامی می‌پردازد. در اين كتاب نويسنده كوشيده است تا حوادث و رويدادهای منطقه طبرستان و جنبش‌های آزادی‌خواهی بزرگان اين خطه را پس از اسلام تا سقوط بغداد توسط آل‌بويه در سده چهارم هجری به تصوير كشيده و در بوته نقد و بررسی قرار دهد.

دانلود کتاب جنبش بزرگ طبرستان را به تمام دانشجويان و پژوهشگران و دوست‌داران تاريخ پيشنهاد می‌كنيم.

دانلود كتاب صوتی " جنبش بزرگ طبرستان "

دانلود كتاب صوتی ” جنبش بزرگ طبرستان “
4.5 (90%) 2 votes
دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك