نیایش اشم وهو

آتشكده آنلاين ‌مجازی

هاون گاه (بامدادی)

 

پندار نیک  ؛   كردار نیک  ؛   گفتار نیک

نیایشها با صدای: « موبد کامران جمشیدی »

سازنده آتشكده: « بهمن انصاري »

 

 

 

< h5>

 

نیایش یتا اهو

 

رپیتوین گاه (نیمروزی)

 

آتش نيايش  

 

ازیرین گاه (پسین)

 

نیایش تندرستی

 

ائیوی سروترم (شبانه)

 

نیایش کِم‌نا مزدا

 

اوشهین (پگاه)

 

نیایش چهارسوی (گیتی)

 

اوستای کشتی

 

نیایش زندگی

 

اهمائی رئشچه

 

در دين و آيين ‌ما، راستي و درستي نهاده شده است، از براي سود‌بخشيدن‌به‌آدمي.‌(گاتها؛سپنتمد‌گات،هات۴۹يسنا،بند۳)

اهورامزدا آنچه بهترين است را بكسي مي‌دهد كه بندگي را بجاي‌آورده‌باشد.‌(گاتها؛وهوخشترگات،هات۵۱يسنا،بند۶)

براي دانلود اوستاي كهن، كليك كنيد

تماس با ما

با سپاس از انجمن زرتشتيان آلمان  

 

Design: Bahman Ansari & HistoryBook.ir   |  Copyright © 2010 ~ 2015 ; All Rights Reserved

آتشكده آنلاين مجازي

آتشكده آنلاين ب

آتشكده مجازي

آتشكده يزد

آتشكده آنلاين كرمان

نيايش گاتها

آتشكده دعاي يتا اهو

دعاي اشم وهو

آتشكده تپه ميل

سفر مجازي به آتشكده

<-آتشكده آنلاين مجازي -> <-BlogDescription->

<-BlogTitle->

دانلود آتشكده
ديدن آتشكده مجازي

آتشكده

Free Template Blog