دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، کهنه ، خطی ، نفیس و قديمی و دانلود رمان و نمايشنامه در کتابخانه مجازی "پرتال جامع كتاب تاريخ" HistoryBook.ir

 
دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

تاريخ ايران باستان: تاريخ ايران بعد از اسلام:
دانلود کتاب تاريخ هرودوت دانلود کتاب تاريخ طبری
دانلود کتاب تاريخ ايران، از باستان تا امروز دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاريخ مشروطه  ( احمد كسروی )
دانلود کتاب تاریخ ابن‌خلدون دانلود کتاب جامع‌التواريخ
دانلود کتاب تاریخ ایران باستان (دیاکونوف) دانلود کتاب التنبيه و الاشراف  ( مسعودی ) 
دانلود کتاب تاریخ کامل ایران از مادها تا عصر حاضر دانلود کتاب تاريخ ابن‌ اثير
دانلود کتاب تمدن ایران باستان دانلود کتاب تاریخ ایران، از صدر اسلام تا سلجوقیان
دانلود کتاب پرتوی از فلسفه ایران باستان دانلود کتاب تاريخ ايران مدرن  ( آبراهاميان )
دانلود کتاب تاریخ ایران ( سر پرسی سايكس ) دانلود کتاب چرا ايران عقب‌ ماند و غرب پيش‌ رفت
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( سرجان ملكم ) دانلود کتاب پيدايش دولت صفوی
دانلود کتاب تاريخ ايران باستان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب زندگی و زمانه شاه
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ جهان (جواهر‌لعل نهرو) دانلود کتاب تاريخ امپراتوری عثمانی و تركيه جديد
دانلود کتاب حيات مردان نامی  پلوتارک ) دانلود کتاب طبقات سلاطين اسلام
دانلود کتاب تاريخ تمدن  ( ويل دورانت )  دانلود کتاب آخرين سفر شاه
دانلود کتاب ايران باستان  ( موله ) دانلود کتاب مشاغل‌ ايران‌ در‌ دوره‌ قاجار
دانلود کتاب از مادها تا ساسانيان  ( پيرنيا ) دانلود کتاب تصاوير نایاب از دوران قاجار و پهلوی
دانلود کتاب اخبار الطوال  ( دينوَری ) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (سعید نفیسی)
دانلود کتاب تاريخ كامل ايران  ( خنجی ) دانلود کتاب ایران در یک قرن پیش
دانلود کتاب تاريخ ماد   ( دياكونوف ) دانلود کتاب منم تيمور جهانگشا
دانلود کتاب تاریخ اشکانیان (دیاكونوف) دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران (پیتر آورْری)
دانلود کتاب ايران‌ در‌زمان‌ ساسانيان  ( كريستن‌سن ) دانلود کتاب رضاشاه‌پهلوی از آلاشت تا ژوهانسبورگ
دانلود کتاب ايران‌ از‌آغاز‌ تا‌ اسلام  ( رومن‌ گيرشمن )  
دانلود کتاب تاريخ‌ تمدن‌ ساسانی  ( نفيسی ) رمان:
دانلود کتاب قرمان‌های‌ شاهنشاهان‌ هخامنشی دانلود کتاب هزار پیشه (بوکوفسکی)
دانلود کتاب ايران پيش‌ از آريايی‌ها تا هخامنشيان دانلود کتاب مسخ  ( كافكا )
دانلود کتاب سكه‌ها و پيكره‌های‌ شاهنشاهان‌ايران دانلود کتاب كمدی الهی  ( دانته )
دانلود کتاب باستان‌شناسی ایران باستان دانلود کتاب چنين گفت زرتشت  ( نيچه )
دانلود کتاب نوادگان‌ يزدگرد در‌ چين  ( تورج‌ دريایی ) دانلود کتاب جنايت و مكافات ( داستايوفسكی )
دانلود کتاب تاریخ جنگ‌های ایران، از مادها تا امروز دانلود کتاب هزار و يك شب
دانلود کتاب آثار الباقيه ( ابوريحان بيرونی) دانلود کتاب طاعون  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب پذیرش اسلام در ایران دانلود کتاب سقوط  ( آلبر كامو )
دانلود کتاب طبقات ناصری دانلود کتاب بوف كور ( نسخه دستنويس صادق‌هدايت )
دانلود کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطه دانلود کتاب مهمان مردگان  ( كافكا )
  دانلود کتاب زن‌های وحشی آمازون
كتاب‌های مقدس: دانلود کتاب داستان‌های كوتاه كافكا  ( كافكا )
دانلود کتاب انجيل دانلود کتاب قلعه حيوانات  ( جورج اورول )
دانلود کتاب اوستا  ( كتاب‌ مقدس زرتشتيان )  
دانلود کتاب رامايانا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) اساطیر:
دانلود کتاب كتاب‌ تبتی‌ مردگان  ( كتاب‌ مقدس بودايی‌ها ) دانلود کتاب افسانه‌های‌ سرخ‌پوستان
دانلود کتاب بهاگاواد گيتا  ( كتاب‌ مقدس هندوها ) دانلود کتاب آفرينش‌ خدايان، راز داستان‌های اوستایی
دانلود کتاب زبور دانلود کتاب الواح سومری
دانلود کتاب تورات دانلود کتاب سلسلة‌‌التواريخ‌  ( شگفتی‌های‌‌ جهان باستان )
دانلود کتاب آشنایی با ادیان دانلود کتاب حماسه گيلگمش  (بازمانده از سومر باستان )
دانلود کتاب تاريخ‌ اديان و مذاهب ايران  
دانلود کتاب تاريخ اديان جهان شعر:
  دانلود کتاب زراتشت نامه  ( نسخه‌ خطی )
فلسفه: دانلود کتاب برهان قاطع
دانلود کتاب متافیزیک (مابعدالطبیعه) (ارسطو) دانلود کتاب پيشگويی‌های شاه‌ نعمت‌الله‌ولی
  دانلود کتاب دیوان شرقی (گوته)
   
   
   

دانلود کتاب‌های نایاب ، تاریخی ، قديمی - کتابخانه مجازی تاریخ‌بوک

دودمان سامانی از نجبا و دهقانان بازمانده از دوره ساسانيان بودند كه در ماورالنهر می‌زيستند و در خلال سال‌های ۲۶۱ تا ۳۹۵ هجری دولتی نيمه‌مستقل را در سرزمين‌های ايرانی آسيای ميانه پی‌ريزی كردند. سامانيان در اوج قدرت بر همه خراسان، هیرکان، مکران، سیستان، خوارزم و کرمان فرمان‌روایی کردند. جد اعلای سامانيان، "سامان خدا" نام داشت (احتمالا اين يك لقب بود نه يك نام) كه نژاد خود را از "بهرام چوبينه اشكانی" می‌دانست. در دوران فرمان‌روایی سامانيان، زبان فارسی، توانست زبان عربی را كنار زده،  دگرباره رشد كرده و به بالندگی و شكوفایی رسيد.

با نابودي طاهريان كه حاكم خراسان بودند، سامانيان به قدرت رسيدند و به زودي تمام نواحي فرارود و خراسان را تحت فرمانروایی خود درآوردند. بنيانگذار اين سلسله "اميرنصرسامانی" بود كه با سه واسطه به سامان خدا می‌رسيد. نصر، برادرش "اميراسماعيل‌سامانی" را به حكومت شهر ايرانی بخارا گماشت. اما مدتي بعد، ميان اسماعيل و نصر كشمكشی روی داد كه با پيروزی اسماعيل به پايان رسيد و از اين پس او به عنوان امير سامانيان قرار گرفت. با اين اسماعيل با وجود کامیابی در اين جنگ، رفتار بزرگوارانه‌ای با برادر بزرگ‌تر خود داشت و حتی پس از نبرد با پیاده شدن از اسب بر پای نصر بوسه زد و البته زمامداری سمرقند را به نصر سپرد.

مهمترين اقدام اسماعيل در آغاز كار، پيروزی بر "عمروليث‌صفاری" بود. پس از مرگ "يعقوب‌ليث‌صفاری" كه آهنگ گشودن بغداد و استقلال ايران را داشت اما با مرگ زودهنگام از اين مهم بازماند، برادرش عمرو فرماندهی سيستان را برعهده گرفت اما جسارت يعقوب را نداشت و با خليفه از در دوستی درآمد. خليفه نيز تمام خراسان را -كه در دست سامانيان بود- به او بخشيد. اين بخشش پر نيرنگ خليفه آغاز جنگي ميان صفاريان و سامانيان بود كه با پيروزی سامانيان به پايان رسيد. اسماعيل اما پس از پيروزی در اين كارزار، با بزرگواری، تمام اسرای صفاری را آزاد كرد و از جان عمروليث نيز گذشت.

اميراسماعيل سامانی علاقه زیادی به گسترش زبان فارسی داشت. او بدون آن‌كه با انديشه بغداد و لشگركشی به آن حدود خود را درگير بازی نظامی كند، در فرارود ماند و با حفظ آرامش به احيای زبان فارسی و فرهنگ ايرانی همت گماشت. رودكی در اين زمان و در اين منطقه به عنوان نخستين شعر فارسی‌زبان پس از اسلام، رشد كرد.

به هر روی با مرگ اسماعيل‌سامانی پسرش احمد‌بن‌اسماعيل بر تخت سلطنت جلوس كرد. پس از او پسرش نصر‌بن‌احمد و سپس نوادگانش نوح‌بن‌نصر، عبدالملك‌بن‌نوح، منصور‌بن‌نوح، نوح‌بن‌منصور،‌ و سپس سه پسر نوح يعنی منصوردوم، عبادلملك دوم و منتصر به اميری سامانيان رسيدند. منتصر آخرين امير اين سلسله بود.

نويسنده: بهمن انصاری

اميراسماعيل‌سامانی و احيای فرهنگ ايرانی

آرامگاه اميراسماعيل‌سامانی در شهر بخارا

اميراسماعيل‌سامانی و احيای فرهنگ ايرانی
2.33 (46.67%) 3 votes

دریافت یك كتابخانه بزرگ شامل هزاران جلد كتاب تاریخی

دانلود کتاب در شبکه‌های اجتماعی

کانال تلگرام کافه کتاب سوپرگروه تبادل کتاب در تلگرام

کانال دانلود کتاب در تلگرام كانال تلگرام آقای نویسنده

صفحه دانلود کتاب در فیسبوک صفحه آقای نویسنده در توییتر

صفحه دانلود کتاب در گوگل‌پلاش صفحه آقای نویسنده در اینستاگرام

 

نظر شما درمورد این کتاب چیست؟

دانلود رایگان کتاب انقلاب مشروطه، از آغاز تا انجام دانلود کتاب تاریخ هرودوت دانلود کتاب تاریخ طبری دانلود کتاب از کوروش تا پهلوی دانلود کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز

دانلود همه كتاب‌های تاريخ‌بوك با يك كليك